Άρθρο 7

Προστίθεται άρθρο 9 στο ν. 3213/2003 που έχει ως εξής:

«Άρθρο 9
Γενικές ποινικές διατάξεις
1. Όπου στις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων προβλέπεται αθροιστικά ποινή στερητική της ελευθερίας και χρηματική, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 83 περ. ε’ του Ποινικού Κώδικα.
2. Στον υπαίτιο των αδικημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5, 6 παρ. 1 και 2 και 8 παρ. 2 επιβάλλεται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας κύριας ποινής, και αποστέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων από ένα (1) έως πέντε (5) έτη, αν η ποινή είναι φυλάκιση, και από δύο (2) έως δέκα (10) έτη, αν η ποινή είναι κάθειρξη. Η ως συνέπεια της αποστέρησης των πολιτικών του δικαιωμάτων έκπτωση του υπαιτίου από το αιρετό δημόσιο, δημοτικό ή κοινοτικό αξίωμα ή τη δημόσια, δημοτική ή κοινοτική θέση που κατέχει επέρχεται αυτοδικαίως μόλις η καταδικαστική απόφαση καταστεί αμετάκλητη και δεν μπορεί να αποκλειστεί με εφαρμογή του άρθρου 64 του Ποινικού Κώδικα.
3. α. Στα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν προϊόν κάποιου από τα αδικήματα των άρθρων 4 και 5 ή που αποκτήθηκαν αμέσως ή εμμέσως από προϊόν τέτοιων αδικημάτων επιβάλλεται υποχρεωτικά η παρεπόμενη ποινή της δήμευσης με την καταδικαστική απόφαση. Αν τα εν λόγω προϊόντα έχουν αναμιχθεί με περιουσία που αποκτήθηκε από νόμιμες πηγές, η σχετική περιουσία υπόκειται σε δήμευση μέχρι την καθορισμένη αξία του αναμειχθέντος προϊόντος. Το εισόδημα ή άλλα οφέλη που απορρέουν από τα εν λόγω προϊόντα, από περιουσία που αποκτήθηκε με τα εν λόγω προϊόντα ή από περιουσία με την οποία έχουν αυτά αναμιχθεί, υπόκεινται επίσης σε δήμευση στον ίδιο βαθμό όπως τα προϊόντα του αδικήματος.
β. Στα περιουσιακά στοιχεία που δε δηλώθηκαν στην περίπτωση κάποιου από τα αδικήματα του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 επιβάλλεται με την καταδικαστική απόφαση ως παρεπόμενη ποινή η δήμευσή τους, εκτός αν ο υπαίτιος αποδεικνύει τη νόμιμη προέλευσή τους.
γ. Στο μερίδιο συμμετοχής που ανήκει άμεσα ή έμμεσα στον υπαίτιο του αδικήματος του άρθρου 8 παρ.2 και στα προϊόντα, το εισόδημα ή στα άλλα οφέλη που αποκτήθηκαν από το μερίδιο αυτό ή τη συμμετοχή στη διοίκηση της εξωχώριας εταιρείας επιβάλλεται υποχρεωτικά με την καταδικαστική απόφαση η παρεπόμενη ποινή της δήμευσης.
δ. Αν τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε δήμευση σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις δεν υπάρχουν πλέον, δεν έχουν βρεθεί, δεν είναι δυνατόν να κατασχεθούν ή ανήκουν σε τρίτο από τον οποίο δεν μπορούν να δημευτούν, δημεύονται περιουσιακά στοιχεία του υπαιτίου ίσης αξίας προς αυτά κατά το χρόνο της καταδικαστικής απόφασης, όπως την προσδιορίζει το δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει και χρηματική ποινή μέχρι του ποσού της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, αν κρίνει ότι δεν υπάρχουν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία προς δήμευση ή τα υπάρχοντα υπολείπονται της αξίας των υποκειμένων σε δήμευση.
4. Η διάταξη του άρθρου 263 Β του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζεται και στα εγκλήματα των άρθρων 4, 5 και 8 παρ. 2 του παρόντος νόμου.»

  • 4 Μαρτίου 2010, 11:54 | AKIS Γ

    ΟΙ ΤΑΞΙΤΖΗΔΕΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 30.000 ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟ 425 ΕΥΡΩ.

  • 23 Φεβρουαρίου 2010, 17:41 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΜΑΡΑΣ

    ΣΤΙς ΔΙΑΤΑΞΕΙς ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 περιπτωση 3 εδαφιο δ οπου αναφερεται ή ανηκουν σε τριτο απο τον οποιο δεν μπορουν να δημευθουν
    Θα πρεπει να υπαρξει ρητη ρυθμιση οτι αυτα που υπαγονται στις διαταξεις των αρθρων 4 και 5 εφ οσον ανηκουν σε τριτο υποκεινται στην ακυρωση της μεταβιβασης και υπαιτιος των πραξεων ειναι ο μεταβιβαζων και σε οτι αφορα την ποινικη διωξη και σε οτι αφορα την αποζημιωση και τη ζημια .
    Η διαταξη που θα επιτρεπει την αυτεπαγγελτη επιστροφη ή και δημευση απο τον τριτο ειναι υποχρεωση του ΚΡΑΤΟΥς ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟς ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ .