06 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για να δείτε τη Διαδικασία Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών κάνετε απλό κλικ εδώ

  • 26 Μαΐου 2017, 14:43 | Γιώργος Σπιλιοτόπουλος

    Στην αξιολόγηση κρίνουμε σκόπιμο να προστεθούν και οι δυνατότητες του λογισμικού ανάλυσης πληροφοριών.

  • 26 Μαΐου 2017, 13:28 | SPACE HELLAS

    ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.2 – ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
    Μελετώντας τα κριτήρια αξιολόγησης προτείνουμε η αξιολόγηση να γίνει είτε για το σύνολο της παραγράφου 5.6 των πινάκων τεχνικών προδιαγραφών (Γενικές Λειτουργικές Απαιτήσεις Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών ΕΣΚΕΣΜΑ) είτε διακριτά για κάθε Υποσύστημα και όχι αποσπασματικά για επιμέρους μόνο προδιαγραφές ενός υποσυστήματος.