Άρθρο 01 – Αστυνομικά Αυτοκίνητα

Για τις προδιαγραφές των αστυνομικών αυτοκινήτων δείτε εδώ

 • 1. Στην παράγραφο 2.2.1 (Κινητήρας) της τεχνικής προδιαγραφής αναφέρεται: «Πετρελαιοκινητήρας, τετράχρονος, άμεσου ψεκασμού (common rail) ή νεότερου τύπου, με κυβισμό 1.550 κυβικών εκατοστών και άνω»
  Όμως οι πετρελαιοκινητήρες που φέρουν αρκετοί κατασκευαστές αυτοκινήτων όπως ενδεικτικά αναφέρουμε: Peugeot, Citroen, Ford, BMW έχουν κυβισμό 1.499 κυβικά εκατοστά. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο ενώ υπερκαλύπτουν τις υπόλοιπες τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό διότι δεν καλύπτουν τη σχετική απαίτηση.
  Προκειμένου να διευρυνθεί η συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό παρακαλούμε να τροποποιηθεί η εν λόγω τεχνική προδιαγραφή ως ακολούθως:
  «Πετρελαιοκινητήρας, τετράχρονος, άμεσου ψεκασμού (common rail) ή νεότερου τύπου, με κυβισμό 1.490 κυβικών εκατοστών και άνω».
  2. Στην παράγραφο 2.12.3 (Αμάξωμα εξοπλισμός) της τεχνικής προδιαγραφής αναφέρεται:
  «Σε κατάλληλη θέση να υπάρχει ρευματοδότης για την σύνδεση της φορητής λυχνίας επίσκεψης (μπαλαντέζα)»
  Και ακολούθως στην παράγραφο 2.15.2.8 (Λοιπά παρελκόμενα) ζητείται το όχημα να φέρει «Μία (1) λυχνία επίσκεψης (μπαλαντέζα) με τουλάχιστον πέντε (5) μέτρα καλώδιο».
  Η εν λόγω μπαλαντέζα εφ’ ενός έχει μικρή εμβέλεια λειτουργίας αφού έχει καλώδιο μόνο πέντε μέτρα και αφ΄ετέρου δεν μπορεί να χρησιμοποιεί σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρικού συστήματος του αυτοκινήτου.
  Για το λόγο αυτό προτείνουμε να αντικατασταθεί η μπαλαντέζα από φακό (π.χ. τύπου MAGLITE) τεχνολογίας LED που χρησιμοποιούν οι περισσότερες αστυνομικές υπηρεσίες και ο οποίος να βρίσκεται τοποθετημένος σε κατάλληλη βάση εντός της καμπίνας του οδηγού . Η φόρτιση του φακού αυτού να γίνεται από την βάση μέσω κατάλληλης διάταξης από το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου.
  Έτσι κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν θα περιορίζεται η χρήση εντός συγκεκριμένης εμβέλειας από το αυτοκίνητο και θα έχει μεγάλη φωτεινότητα και χαμηλή κατανάλωση αφού θα είναι τεχνολογίας LED.
  3. Στην παράγραφο 3.4 (Εγγύηση καλής λειτουργίας ) των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης αναφέρεται:
  «Τα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα και η εργασία τοποθέτησης αυτών, που εγκαθίστανται από το δίκτυο εξυπηρέτησης του προμηθευτή να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών»
  Επειδή οι περισσότεροι κατασκευαστικοί οίκοι παρέχουν εγγύηση ανταλλακτικών διάρκειας ενός (1) έτους παρακαλούμε να τροποποιηθεί η εν λόγω παράγραφος ως ακολούθως:
  «Τα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα και η εργασία τοποθέτησης αυτών, που εγκαθίστανται από το δίκτυο εξυπηρέτησης του προμηθευτή να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον ενός(1) έτους»
  Εφόσον προσφερθεί χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) έτους αυτό μπορεί να επιβραβευθεί με μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την τεχνική αξιολόγηση.
  4. Στην παράγραφο 2.13.2 (Ηλεκτρικά) της τεχνικής προδιαγραφής αναφέρεται:
  «Να φέρει αναμονή πλησίον της θέσης του συνοδηγού, για την τοποθέτηση πομποδέκτη (ασυρμάτου) και κεραίας αυτού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας»
  Παρακαλούμε να διευκρινισθεί εάν η αναμονή αφορά βάσης στήριξης ασυρμάτου και εάν ναι ποιού τύπου θα είναι ο ασύρματος;
  Επίσης παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν ο προμηθευτής έχει υποχρέωση παροχής της τροφοδοσίας ρεύματος για τον ασύρματο καθώς και εάν πρέπει να παρέχει την κεραία ασυρμάτου ο ίδιος ή θα του παρασχεθεί από την Υπηρεσία.

 • 13 Φεβρουαρίου 2018, 11:03 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΠΑ

  Κύριοι,

  Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια μελέτης των προδιαγραφών του Άρθρου 1 με θέμα «Αστυνομικά Αυτοκίνητα» της Υπηρεσίας σας, με γνώμονα την αύξηση του ανταγωνισμού του εν θέματι διαγωνισμού και τη διασφάλιση του Δημοσίου συμφέροντος, αιτούμεθα:

  Να μειωθεί η ζητηθείσα απαιτούμενη ισχύς κατά 3 kW, ήτοι να επαναπροσδιορισθεί στα 85kW.

  Με την αλλαγή του ως άνω χαρακτηριστικού και μόνο, δίχως τροποποίηση λοιπών χαρακτηριστικών, δίδεται η δυνατότητα διεύρυνσης του ανταγωνισμού, καθώς περισσότερα των 5-6 διαφορετικών τύπων οχημάτων της Ελληνικής αγοράς θα έχουν δυνατότητα συμμετοχής, τα οποία φέρουν κινητήρα ισχύος 85 kW και υπερκαλύπτουν το σύνολο των υπόλοιπων απαιτήσεων τεχνικών χαρακτηριστικών της εν λόγω μελέτης.

  Ενδεικτικά παρακάτω παρατίθενται τα χαρακτηριστικά δύο (2) οχημάτων της γκάμας των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία μας, τα οποία ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία:

  Κατασκευαστής Μοντέλο Έκδοση Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (L) Κυβισμός (cc) CO2 g/km cm Μέγιστη Ροπή (Nm) Τελική Ταχύτητα (km/h) Επιτάχυνση 0-100 km/h
  SKODA RAPID (O)1.6 TDI 116HP ACTIVE 530 1598 99 250 201 10,0
  SKODA OCTAVIA 1.6 TDI 116HP ACTIVE 568 1598 106 250 203 10,1

  Τα παραπάνω οχήματα είναι ιδιαιτέρως αξιόπιστα και στιβαρά, απόδειξη του ως άνω ισχυρισμού της Εταιρείας μας αποτελεί το γεγονός ότι αυτά προτιμούνται και για επαγγελματική χρήση ταξί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε αυξημένες καταπονήσεις και σκληρή χρήση των οχημάτων, όπως και σε οικονομικότητα κίνησης.

  Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω δοθέντα χαρακτηριστικά, υπάρχουν οχήματα στην αγορά τα οποία υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές ΕΛ.ΑΣ. και τις αιτούμενες επιδόσεις (τελική ταχύτητα και επιτάχυνση), με ισχύ ελάχιστα μικρότερη της προδιαγραφόμενης.

  Πέραν αυτού, ο συνδυασμός της κατά το δυνατόν μικρότερης ισχύος με ταυτόχρονη επίτευξη των κατά το δυνατόν καλύτερων επιδόσεων, υποδηλώνουν την ποιότητα των κινητήρων των εν λόγω οχημάτων.

  Τέλος η ανεπαίσθητη αυτή μείωση στην ισχύ του οχήματος ενδεχομένως να επιφέρει και θετικά αποτελέσματα στην κατανάλωση των οχημάτων.
  Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, παρακαλούμε όπως γίνει αποδεκτό το αίτημα της Εταιρείας μας για μείωση της ζητηθείσας απαιτούμενης ισχύος κατά 3 kW, ήτοι να επαναπροσδιορισθεί στα 85kW, προκειμένου να διευρυνθεί ο ανταγωνισμός στην κατηγορία αυτή των οχημάτων με ποιοτικά οχήματα που πληρούν το σύνολο των λοιπών απαιτήσεών σας, προς όφελος του Δημοσίου.
  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω απορία ή διευκρίνιση.

  Παππά Αγγελική
  Δ/ντρια Διαγωνισμών & Key Accounts
  ΟΜΙΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

 • 6 Φεβρουαρίου 2018, 13:57 | Α.Κ.

  Όλα τα περιπολικά ανα τον κόσμο διαθέτουν κάμερες και μικρόφωνα και gps. Νομίζω ότι ήρθε η εποχή να προβλεφθει η τοποθέτηση κάμερας και καταγραφικού ώστε να βοηθηθεί η αστυνομία στο έργο της. Επιπλέον ένα gps tracker θα βοηθήσει στο συντονισμό των επιχιρήσεων.
  Το κόστος για όλα αυτά είναι αμελητέο σε σχέση με το έργο που θα παράγουν.