Άρθρο 17 – Έναρξη ισχύος.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 9 Δεκεμβρίου 2017, 11:56 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ

  ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 3 ΜΗΝΕΣ!!

 • 7 Δεκεμβρίου 2017, 17:44 | Βασίλης Σκουταράς

  Οι 7 ημερολογιακές ημέρες, θεωρούνται αρκετές για την δημόσια διαβούλευση;
  Έχω τη γνώμη ότι απαιτούνται τουλάχιστον τρεις εβδομάδες για να γίνει η δημόσια διαβούλευση.

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  «Αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών
  επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης»

  Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

  Θέμα: Σχόλια επί του Σχεδίου Νόμου «Αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης» ανηρτημένου για διαβούλευση

  Κύριοι μελετώντας το Σχέδιο Νόμου για την «Αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης» έχω να κάνω τα εξής Σχόλια-Παρατηρησεις

  1. Στο Άρθρο 1 του Σχεδίου Νόμου και στην παράγραφο 2 αναφέρεστε στον <>βάσει του οποίου καλύπτονται πληθυσμιακά οι περιοχές Απονομής.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο χάρτης συχνοτήτων που ισχύει αυτήν την στιγμή είναι μελετημένος και μάλιστα με πολλά λάθη, για Αναλογικές Ραδιοφωνικές εκπομπές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ισχύει για Ψηφιακή ευρυεκπομπή και μάλιστα εφ’οσον θα υπάρχουν ταυτόχρονα Ραδιοφωνικοί σταθμοί Εθνικής Εμβέλειας και Ραδιοφωνικοί σταθμοί περιφερειακής εμβέλειας, οπότε Θα πρέπει να ληφθεί υπ’οψιν η μορφολογία εδάφους της Ελληνικής Επικράτειας και οπωσδήποτε οι επιμέρους ιδιαιτερότητες των μικρών πόλεων και συνοικισμών. Άρα λοιπόν θα πρέπει πρώτα να Μελετηθεί και Συνταχθεί ο χάρτης επίγειας ψηφιακής Ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής και να τεθεί σε Διαβούλευση ο Χάρτης αυτός λαμβάνοντας υπ’οψιν τους παραπάνω περιορισμούς.

  2. Στο Άρθρο 2 (Πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης) και στην παράγραφο 2 αναφέρεστε στις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του αρ. 13 του ν. 3592/2007 (Α` 61)όπως ισχύει.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρ.9 του αρ. 13 του ν. 3592/2007 (Α` 61) λέει επί λέξη: »Ο πάροχος δικτύου ή/και ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχει υπηρεσίες πολυπλεξίας προς παρόχους περιεχομένου»Εύκολα λοιπόν ανακύπτει το ερώτημα για πιο πάροχο δικτύου Αναφέρεστε. Ποιος είναι αυτός ο πάροχος δικτύου που έχει πάρει άδεια για την πολυπλεξία και την δικτύωση ραδιοφωνικών σταθμών και μάλιστα Εθνικής Εμβέλειας.
  Μήπως θα πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία Ανακήρυξης Παρόχου Δικτύου και πολυπλεξίας για τους Ραδιοφωνικούς σταθμούς Περιεχομένου;

  3. Στο άρθρο 7 (Τεχνολογικός εξοπλισμός) και στην παραγραφο 3 λέτε κατά λέξη ότι <>. Έχουμε την γνώμη ότι θα πρέπει πρώτα να ρυθμιστεί η εκκρεμότητα με τους Παρόχους Δικτύου ώστε να μην συμβεί αυτό που έχει συμβεί με την ψηφιακή Τηλεόραση όπου ακόμα μέχρι σήμερα υπάρχουν περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας οι οποίες δεν καλύπτονται τηλεοπτικά ψηφιακά.

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ
  Ραδιοηλεκτρολόγος Α’

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΦΑΣ
  Ηλεκτρονικός Μηχανικός