Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Μπορείτε να δείτε την έκθεση στα συνημμένα έγγραφα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΕΡΩΝ CCTV

ethnosimo

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                                                                                          Αθήνα, 12 Ιουλίου 2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 – 101 77 ΑΘΗΝΑ

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση

Θέμα : «Τεχνικές προδιαγραφές “Συστήματα καμερών CCTV”»

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση τις εν θέματι Τεχνικές Προδιαγραφές. Προκειμένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (www.opengov.gr).

Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία μας προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών, εαν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.

Υπεύθυνοι για το σχολιασμό της διαδικασίας της διαβούλευσης ορίζονται οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας: Υπαστυνόμος Α΄ ΠΑΝΑΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος τηλ.: 2106977814. Email: c.panagogiannopoulos@astynomia.gr και Ανθυπαστυνόμος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Δημήτριος τηλ: 2106977319 Email: di.papatsimpas@astynomia.gr

Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την 13/07/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, στην ιστοσελίδα www.opengov.gr και θα λήξει στις 02/08/2016 και ώρα 13.30.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ