Άρθρο 01

1. Κεντρική Αρχή για τη λήψη αιτημάτων τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα, δομή παιδικής προστασίας ή ανάδοχη οικογένεια στην Ελλάδα, που υποβάλλονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Νοεμβρίου 2003, ορίζεται το Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ανωτέρω υπηρεσία πληροφορεί άμεσα την αιτούσα αρχή ότι απαιτείται έγκριση των ελληνικών αρχών για την τοποθέτηση του ανηλίκου και την ενημερώνει για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, όπως αυτή περιγράφεται στα άρθρα 2, 3, 4, και 5 του παρόντος.
2. Αρμόδιοι για την έγκριση των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 αιτημάτων για την τοποθέτηση των ανηλίκων σε ίδρυμα, δομή παιδικής προστασίας ή ανάδοχη οικογένεια στην Ελλάδα είναι ο Εισαγγελέας Ανηλίκων Αθηνών και ο αναπληρωτής του. Ο Εισαγγελέας Ανηλίκων Αθηνών εντός δύο μηνών από την υποβολή σ’ αυτόν του αιτήματος και των συνοδευτικών εγγράφων από το Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα με αιτιολογημένη διάταξή του, αφού λάβει τη γνώμη ενός επιμελητή της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Αθηνών, τον οποίο ορίζει ανά υπόθεση. Ο Επιμελητής Ανηλίκων συλλέγει πληροφορίες για την υπάρχουσα διαθεσιμότητα στα ιδρύματα ή στις δομές παιδικής προστασίας, καθώς και αν αυτά πληρούν τις σύμφωνα με το άρθρο 3 προϋποθέσεις για την ασφαλή εγκατάστασή του και υποβάλει έκθεση στον Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών προτείνοντας το καταλληλότερο για την τοποθέτηση του ανηλίκου. Έκθεση υποβάλλεται από τον Επιμελητή Ανηλίκων και όταν το αίτημα από τις αλλοδαπές αρχές αφορά στην τοποθέτηση του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια στην Ελλάδα.

 • 3 Οκτωβρίου 2016, 10:48 | ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

  καλημέρα,

  Στην Ελλάδα η Ελληνική δικαιοσύνη βγάζει ξεπατικωσούρα αποφάσεις κατα των πατεράδων με ποσοστό 99% υπερ της γυναίκας.

  Στο εξωτερικό η γυναίκα αν με προφάσεις θέλει να εκδικηθεί τον αντρά της με το να του στερεί να βλέπει τα παιδιά του της κόβουν τα επιδόματα, στην Ελλάδα την επιβραβεύουν.

  Στην Ελλάδα οι δικαστές αφήνουν ορφανά το 50% των παιδιών που θα γεννηθούν και θα καταλήξουν σε διαζύγιο απο πατέρα.

  Στην Ελλάδα το συμφέρον του τέκνου κατα δικαστές πρωτοδικείων ειναι να καταλογίζουν απίστευτες διατροφές σε ανέργους ή χαμηλόμισθους πατεράδες αλλα οι «μητέρες» να λαμβάνουν διατροφάρες ενω αποκρυπτουν έσοδα , να κατάσχουν το σπιτάκι του αντρα κληρονομιά απο την μητέρα του, να τον πετάνε στον δρόμο ΑΣΤΕΓΟ

  Αρνούμαι να λάβω θέση σε ψέυτικες διαβουλέυσεις