10. Πληροφόρηση χρηστών

Πώς κρίνετε την πληροφόρηση που παρέχουν οι οσδ στους χρήστες; Πιστεύετε ότι χρειάζεται επιπλέον πληροφόρηση και ποια;

 • 10 Ιανουαρίου 2012, 11:30 | Δέσποινα Βεζακίδου, Νομική Σύμβουλος HELLAS ONLINE

  Η πληροφόρηση που παρέχουν οι ΟΣΔ στους χρήστες κρίνεται ως ανεπαρκής και ελλιπής. Απαιτείται υπό όρους πλήρους διαφάνειας η εκ των προτέρων πληροφόρηση των χρηστών ως προς τους καταλόγους των εκπροσωπούμενων από αυτούς δημιουργών με τη δημοσίευσή τους σε ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες ή στους ανάλογους ιστότοπους, τους όρους για την παραχώρηση άδειας στους χρήστες, την οφειλόμενη αμοιβή και τη διαδικασία είσπραξης αυτής. Επίσης οι ΟΣΔ οφείλουν να ενημερώνουν τους χρήστες άμεσα για κάθε τροποποίηση του καταλόγου των εκπροσωπούμενων από αυτούς δημιουργών.

 • 10 Ιανουαρίου 2012, 11:12 | ΕΕΛΛΑΚ

  Σε σχέση με την πληροφόρηση των χρηστών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην απάντηση 3 με επιπλέον υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδίκτυο των έργων και των δικαιούχων που εκπροσωπούν σε ανοιχτή και ελεύθερα επεξεργάσιμη μορφή ως προϋπόθεση της διατήρησης της άδειας λειτουργίας τους. Η έλλειψη τήρησης των προϋποθέσεων δημοσιότητας θα πρέπει να μπορεί να προβληθεί ως ένσταση από το χρήστη για την καταβολη των αμοιβών.

  Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ
  http://eellak.gr/

 • 9 Ιανουαρίου 2012, 18:35 | Κρίτων Μεταξόπουλος

  Η σημερινή πληροφόρηση είναι μηδενική κατά παράβαση κάθε αρχής του Ν.2121/93 και Ν.703/77. Οι ΟΣΔ οφείλουν ως εκ της μονοπωλιακής φύσεως τους να παρέχουν πλήρη πληροφόρηση στους χρήστες όσον αφορά τα έργα και δικαιούχους που εκπροσωπούν και τα κριτήρια προσδιορισμού της αμοιβής τους. Αυτές τις ελάχιστες, τουλάχιστον, υποχρεώσεις οφείλουν πάντα να εκπληρώνουν οι ΟΣΔ όπως εξάλλου έχει κριθεί επανειλημμένα από το ΔΕΚ και τις αρμόδιες Εθνικές Επιτροπές Ανταγωνισμού (ΔΕΚ C- 52/07 «Kanal 5 Ltd, TV 4 AB v Foreningen Svenska Tonsattares Internationella Musikbyra (STIM)», 2785/07 και 651/08 αποφάσεις της Ισπανικής Επιτροπής Ανταγωνισμού- CNC- και ad hoc 55/2009 απόφαση του Ισπανικού Αρείου Πάγου).

  Κρίτων Μεταξόπουλος,
  Δικηγόρος

 • 9 Ιανουαρίου 2012, 16:41 | Γρηγόρης Θ. Τρικούκης, Δικηγόρος

  Εφόσον, οι ΟΣΔ γνωστοποιούν στον Ο.Π.Ι. τις καταστάσεις των μελών τους, τις συμβάσεις αμοιβαιότητας που συνάπτουν με τους αλλοδαπούς Οργανισμούς και τα οικονομικά τους στοιχεία, δεν νομίζουμε ότι υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης των χρηστών. Πρέπει δε να επισημανθεί, ότι η πληροφόρηση αυτή, θα πρέπει να είναι αμφίδρομη, δηλαδή, να παρέχονται αντίστοιχες πληροφορίες από τους φορείς των Χρηστών προς τους ΟΣΔ. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που έχει καταρτιστεί σύμβαση μεταξύ ΟΣΔ και φορέα Χρηστών, θα πρέπει να υπάρχει ενεργή και ειλικρινής προσπάθεια από πλευράς του φορέα, ώστε η σχετική σύμβαση να εφαρμόζεται από το σύνολο των μελών του.

 • 9 Ιανουαρίου 2012, 14:51 | ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ( Μαρίνου Αντύπα 41 – 45, Ν. Ηράκλειο, 210.2705.011)

  Η πληροφόρηση που παρέχουν σήμερα οι ΟΣΔ στους χρήστες είναι μηδενική, κατά παράβαση κάθε αρχής του Ν. 2121/93 και του Ν. 703/77. Οι ΟΣΔ, ως εκ της μονοπωλιακής φύσεως τους, οφείλουν να παρέχουν πλήρη πληροφόρηση στους χρήστες όσον αφορά τα έργα και δικαιούχους που εκπροσωπούν και τα κριτήρια προσδιορισμού της αμοιβής τους. Αυτές τις ελάχιστες, τουλάχιστον, υποχρεώσεις οφείλουν πάντα να εκπληρώνουν οι ΟΣΔ όπως εξάλλου έχει κριθεί επανειλημμένα από το ΔΕΚ και τις αρμόδιες Εθνικές Επιτροπές Ανταγωνισμού (ενδεικτικώς η υπ’ αριθ. C- 52/07 απόφαση του ΔΕΚ και οι ad hoc υπ’ αριθ. 2785/2007 και 651/2008 αποφάσεις της Ισπανικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις οποίες η αξίωση «εύλογης αμοιβής» υπό συνθήκες αδιαφάνειας και ελλείψεως αντικειμενικότητας, αποτελεί παράβαση του δικαίου περί ανταγωνισμού).

 • 4 Ιανουαρίου 2012, 15:44 | ΟΣΔΕΛ

  Όσο κατηγορηματικά και απόλυτα έχει τοποθετηθεί και έχει κάνει πράξη ο ΟΣΔΕΛ το θέμα της διαφάνειας, της πληροφόρησης των δημιουργών και της συμμετοχής τους στα όργανα και στις αποφάσεις των ΟΣΔ, άλλο τόσο αδυνατούμε να κατανοήσουμε την ανάγκη πληροφόρησης των χρηστών για ζητήματα που δεν τους αφορούν. Θεωρούμε καθαρά προσχηματική την επίκληση από μέρους των χρηστών ζητημάτων αδιαφάνειας των ΟΣΔ , επίκληση που πάντα καταλήγει σε άρνηση πληρωμής των υποχρεώσεών τους και σε αποδυνάμωση του κύρους των ΟΣΔ.

 • 30 Δεκεμβρίου 2011, 16:09 | MULTICHOICE HELLAS A.E. (NOVA)/FORTHNET MEDIA HOLDINGS S.A.

  Θεωρούμε ότι με την υποχρεωτική δημοσίευση των αμοιβολογίων ( που δεν συμβαίνει για όλες τις κατηγορίες σήμερα) και την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εκπροσώπηση των δικαιούχων, ο κάθε χρήστης θα έχει επαρκή ενημέρωση.

 • δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από πλευράς ΟΣΔ προς τα ραδιόφωνα. το λιγότερο οφείλουν να αποστέλουν σε όλους τους ραδιοσταθμούς, οι οποίοι καταβάλουν δικαιώματα, όλα τα έργα τους.

 • Θα πρέπει να ισχύσει το κυβερνητικό μέτρο της διαύγειας και για τους ΟΣΔ και να αναρτώνται τόσο τα ονόματα των δικαιούχων καλλιτεχνών που εκπροσωπούν όσο και οι συμβάσεις αμοιβαιότητας που έχουν συνάψει με τους αλλοδαπούς φορείς.

 • οι ΟΣΔ πρέπει να δινουν εγγράφως στο χρήστη αναλυτικα όλες τις πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και να παραθέτουν αναλυτικα και αιτιολογημένα τις απαιτήσεις τους απο τη συγκεκριμένη επιχείρηση.
  ο Πρόεδρος Αντώνης Καρατάσος

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 10:44 | Αντώνης Παπαϊωάννου

  Συμφωνώ με τη Μαρία. Είναι απλό: να αναρτηθούν στο site του ΟΣΔ όλοι οι καλλιτέχνες που εκπροσωπεί για να ξέρει ο καταστηματάρχης και να έχει το δικαίωμα επιλογής

 • Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ με διακριτικό τίτλο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., χαιρετίζοντας τους εμπνευστές και όσους λάβουν μέρος στην τόσο σημαντική διαβούλευση που αφορά την πνευματική ιδιοκτησία, αισθάνεται την υποχρέωση να δηλώσει πως έστω και αργά, μετά από αλλεπάλληλα Υπομνήματα που στείλαμε στο αρμόδιο Υπουργείο, που αφορούσαν τροποποίηση του Νόμου 2121/1993, εισακουσθήκαμε. Δυστυχώς το υπάρχον Νομοθετικό πλαίσιο για τους Οργανισμούς Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων λειτουργεί από το 1993 μόνο υπέρ τους, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο της κατάφορης αδικίας στον κλάδο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  Δυστυχώς δεν γίνεται καμιά ενημέρωση στους χρήστες από τους ΟΣΔ, διότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η καθ οιονδήποτε τρόπο είσπραξη των υπερβολικών ποσών που χρεώνουν. Κάποιοι από αυτούς έχουν συμβληθεί και με Δευτεροβάθμιο όργανο του κλάδου μας έναντι αμοιβής, οδηγώντας τον (κλάδο) σε καταναγκαστικό, με αναδρομικότητα μάλιστα συνδικαλισμό. Δηλώνουμε ότι αυτή είναι μια πρώτη παρέμβασή μας και θα ακολουθήσουν κι άλλες.

  Για τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
  Ηλίας Καλιώρας
  Γεν. Γραμματέας

 • 14 Δεκεμβρίου 2011, 10:08 | Maria

  Οι ΟΣΔ πρέπει να υποχρεούνται από το νόμο να ενημερώνουν τακτικά και πλήρως τους ενδιαφερόμενους χρήστες για το ρεπερτόριο που εκπροσωπούν, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να κρίνει εάν τον συμφέρει να συμβληθεί με έναν ΟΣΔ (και ποιον) ή να χρησιμοποιεί το μη εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο χωρίς κίνδυνο.