01 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για να δείτε το Αντικείμενο του Έργου, κάνετε απλό κλικ εδώ

  • 26 Μαΐου 2017, 13:04 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ

    Με βάση τη δική μας κατανόηση όσον αφορά το αντικείμενο του έργου, δεν προβλέπεται προμήθεια κεντρικού υπολογιστικού εξοπλισμού και αντίστοιχου system software platform επάνω στο οποίο θα γίνει η ανάπτυξη, εννοώντας μάλλον ότι θα χρησιμοποιηθούν οι κεντρικές υποδομές του Police on Line. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί το παραπάνω. Επίσης, σε περίπτωση επιβεβαίωσης, παρακαλούμε να γίνει λεπτομερής αναφορά σε σχέση με το περιβάλλον ανάπτυξης που θα διατεθεί για την υλοποίηση των εφαρμογών του αντικειμένου του έργου.