Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 06 – Σχέδιο δράσης για τα επόμενα έτη

Για να δείτε το περιεχόμενο του άρθρου κάντε κλικ εδώ

  • 18 Απριλίου 2017, 14:41 | Κωνσταντίνος Παπασπύρου

    Με δεδομένη την πληρότητα του θεσμικού πλαισίου για τη διάθεση των ανοικτών δεδομένων και εν αναμονή της ενεργοποίησης των φορέων μετά και την πρόσφατη εγκύκλιο για επίσπευση ενεργειών προτείνονται τα παρακάτω στην περίπτωση που η ανταπόκριση εξακολουθεί να είναι χαμηλή ή/και δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
    Α. Δημιουργία σελίδας για κάθε υπόχρεο φορέα στο data.gov.gr ακόμη κι αν δεν έχει προχωρήσει στην έκδοση απόφασης σχετικά με τα δεδομένα του. Τα αιτήματα της παροχής δεδομένων από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλονται μέσω της σελίδας. Θα βοηθήσει στις περιπτώσεις που οι υπόχρεοι φορείς για τους λόγους που αναπτύσσονται στο κεφ. 4 αδυνατούν να ανταποκριθούν πλήρως (ακόμα) και θα περιορίσει τις απορριπτικές αποφάσεις διάθεσης των δεδομένων.
    Β. Να διερευνηθεί η δυνατότητα νομοθετικής ρύθμισης που να προβλέπει πως τα δεδομένα που παράγονται από υπόχρεο φορέα (ή αποτελούν αντικείμενο προμήθειας ή μελέτης) αναρτώνται υποχρεωτικά στο data.gov.gr πριν την περαιτέρω χρήση τους ακόμα και από τον ίδιο τον φορέα. Για παράδειγμα: 1) το οριστικό σχέδιο προϋπολογισμού ενός Δήμου να αναρτάται σε μηχαναγνώσιμη μορφή πριν από το Δημοτικό Συμβούλιο που θα τον εγκρίνει ή ότι ο Προϋπολογισμός που εγκρίθηκε δεν εφαρμόζεται πριν την ανάρτηση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και του προϋπολογισμού σε μηχαναγνώσιμη μορφή στο data.gov.gr. 2) οι πολεοδομικές μελέτες που εγκρίνονται δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αν το σχέδιο που συνοδεύει το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα προς δημοσίευση δεν έχει αναρτηθεί σε μηχαναγνώσιμη μορφή στο data.gov.gr. (κατι αντίστοιχο προέβλεπε η 2711/15 αποφ. ΥΠΕΚΑ ΦΕΚ 149/Β/2015 αλλά δυστυχώς έχει ανακληθεί).