Άρθρο 08 – Φορητά Ραντάρ

Για τις τεχνικές προδιαγραφές Φορητών Ραντάρ δείτε εδώ