Άρθρο 04: Συμβουλευτικό Σώμα

1. Ο Εθνικός Συντονιστής και η Συντονιστική Επιτροπή υποστηρίζεται από Συμβουλευτικό Σώμα, ο αριθμός των μελών του οποίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα εννέα. Μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος ορίζονται πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην καταπολέμηση της διαφθοράς ή στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, όπως καθηγητές Πανεπιστημίων και ειδικοί επιστήμονες με συναφές γνωστικό αντικείμενο, δικαστικοί λειτουργοί πρόσωπα που διαθέτουν εμπειρία σε συναφή θέματα, ή εκπρόσωποι ημεδαπών ή αλλοδαπών φορέων που ασχολούνται με την καταπολέμηση της διαφθοράς.

2. Το Συμβουλευτικό Σώμα έχει ως αποστολή να συμβουλεύει τον Εθνικό Συντονιστή και την Συντονιστική Επιτροπή επί θεμάτων που εισάγονται σ΄αυτό.

3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος. Με όμοια απόφαση ορίζεται ένα από τα μέλη του ως Πρόεδρος του Συμβουλευτικού Σώματος.

4. Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλευτικού Σώματος παρέχεται από προσωπικό της γραμματείας του Εθνικού Συντονιστή.

 • 29 Μαρτίου 2013, 11:07 | KΟΡΦΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

  Απλοί πολίτες με προσκλήσεις μέσω emails με κληρώσεις , πρωην αξιωματικοί,δημόσιοι λειτουργοί,μόνο μία συμμετοχή ο καθένας και γιατί όχι και εμείς οι συμμετέχοντες και αν κάποιοι από όλους έχουν πράγματι σοβαρές και υγιείς προτάσεις να αποτελούν συνεργάτες «παντα χωρις μισθό» ούτε έξοδα κίνησης.Καλή η επιλογή των καθηγητών και των τεχνοκρατών αλλά επι τέλους ακούστε και μια φορά τον απλό πολίτη! Αυτός ζεί στον πραγματικό κόσμο. Ο ι άλλοι ζούν σε ένα κόσμο ψεύτικο γι αυτό καί πολιτικοί δεν γνωρίζουν ποτέ τα πραγματικά γεγονότα.Η καλλίτερη επιλογή βέβαια θα είναι και οι ανοικτές συζητήσεις ή διαβουλεύσεις.

 • 29 Μαρτίου 2013, 09:07 | Καραστέργιος Βάϊος

  Επι του άρθρου 1:Ο διορισμός του Εθνικού Συντονιστή να γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα μετά απο πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.Να προβλέπεται ρητά ότι δικαίωμα για επιλογή για την θέση έχουν Ανώτατος Δικαστής του Σύμβουλίου της Επικρατείας,του Αρείου Πάγου ,του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μετά απο πρόταση της ολομέλειας του αντιστοίχου Σώματος.Κατά τον τρόπο αυτό προστίθεται βαρύτητα στην θέση λόγω της στελέχωσής της απο Δικαστές.Επίσης αποδίδεται η αρμοδιότητα σε φυσικό πρόσωπο το οποίο λόγω της ιδιότητάς του μπορεί να επιτελέσει καλύτερα την αποστολή του.
  Επι του άρθρου 4: Το Συμβουλευτικό Σώμα να απαρτίζεται απο Δικαστικούς Λειτουργούς,Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών,του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρύθμισης ,του Υπουργείου Εσωτερικών και Ανώτερους υπαλλήλους των Ελεγκτικών μηχανισμών. Τα πρόσωπα αυτά έχουν την γνώση και την εμπειρία που δεν διαθέτουν οι πανεπιστημιακοί π.χ. οι οποίοι μπορεί να έχουν θεωρητικές γνώσεις αλλά πολύ λίγη έωε μηδενική εμπειρία.

 • 28 Μαρτίου 2013, 21:19 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

  Πιστεύω ότι η επιλογή προσωπικού θα πρέπει να γίνει μεταξύ των υπαλλήλων.Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν υπάλληλοι εργατικοί, αξιόπιστοι και ευσυνείδητοι.Είναι αυτοί που στηρίζουν τις υπηρεσίες σήμερα και δεν είναι δύσκολο να βρεθούν.Θα πρέπει κατά την άποψή μου να είναι γνώστες των αντικειμένων για να καταλάβουν τι συμβαίνει μέσα σε μια υπηρεσία.Θα μπορούν να πηγαίνουν στην υπηρεσία με μια δίμηνη-τρίμηνη απόσπαση,να εργάζονται πραγματικά και να βλέπουν την όλη λειτουργία των υπηρεσιών.Επίσης καλό θα ήταν να υπάρχουν κυτία παραπόνων στις υπηρεσίες.Ο πολίτης είναι αυτός που δέχεται όλη αυτή την κατάσταση και θα μπορούσε να πεί πολλά,αν του το επιτρέψουμε.Πρέπει ο κάθε υπάλληλος να μάθει να σκέφτετε ότι υπάλληλος είναι μόνο στην δική του υπηρεσία.Σ’όλες τις άλλες είναι απλός πολίτης.

 • 28 Μαρτίου 2013, 01:26 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑΣ

  Αρθ. 04 παρ 1
  Τα μέλη του συμβουλευτικού Σώματος επιλέγονται από Έλληνες της Ομογένειας με διαπρεπή καριέρα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

 • 27 Μαρτίου 2013, 20:37 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΗΜΑΚΟΣ

  Είμαι βέβαιος ότι λόγω της κρίσης έχει εκδηλωθεί ισχυρή πολιτική βούληση για την καταπολέμηση της διαφθοράς.Αξιόλογη η προσπάθεια και οι εξαγγελίες η ουσία όμως και το δύσκολο είναι η υλοποίηση.
  Θεορώ υποχρέωσή μου να θέσω εαυτόν στη διάθεση της Πολιτείας για εθελοντική προσφορά,από οποιαδήποτε σχετική θέση, επειδή εκτιμώ ότι οι συνθήκες είναι,για πρώτη φορά, πρόσφορες για τη λειτουργία του κράτους δικαίου.
  Τριαντάφυλλος Δημάκος, Οικονομολόγος συν/χος Εθνικής Τράπεζας, ετων 61.
  Υπηρεσιακή εμπειρία ως ανώτατο στέλεχος ΕΤΕ.
  -Επιθεωρητής 15 έτη.
  -Περιφερειακός Διευθυντής 7 έτη.
  -Αναπληρωτής Διευθυντής Κεντρικού Καταστήματος 3 έτη.
  -Υποδιευθυντής Χρηματοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων 2 έτη.
  -Αγγλικά επίπεδο LOWER.
  -Γνώση χειρισμού Η/Υ καλή.

 • Δουνέικα, 27 Μαρτίου 2013

  «Μέτρα κατά της διαφθοράς»

  1. Η διαφθορά δύσκολα θα καταπολεμηθεί διότι:
  Στις φορολογικές παραβάσεις, στις παραβάσεις άδειας λατομείων, μεταλλείων, λειτουργίας βιοτεχνιών, βιομηχανιών, τα πρόστιμα είναι τόσο μεγάλα που είναι κίνητρο διαπλοκής.
  Επίσης είναι τόσο πολυδαίδαλες οι διατάξεις που όσο και να προσπαθήσει κάποιος να είναι νόμιμος, πάντα θα είναι σε παράβαση. Γι’ αυτό κλείνουν οι επιχειρήσεις στη χώρα μας και πηγαίνουν στο εξωτερικό, καθότι υπάρχει μια τρελή δημόσια διοίκηση, με αλλοπρόσαλλες διατάξεις. Σε οποιαδήποτε επιχείρηση μπουν ελεγκτές και εφαρμόσουν το Νόμο, θα βρουν παράβαση. Είναι τρέλα. Θα πρέπει να μειωθούν στο ελάχιστο τα πρόστιμα και να απλοποιηθούν οι διατάξεις ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να δουλέψουν χωρίς πρόστιμα, χωρίς διαπλοκή.
  2. Ο Φ.Π.Α. είναι τόσο μεγάλος, που είναι κίνητρο για διαπλοκή. Δεν θα έπρεπε να ξεπερνά το 6%, έτσι δεν θα υπάρχει διαπλοκή. Τώρα τι γίνεται; Οι νομοταγείς επιχειρήσεις σιγά – σιγά κλείνουν γιατί δεν μπορούν να ανταγωνιστούν αυτές που δεν κόβουν νόμιμα παραστατικά, υποτιμολογούν, διακινούν με Δελτία Αποστολής που μετά αλλοιώνονται κλπ. Έτσι στο τέλος οι επιχειρήσεις που πληρώνουν Φ.Π.Α., φόρους, κλπ στο τέλος δεν θα υπάρχουν, αφού δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους παράνομους διαπλεκόμενους. Έτσι στο κράτος θα μηδενιστούν τα έσοδα.
  3. Λόγω της πολυπλοκότητας της εργατικής Νομοθεσίας, υπάρχει μαύρη εργασία. Επίσης υπάρχει μαύρη εργασία λόγω των πολύ μεγάλων εισφορών των εργαζομένων και των εργοδοτών. Θα πρέπει να μειωθούν στο ήμισυ, ώστε να μην υπάρχει διαπλοκή. Τώρα οι επιχειρήσεις οι νόμιμες δεν μπορούν να πληρώσουν και κλείνουν λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού, από αυτές που λόγω της μαύρης εργασίας και της διαπλοκής δεν πληρώνουν τίποτα. Έτσι σε λίγο καιρό στα Ασφαλιστικά Ταμεία τα έσοδα θα μηδενιστούν. Έτσι υπάρχει διαπλοκή.
  4. Δεν υπάρχει πλήρης αποκέντρωση στις άδειες περιβαλλοντολογικών όρων. Πρέπει όλες να πάνε στις Περιφέρειες. Επίσης πρέπει να εκδίδονται σύντομα, χωρίς γραφειοκρατία. Η μεγάλη γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα προκαλούν ίσως διαπλοκή. Θα πρέπει μέσα σε ένα μήνα να έχει βγει η άδεια.
  5. Εκτός των ανωτέρω μέτρων θα πρέπει να γίνει έλεγχος όλων των πολιτών για το πόθεν έσχες την τελευταία 10ετία. Και τα δύο μέρη της διαπλοκής (γιατί με έναν δεν γίνεται διαπλοκή), χάρη στη διαπλοκή απεκόμισαν κέρδη, που τα έχουν επενδύσει ή τα έχουν καταθέσει. Ας ελεγχθούν.
  6. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και στην Υγεία με τους ασθενείς που είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. όπου κλείνονται μακρινά ραντεβού. Είναι αιτία διαπλοκής.
  7. Η Πολιτεία να πατάξει την διαπλοκή, όμως πρέπει να το θέλει.
  Κώστας Παναγιωτόπουλος
  Επιχειρηματίας
  Δουνέικα Αμαλιάδας 27200

 • 23 Μαρτίου 2013, 17:41 | ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΑΡΘ 2παρ2δ=Ο Εθνικος συντονιστης οταν διαπιστωνει καθυστερησεις σε εκδικασεις υποθεσεων,παραγραφες λογω καθυστερησων κλπ,να εχει καποια αρμοδιοτητα εστω σε συνεργασια με αλλους φορεις να παρεμβαινει.

 • 23 Μαρτίου 2013, 16:06 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΑΘΗΗΤΕΣ ΑΕΙ)ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ . . . ΤΟΤΕ ΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΑΛΙΑ . . .

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΣΩΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟ ΑΞΚΟΥΣ ΤΩΝ ΕΔ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ 45 ΤΟΥΣ ΝΑ ΞΕΤΡΥΠΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ . . .

  ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ . . .

 • 23 Μαρτίου 2013, 11:18 | Μαργαρίτα

  Το πρόβλημα δεν είναι να φτιαχτεί ένα επί πλέον όργανο,αλλά πως το όργανο αυτό θα λειτουργήσει σωστά και βασική προϋπόθεση είναι ότι οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν αυτόν το όργανο θα είναι αξιοκρατικά επιλεγμένοι και κατά τον εργασιακό τους βίο να έχουν αποδείξει με την όλη τους δραστηριότητα στον χώρο εργασίας ότι είναι άξιοι εμπιστοσύνης και σωστοί στην δουλειά τους.
  Γιατί το δημόσιο χρειάζεται τίμιους και ευσυνείδητους υπαλλήλους .
  Αυτό είναι για μένα το βασικό κριτήριο για τις θέσεις αυτές και όχι αν ξέρουν δέκα ξένες γλώσσες, ή αν έχουν δέκα πτυχία .

  Ευχαριστώ πολύ
  Μαργαρίτα

 • Νομίζω ότι στο συμβουλευτικό σώμα θα πρέπει να υπάρχει και η φωνή του απλού πολίτη, ο οποίος νιώθει καθημερινά τη διαφθορά στην πλάτη του. Έτσι, προτείνω ένα ειδικό μέλος του συμβουλευτικού σώματος να προέρχεται άμεσα από το λαό επιλεγόμενος με κλήρωση από τους εκλογικούς καταλόγους χωρίς καμμιά άλλη προυπόθεση (κι ας είναι μια απλή γιαγιά του χωριού ή ένας νεαρός, ακόμα καλλίτερα). Για να μην προλαβαίνει «να δικτυωθεί», αλλά και για να υπάρχει μια κάποια δειγματολειψία των απόψεων και εμπειριών περισσότερων πολιτών, το ειδικό αυτό μέλος θα πρέπει να αντικαθίσταται πάλι με κλήρωση από άλλον σε σύντομο χρονικό διάστημα, π.χ. ανά εξάμηνο ή τρίμηνο.

 • 22 Μαρτίου 2013, 20:49 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

  Η επιλογή του προσωπικού δεν μπορεί να γίνει αποκλειστικά,οπως παντού,απο τεχνοκράτες. Μονο πολίτες που εργάζονται ή έχουν εργαστεί στη Δημόσια Διοίκηση,μπορούν να δώσουν την πραγματική εμπειρία της καθημερινής επαφής με τους θύλακες της διαφθοράς. Το Συμβουλευτικό Σώμα πρέπει να επανδρωθεί απο μεγάλο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων,με τη διαδικασία της προστασίας μαρτύρων και τη μυστικότητα της συμμετοχής τους.