Άρθρο 5

Προστίθεται άρθρο 7 στο ν. 3213/2003 που έχει ως εξής:

«Άρθρο 7
Παρακώλυση ελέγχου – Μη σύννομη δημοσίευση δήλωσης
1. Τρίτος ο οποίος αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών καθώς και όποιος παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος δημοσιεύει τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης υπόχρεου ή υπόχρεων προσώπων κατά τρόπο που αντιβαίνει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.»

  • 3 Μαρτίου 2010, 13:09 | AKIS Γ

    ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

  • 28 Φεβρουαρίου 2010, 12:01 | AKIS

    ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΧΤΥΠΙΕΤΑΙ Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

  • 24 Φεβρουαρίου 2010, 16:18 | ΓΙΑΝΝΗΣ _Κ

    Με την μορφή που επιτρέπει ο νόμος να δημοσιεύονται σε ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης όλες οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των υποχρέων ώστε να μπορεί να έχουν όλοι πρόσβαση.