Άρθρο 05 – Αυτοκίνητα Οχήματα Ειδικής Χρήσης

Για τις τεχνικές προδιαγραφές Αυτοκίνητων Οχημάτων Ειδικής Χρήσης δείτε εδώ

 • 1.. Στην παράγραφο 17.10 (Λοιπά παρελκόμενα) ζητείται το όχημα να φέρει «Μία (1) λυχνία επίσκεψης (μπαλαντέζα) με τουλάχιστον πέντε (5) μέτρα καλώδιο».
  Η εν λόγω μπαλαντέζα εφ’ ενός έχει μικρή εμβέλεια λειτουργίας αφού έχει καλώδιο μόνο πέντε μέτρα και αφ΄ετέρου δεν μπορεί να χρησιμοποιεί σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρικού συστήματος του αυτοκινήτου.
  Για το λόγο αυτό προτείνουμε να αντικατασταθεί η μπαλαντέζα από φακό (π.χ. τύπου MAGLITE) τεχνολογίας LED που χρησιμοποιούν οι περισσότερες αστυνομικές υπηρεσίες και ο οποίος να βρίσκεται τοποθετημένος σε κατάλληλη βάση εντός της καμπίνας του οδηγού . Η φόρτιση του φακού αυτού να γίνεται από την βάση μέσω κατάλληλης διάταξης από το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου.
  Έτσι κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν θα περιορίζεται η χρήση εντός συγκεκριμένης εμβέλειας από το αυτοκίνητο και θα έχει μεγάλη φωτεινότητα και χαμηλή κατανάλωση αφού θα είναι τεχνολογίας LED.
  2. Στην παράγραφο 19.4 (Εγγύηση καλής λειτουργίας ) των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης αναφέρεται:
  «Τα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα και η εργασία τοποθέτησης αυτών, που εγκαθίστανται από το δίκτυο εξυπηρέτησης του προμηθευτή να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών»
  Επειδή οι περισσότεροι κατασκευαστικοί οίκοι παρέχουν εγγύηση ανταλλακτικών διάρκειας ενός (1) έτους παρακαλούμε να τροποποιηθεί η εν λόγω παράγραφος ως ακολούθως:
  «Τα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα και η εργασία τοποθέτησης αυτών, που εγκαθίστανται από το δίκτυο εξυπηρέτησης του προμηθευτή να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον ενός(1) έτους»
  Εφόσον προσφερθεί χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) έτους αυτό μπορεί να επιβραβευθεί με μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την τεχνική αξιολόγηση.
  3. Στην παράγραφο 15.4 (Ηλεκτρικά) της τεχνικής προδιαγραφής αναφέρεται:
  «Να φέρει αναμονή πλησίον της θέσης του συνοδηγού, για την τοποθέτηση πομποδέκτη (ασυρμάτου) και κεραίας αυτού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας»
  Παρακαλούμε να διευκρινισθεί εάν η αναμονή αφορά βάσης στήριξης ασυρμάτου και εάν ναι ποιού τύπου θα είναι ο ασύρματος;
  Επίσης παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση παροχής τροφοδοσίας ρεύματος για τον ασύρματο καθώς και εάν πρέπει να παρέχει την κεραία ασυρμάτου ο ίδιος ή θα του παρασχεθεί από την Υπηρεσία.