Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 01: Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε εδώ