Άρθρο 07 – Τεχνολογικός εξοπλισμός

1. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό που τους εξασφαλίζει την άρτια και υψηλή τεχνική εκπομπή του προγράμματός τους και τη μεταφορά του σήματός τους στις εγκαταστάσεις του παρόχου δικτύου.

2. Για το σύνολο του εγκατεστημένου τεχνολογικού εξοπλισμού οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τηρούν τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union – ITU) και τους σχετικούς κανόνες ασφάλειας του προσωπικού.

3. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη χορήγηση της άδειας θα διαθέτουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό της παραγράφου 1.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 02:49 | Γιωργής

  Καμία πρόβλεψη για το πόσοι χρειάζονται για να λειτουργήσουν αυτόν τον τεχνολογικό εξοπλισμό,ανάλογα και με το είδος του κάθε ραδιοσταθμού θα υπάρχει; τι είδους διαπιστεύσεις θα πρέπει να έχουν;
  Κάποια προαπαιτούμενα ως προς το παραγόμενο προγράμμα θα υπάρξουν , ώστε να ειναι πράγματι ραδιόφωνα απο ανθρώπους για ανθρώπους και όχι αλγοριθμικα jukebox και αυτόματοι πωλητες προϊόντων;

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 02:08 | Γιάννης Αμπάς

  Ποιος θα χειρίζεται τον τεχνολογικό εξοπλισμό;
  Δεν θα πρέπει να οριζεται ελάχιστος αριθμός αριθμός εργαζομένων;
  Θεωρώ ότι πρέπει να οριστεί ανά ειδικότητα ο αριθμός εργαζομένων (τεχνικοί, παραγωγοί, διοικητικοί, δημοσιογράφοι) με στόχο οι σταθμοί να είναι πραγματικά
  πολυφωνικοί, με αντικειμενική μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων και να ενισχύουν την πολιτιστική ανάπτυξης της χώρας.
  Μέσα που θα παράγουν πρόγραμμα και όχι playlist με διαφημίσεις…

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 00:02 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΗΡΑΣ

  Πρέπει να προβλεφθεί προς εφαρμογή των παραπάνω παραγράφων και προς τη σωστή αξιοποίηση αυτών πως ο κάθε ραδιοφωνικός σταθμός πανελλήνιας εμβέλειας να πρέπει να διαθέτει ουσιαστικά και όχι τυπικά, τεχνικό υπεύθυνο. Η εργασιακή σχέση του τεχνικού υπεύθυνου πρέπει να είναι μόνιμη, υπαλληλική και αποκλειστική με ένα και μόνο ραδιοφωνικό σταθμό. Οι λόγοι γι’ αυτό είναι μεταξύ άλλων και οι εξής : oι τεχνικοί φροντίζουν για την ρύθμιση, συντήρηση και επισκευή όλων των μηχανημάτων ήχου καθώς και των μηχανημάτων του κέντρου εκπομπής (είτε μεμονωμένα είτα προς τον κεντρικό πάροχο). Διαπιστεύονται στην ΕΕΤΤ σαν τεχνικοί εκπρόσωποι του ραδιοσταθμού, και επίσης εκπροσωπεί τον σταθμό στα τεχνικά εποπτικά όργανα της πολιτείας και είναι υπόλογος σε περίπτωση παράβασης των θεσμοθετημένων τεχνικών κανόνων λειτουργίας αυτού.

 • 9 Δεκεμβρίου 2017, 10:03 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ

  Είναι λίγο το εξάμηνο.
  Θα πρέπει να γίνει ενάμισης χρόνος.
  Επίσης το κράτος θα πρέπει να δώσει πολύ χαμηλότοκα δάνεια στους μικρούς σταθμούς, γιατί αλλοιώς θα…κλείσουν!!