Άρθρο 15 – Μέτρα επιείκειας

1. Η παρ. 3 του άρθρου 236 και η παρ 4. του άρθρου 237 Ποινικού Κώδικα καταργούνται.

2. Προστίθεται άρθρο 263Β στον Ποινικό Κώδικα, με τίτλο: «Μέτρα επιείκειας», το οποίο έχει ως εξής:

«1. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των άρθρων 236 παρ. 1 και 2 και 237 παρ. 3 ή ο συμμέτοχος στις πράξεις των άρθρων 235, 237 παρ. 1. και 2 και 239 έως 261 συμβάλλει ουσιωδώς, με αναγγελία στην αρχή, στην αποκάλυψη της συμμετοχής στις πράξεις αυτές υπαλλήλου ή δικαστικού λειτουργού απαλλάσσεται από την ποινή για τις συγκεκριμένες πράξεις. Αν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών με αιτιολογημένη διάταξή του απέχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης και υποβάλλει τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφο 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

2. Υπάλληλος, υπαίτιος για την τέλεση των πράξεων των άρθρων 235 έως 261 ή συμμέτοχος στις πράξεις αυτές, ο οποίος συμβάλλει ουσιωδώς, με αναγγελία στην αρχή, στην αποκάλυψη της συμμετοχής στις πράξεις αυτές άλλων υπαλλήλων, απαλλάσσεται από την ποινή για τις συγκεκριμένες πράξεις αν το πρόσωπο που καταγγέλλεται κατέχει θέση σημαντικά υπερέχουσα της δικής του ή αν με την καταγγελία συμβάλλει ουσιωδώς στην αποκάλυψη κυκλώματος διαφθοράς. Αν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών με αιτιολογημένη διάταξή του απέχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης και υποβάλλει τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο υπάλληλος τιμωρείται με μειωμένη στο μέτρο του άρθρου 44 παρ. 2 ποινή.

3. Αν κάποιος από τους υπαιτίους των εγκλημάτων των άρθρων 235 έως 261 προσφέρει αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμετοχή στις πράξεις αυτές ατόμων που διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί, το δικαστικό συμβούλιο, με βούλευμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσας ποινικής δίωξης και την άμεση παραπομπή της δικογραφίας στη Βουλή. Την παραπάνω αναστολή μπορεί να διατάξει και το δικαστήριο. Με το ίδιο βούλευμα ή απόφαση μπορεί να διαταχθεί και η άρση ή αντικατάσταση των μέτρων δικονομικού καταναγκασμού που είχαν ταχθεί. Εάν η Βουλή δεν κρίνει τα στοιχεία επαρκή για την κίνηση ποινικής διαδικασίας σε βάρος του Υπουργού ή Υφυπουργού, το βούλευμα ή η απόφαση ανακαλείται και η ανασταλείσα ποινική δίωξη συνεχίζεται. Εάν η Βουλή αποφασίσει την κίνηση ποινικής διαδικασίας σε βάρος του Υπουργού ή Υφυπουργού κατά το άρθρο 86 Συντ., ο κατηγορούμενος απαλλάσσεται από την ποινή για τις πιο πάνω πράξεις. Στην περίπτωση που τα στοιχεία κρίνονται επαρκή από τη Βουλή, αλλά η κίνηση της ποινικής διαδικασίας δεν είναι εφικτή επειδή έχει επέλθει παραγραφή του αδικήματος, σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης Υπουργών, επιβάλλεται ποινή μειωμένη στο μέτρο του άρθρου 44 παρ. 2. Για τις ανάγκες εφαρμογής αυτής της παραγράφου, η Βουλή πρέπει να αποφασίσει εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών.

 • 4 Μαρτίου 2010, 18:33 | ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Η συγκεκριμένη διάταξη πιστεύω ότι περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει παρά θα λύσει. Είμαι της γνώμης να δημιουργηθεί σε κάθε υπηρεσία τμήμα εσωτερικών υποθέσεων, το οποίο θα αναλαμβάνει να διερευνεί υποψίες ή καταγγελίες πολιτών. Αν και εφόσον κάποιος υπάλληλος αποδειχτεί επίορκος, τότε δεν χρειάζεται να υπάρξει κάποια ιδιαίτερη μεταχείρηση γι’ αυτόν.
  Η διαφορετική μεταχείρηση επειδή θα «καρφώσει» κάποιον συνάδελφό του, φοβάμαι ότι θα δημιουργήσει «κακό προηγούμενο».
  Εξ΄άλλου εάν παραπεμφεί στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του, τότε νομίζω ότι η όποιας μορφής συνεργασία του με τις αρχές, τυγχάνει της δέουσας αναγνώρισης από την έδρα του δικαστηρίου.
  Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται για κανέναν λόγο να επιβραβεύει με νόμο η πολιτεία τον επίορκο όταν αυτός γίνεται «καταδότης».
  Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο βοηθάει στο να προαχθεί ηθικά η κοινωνία των δημοσίων υπαλλήλων, εκτός εάν σκοπός είναι οι χώροι εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών να είναι χώροι «τρομοκρατίας» των υπαλλήλων.
  Τέτοιες πρακτικές ακολουθήθηκαν σε άλλες περιόδους της ιστορίας μας και από άλλα μη δημοκρατικά πολιτεύματα.

 • Tο άρθρο 15 προβλέπει μέτρα επιείκιας στους υπαλλήλους που
  αναφέρουν- αποκαλύπτουν συμβάντα διαφθοράς, στα οποία και οι ίδιοι έχουν συμμετάσχει για να τελεστούν.

  Αντίθετα, στο Νομοσχέδιο σας δεν προβλέπεται καμμιά προστασία για τους υπαλλήλους και άλλους εργοδοτούμενους που ανέφεραν – αποκάλυψαν διαφθορά μόλις την αντελήφθησαν στην εργασία τους και δεν συμμετείχαν στην διάπραξή της!!!
  Οι εργαζόμενοι αυτοί θεωρούνται ιερά πρόσωπα στις πλέον αναπτυγμένες χώρες, διότι με τις παρεμβάσεις τους συχνά αποσοβούνται σοβαρά ατυχήματα με ανθρώπινες ζωές,περιβαλλοντικά εγκλήματα, φθορά περιουσίας μεγάλης αξίας κλπ, είναι αυτοί που κτυπούν
  τη καμπάνα όταν η πυρκαιά μπαίνει στο χωριό που κοιμάται, ο όρος διεθνώς γι’αυτούς είναι whistleblowers (κωδωνοκρούστες).
  Έχει παρατηρηθεί ότι οι κωδωνοκρούστες αφού ρισκάρησαν τη σταδιοδρομία τους αναφέροντας παρατυπίες και διαφθορά στην εργασία τους, στη συνέχεια υφίστανται κακομεταχείριση και κάθε είδους αντίποινα από την Εταιρεία τους ή προισταμένους τους και
  ζήλια από τους συναδέλφους τους, στασιμότητα ή και υποβιβασμό στη σταδιοδρομία τους, περικοπή αποδοχών, τοποθέτηση σε θέσεις ψυγεία, κλπ. Γι’αυτό παρεμβαίνει το Κράτος που διαβιούν για να τους προστατέψει, με μεταθέσεις σε άλλες θέσεις εργασίας,
  μέχρι και αλλαγή ονόματος και μετεγκατάστασης σε άλλη χώρα αν τούτο κριθεί σκόπιμο.
  Επίσης, οι Εργοδότες – Εταιρείες που τυχόν έχουν υποβάλλει σε αντίποινα κωδωνοκρούστη υποχρεούνται σε αποκατάσταση – και αποζημίωση το ύψος της οποίας είναιαπεριόριστο…

  Η προστασία των κωδωνοκρουστών από αντίποινα από τον Εργοδότη τους προβλέπεται ρητά στις Διεθνείς Συνθήκες της GRECO και του ΟΗΕ εναντίον της Διαφθοράς οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με τους Ν. 2957/2001 , Ν.3560/2007 , Ν.3666/2008,
  συνεπώς έχουν υπερνομοθετική ισχύ στη Χώρα μας (άρ. 28 παρ. 1 Σ.),
  το περιεχόμενο όμως των οποίων η Ελληνική Πολιτεία αρνείται πεισματικά να υλοποιήσει παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις και εγκλίσεις της GRECO, του ΟΟΣΑ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, κλπ., δες και http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoRC2(2007)14_Greece_EN.pdf
  Είναι καιρός πλέον η Ελληνική Πολιτεία να πάψει να στρουθοκαμηλίζει συγκαλύπτοντας εσκεμμένα τη διαφθορά και να συμμορφωθεί με τις Διεθνείς της υποχρεώσεις θεσμοθετώντας τους δοκιμασμένους μηχανισμούς που διευκολύνουν την μαρτυρία της παρανομίας και προστατεύοντας τους Μάρτυρες.
  Να εγκαταλείψετε τους αυτοσχεδιασμούς σας, τα εργαλεία υπάρχουν,
  εφαρμόζονται εδώ και πολλά χρόνια σε όλες τις πλέον αναπτυγμένες χώρες.
  Η Βουλγαρία και η Ρουμανία συμμορφώθηκαν πριν λίγους μήνες υπό την απειλή της Ε.Ε. για περικοπή των κονδυλίων σύγκλισης , καιρός να συμμορφωθεί και η Ελλάδα.

 • 2 Μαρτίου 2010, 13:34 | Γεώργιος Λίντζος, Δικηγόρος

  Τα μέτρα επιείκειας περιορίζονται αναιτίως στα αδικήματα που τιμωρούνται από τα άρθρα 235 μέχρι 261 του Ποινικού Κώδικα (εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία). Πρέπει, κατά την προσωπική μου άποψη, να επεκτείνονται σε όλα τα αδικήματα του Ποινικού Κώδικα, ιδίως στις μείζονος σημασίας αξιόποινες πράξεις (πλαστογραφία, απάτη κ.ά.).
  Έτσι όπως έχει η διατύπωση του νέου άρθρου 263Β του Ποινικού Κώδικα, οδηγείται σε μειωμένη πρακτική εφαρμογή, διότι δεν καλύπτει κυρίαρχες αξιόποινες πράξεις οικονομικής συναλλαγής.
  Βεβαίως, η πρόθεση του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης είναι αξιέπαινη.

 • 28 Φεβρουαρίου 2010, 18:16 | Πολίτης

  Να δημοσιεύονται στο διαδύκτιο ΟΛΕΣ οι δικαστικές αποφάσεις -τελεσίδικες ή μη- που αφορούν πράξεις διφθοράς.
  Επίσης, και οι αντίστοιχες διοικητικές πράξεις και αποφάσεις όλων των υπηρεσιακών βαθμίδων.
  Το ΜΟΝΟ πρόβλημα της χώρας μας είναι η διαφθορά (παράνομη, αλλά ΚΥΡΙΩΣ η νομότυπη (βλ. off-shore, παχυλές αμοιβές αναντίστοιχες του ανατιθεμένου και παραγομένου έργου π.χ. αμοιβές ανικάνων διοικήσεων, υπερβάσεις προϋπολογισμών έργων κλπ).
  ΟΛΑ τα άλλα προβλήματα είναι συνέπειες του τεραστίου προβλήματος της ΔΑΦΘΟΡΑΣ!

 • 28 Φεβρουαρίου 2010, 15:27 | Βασίλης

  Δηλαδή αν τα χαλάσουν στην μοιρασιά οι κλέφτες αυτός που θα καρφώσει τους άλλους την γλυτώνει λόγω έντιμης συνείδησης.
  Εν κατακλείδι κ. Υπουργέ αν δεν θέλετε να τιμωρούνται αυτοί που τόσα χρόνια κλέβουν τον Ελληνικό Λαό μην νομοθετείτε και αφήστε την κατάσταση όπως είναι. Στείλτε ένα μήνυμα στους Ευρωπαίους Εταίρους μας που μας κάνουν ρεζίλι τελευταία και με το δίκιο τους και ας μην μας αρέσει ότι εδώ είναι Ελλάδα και ο καθένας κάνει ότι του γουστάρει.
  Επιτέλους φτιάξτε ένα σοβαρό νόμο για την διαφθορά χωρίς παράθυρα και χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς πολλά άρθρα και χωρίς περιπτώσεις ελαφρύνσεων.
  Γιατί δηλαδή ο υπάλληλος που χειρίζεται μικρές υποθέσεις και δεν μπορεί να πάρει πολύ λάδωμα να τιμωρείται λιγότερο από κάποιον άλλο υπάλληλο που χειρίζεται μεγάλες υποθέσεις και παίρνει μεγάλο λάδωμα.
  Και οι δύο την θέση που τους εμπιστευτήκαμε εκμεταλλεύονται και οι δύο επίορκοι είναι.

 • 27 Φεβρουαρίου 2010, 22:49 | Giannio

  Αυτο το αρθρο λεγεται ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙ του νομου?η μηπως κανω λαθος.ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ.ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΗ.

 • 26 Φεβρουαρίου 2010, 15:50 | Βασίλης Νικολίτσης

  Δεν δικαιολογείται επιείκεια σε κανέναν όταν σκάβει το λάκο του κοινωνικού συνόλου. Αλλά έστω ότι χρειαζόμαστε και πέντε, δέκα λιπόψυχους ρουφιάνους για την αποκάλυψη του εγκλήματος, τότε και μόνον εφόσον η σπέκουλα δεν έχει ολοκληρωθεί ή προκαλέσει ανήκεστο οικονομική βλάβη στο Δημόσιο, ας κηρύσσεται απλά έκπτωτος από τη δημόσια θέση ή το αξίωμα που κατέχει, δίχως ποινικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή του οικονομικού οφέλους, είτε με καταδίκη, είτε με «αυθόρμητη» παραχώρηση-επιστροφή προς το Δημόσιο, κρίνεται ως αυτονόητη. Μάλιστα, η «αυθόρμητη» παραχώρηση-επιστροφή της δημόσιας περιουσίας δίχως να εμπλακεί το Δημόσιο σε δικαστικούς αγώνες, που κοστίζουν, συνιστά την μόνη παράμετρο κάποιας επιείκειας. Ποια θα είναι αυτή; Η μη δημοσιοποίηση και διαπόμπευση του ονόματος του παραβάτη, η οποία σε κάθε άλλη περίπτωση θα θεωρείται ως αυτονόητη.

 • 25 Φεβρουαρίου 2010, 17:27 | Βασίλειος Βλάχος

  Ήδη έχουν αρχίσει οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων. Αρχίστε ελέγχους «πόθεν έσχες» σε κάθε μεταβίβαση το ύψος της οποίας δε δικαιολογείται από το εισόδημα εκείνου που διαθέτει το περιουσιακό στοιχείο.

 • 25 Φεβρουαρίου 2010, 15:09 | Γιάννης Ρήγας

  Η απαλλαγή του υπαλληλου που συνέβαλε στην αποκάλυψη παράνομης δραστηριότητας από τις ποινικές του ευθύνες είναι στοιχείο που θα συμβάλει στον περιορισμό αυτών των φαινομένων. Ωστόσο, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν αναφέρει αν ο μεταμεληθείς υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει και τα όσα ο ίδιος απέκτησε παρανομώντας.

 • 25 Φεβρουαρίου 2010, 11:38 | ΜΑΝΩΛΗΣ Γ.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

  ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΠΙΕΙΚΙΑ , ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ !!

 • 25 Φεβρουαρίου 2010, 11:50 | ΜΑΝΩΛΗΣ Γ.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ !!!

 • 25 Φεβρουαρίου 2010, 11:38 | Γιαννόπουλος Ιωάννης

  Κ.Υπουργέ…
  Δέν χρειάζεται ΚΑΜΙΑ απολύτως επιείκια σε επίορκους υπαλλήλους του Δημοσίου. Η Κυβέρνηση έχει πραγματικό ραντεβού με την Ιστορία.Το προηγούμενο του ’81 δέν έγινε γιατί φοβάμαι οτι είχε γίνει λάθος συννενόηση.Προχωρείστε άφοβα…Οι πολίτες σας στηρίζουν με την καρδιά τους.Η ΤΩΡΑ Η ΠΟΤΕ!

 • 25 Φεβρουαρίου 2010, 10:41 | GIANNIS

  ΜΠΡΑΒΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΑΣ. ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΥΕ,ΔΕ, ΤΕ ,ΠΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ. ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΑ ΠΑΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝ Ή ΟΣΟΥΣ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ.

 • 25 Φεβρουαρίου 2010, 10:46 | STELIOS KONTARINIS

  ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ ………….
  ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ…