Άρθρο 02 – Αστυνομικά αυτοκίνητα τύπου SUV

Για τις τεχνικές προδιαγραφές των αστυνομικών αυτοκινήτων τύπου SUV δείτε εδώ