Άρθρο 01: Εθνικός Συντονιστής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

1. Συνιστάται θέση Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, (Εθνικός Συντονιστής), ο οποίος υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Αποστολή του Εθνικού Συντονιστή είναι η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου τομέα (πολιτικό, κυβερνητικό, δικαστικό, διοικητικό), η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής της στρατηγικής αυτής καθώς και ο συντονισμός όλων των φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή της ανωτέρω εθνικής στρατηγικής.
Ο Εθνικός Συντονιστής υποστηρίζεται στο έργο του από α) την Συντονιστική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και β) το Συμβουλευτικό Σώμα.

2. Για τη θέση του Εθνικού Συντονιστή επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ευρύτερης αποδοχής που διορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού για πενταετή θητεία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Απαλλαγή από τα καθήκοντά του επιτρέπεται για ανεπάρκεια άσκησης των καθηκόντων του για οποιοδήποτε λόγο ή για αδυναμία άσκησής τους λόγω νόσου, με απόφαση του Πρωθυπουργού. Αντί διορισμού επιτρέπεται η κάλυψη της θέσης με ανάθεση καθηκόντων σε δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό, ο οποίος επιλέγει είτε τις αποδοχές της θέσης αυτής είτε αυτές της οργανικής του θέσης. Ανανέωση της θητείας του Εθνικού Συντονιστή επιτρέπεται μια μόνο φορά.
3. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Εθνικού Συντονιστή αναστέλλεται η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής του δραστηριότητας.
4. Ο Εθνικός Συντονιστής λαμβάνει αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

 • 31 Μαρτίου 2013, 20:25 | ανώνυμος

  Σε μια δημοκρατική χώρα την άσκηση της ποινικής δίωξης την ασκεί Ανεξάρτητος καρτικός λειτουργός. Σε μια δημοκρατική χώρα τις κυρώσεις τις επιβάλλουν ανεξάρτητοι κρατικοί λειτουργοί .
  Ποια είναι η δικαιολογία για την δημιουργία αυτού του ( παρα)μορφώματος ;
  Στην εισηγητική έκθεση αναφέρονται σωρεία ανεξάρτητων και μη Αρχών που ψάχνουν τη διαφθορά. Τι θα κάνει ο Εθνικός Συντονιστής σε επίπεδο διοικητικό και κυβερνητικό ; Η απάντηση είναι ΤΙΠΟΤΑ . ποια είναι επομένως η προστιθέμενη αξία αυτού;
  Ο κρατικός υπάλληλος, ο δέσμιος πολιτικών και κοινοβουλευτικών δεσμεύσεων, εξαρτώμενος από το γραφείο του πρωθυπουργού θα επιβλέπει τόσο την δικονομική πορεία των υποθέσεων που αφορούν θέματα διαφθοράς όσο και τις επιβαλλόμενες ποινικές κυρώσεις.
  Εν ονόματι επομένως του εθνικού στόχου θα επιτρέπει ή μη τη δίωξη σε συγκεκριμένες υποθέσεις ; Θα διευκολύνει ή μη τη δίωξη για συγκεκριμένα πρόσωπα και θα συνιστά ή μη το είδος της ποινικής μεταχείρισης για συγκεκριμένες – τυποποιημένες ποινικές συμπεριφορές;
  Αντί να ενισχυθεί ο ρόλος των Εισαγγελικών και Δικαστικών λειτουργών , η κρατική διοίκηση προτιμά να δυσχεράνει το έργο τους .
  Αντί να διασφαλίσει την ανεξαρτησία των Ελλήνων Δικαστικών λειτουργών η Ελληνική Διοίκηση περιόρισε τη προσωπική τους ελευθερία με τον περιορισμό της ανταμοιβής τους για το λειτούργημα που κάνουν (και μιλώ για ανταμοιβή και όχι για μισθό) με αποτέλεσμα οι δικαστές σήμερα να έχουν προβλήματα αξιοπρεπούς διαβίωσης
  Αντί να εξασφαλίσει το αδιάβλητο της κρίσης τους ,συνώνυμο της λειτουργικής ανεξαρτησίας , νομοθέτησε άλογες προθεσμίες διαχείρισης των αστικών και ποινικών υποθέσεων που είναι αδύνατο να τηρηθούν από λογικά σκεπτόμενους ανθρώπους με αποτέλεσμα οι δικαστές να έχουν προβλήματα αξιοπρεπούς διαχείρισης των υποθέσεων και να ασκούνται πειθαρχικές διώξεις για προθεσμίες που είναι αδύνατο να τηρηθούν.
  Αντί να εξασφαλίσει το το ανεπηρέαστο της κρίσης τους και να οχυρώσει την δράση τους έναντι της διαφθοράς, συνεπιχειρείται η μείωση της δικαιοδοτικής ύλης και η μετάθεσή της σε ένα Κυβερνητικό μόρφωμα που μόνο εχέγγυα ανεξαρτησίας δεν θα έχει.

 • 31 Μαρτίου 2013, 19:42 | Θ.ΚΑΡOΥΝΟΣ

  Η διαφθορά οργανώνεται και παράγεται κυρίως από διευθυντικά στελέχη και ορισμένους σύμβουλους Υπουργών, αυτή είναι η “αχίλλειος πτέρνα” κάθε κυβέρνησης και οφείλεται στην έλλειψη αποτελεσματικής εποπτείας και στο ότι έχει καταλυθεί η αυτοτέλεια των κρατικών δομών από τις διαχρονικές κομματικές παρεμβάσεις στην στελέχωση άλλα και στην καθημερινή λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

  Αυτός ο “φαύλος κύκλος” συντηρείται με το κάθε κυβέρνηση να αντικαθιστά τα στελέχη που τοποθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Ο φαύλος κύκλος θα σπάσει μόνο με ισχυρές θεσμικές ρυθμίσεις ανοιχτής διακυβέρνησης όπως πχ στην Νέα Ζηλανδία( http://www.ssc.govt.nz/sscer ), αλλά αξιοποιώντας και τις προτάσεις στο που είχαν καταθέτει από το 2010 με βάση την εμπειρία του opengov.gr( http://egovict.blogspot.gr/2010/10/blog-post_04.html). Μόνο με διακομματική πρωτοβουλία μπορεί να υπάρξει θεσμική θωράκιση των διαδικασιών επιλογής και ετησίας αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών αλλά και των μετακλητών, πρώτο βήμα είναι να συμφωνηθεί ποιες είναι οι πολιτικές θέσεις που δικαιούται να στελεχώνει η κυβέρνηση, αλλά και κάθε αιρετός, και με ποιες διαδικασίες προσλαμβάνονται και αξιολογούνται όσοι καταλαμβάνουν τις θέσεις αυτές.

  Η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν θα επιτευχθεί με τον ορισμό ενός συντονιστή, αυτό που χρειαζόμαστε είναι «Εθνικό Εισαγγελέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς» με αρμοδιότητες συντονιστή και όχι «Εθνικό Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς» χωρίς αρμοδιότητες. Η αιτιολογική έκθεση δεν τεκμηριώνει την αναγκαιότητα σύστασης του θεσμού, δεν αναλύει την διεθνή εμπειρία και πως αυτή μπορεί να εξειδικευθεί στην Ελλάδα.

  Ως συνήθως, καλλιεργούνται υπερβολικές προσδοκίες για κάθε νέα μεταρρύθμιση, χωρίς αναλυτικό επιχειρησιακό σχέδιο και συγκεκριμένα μέτρα με άμεση απόδοση δεν διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για την μεσοπρόθεσμη αναδιοργάνωση και εξυγίανση του δημοσίου τομέα. Μεσοπρόθεσμα όλες οι Γενικές Διευθύνσεις της κεντρικής κυβέρνησης θα ανταποκριθούν στους στόχους τους μόνο εάν αναδιοργανωθούν και στελεχωθούν αξιοκρατικά. Η αναδιοργάνωση πρέπει έχει ως βασική προϋπόθεση την Απλοποίηση και Ηλεκτρονικοποίηση όλων των διαδικασιών.

  Ως πρώτο βήμα, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι τιμές βάσης για τις επιδόσεις όλων των Γενικών Διευθύνσεων(ΓΔ) ώστε να είναι μετρήσιμοι οι ρυθμοί απόδοσης ανά τρίμηνο, αρχίζοντας από τις Διευθύνσεις και καταλήγοντας στα Τμήματα, δηλαδή, θα πρέπει να είναι σαφές ποιος είναι ο αριθμός των υποθέσεων/υπηρεσιών που χειρίζεται/διεκπεραιώνει κάθε μονάδα και ποία είναι τα βασικά τους ποιοτικά χαρακτηριστικά . Αυτό προϋποθέτει την άμεση ενδυνάμωση των υπαρχόντων “μονάδων επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων”, ανά ΓΔ και κεντρικά. Η διαχείριση των στόχων θα είναι αποτελεσματική μόνο εάν στην καθημερινή λειτουργία όλων των μονάδων αξιοποιηθούν παραγωγικά τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα, που θα διαλειτουργούν με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ώστε να συλλέγουν αυτοματοποιημένα πληροφορία που θα ψηφιοποιήται στην πηγή. Αυτό θα επιτρέπει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο να υπάρχει εικόνα για τον κύκλο ζωής κάθε υπόθεσης/υπηρεσίας που διεκπεραιώνει κάθε μονάδα.

  Βασική προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η αποδοτική τήρηση των διαδικασιών είναι η μονάδα εσωτερικού έλεγχου σε κάθε Υπουργείο ή Γενική Γραμματεία να αξιοποιεί την ψηφιοποιημένη πληροφορία όλων των συναλλαγών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ώστε να ελέγχει συνεχώς τεχνικά και επιχειρησιακά την υλοποίηση του ετήσιου σχεδιασμού. Η κάθε μονάδα εσωτερικού ελέγχου σε συνεργασία με τον “Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς” και άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει να οργανώνουν τακτικούς δειγματοληπτικούς έλεγχους σε όλες τις “ύποπτες” μονάδες και με τεχνικές όπως “mystery shoping, sting operations”, κλπ ώστε να περιορίζουν τις μη νόμιμες συναλλαγές.

  Μόνο εάν λειτουργούν αποδοτικά οι μονάδες εσωτερικού έλεγχου σε κάθε Υπουργείο θα έχει αντικείμενο ο “Εθνικός Συντονιστής”.

  Θ.Καρούνος

 • 31 Μαρτίου 2013, 17:47 | Jim adams

  Έως τώρα λειτουργούν με επιτυχία (υποτίθεται) για την καταπόλεμηση της διαφθοράς διάφοροι θεσμοί όπως ο συνήγορος του πολίτη, ο ελεγκτής δημόσιας διοίκησης, τα διοικητικά δικαστήρια, ο εισαγγελέας.Τους παραπάνω μπορεί να τους συντονίζει ένα πρόσωπο κύρους (π.χ εκάστοτε υπουργός). Το μόνο που θα προσθέσει ο εθνικός συντονιστής θα είναι νέα έξοδα στο κράτος.

 • 31 Μαρτίου 2013, 10:53 | δημητρης

  Θα προτεινα προκειμενου ελλατωθουν φαινομενα διφθορας καλο και απαραιτητο θα ηταν να ζητησετε να σας υποβληθουν αντιστοιχες προτασεις απο ολες της υπηρεσιες στις οποιες εν δυναμει μπορουν να παρουσιασθουν φαινομενα διαφθορας.Το κρινω απαραιτητο!!Προτασεις επισης και απο πρωην διοικητες και απο τον επιθεωρητη δημοσιας διοικησης!!

 • 30 Μαρτίου 2013, 13:36 | ΚΩΣΤΑΣ

  Χωρίς να θέλω να απαξιώσω την προσπάθεια θεωρώ ότι εντοπίζουμε το πρόβλημα της διαφθοράς σε λάθος σημείο.
  Ειδικότερα: Η διαφθορά υφίσταται στην Ελληνική διοίκηση όχι γιατί λείπει το συντονιστικό όργανο καταπολέμησής της αλλά για τρείς κυρίως λόγους:
  1. Η τοποθέτηση στις θέσεις της διοίκησης προσωπικού το οποίο δεν κατέχει προσόντα με αποτέλεσμα να χρωστάει «χάρες» σε διάφορους και να έχει μια χαλαρή αντίληψη για τη νομιμότητα (αφού και ο ίδιος προσελήφθη κατά παράβαση νόμων).
  2. Η πληθώρα νόμων, αποφάσεων, διαταγμάτων, κλπ που καθιστούν την κάθε επαφή των πολιτών με τη διοίκηση έρμαιο των «ειδικών υπαλλήλων» της διοίκησης.
  3. Η μη εφαρμογή ΑΜΕΣΑ των ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ νόμων και απόλυση του διεφθαρμένου υπαλλήλου αυτόματα(εντός 20ημέρου).
  Η προσθήκη λοιπόν ενός ακόμα φορέα που θα παρακολουθεί συντονίζει, νομοθετεί και δεν ξέρω πόσα άλλα μπορεί να κάνει, θα αποδειχθεί σκιαμαχία, εάν δεν θεραπευθούν οι τρείς αιτίες που ανέφερα παραπάνω. Και εφόσον θεραπευθούν αυτές οι αιτίες με(ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΝΤΟΣ 20ΗΜΕΡΟΥ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) θα επιλυθεί το πρόβλημα της διαφθοράς κατά το μεγαλύτερο μέρος και δεν θα χρειάζεται να αυξάνουμε το κόστος λειτουργίας του κράτους με μερικά ακόμα συμβούλια-φορείς-υπηρεσίες.

 • 30 Μαρτίου 2013, 07:05 | Δ Π

  1. Η επιλογή του προσώπου του Εθνικού Συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς δε πρέπει να γίνεται απο την Εκτελεστική εξουσία και μάλιστα απο το στενό περιβάλλον του εκάστοτε πρωθυπουργού αν κρίνουμε απο τα αποτελέσματα τέτοιων επιλογών.Επομένως θα πρέπει να ορίζεται απο τη Βουλή προκειμένου να ελέγχεται η ακεραιότητα και επάρκεια του προσώπου.

 • 29 Μαρτίου 2013, 23:56 | Γιωργος

  Για την καταπολεμηση της διαφθορας, ενα ειναι το <>. Διαχωρισμος της πολιτικης, απο τη δικαστικη εξουσια. Οσο ο προεδρος του ανωτατου δικαστικου θεσμου, διοριζεται απο την εκαστοτε κυβερνηση, τοσο δυσκαμπτη στη λειτουργια της θα ειναι η δικαιοσυνη με αποτελεσμα να γεννα διαφθορα απο τα <> προς τα <> λογω μη εφαρμογης της ηδη υπαρχουσας νομοθεσιας. Αντι αυτου εφευρισκονται και δημιουργουνται καθε λογης παραθυρακια του νομου και εφ οσον κατα περιπτωση υπαρχει γνωριμια και οσο πιο ψηλα φτανει αυτη, τοσο πιο αλωβητος θα βγαινει ο καθε διεφθαρμενος.
  Αρα συνοψιζοντας, δεν υπαρχει αναγκη συστασης ακομα ενος <> και ειδικα παρα τω Προθυπουργω που θα περιπλεξει ακομα περισσοτερο το κουβαρι διαφθορα.
  Χρειαζεται, οπως οριζει ο θεσμος της Δημοκρατιας σε καθε δημοκρατικα ευνομουμενη Πολιτεια και συμφωνα με την τριχοτομηση της εξουσιας, οι τρεις βασικες εξουσιες να ειναι διακριτες. Νομοθετικη, Εκτελεστικη και Δικαστικη εξουσια.

 • 29 Μαρτίου 2013, 22:37 | thanassis

  Να κάτι δεν ξέρω αν είναι πρωτότυπο: ήδη το να έχεις ένα λογαριασμό 500.000 ευρώ είναι μεγάλο ποσό για δημόσιο υπάλληλο…. Ν α νομοθετήσει η βουλή και να κυρήξει κακούργημα την απληστία, την ακήδεια, το θράσσος, κάτι σαν τις 10 εντολές. Εκεί φτάσαμε πλέον στην απαρχή του πρώιμου πολιτισμού, ξανά από το μηδέν….

 • 29 Μαρτίου 2013, 10:32 | KΟΡΦΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

  Ειναι απαραίτητη η τοποθέτηση. Χρειάζεται όμως ανδρεία για την επιλογή του ή της. Η επιλογή να είναι πάνω από κόμματα,να είναι μέρος της Δικαιοσύνης , να είναι Νεος ή Νεα με πτυχία , ήθος και τόλμη. Το έχει ανάγκη ο τόπος.

 • 29 Μαρτίου 2013, 10:08 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ

  «»Συνιστάται θέση Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, (Εθνικός Συντονιστής), ο οποίος υπάγεται απευθειας στον Πρωθυπουργό»» Γιατί στον Πρωθυπουργό και όχι απ’ευθείας στην Δικαιοσύνη κύριοι..? Εχω πολλά «γιατί» να ρωτήσω αλλά δεν θα τελειώσω ποτέ.Δεν υπήρχαν ποτέ ελεγτικοί μηχανισμοί σε αυτό το Κράτος.? και τώρα ο Εθνικός Συντονιστής για την καταπολέμηση της διαφθοράς θα λύσει όλα τα προβλήματα..? Και φυσικά υπήρχαν, απλά διεφθάρησαν και αυτοί ή δεν λειτούργησαν επί της ουσίας ποτέ γιατί ο αρχικός σκοπός ήταν ίσως υγειής,αλλά στην πορεία άλλαξε και είπαμε να φάμε μερικά ακόμη και να ταίσουμε ακόμη μερικούς που μας ψηφίζουν.Γι’αυτό το λόγο και καταργείτε ακόμη σήμερα (και τελειωμό δεν έχει),οργανισμούς που έτρωγαν έσοδα του Κράτους γιατί είχαν δημιουργηθεί για τους γνωστούς λόγους βολέματος μερικών εκατοντάδων ευνοικά προσκείμενων σε διάφορα κόμματα,υπουργούς κλπ. Απλά λίγο στάχτη ακόμη στα μάτια του απλού Πολίτη,που απεγνωσμένα ψάχνει μεσα στο τούνελ να δεί λίγο φώς.Αντε πάλι πλήρωνε έρημε Ελληνα Πολίτη για μερικούς ακόμη αδέκαστους δημόσιους υπαλλήλους που θα πιάσουν τους βρώμικους και κλέφτες.
  Πως είναι δυνατόν να ζητάμε απο ενα διεφθαρμένο Κράτος να εξυγιάνει τον εαυτό του δημιουργώντας ελεγκτικά σώματα μέσα απο τους κόλπους του. Στοχεύετε σε λάθος σημείο πάλι γιατί δεν φταίει μόνο ο διεφθαρμένος υπάλληλος που έκλεψε στην εφορεία,στην πολεοδομία,στο ικα,στο υπουργείο ή όπου αλλού,κατα κύριο λόγο φταίει εκείνος που του επέτρεψε να το κάνει,νομοθετώντας ανάλογα με κατάλληλα παραθυράκια,υποδεικνύοντας και ενθαρρύνοντας τον με την ατιμωρισία και το άβατο του δημοσίου τομέα, κλπ,κλπ.
  Εδώ και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε αποδεδειγμένους κλέφτες και τους πληρώνουμε ακόμη απο τους φόρους μας γιατί η νομοθεσία λέει…μπλά…μπλά..μπλά…άρα θα παίρνουν και μέσα στη φυλακή το 1/3 του μισθού ή και ολόκληρο τον μισθό. Μόνο ο κλέφτης φταίει που έκλεψε.. κύριοι οι και αυτοί που έφτιαξαν τα πράγματα να λειτουργούν έτσι στο δημόσιο τομέα..?
  Αν δεν αλλάξετε βασικά πράγματα στην νοοτροπία σας και ξέρετε καλά εσείς που είστε στην πολιτική σκηνή χρόνια ποια είναι αυτά, γιατί δικό σας δημιούργημα είναι,δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Λυπάμαι που σας απογοητεύω και συγχωρήστε με γι’αυτό αλλά μη ξεχνάτε οτι εγώ είμαι ο πλέον απογοητευμένος και θεωρώ οτι αντιπροσωπεύω τον μεγαλύτερο αριθμό του Ελληνικού Λαού,βλέποντας την Ελλάδα να ευρίσκεται εδώ που την φέρατε εσείς οι ίδιοι που μας μιλάτε για εξυγίανση τώρα.
  Μακάρι να αποδειχθεί λάθος η άποψη που εκφράζω και μετά απο μερικά χρόνια(αν υπάρχει ακόμη Ελλάδα και εγώ ζώ ακόμη) να δούμε ενα υγειές Κράτος και ενα Πολίτη που να είναι περήφανος για αυτό,αλλά αν δεν είναι έτσι,τι θα μας πείτε τότε..?
  Σας ευχαριστώ

 • 28 Μαρτίου 2013, 23:41 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΖΟΣ

  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΗ.
  ΔΙΟΤΙ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΛΗ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΚΡΑΤΟΣ- ΠΟΛΙΤΕΙΑ – ΠΑΤΡΙΔΑ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΑ ΩΣ ΘΕΣΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
  ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΗΘΩ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ <>
  ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΠΙΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ,ΟΧΙ ,ΠΕΡΙΣΕΥΟΥΝ ,ΑΛΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΔΑΝΕΙΣΕΙ……..
  ΑΡΑ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 28 Μαρτίου 2013, 19:17 | μαρια

  οταν θα ξεκινησει η διαδικασια της απομακρυνσης των επιορκων υπαλληλων,η επιβολη μετρων και προστιμων σε ολους ανεξαιρετως,θα το σκεπτονται πολυ ολοι τους πριν κανουν οτιδηποτε,ακομη και οι τοπικοι αρχοντες.ο νομος να εφαρμοζεται για ολους και οχι τα γνωστα τετριπια των εδε κ.α.
  ανεξαρτητη αρχη και οχι διατρητη.

 • 28 Μαρτίου 2013, 01:23 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑΣ

  Αρθ. 01 παρ 2

  Το πρόσωπο δεν πρέπει
  1. να κατέχει θέση δημοσίου υπαλλήλου.
  2. να επιλέγεται και να διορίζεται από πολιτικά κέντρα.
  3. να λογοδοτεί στην κυβερνητική εξουσία αλλά στη δικαιοσύνη.

  Επιβάλλεται βεβαίως να ενημερώνει την κυβέρνηση και το Βουλευτικό Σώμα

  (παρακαλώ αντικαταστήστε το προηγούμενο σχόλιο . Ευχαριστώ)

 • 28 Μαρτίου 2013, 01:26 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑΣ

  Αρθρο 01 παρ 2
  Το πρόσωπο δεν πρέπει
  1. να κατέχει θέση δημοσίου υπαλλήλου.
  2. επιλέγεται και να διορίζεται από πολιτικά κέντρα.
  3. να λοδοτεί στην κυβερνητική εξουσία αλλά στη δικαιοσίνη.

 • 27 Μαρτίου 2013, 12:07 | Μαριος Ανδρικοπουλος

  Από την εμπειρία μου ως στέλεχος σε μεγάλη συμβουλευτική (PWC) στη Μ. Βρετανία, σε συστήματα διοίκησης το πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου εστιάζεται στην πλειάδα μικρών δομών-υπηρεσιών με πολλούς μικρούς προϋπολογισμούς που σπαταλώνται και μοιράζονται σε ημέτερους και απλωμένες διοικητικές δομές που αν αναμετρηθούν συγκριτικά με το έργο που παράγουν κρίνονται σίγουρα μη αποδοτικές, κοστοβόρες και αναποτελεσματικές αλλά και ευνοούν τη διαφθορά και τη συναλλαγή.
  Μείωση του αριθμού των δομών και συστηματική αξιολόγηση του εργου/κόστος για εξοικονόμηση κόστους.

 • 27 Μαρτίου 2013, 11:27 | Χατζηδακης Μανος

  Κύριε εθνικέ συντονιστή
  Καταπολεμήστε την Γραφειοκρατία που είναι η γενεσιουργός αιτία της διαφθοράς κατά ένα μεγάλο μέρος
  Ξεκινήστε από τα «μικρά» και «εύκολα» έτσι θα φανεί σύντομα αποτέλεσμα που θα δικαιώσει την όποια αρχική προσπάθεια και θα δώσει κουράγιο για ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια

 • 27 Μαρτίου 2013, 09:26 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Σε αυτη την εποχη επρεπε να ειχατε 20 οικονομικους εισαγγελεις και οχι 2.Ενοειται να ξερουν Η/Υ και να υπαρχει αρχειο ας πουμε σε δημοσια εργα με προδιαγραφες υλικων κοστος και χρονο τοποθετησεις και προπαντον εγγυηση για καποια χρονια και να μπορει να τα ελενχει απο τον υπολογιστη εαν δεν τιρουνται να μην πληρωνεται ο εργολαβος.Εχετε δει σε ντοκυμαντερ που αστυνομικοι που υποδιονται τους πιο απιθανους ανθρωπους γαι να παταξουν το οικονομικο εγλημα .Αυτην την ρημαδα την ΕΡΤ ,βαλτε καμια κοινωνικη διαφημιση που ειναι και δωρεαν ας πουμε θυμαστε τον Λαλακη τον εισαγωμενο ;Ακομα και για το τηγανολαδο που πεταμε στα σκουπιδια να το μαζευουν τα σχολειαεας το κανει διαφημηση δεν κοστιζει τιποτα.Εαν δεν βοηθησετε την δικαιοσυνη με προσωπικο ακομα και με φοιτητες δεν προκειται να σωθουμε ,για να γινονται πιο γρηγορα οι δικες γιατι νομιζουν καπιοι οτι οσο πιο υψηλη θεση βρισκονται σε ενα πλοιο δεν εχουν προβλημα αλλα νομιζω απλος θα αργησουν και αυτοι να πνιγουν οταν βουλιαξη

 • 27 Μαρτίου 2013, 09:00 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΠΕΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ. ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ , ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥ ΕΜΕΠΙΡΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟ ΕΧΩ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ.
  ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.

 • 26 Μαρτίου 2013, 23:15 | Σπυρος

  Το προβλημα ειναι τοσο μεγαλο οσο ολος ο δημοσιος τομεας. Ο οποιοσδιποτε αν επιθυμει μπορει να κλεψει. Ακομα και μετα τις πλυμηρες σε καποιες περιοχες ο αρμοδιος αντιδημαρχος σε περιοχη της Αθηνας αντι να βοηθησει του πληγεντες εβαλε την γραμματεα της να παρει τηλεφωνο φιλους κλπ για να δηλωσουν στο αρμοδιο τμημα οτι ηταν μεσα στους πλυμηροπαθης. Ελλας το μεγαλειο σου. Τη μια μερα εδωσαν μια ολοκληρη κουτα βρεφικο γαλα σε καποια που ειχε παιδια 15 ετων (για φιλη της προφανος) και την αλλη μερα μια ανεργη μητερα πιγε στην κοινωνικη υπηρεσια του δημου για να παρει βρεφικο γαλα και τη διωξανε λεγοντας πως δεν εχουμε τη να σου κανουμε. Ελλαδαρααααα. Διαφθορα θα υπαρχει για παντα εκτος και αν οταν υπαρχει καπου να καταδικαζετε απο δικαστηριο παραδειγματικα με τις αυστηρωτερες ποινες και φυσικα να απολειωνται απο το δημοσιο και μεχρι να υπαρχει αποφαση να γινετε παυση.

 • 26 Μαρτίου 2013, 21:36 | Γρηγόρης Βασιλείο

  ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

  Η διαφάνεια είναι εχθρός της διαφθοράς.
  Παντού λοιπόν διαφάνεια.
  • Στο επίσημο site του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ να υπάρχει στην ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ παρουσίαση ανά υπουργείο, δήμο, περιφέρεια, ανεξάρτητη αρχή, Ίδρυμα, κλπ, των ετήσιων αποδοχών ΟΛΩΝ (του Πρωθυπουργού μη εξαιρουμένου) αυτών που πληρώνονται από το Δημόσιο.
  • Στο site της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» όλες οι αποφάσεις για επιχορηγήσεις , κρατικές ενισχύσεις, κλπ, σε διάφορες επιχειρήσεις, ΜΚΟ, κλπ, να παρουσιάζονται αναλυτικά (όνομα επιχείρησης, όνομα επιχειρηματία, ποσό, κλπ) και ΟΧΙ γενικόλογα. Αν υπάρχουν συμπράξεις εταιρειών να αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά που λαμβάνει ο κάθε εταίρος.
  • Επίσης στο ίδιο site οι μετακινήσεις εκτός έδρας των διάφορων υπαλλήλων να αναφέρουν και ποσό ΟΧΙ μόνο όνομα – προορισμό.
  • Η Διαφθορά θέλει δύο. Τιμωρία ΚΑΙ στους δύο.
  • Όποιος καταγγέλλει διαφθορά υπαλλήλου και αυτή αποδειχθεί, να έχει ευνοϊκή μεταχείριση η υπόθεσή του.
  • Στο site του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ να υπάρχει «ΚΥΤΙΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ». Όλες οι καταγγελίες να εξετάζονται και να ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ηλεκτρονικά, (ενέργειες που έγιναν, αποτελέσματα, κλπ) ώστε ο πολίτης να ξέρει ότι δεν θα είναι μάταιη η καταγγελία που θα κάνει. Θα εξετάζεται οπωσδήποτε.
  • Πλήρης πρόσβαση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (σε τραπεζικές καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές, κλπ) όλων των Ελλήνων. Στελέχωση του με άτομα που έχουν γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική.
  • Νομοθετικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες (ελέγχου, δήμευση περιουσιακών στοιχείων, κλπ) στον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ.
  • Σύσταση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, και διορισμός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ σε όλες της πρωτεύουσες των Περιφερειών.
  • Άμεση απονομής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.
  • Χαρακτηρισμός ως φοροκλοπής (και όχι φοροδιαφυγής) του παραπτώματος της κλοπής φόρων από το κράτος (φπα, φμυ, φόρος εταιρειών, κλπ).
  • Να χαρακτηρισθεί ΙΔΙΩΝΥΜΟ αδίκημα η φοροκλοπή πάνω από ένα σημαντικό ποσό, με ότι αυτό συνεπάγεται, (σήμερα έναν ταλαίπωρο κλεφτάκο η κοινωνία μας τον κλείνει φυλακή, ενώ αυτόν που αποδεδειγμένα ΚΛΕΒΕΙ το Δημόσιο μέσω της μη καταβολής των φόρων του, ΔΕΝ τον κάνει ΤΙΠΟΤΑ. (Η φοροκλοπή ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ)
  • Απλοποίηση και Ισχυροποίηση του νομοθετικού πλαισίου (φορολογικό, δικαστικό) ώστε να είναι περισσότερο δίκαιο και αποτελεσματικό.