Άρθρο 1 – Χορήγηση εξουσιοδότησης στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

1. Προκειμένης της εξυγίανσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΝΒΕΕ»), σύμφωνα με τα άρθρα 31 επ. και 64 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αποκλειστικά αρμόδιος και εξουσιοδοτείται να συμβληθεί με τη ΝΒΕΕ, τους λοιπούς συναινούντες πιστωτές της εταιρείας αυτής, τυχόν εγγυητές ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, καθώς και με τις εταιρείες ΝΕΩΡΙΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΟΝΕΧ ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως οι τελευταίες νόμιμα εκπροσωπούνται, και να συνυπογράψει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του Πολεμικού Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων), καθώς και των λοιπών απαιτήσεων που απορρέουν από πάσης φύσης οφειλές φόρων, του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και λοιπών ασφαλιστικών φορέων, συμφωνία εξυγίανσης – μεταβίβασης επιχείρησης της ΝΒΕΕ κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Δεύτερου του Βιβλίου Πρώτου, καθώς και τα άρθρα 170 και 171 του ν. 4738/2020 (εφεξής «συμφωνία εξυγίανσης»). Για τις ανάγκες της συμφωνίας εξυγίανσης οι υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προσδιορίζονται βάσει κατάστασης πιστωτών που συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4738/2020 εντός τριμήνου από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης (στο εξής: «Ημερομηνία Κατάστασης Πιστωτών»).
2. Ο εμπειρογνώμονας, του οποίου η έκθεση συνοδεύει την αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4738/2020, προσδιορίζει το ελάχιστο ποσό που ικανοποιεί, κατά περίπτωση, την αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών κατά την έννοια του άρθρου 31 του αυτού νόμου (στο εξής: Ποσό Ανάκτησης). Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ως ποσό ανάκτησης ανά πιστωτή κατ’ ελάχιστον το ποσό Ανάκτησης, όπως αυτό ισχύει για τον αντίστοιχο πιστωτή, όπου αυτό ειδικότερα προβλέπεται στο παρόν.

 • 13 Ιουλίου 2022, 10:49 | Συνδικάτο μετάλλου Αττικής και ναυπηγικής βιομηχανίας Ελλάδος

  Το συνδικάτο μας καταδικάζει το απαράδεκτο, για τα δικαιώματα των εργαζομένων, σχέδιο νόμου του υπουργείου ανάπτυξης.
  Είναι στην ίδια αντιδραστική κατεύθυνση με τις περιπτώσεις της ΛΑΡΚΟ και των ναυπηγείων Σκαραμαγκά.
  Η κυβέρνηση της ΝΔ, παραδίδει άδεια, από εργαζόμενους, τα μεγάλα εργοστάσια του κλάδου στους λεγόμενους επενδυτές, πετώντας κυριολεκτικά στο δρόμο, μετά τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ και των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, άλλους 600 των ναυπηγείων Ελευσίνας.
  Παραδίδει γη και ύδωρ στην μεγαλοεργοδοσία, χαρίζει εκατοντάδες εκατομμύρια από χρέη που έχουν οι εργοδότες και την ίδια ώρα δεν προβλέπει τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και της ΣΣΕ και δεν εξασφαλίζει ούτε και το αυτονόητο της αποπληρωμής των οφειλομένων δεδουλευμένων.
  Απαιτούμε
  • Να εξασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.
  • Να μην χαθεί ούτε ευρώ από τα χρωστούμενα δεδουλευμένα των συναδέλφων.
  • Να μπει συγκεκριμένη χρονική δέσμευση στο νέο εργοδότη με βάση την οποία θα γίνει η εξόφληση των δεδουλευμένων των εργαζομένων.

 • 12 Ιουλίου 2022, 17:42 | ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

  Το συνδικάτο μας καταδικάζει το απαράδεκτο, για τα δικαιώματα των εργαζομένων, σχέδιο νόμου του υπουργείου ανάπτυξης.
  Είναι στην ίδια αντιδραστική κατεύθυνση με τις περιπτώσεις της ΛΑΡΚΟ και των ναυπηγείων Σκαραμαγκά.
  Η κυβέρνηση της ΝΔ, παραδίδει άδεια, από εργαζόμενους, τα μεγάλα εργοστάσια του κλάδου στους λεγόμενους επενδυτές, πετώντας κυριολεκτικά στο δρόμο, μετά τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ και των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, άλλους 600 των ναυπηγείων Ελευσίνας.
  Παραδίδει γη και ύδωρ στην μεγαλοεργοδοσία, χαρίζει εκατοντάδες εκατομμύρια από χρέη που έχουν οι εργοδότες και την ίδια ώρα δεν προβλέπει τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και της ΣΣΕ και δεν εξασφαλίζει ούτε και το αυτονόητο της αποπληρωμής των οφειλομένων δεδουλευμένων.
  Απαιτούμε
  • Να εξασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.
  • Να μην χαθεί ούτε ευρώ από τα χρωστούμενα δεδουλευμένα των συναδέλφων.
  • Να μπει συγκεκριμένη χρονική δέσμευση στο νέο εργοδότη με βάση την οποία θα γίνει η εξόφληση των δεδουλευμένων των εργαζομένων.

 • 12 Ιουλίου 2022, 14:03 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, μετά από συζήτηση, αναφορικά με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας», η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, στις 11 Ιουλίου 2022, κρίνει εξαιρετικά θετικό το περιεχόμενό του, όπως αυτό ενσωματώνεται στα 5 προβλεπόμενα άρθρα του, που αποσκοπούν στην ταχύτερη εξυγίανση και επανενεργοποίηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

  Η επιχειρούμενη, μέσω του νομοσχεδίου, επιτάχυνση των διαδικασιών επαναλειτουργίας των ναυπηγικών μονάδων του Κόλπου της Ελευσίνας, μετά από έναν κύκλο 25 ετών συνεχούς απώλειας της ανταγωνιστικότητας του ναυπηγικού τομέα της χώρας, θα δημιουργήσει θετικά πρόσημα για μία πλειάδα επιχειρήσεων της ναυτιλιακής συστάδας των ναυπηγοεπισκευών, εφοδιασμού, παραγωγής υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αλλά και παροχής υπηρεσιών σε πλοία.

  Παράλληλα, αποτελεί μοναδικό μέσον διάσωσης όλων των θέσεων εργασίας και της κάλυψης οφειλών των εργαζομένων, όπως άλλωστε τονίστηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησης αντιπροσωπείας του Σωματείου Εργαζομένων Ναυπηγείου Ελευσίνας (Σ.Ε.Ν.Ε.) με τον Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π. και συμφωνήθηκε η απόλυτη στήριξη του σχεδίου εξυγίανσης. Είναι προφανές ότι η εξυγίανση των Ναυπηγείων θα αποτελέσει ουσιαστικά και το εφαλτήριο για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στον εξυγιανθέντα φορέα, με την παραγωγική διατήρηση και χρήση της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας των Ναυπηγείων.

  Με το νομοσχέδιο «Εξυγίανση Ναυπηγείων Ελευσίνας» ολοκληρώνεται ένα μεγάλο στοίχημα της χώρας μας, ώστε άμεσα τα ελληνικά ναυπηγεία να γίνουν στην πράξη η βασική βιομηχανική υποδομή της ναυτιλίας της χώρας, και, στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Β.Ε.Π. τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ όλων των νομοθετικών εξελίξεων και παρεμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ώστε να αναταχθεί ο ναυπηγικός κλάδος στη χώρα μας.