Άρθρο 03 – Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα

Για τις προδιαγραφές γερανοφόρων και ανατρεπομένων οχημάτων δείτε εδώ