2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

2.1. Εσωτερικός εικονολήπτης

2.1.1 Να διαθέτει αισθητήρα (sensor) τεχνολογίας CMOS.
2.1.2 Η ανάλυση vα είναι τουλάχιστον 3 Mpixels.
2.1.3 Να έχει δυνατότητα ανανέωσης εικόνας βίντεο (video frame rate) τουλάχιστον 15fps ή περισσότερο σε ανάλυση 1920×1536 και τουλάχιστον 25fps ή περισσότερο σε ανάλυση 1920×1080.
2.1.4 Να έχει δυνατότητα νυχτερινής λήψης βίντεο με υπέρυθρες λυχνίες (IR) οι οποίες να είναι ενσωματωμένες στο σώμα της κάμερας, εμβέλειας τουλάχιστον 20 μέτρα.
2.1.5 Η μέγιστη τιμή της ευαισθησίας φωτισμού να είναι 0,015 Lux με F1.2 στην ασπρόμαυρη λειτουργία ή 0,1 Lux με F1.4 στην ασπρόμαυρη λειτουργία και 0 Lux με χρήση υπέρυθρων λυχνιών.
2.1.6 Να διαθέτει φακό ρυθμιζόμενης εστίασης (varifocal) από 2,8mm ή μικρότερό έως 12mm ή μεγαλύτερο (χειροκίνητα ή motorized zoom).
2.1.7 Η ενεργοποίηση των υπερύθρων να πραγματοποιείται αυτόματα.
2.1.8 Να διαθέτει λόγω σήματος προς θόρυβο (S/N) 50 dB τουλάχιστον.
2.1.9 Να διαθέτει ψηφιακή μείωση θορύβου (DNR).
2.1.10 Να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση ενίσχυσης σήματος (AGC).
2.1.11 Να έχει αντιβανδαλιστική προστασία.
2.1.12 Να διαθέτει προστασία τουλάχιστον IP55.
2.1.13 Οι θερμοκρασίες λειτουργίας να κυμαίνονται από -10°C έως +50° C τουλάχιστον με ποσοστό υγρασίας 90%.
2.1.14 Να συνοδεύεται από βάση στήριξης σε τοίχο-οροφή εάν απαιτείται.

2.2. Εξωτερικός εικονολήπτης

2.2.1 Να διαθέτει αισθητήρα (sensor) τεχνολογίας CMOS.
2.2.2 Η ανάλυση να είναι τουλάχιστον 3 Mpixels.
2.2.3 Να έχει δυνατότητα ανανέωσης εικόνας βίντεο (video frame rate) τουλάχιστον 15fps ή περισσότερο σε ανάλυση 1920×1536 και τουλάχιστον 25fps ή περισσότερο σε ανάλυση 1920×1080.
2.2.4 Να έχει δυνατότητα νυχτερινής λήψης βίντεο με υπέρυθρες λυχνίες (IR) οι οποίες να είναι είτε ενσωματωμένες στο σώμα της κάμερας είτε με εξωτερικό προβολέα υπερύθρων κατάλληλης εμβέλειας, το οποίο θα καθοριστεί παρακάτω ανά περίπτωση.
2.2.5 Η μέγιστη τιμή της ευαισθησίας φωτισμού να είναι 0,015 Lux με F1.2 στην ασπρόμαυρη λειτουργία ή 0,1 Lux με F1.4 στην ασπρόμαυρη λειτουργία και 0 Lux με χρήση υπέρυθρων λυχνιών.
2.2.6 Να διαθέτει φακό ρυθμιζόμενης εστίασης από 2,8mm ή μικρότερό έως 12mm ή μεγαλύτερο με δυνατότητα χειρισμού της εστίασης από την κονσόλα (motorized zoom).
2.2.7 Η ενεργοποίηση των υπερύθρων να πραγματοποιείται αυτόματα.
2.2.8 Να διαθέτει λόγω σήματος προς θόρυβο (S/N) 50 dB τουλάχιστον.
2.2.9 Να διαθέτει ψηφιακή μείωση θορύβου (DNR).
2.2.10 Να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση ενίσχυσης σήματος (AGC).
2.2.11 Να έχει αντιβανδαλιστική προστασία.
2.2.12 Να διαθέτει προστασία τουλάχιστον IP66.
2.2.13 Οι θερμοκρασίες λειτουργίας να κυμαίνονται από -30°C έως +50° C τουλάχιστον, με ποσοστό υγρασίας 90%.
2.2.14 Να συνοδεύεται από βάση στήριξης σε τοίχο-κολώνα-οροφή εάν απαιτείται.

2.3. Σύστημα Εξωτερικού εικονολήπτη χειρισμού

2.3.1 Να διαθέτει αισθητήρα (sensor) τεχνολογίας CMOS.
2.3.2 Η ανάλυση να είναι τουλάχιστον 2 Mpixels.
2.3.3 Να έχει δυνατότητα ανανέωσης εικόνας βίντεο (video frame rate) τουλάχιστον 25fps ή περισσότερο σε ανάλυση 1920×1080.
2.3.4 Να έχει δυνατότητα νυχτερινής λήψης βίντεο με υπέρυθρες λυχνίες (IR) οι οποίες να είναι είτε ενσωματωμένες στο σώμα της κάμερας είτε με εξωτερικό προβολέα υπερύθρων εμβέλειας τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα.
2.3.5 Η μέγιστη τιμή της ευαισθησίας φωτισμού να είναι 0,05 Lux με F1.6 στην ασπρόμαυρη λειτουργία και 0 Lux με χρήση υπέρυθρων λυχνιών.
2.3.6 Να διαθέτει φακό ρυθμιζόμενης εστίασης (οπτικό ζουμ) τουλάχιστον x20.
2.3.7 Η ενεργοποίηση των υπερύθρων να πραγματοποιείται αυτόματα.
2.3.8 Να διαθέτει λόγω σήματος προς θόρυβο (S/N) 50 dB τουλάχιστον.
2.3.9 Να διαθέτει ψηφιακή μείωση θορύβου (DNR).
2.3.10 Να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση ενίσχυσης σήματος (AGC).
2.3.11 Να διαθέτει προστασία τουλάχιστον IP66.
2.3.12 Οι θερμοκρασίες λειτουργίας να κυμαίνονται από -30°C έως +50° C τουλάχιστον με ποσοστό υγρασίας 90%.
2.3.13 Να έχει τη δυνατότητα κίνησης στον οριζόντιο άξονα (pan) 270° μοίρες τουλάχιστον και στον κάθετο άξονα 90° μοίρες τουλάχιστον. Η λειτουργία θα είναι είτε ενσωματωμένη στη κάμερα, είτε θα παρασχεθεί εξωτερικό κέλυφος (housing) με μηχανισμό pan tilt και σύστημα αντιθαμβωτικής προστασίας καθώς και ταυτόχρονη μετακίνηση του προβολέα υπερύθρων εάν υφίσταται.
2.3.14 Να επιτρέπει τον τηλεχειρισμό των λειτουργιών του εικονολήπτη αλλά και την επικοινωνία του με το σύστημα ψηφιακής καταγραφής και επεξεργασίας εικόνας.
2.3.15 Να συνοδεύεται από βάση στήριξης τοίχο-κολώνα-οροφή εάν απαιτείται.

2.4. Κάμερα θερμικής απεικόνισης χειρισμού

2.4.1 Να απεικονίζει την υπέρυθρη (θερμική) ακτινοβολία που εκπέμπουν ζώντες οργανισμοί και αντικείμενα ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες (σκόνη, καπνός, ομίχλη). Να λειτουργεί ημέρα και νύχτα.
2.4.2 Η φασματική απόκριση (μήκος κύματος) να βρίσκεται εντός της περιοχής (3-5μm) ή (7,5-14μm).
2.4.3 Ανάλυση αισθητήρα τουλάχιστον 640Χ480 “pixels”.
2.4.4 Να έχει δυνατότητα ανανέωσης εικόνας βίντεο τουλάχιστον 20fps (frame per second).
2.4.5 Να διαθέτει μεγέθυνση εικόνας (zoom) τουλάχιστον 4x.
2.4.6 Να δύναται να ανιχνεύσει-εντοπίσει όρθιο άνθρωπο τυπικών διαστάσεων 0,5m x 1,8m, σύμφωνα με διαπιστευμένα κριτήρια (Johnson, TTP model, Nato Stanag 4347, ή αντίστοιχα), σε απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1.000) μέτρων.
2.4.7 Να λειτουργεί σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και να συμμορφώνεται είτε με το πρότυπο MIL-STD-810 είτε με IP 67 τουλάχιστον.
2.4.8 Θα δύναται να λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως καθημερινά (24/7).
2.4.9 Να διαθέτει έξοδο εικόνας βίντεο και να είναι συμβατή καθώς και να διασυνδεθεί με το σύστημα ψηφιακής καταγραφής και επεξεργασίας εικόνας.
2.4.10 Να είναι σταθερή και να έχει τη δυνατότητα κίνησης στον οριζόντιο άξονα (pan) 270° μοίρες τουλάχιστον και στον κάθετο άξονα 90° μοίρες τουλάχιστον. Η λειτουργία θα είναι είτε ενσωματωμένη στη κάμερα, είτε θα παρασχεθεί εξωτερικό κέλυφος (housing) με μηχανισμό pan tilt και σύστημα αντιθαμβωτικής προστασίας.
2.4.11 Να επιτρέπει τον τηλεχειρισμό των λειτουργιών του εικονολήπτη αλλά και την επικοινωνία του με το σύστημα ψηφιακής καταγραφής και επεξεργασίας εικόνας.
2.4.12 Να συνοδεύεται από γαλβανισμένο μεταλλικό ιστό διαμέτρου τουλάχιστον 100 mm και τουλάχιστον 2mm πάχος, το ύψος του οποίου θα εκτείνεται στα 4 μέτρα. Θα διαθέτει βάση στήριξης για την τοποθέτηση του ιστού επί οροφής του εκάστοτε κτιρίου (μπετόν ή μεταλλικό σκέπαστρο) καθώς και μεταλλικές γαλβανιζέ αντηρίδες.

2.5. Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Επεξεργασίας εικόνας (DVR)

2.5.1 Να διαθέτει δυνατότητα διασύνδεσης κονσόλας χειρισμού Pan – Tilt – Zoom (PTZ).
2.5.2 Να διαθέτει μία (1) είσοδο ήχου τουλάχιστον.
2.5.3 Να διαθέτει μια (1) έξοδο ήχου.
2.5.4 Να διαθέτει έξοδο εικόνας τουλάχιστον HDMI (1080p) και VGA.
2.5.5 Να διαθέτει μια (1) είσοδο συναγερμού τουλάχιστον.
2.5.6 Να έχει δυνατότητα καταγραφής βίντεο (video frame rate) 1920×1080 στα 25fps (real time) τουλάχιστον, καθώς και δυνατότητα καταγραφής τουλάχιστον 3 Mpixel σε τουλάχιστον 15 fps.
2.5.7 Να διαθέτει υποδοχές για δύο (2) τουλάχιστον σκληρούς δίσκους με διασύνδεση sata. Η χωρητικότητα των σκληρών δίσκων για καταγραφικό 8 καναλιών θα είναι τουλάχιστον 2 x 4 TΒ και στην περίπτωση καταγραφικού περισσότερων καναλιών θα είναι τουλάχιστον 2 x 6 TB.
2.5.8 Να διαθέτει δύο (2) θύρες USB.
2.5.9 Να συνοδεύεται από ποντίκι χειρισμού και τηλεχειριστήριο με μπαταρίες.
2.5.10 Να διαθέτει συμπίεση σήματος κατά Η.264.
2.5.11 Να διαθέτει λειτουργία ταυτόχρονης αναπαραγωγής όλων των καναλιών εισόδου μέχρι και 16 κανάλια σε 1080p ανά μόνιτορ.
2.5.12 Να διαθέτει θύρα RJ-45 για σύνδεση Ethernet με ταχύτητα 100/1000 Mbps και να υποστηρίζει DHCP, DDNS, TCP/IP και απομακρυσμένης πρόσβασης τουλάχιστον.
2.5.13 Να διαθέτει δυνατότητα ανίχνευσης απώλειας βίντεο και απώλειας σκληρού δίσκου.
2.5.14 Να διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας συμβάντων, συναγερμών και συσχέτισης τους με ημερομηνία, ώρα και είσοδο βίντεο για απώλεια βίντεο και ανίχνευση κίνησης.
2.5.15 Να διαθέτει δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης με χρόνο και συμβάν.
2.5.16 Να διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας και τήρησης ιστορικού αρχείου για όλα τα συμβάντα (event log).
2.5.17 Ο αριθμός των καναλιών εσόδου θα καθοριστεί παρακάτω ανά περίπτωση.

2.6. Κονσόλα χειρισμού

2.6.1 Να διαθέτει πλήκτρα και joystick για επιλογή κάμερας προβολής και χειρισμό των εικονοληπτών (Pan – Tilt – Zoom).
2.6.2 Να έχει πρόσβαση και έλεγχο σε όλες τις εγκατεστημένες κάμερες.

2.7. Οθόνη προβολής βίντεο (Monitor)

2.7.1 Να είναι τεχνολογίας LED.
2.7.2 Να διαθέτει ανάλυση εικόνας 1920 x 1080 ευκρίνειας Full HD τουλάχιστον.
2.7.3 Να διαθέτει μία (1) είσοδο HDMI τουλάχιστον.
2.7.4 Να διαθέτει αναλογία οθόνης 16:9.
2.7.5 Να διαθέτει είσοδο ήχου – Audio In και ηχεία για την αναπαραγωγή του ήχου.
2.7.6 Να διαθέτει τηλεχειριστήριο. Να προσφερθούν οι μπαταρίες.
2.7.7 Οι διαστάσεις θα καθοριστούν παρακάτω ανά περίπτωση.
2.7.8 Θα συνοδεύεται από κατάλληλη βάση ανάρτησης στον τοίχο με δυνατότητα ρύθμισης κλίσης σε οριζόντιο και κάθετο άξονα.

2.8. Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος – UPS

2.8.1 Να είναι τύπου “Line Interactive UPS” και να τροφοδοτούν τις κάμερες, το/α D.V.R, την/ις οθόνη/ες προβολής βίντεο (Monitor) και τον τυχόν λοιπό υποστηρικτικό εξοπλισμό.
2.8.2 Ο παράγοντας να είναι τουλάχιστον cosφ≥0,8.
2.8.3 Να συμπεριλαμβάνονται οι συσσωρευτές του και να είναι εγκατεστημένοι εντός του συστήματος UPS.
2.8.4 Η ισχύς θα καθοριστεί παρακάτω ανά περίπτωση.

2.9. Γραφείο-Καρέκλα

2.9.1 Γραφείο ελεύθερου σχεδιασμού, με διαστάσεις 120 x 60 x 75 (μήκος-πλάτος-ύψος) εκατοστά τουλάχιστον. Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους από 25 έως 30 mm και με πλαϊνά σόκορα πάχους από 2 έως 3 mm, θερμοκολλημένα και στρογγυλευμένα στις άκρες. Αν διαθέτει μεταλλικά μέρη θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα για προστασία από τη διάβρωση. Θα συνοδεύεται από τροχήλατη συρταριέρα, με διαστάσεις 40 x 50 x 50 (πλάτος-βάθος-ύψος) εκατοστά τουλάχιστον αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον συρτάρια και κλειδαριά.
2.9.2 Κάθισμα περιστρεφόμενο, με υψηλή πλάτη και μπράτσα, ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος.

 • 1 Αυγούστου 2016, 13:09 | SingularLogic A.E.

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Σε συνέχεια της Πρόσκλησής σας για Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών «Συστημάτων Καμερών CCTV» είμαστε στην ευχάριστη θέση να καταθέσουμε τις προτάσεις μας:

  1. Όσον αφορά τον εσωτερικό εικονολήπτη και τον εξωτερικό εικονολήπτη, δεν αναγράφεται ο αλγόριθμος συμπίεσης. Προτείνουμε να απαιτηθεί ο πλέον σύγχρονος αλγόριθμος Η.265

  2. Όσον αφορα το ρυθμό ανανέωσης και την ανάλυση (παρ.2.1.3), ο ρυθμός ανανέωσης της εικόνας στις σύγχρονες κάμερες έχει φθάσει πλέον τα 25fps στην πλήρη ανάλυση των 3 megapixel, δηλαδή 2048×1536 pixels και προτείνουμε να απαιτηθούν οι εν λόγω προδιαγραφές.

  3. Προτείνουμε η ευαισθησία της κάμερας στην έγχρωμη λειτουργία (παρ.2.3.5), να είναι πολύ χαμηλότερη. Κάμερες τύπου starlight με ευαισθησία 0.0008 Lux στο έγχρωμο είναι διαθέσιμες στην αγορά με απίστευτη εικόνα την νύχτα ακόμα και σε έγχρωμη λειτουργία και προτείνουμε να απαιτηθεί η εν λόγω προδιαγραφή.

  4. Οι σύγχρονες κινητές κάμερες είναι πλέον εξοπλισμένες με πολλά έξυπνα χαρακτηριστικά. Ένα βασικό χαρακτηριστικό, όπως το auto tracking, τις κάνει εξαιρετικά ευέλικτες και προτείνουμε να απαιτηθεί η εν λόγω προδιαγραφή.

  Σας ευχαριστούμε που μας δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλουμε τις προτάσεις μας. Είμαστε στη διάθεση της υπηρεσίας σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.