Άρθρο 16 – Μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή

1. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ. και δημόσια διαβούλευση, καθορίζεται η διαδικασία μετάβασης στην ψηφιακή ραδιοφωνική ευρυεκπομπή. Ειδικότερα καθορίζονται τα στάδια μετάβασης, η έναρξη και ολοκλήρωσή καθενός από αυτά, τα κριτήρια υλοποίησης κάθε σταδίου βάσει της επίτευξης συγκεκριμένων ποσοστώσεων υλοποίησης του δικτύου του ψηφιακού παρόχου, πληθυσμιακής και γεωγραφικής κάλυψης και διείσδυσης του ψηφιακού ραδιοφώνου στο κοινό, καθώς και οι απαιτούμενες σε κάθε στάδιο ενέργειες προς υλοποίηση.
2. Μετά την ολοκλήρωση από το Ε.Σ.Ρ. της αδειοδοτικής διαδικασίας των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και την πιστοποίηση από την Ε.Ε.Τ.Τ. της ολοκλήρωσης του τελικού σταδίου της μετάβασης στην ψηφιακή ραδιοφωνική ευρυεκπομπή, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ., διακόπτεται η αναλογική εκπομπή των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 08:20 | ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΙΙΡΑ)

  Για τους όρους και τη διαδικασία της μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή (κριτήρια διείσδυσης κλπ.) θα πρέπει να προηγηθεί μεγάλη περίοδος Δημόσιας Διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι καμία μετάβαση δεν έγινε απλώς με νομοθετική ρύθμιση και “βίαιη” προσαρμογή της αγοράς, αλλά (όπου έχει εκκινήσει, χωρίς μάλιστα να έχει ολοκληρωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο) μετά από πολλά έτη testing, διαβούλευσης και “δοκιμαστικών/πειραματικών εκπομπών” κατόπιν σχετικών αδειοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό και για να εκπληρωθεί νομοθετικά η βούληση της Πολιτείας για αυτό το θέμα θα πρέπει να επιτραπεί η εκκίνηση δοκιμαστικής εισαγωγής της στην αγορά (τεχνολογικά και προϊοντικά). Κατόπιν, και εφόσον αξιολογηθούν από τους αρμόδιους φορείς τα αποτελέσματα, τότε και μόνο τότε να εισαχθεί (ή να απορριφθεί) η μετάβαση (και πάλι με πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου) στο DAB.

  Στο πλαίσιο των ανωτέρω, προτείνουμε:
  (α) Να προστεθεί ρητή διάταξη στο άρθρο 16 (ως παράγραφος 3), η οποία θα ορίζει ότι: “Οι λειτουργούντες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην κατάσταση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, συνεχίζουν να εκπέμπουν μέσω επίγειων αναλογικών πομπών, έως ότου χορηγηθούν άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής εκπομπής ελεύθερης λήψης και ολοκληρωθεί η μετάβαση στην ψηφιακή επίγεια ραδιοφωνική ευρυεκπομπή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ανά κατηγορία και εμβέλεια ραδιοφωνικού προγράμματος»

  (β) Να προστεθεί ρητή διάταξη στο άρθρο 16 (ως παράγραφος 4), σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπεται η διενέργεια δοκιμαστικών εκπομπών ως εξής:
  «Με την απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου καθορίζεται και το πλαίσιο διενέργειας δοκιμαστικών εκπομπών από τους λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου».

 • Η κυβέρνηση, η ΕΕΤΤ και ο τεχνικός σύμβουλος θα πρέπει να εξετάσουν εναλλακτικά συστήματα ψηφιακής εκπομπής πέραν του DAB+, δεδομένων των τεχνικών περιορισμών στην κάλυψη περιοχών, την ποιότητα του ήχου αλλά και του υψηλού κόστους της μετατροπής των εγκαταστάσεων. Ένα εναλλακτικό σύστημα που θα πρέπει να εξεταστεί είναι το DRM.

  Ένα από τα πιο μελανά στοιχεία της νέας τεχνολογίας είναι ότι απαιτεί την προμήθεια νέων ακριβών ραδιοφωνικών δεκτών από τους ακροατές, με το φτηνότερο ραδιοφωνικό δέκτη να ξεκινάει στα 20€ και τιμές δεκτών μέσης χρήσης που κινούνται στα 150€. Επιπλέον, οι διαστάσεις κατά μέσο όρο είναι αρκετά πιο μεγάλες από αυτές που έχουμε συνηθίσει στο αναλογικό ραδιόφωνο. Εδώ έγκειται και μια από τις δυσκολίες της ψηφιακής μετάβασης, δεδομένου ότι η δημοτικότητα του αναλογικού ραδιοφώνου βασίζεται στην ύπαρξη δεκάδων υπαρχόντων δεκτών στην καθημερινή ζωή του ακροατή: στο κινητό, στο αυτοκίνητο, στο ξυπνητήρι, στο στερεοφωνικό συγκρότημα του σαλονιού, στο φτηνό ραδιοφωνάκι στη δουλειά. Θα περάσουν σίγουρα αρκετά χρόνια μέχρι τα κινητά και τα αυτοκίνητα που έρχονται στην Ελλάδα να αποκτήσουν DAB+ αλλά και μέχρι να αποφασίσουν οι καταναλωτές να βάλουν τα νέα ραδιόφωνα στην καθημερινότητά τους. Τα πράγματα είναι ακόμη πιο κρίσιμα, αν λάβει κανείς υπόψιν ότι οι βασικότεροι ανταγωνιστές, τα πολυμέσα και οι υπηρεσίες ροής μέσω διαδικτύου, γίνονται όλο και πιο προσβάσιμα με ελάχιστο κόστος στις ήδη υπάρχουσες κινητές συσκευές, αλλά και σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και εσωτερικής υποτίμησης, που ο καταναλωτής μετράει και το τελευταίο ευρώ.

 • 10 Δεκεμβρίου 2017, 22:32 | Στεφανίδης Νίκος

  …Προς κ. Διαχειριστή – Μη δημοσιεύσιμο σχόλιο !
  Στο προηγούμενο σχόλιο μου λόγω …πίεσης χρόνου εχω κάποια ορθογραφικά αλλά το ένα που μόλις διαπίστωσα είναι τό «Κεαδας» αντί του σωστού «Καίαδας»… Αν δημοσιευτεί τελικά το κείμενο μου – παρακαλώ για την μικρή διόρθωση !
  Σας ευχαριστώ!

 • 10 Δεκεμβρίου 2017, 21:04 | Στεφανίδης Νίκος

  Προς κάθε ενδιαφερόμενο

  Στα πλαίσια μιας αιφνιδιαστικής και ελάχιστου χρόνου ανακοινωμένης διαβούλευσης για την ραδιοφωνία , θα έπρεπε οι αρμόδιες επαγγελματικές ενώσεις να λάβουν θέση.
  Επειδη ομως το θεμα φαίνεται ειναι εξειδικευμένο, θα προσπαθήσω να αναπτύξω τις επιπτώσεις του πιο σφαιρικά.

  Ειναι θετικό καταρχάς να ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο των ΜΜΕ. Ομως θα πρεπει να ληφθούν υπόψη και οι παράμετροι που στις προηγούμενες νομοθετικές προσπάθειες αγνοήθηκαν.
  Ακριβώς απο την ουσία και την λεπτομέρεια των νομοθετών κρίνεται και η αποτελεσματικότητα των εκάστοτε κυβερνήσεων , καθώς επίσης και αν τελική στόχευση ειναι η χειραγώγηση και οι πελατειακές σχέσεις.
  1. Το θεμα των ΜΜΕ και ειδικά του ραδιοφώνου που χαρακτηρίζεται για την απλότητα και την αμεσότητα του, απαιτεί σαφώς μεγαλύτερο χρονο διαβουλεύσεων
  2. Σε μια τυπική ανακοίνωση πλειοδοτικού διαγωνισμού δεν υπάρχουν, αναπτυξιακά κριτήρια , ποιοτικά χαρακτηριστικά, προστασία των χρηστών ακροατών και εν δυνάμει δικαιούχων της ιδιοκτησίας των συχνοτήτων, που στο όνομα τους η οποία κυβέρνηση καλείται να διαπραγματευτεί το δημόσιο συμφέρον. Και το δημόσιο συμφέρον δεν αποτελείται μονο απο μηδενικά σε αριθμούς, αλλα απο την πολιτιστική αναβάθμιση των κοινωνιών.
  3. Και «Κοινωνίες» δεν ειναι μονο τα συμφέροντα του «Κέντρου» και οι υποβάθμιση των «Περιφερειών». Άρα ποιοι ειναι οι κανόνες που θα προστατεύσουν τις περιφέρειες, που αλώθηκαν απο αυθαιρεσίες και νομοθετικά κενά; 10 τηλεοπτικοί σταθμοί με κέντρο την Αθήνα εξέπεμψαν πανεθνικά , απορροφώντας το 90% των διαφημιστικών δαπανών, διαλύοντας τις περιφερειακές αγορές των ΜΜΕ, ενω υποβάθμισαν τους μεν αντίστοιχους τηλεοπτικούς να πουλάνε κατσαρόλες, τις εφημερίδες και έντυπα σε ανυπαρξία και την ραδιοφωνία να φυτοζωεί…
  4. Σε αυτόν τον «Μεσαίωνα» της περιφέρειας χάθηκαν θέσεις εργασίας – αξιοπρεπούς εργασίας – για δημοσιογράφους , τεχνικούς , διαφημιστές , ηθοποιούς , καλλιτέχνες και γενικά καταστράφηκε οτι προϋπήρξε στις πόλεις πριν απο τον επεκτατισμό των ΜΜΕ του κέντρου στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης των. Οι παλιότεροι μπορούν να θυμούνται τις φτωχές πλην περήφανες πόλεις μέχρι την δεκαετία του 90′
  5. Ολα τα ανωτέρω αναφέρονται συνοπτικά, αλλα μπορούν να παρουσιαστούν με νούμερα, ονόματα και ατελή νομοθετήματα, που ελπίζουμε το τελευταίο να μην ερθει να προστεθεί για να επιβεβαιωθεί το «όλοι ίδιοι ειναι».
  6. Για ολα τα ανωτέρω ομως υπάρχουν και οι ανάλογες προτάσεις που επίσης θα πρέπει να αναπτυχθούν με λεπτομέρειες και τεκμηριώσεις, απο την διεθνή εμπειρία, αλλά και την ελληνικής πραγματικότητα.

  Α. Αναπτυξιακά κριτήρια.
  Για τους εθνικής εμβέλειας θα πρεπει να καθοριστεί ο αριθμός συχνοτήτων και έδρα εκπομπής κατ´αναλογία πληθυσμού ώστε να υπάρχει δίκαιη διασπορά θέσεων εργασίας. Πχ αν δοθούν 12 άδειες εθνικής εμβέλειας τοτε επι συνόλου 12 εκατομμυρίων κατοίκων το κάθε 1εκ θα δικαιούται μια άδεια – άρα αν η Αττική εχει 5εκ τοτε απο το λεκανοπέδιο θα μπορούν να εκπέμψουν 5 σταθμοί εθνικής εμβέλειας και αν η περιφέρεια Μακεδονίας εχει 2εκ τοτε θα δικαιούται 2 σταθμούς – αν η Κρήτη με τα νησιά εχουν 1 εκ τοτε μια άδεια θα εχει έδρα την Κρήτη κτλ
  Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των συχνοτήτων ειναι οι ίδιοι οι κάτοικοι και οφείλουν να προστατέψουν τα συμφέροντα τους. Γιατι ο κύκλος εργασιών θα λειτουργεί ευεργετικά για το σύνολο του πληθυσμού σε αντίθεση με αυτο που ισχύει σήμερα.

  Β. Το ίδιο αναλογικό μοντέλο θα πρέπει να εφαρμοστεί και στις περιφερειακές άδειες (καλό θα ήταν να αναφέρετε έναν αριθμο απο συχνότητες της Dab που προβλέπετε), ώστε να κατανεμηθούν ανάλογα με τον πληθυσμό για να υπάρχει η δυνατότητα της βιωσιμότητας και προστασία απο τον αθέμιτο ανταγωνισμό που μπορεί να ασκήσει για πολλούς λόγους το μητροπολιτικό κέντρο. Και το Ραδιόφωνο ξεχωρίζει παγκοσμίως για την ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ του λόγω του χαμηλού κόστους λειτουργίας.
  Στις περισσότερες χωρες του κόσμου, προβλέπεται νομοθετικά και προστατεύται η περιφερειακή λειτουργία των δικτύων ΜΜΕ. Δεν έχουμε παρά να διαλέξουμε και εφαρμόσουμε ενα απο τα λειτουργούντα διεθνώς μοντέλα , καθ´ολοκληρία ομως… οχι αποσπασματικά.
  Η διασπορά των Ρ/Σ είναι βασική αρχή της Δημοκρατίας – σε αντίθεση με την συγκέντρωση που επιχειρείται, η τουλάχιστον δεν προστατεύεται επαρκώς με τις νέες δημοσιευμένες διατάξεις.
  Η μέριμνα για την βιωσιμότητα των ΜΜΕ, δεν εξαρτάται τόσο απο τις μελέτες των υποψηφίων ιδιοκτητών ΜΜΕ , όσο απο την πρόβλεψη του ίδιου του νομοθέτη και της πολιτείας!

  Γ. Το κόστος ενοικίασης των συχνοτήτων – περιφερειακής η εθνικής εμβέλειας θα πρεπει να ειναι ανάλογο της οικονομικής δυνατότας της κάθε έδρας εκπομπής- ούτως ώστε οι περιφερειακά αδύναμοι και χρονια αδικημένοι να μπορέσουν να αναπτυχθούν επιτέλους και να συμπαρασύρουν καινοτόμα τις κοινωνίες τους. Αν το πρόβλημα είναι τα κρατικά έσοδα θα μπορούσε να ζητηθεί απο τους λειτουργούντες ηδη ρ/σ ενα ενοίκιο για την χρήση της συχνότητας fm και φυσικά μια αναλογη με την τηλεόραση ελάφρυνση στο ΦΠΑ. Σε μια δημόσια διακήρυξη – διαβούλευση, πρεπει να αναφέρονται με λεπτομέρεια οι κανόνες που θα ισχύσουν, γιατί οι μεταγενέστερες ρυθμίσεις συμβάλουν στην αδιαφάνεια…

  Δ. Ένα στάδιο προσαρμογής 5 ετών θα μπορούσε να λειτουργήσει θεραπευτικά στις τρομερές παρενέργειες μιας ξαφνικής αυταρχικής επιβολής κλεισίματος των fm. Σε αυτη την περίοδο θα μπορούσαν οι νέες τοπικές συχνότητες DAB να δοθούν σε συμπράξεις ρ/σ ίδιου περιεχομένου, δίνοντας τα χρονικά περιθώρια να προσαρμοστούν και οι καταναλωτές και η αγορά συνολικότερα. Εννοείται ότι τα Fm θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά τουλάχιστον για το συγκεκριμένο διάστημα. Αυτο λέει η διεθνής εμπειρία και όπου υπήρξε (Νορβηγία, Αυστρία ) ολική παύση ήταν γιατί το ανάγλυφο των εδαφών καθιστούσε ακριβότερη την παλιότερη τεχνολογία των fm σε σχέση με την dab και έγινε φυσικά με την σύμφωνη γνώμη των επαγγελματιών γιατί τους μείωνε το λειτουργικό κόστος. Σε αντίθεση, οι ΗΠΑ και οι περισσοτερες χώρες, παραμένουν με παράλληλη χρήση και των δυο συχνοτήτων fm και dab .
  Μεγάλο θέμα είναι και ο χρόνος προσαρμογής των καταναλωτών με τους δεκτές (αυτοκίνητο / σπίτι / εργασία ).
  Η πολιτεία δεν μπορεί να λειτουργεί εκδικητικά και αδιάφορα για τις επιπτώσεις των νομοθετικων αποφάσεων – ειδικά στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύει εδώ και χρόνια η χώρα. Οι επιχειρήσεις στον χώρο των ΜΜΕ και των ραδιοφώνων ήταν αυτές που επηρρέαστηκαν περισσότερο αρνητικά απο τις επιπτώσεις των αρνητικών προσήμων της εθνικής οικονομίας. Και ενω οι περισσότεροι επωμίστηκαν δαπάνες , χρέη, ζημίες καί αγωνίζονται να βγουν απο το αδιέξοδο όπως οι περισσότεροι πολίτες, έρχεται ο νομοθέτης, σαν απο άλλη χώρα και λέει ούτε λίγο ούτε πολύ «εσείς στον Κέαδα με τις υποχρεώσεις σας και κανένα συγκρητικό πλεονέκτημα για τις νέες άδειες». Και μάλιστα οχι σε 5-10 μεγαλοϊδιοκτήτες ΜΜΕ αλλά σε κάποιες χιλιάδες σε ολόκληρη την επικράτεια. Και σε αυτό, ενα κράτος που σέβεται τους φορολογούμενους επι χρόνια πολίτες του, θα μπορούσε να λάβει πρόνοια. Ένας αριθμός νέων συχνοτήτων θα μπορούσε να διατεθεί ανα περιφέρεια σε ρ/σ που θα έκαναν επιχειρηματικές συνενώσεις. Σε έναν κλάδο, που οι υπάρχουσες εταιρείες ήταν υποχρεωμένες εκ του νόμου να εχουν αποκλειστική ενασχόληση με την ραδιοφωνική εκπομπή, οι νομοθετικές αλλαγές και η εφαρμογή των νόμων, οφείλουν να γίνονται σταδιακά.

  Με εκτίμηση για την νέα προσπάθεια
  Στεφανιδης Νίκος

  ΥΓ. Το πρόβλημα μεταξύ και κέντρου και περιφέρειας όσο αφορά τα ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο) πρεπει να το αντιληφθούν και ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΣ (Περιφερειάρχες, Δημάρχους , Βουλευτές, επαγγελματικές ενώσεις , κλπ.) και να πάρουν θέση !
  Τα ΜΜΕ με το Ίντερνετ ειναι «ατμομηχανή» της οικονομίας, όπου δρουν και αναπτύσσονται.
  Οι επιχειρηματίες μπορούν να είναι από διαφορετικές περιοχές…για να μην θεωρηθεί οτι διακατέχομαι απο τοπικιστικές αντιλήψεις!
  Ακριβώς σε αυτες τις διαβουλεύσεις οφείλουν να παρεμβαίνουν και όσοι ενδιαφέρονται και τους αφορά η περιφερειακή ανάπτυξη και να μην επαναπαύονται σε πολιτικολογίες.
  Και κλείνω με ενα παράδειγμα που ισως φανεί εκτός θέματος … αλλα ειναι η ουσία της οικονομίας.
  Αν το κόστος των δεκτών και γενικότερα της προσαρμογής στην νέα τεχνολογια αγγίξει τα 2 δις ευρω , τότε αυτά θα «φυγουν » απο την χώρα για τους ξένους κατασκευαστές, ενώ θα μπορούσε να δοθεί ο χρόνος ώστε η τοπική, βιοτεχνία έστω…να συναρμολογήσει δέκτες. Το να είμαστε απλώς dealer των προϊόντων, δεν συμβάλουμε στην πραγματική οικονομία. Οταν το 80% των κυκλοφορούντων αγαθών ειναι εισαγώμενα, πως θα επιβιώσουν πχ τα ασφαλιστικά ταμεία και θα επιτευχθεί μια στοιχειώδης ευημερία;
  Μονο με συνέργιες και πρόβλεψη.

 • 9 Δεκεμβρίου 2017, 12:39 | Κοσμάς Ουρούλης

  ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
  EIΣΑΓΩΓΗ (βασικές πληροφορίες για καλύτερη κατανόηση του θέματος)Τι εννοούμε όταν λέμε επίγειο ψηφιακό ραδιόφωνο, η επίγεια ψηφιακή ραδιοφωνική ευρυεκπομπή και ποια τα συστήματα ψηφιακής επίγειας ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής ?
  Ψηφιακό ραδιόφωνο, ραδιοφωνία είναι η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για να εκπέμψεις η να λάβεις στο ραδιοφάσμα ή στις ραδιοσυχνότητες.Τέσσερα ψηφιακά επίγεια ασύρματα ραδιοφωνικά συστήματα ευρυεκπομπής αναγνωρίζονται από την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών την γνωστή μας ITU.
  > Δύο Ευρωπαϊκά συστήματα,
  το DAB (Digital Audio Broadcasting), το DRM (Digital Radio Mondial),
  > το Ιαπωνικό ISDB-T
  > και το HS-Radio, που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες πολιτείες και τον Αραβικό κόσμο (In-band-on-channel technique). Τον Φεβρουάριο του 2007 κυκλοφόρησε η ενημερωμένη έκδοση του DAB το DAB+.Το DAB ήταν αποτέλεσμα ενός Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος με την επωνυμία : «DAB Eureka-147: a European vision for digital radio» , στο οποίο συμμετείχαν κυρίως βορειοευρωπαϊκές χώρες την δεκαετία του 1980.
  Αλλα συστήματα ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής είναι :NICAM-728, DSR(Digital Satellite Radio), ASR (Astra Satellite Radio), DVB (Digital Video Broadcasting)Στο σύστημα DAB/DAB+ , διαφορετικές υπηρεσίες ενσωματώνονται σε ένα σύνολο (που καλείται επίσης και multiplex) και μπορεί να περιέχει τα εξής:
  Κυρίως υπηρεσίες όπως τα ραδιοφωνικά προγράμματα.
  Δευτερεύουσες υπηρεσίες όπως πρόσθετους αθλητικούς σχολιασμούς (φωνή/φωνές)
  Υπηρεσίες δεδομένων
  Ηλεκτρονικό πρόγραμμα οδήγησης (EPG)
  Συλλογή σελίδων HTML και ψηφιακών Εικόνων (γνωστών ώς εκπεμπόμενα websites [broadcast websites])
  Slideshows
  Video
  IP tunnelling
  Άλλα δεδομένα (φωτεινές επιγραφές, κ.τ.λ. )Το ψηφιακό DAB/DAB+ και το αναλογικό FM ραδιόφωνο έχει μοναδικό κοινό σημείο το γεγονός ότι και από τα δύο μεταδίδονται τουλάχιστον ραδιοφωνικά προγράμματα , από εκεί και πέρα οι διαφορές τους είναι οι εξής:
  Το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB είναι σε διαφορετικές συχνότητες , άρα μπορεί να λειτουργεί παράλληλα με το αναλογικό ραδιόφωνο FM
  Το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB, αξιοποιεί έναν νέο φυσικό πόρο, και προσφέρει επιπλέον του ραδιοφωνικού προγράμματος και άλλες υπηρεσίες, όπως σχολιασμό, σελίδες HTML, εικόνες, slide shows, video, IP tunneling και άλλα δεδομένα.
  Το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB/DAB+ έχει καλύτερη ποιότητα ήχου και σταθερότερη κάλυψη.Επειδή γίνεται μια προσπάθεια ταύτισης της ανάγκης μετάβασης στο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον ίδιο τρόπο που έγινε η μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση, θέλω να σημειώσω ότι το ραδιόφωνο και η τηλεόραση είναι διαφορετικής φύσης μέσα , διαφορετικής χρήσης και ευκολίας χρήσης όπως και διαφορετικής επιρροής, κόστους και διείσδυσης.Το μοναδικό κοινό σημείο της επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής (Το DAB είναι μια από τις δυνατές μορφές υλοποίησης του) και της αντίστοιχης επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής DVB-T, είναι ότι και οι δύο τεχνικές είναι ψηφιακές , οι διαφορές τους πολλές, μεταξύ των οποίων και είναι και οι εξής:
  α) το περιεχόμενο του αναλογικού ραδιοφώνου είναι το ραδιοφωνικό πρόγραμμα , ενώ το περιεχόμενο του ψηφιακού ραδιοφώνου είναι το ραδιοφωνικό πρόγραμμα αλλά και άλλες υπηρεσίες και υπηρεσίες δεδομένων.
  Η ψηφιακή επίγεια τηλεόραση πρωτύπου DVB-T εμπεριέχει και ραδιοφωνικούς σταθμούς εκτός από τηλεοπτικούς σταθμούς (δες τις εκπομπές της ΕΡΤ Α.Ε.)β) η μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση απο την αναλογική , αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε πέρα από το γεγονός της καλύτερης ποιότητας εικόνας (ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας) και από το αδιαμφισβήτητο γεγονός των πιέσεων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την εκχώρηση (πώλησης με αντίτιμο) του ψηφιακού μερίσματος 1 και ψηφιακού μερίσματος 2 , δηλαδή των περιοχών συχνοτήτων/καναλιών στην τηλεοπτική ορολογία στα οποία έβγαινε τμήμα της αναλογικής τηλεόρασης, στην κινητή τηλεφωνία. Η ψηφιακή τεχνολογία επέτρεψε σε λιγότερους διαύλους/κανάλια , την εκπομπή των ίδιων αν όχι περισσότερων τηλεοπτικών σταθμών.γ) Η ψηφιακή επίγεια τηλεοπτική ευρυεκπομπή χρησιμοποιεί του ίδιους διαύλους, συχνότητες με την αναλογική τηλεοπτική ευρυεκπομπή , άρα η χρήση της μίας τεχνολογίας αποκλείει την άλλη.
  Στην επίγεια ψηφιακή ραδιοφωνική ευρυεκπομπή,τεχνική/προτύπου DAB/DAB+, οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται είναι εντελώς διαφορετικές από τις συχνότητες των FM 87,5ΜHz-108,0MHz, και μάλιστα προβλέπονται οι εξής περιοχές συχνοτήτων σε δύο περιοχές συχνοτήτων Band II (5A-174.928Mhz – 13F-239.200MHz, 38 διαφορετικοί δίαυλοι/κανάλια) I & L band (γύρω απο 1,5GHz).
  Στην γενική περίπτωση το DAB μπορεί να χρησιμοποιήσει τις :VHF Bands I, II and III, UHF Bands IV and V, and L-Band (which is around 1.5 GHz).δ) Στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή τεχνικής DVB-T, υπάρχει πρόβλεψη για μετάδοση και ραδιοφωνικών σταθμών και εκπομπών, πράγμα που στην Ελλάδα το υλοποιεί σήμερα η ΕΡΤ και μεταδίδει δικούς της ραδιοφωνικούς σταθμούς (Στην Ιταλία μέσα από την πλατφόρμα της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής , μεταδίδονται και οι περισσότεροι πανεθνικοί ιταλικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί).
  ε) Δεν υπάρχει ενδιαφέρον να αγορασθεί το φάσμα συχνοτήτων των FM από εταιρίες τηλεπικοινωνιών η άλλες εταιρίες, οπότε δεν υπάρχει και η αντίστοιχη πίεση για άμεση απελευθέρωση και εκμετάλλευση (?)
  στ) Οι δέκτες επίγειας αναλογικής ραδιοφωνικής λήψης (ραδιόφωνα FM) δεν έχουν καμία δυνατότητα, με κανέναν τεχνικό τρόπο να λάβουν τα σήματα του DAB/DAB+ που είναι εκπομπές ραδιοφωνικών σταθμών άλλα και όποιες άλλες υπηρεσίες η πληροφορίες παρέχουν. Δεν είναι σαν τους επίγειους αναλογικούς τηλεοπτικούς δέκτες που με την προσθήκη ενός αποκωδικοποιητή μπόρεσαν να λαμβάνουν τα προγράμματα του DVB-T.Στην Βρετανία όπου το ψηφιακό ραδιόφωνο έχει την μεγαλύτερη εγκατεστημένη βάση , το BBC ξεκίνησε να εκπέμπει το 1990,. Και οι ιδιωτικοί ρ/φ σταθμοί το 1995. Σήμερα είκοσι επτά χρόνια μετά υπάρχουν στην Βρετανία, 103 πομποί , τρία εθνικά transmitters, three national DAB ensembles and 48 local and regional DAB ensembles broadcasting over 250 commercial and 34 BBC radio stations across the UK. Στην Γερμανία με κάλυψη 85% του πληθυσμού από τις εκπομπές DAB/DAB+, το 2015 μόνο το 10% των νέων αυτοκινήτων έχει δέκτες DAB/DAB+, και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί των FM , εκπέμπουν κανονικά.Στην Ιταλία με κάλυψη 75% του πληθυσμού από τις εκπομπές DAB/DAB+, το 2015 μόνο το 3% των νέων αυτοκινήτων είχε δέκτες DAB/DAB+, και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί των FM , εκπέμπουν κανονικά.Από την εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε ότι μόνο στην Αυστρία και την Νορβηγία γίνεται συζήτηση για ολική μετάβαση στο ψηφιακό ραδιόφωνο, οι υπόλοιπες χώρες διατηρούν και θα διατηρήσουν τα FM , ως έχουν, μιας και το DAB/DAB+ είναι ραδιοφωνικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν στους πολίτες συμπληρωματικά με τις υφιστάμενες Υπηρεσίες στα FM και στα AM.
  Θυμίζω ότι στην Ολλανδία , μετά το κλείσιμο των κρατικών πομπών στα AM, η πολιτεία έδωσε την δυνατότητα σε ερασιτεχνικούς σταθμούς να εκπέμπουν στα AM και δεν άφησε ούτε αυτόν το παλαιό δημόσιο πόρο ανεκμετάλλευτοΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ-Κρίνετε επαρκείς τις σχεδόν πέντε εργάσιμες ημέρες για την Δημόσια διαβούλευση του μελλοντικού ραδιοφωνικού τοπίου ?
  -Επίγειο Ψηφιακό ραδιόφωνο είναι και το DAB/DAB+ , αλλά είναι επίσης και το ψηφιακό ραδιόφωνο που περιλαμβάνεται στο DVB-T και για το οποίο κανείς δεν έχει αναφερθεί ποτέ, παρόλο που η ΕΡΤ εκπέμπει τα προγράμματα της !
  -Δεν μπορεί να υπάρξει κλείσιμο των FM, είτε έτσι όπως το περιγράφει το άρθρο 16 του προς διαβούλευση σχεδίου νόμου για τους εξής λόγους:
  –δεν υπάρχει λόγος να κλείσεις μια παρεχόμενη υπηρεσία που είναι πολύ καλά εδραιωμένη και εξυπηρετεί όλη την Ελλάδα με αξιοπιστία !
  –αν εσύ δεν εκπέμψεις , θα ακούγονται έως την Αθήνα ρ/φ σταθμοί γειτονικών χωρών ! Υπάρχουν παραδείγματα γειτονικών χωρών που κατά παράβαση διεθνών συμφωνιών εκπέμπουν με σκοπό να ακούγοναι στα FM στον Ελλαδικό χώρο και ειδικά στα βόρεια της χώρας και στα Ανατολικά.
  –Αφήνεις ένα τέτοιο δημόσιο πόρο, αναξιοποίητο και ανεκμετάλλευτο ? Ποιοί θα εκμεταλλευτούν τα FM , οι διαφόρων ειδών “ραδιοπειρατές” ?
  –για την λήψη του DAB/DAB+ απαιτείται ολική αντικατάσταση ραδιοφωνικών δεκτών σε σπίτια και αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν δέκτες DAB/DAB+ ενσωματωμένοι στα android κινητα τηλέφωνα. Το Κόστος μιας τέτοιας ολικής αντικατάστασης με δεδομένο τον αριθμό των ραδιοφωνικών δεκτών να αγγίζει τα 20.000.000 δέκτες ανέρχεται στα 2 δις ευρώ !
  –Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον 5-10 χρόνια πρίν να υπάρχει υποχρέωση όλοι οι δέκτες που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά να περιέχουν απαραιτήτως το DAB/DAB+ ,προκειμένου να υπάρχει ομαλή μετάβαση ?
  –Δεν θα έπρεπε η δημόσια ραδιοφωνία να εξέπεμπε ταυτόχρονα με τις αντίστοιχες Ευρωπαικές απο του έτους 1990 μιάς και θα καταλήγαμε στο DAB/DAB+ ?
  –οι δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής των ρ/φ σταθμών έως 31.12.2017 μπορούν να υλοποιηθούν σύμφωνα σήμερα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και πριν λήξει η προθεσμία αυτή, της δυνατότητας της συμπλήρωσης της κάλυψης ενός νομού με αναλογικό ραδιόφωνο , συζητούμε για το ολικό κλείσιμο των ραδιοφωνικών σταθμών των FM. Η διοίκηση πρέπει να έχει συνέχεια, συνέπεια, να εργάζεται για να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ενισχύοντας τόσο τον πλουραλισμό των μέσων και των δικτύων ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και διασκέδασης όσο και την ποιότητα τους, περιμένουμε να προσθέτει υπηρεσίες και όχι να αφαιρεί.
  –Σκέφτηκε κανείς την ζημιά που θα προκληθεί από μία τέτοια άκαιρη συζήτηση της διακοπής λειτουργίας των αναλογικών ραδιοφώνων στην διαφημιστική δαπάνη προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σήμερα ?
  –Σε Ευρωπαϊκές χώρες η συζήτηση για το τι θα γίνει με το αναλογικό ραδιόφωνο, γίνεται αφού το ψηφιακό επίγειο ραδιόφωνο έχει μια ελάχιστη διείσδυση τουλάχιστον 50% επί του συνόλου των ανθρώπων που ακούν ραδιόφωνο. –Σε κάθε περίπτωση τα FM είναι δημόσιος πόρος και πρέπει να εκμεταλλευθούν ακόμη και με 100% διείσδυση του DAB/DAB+ ή του Internet, δεν είναι κακό να έχουμε πλουραλισμό στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη ως αναφορά το μέσον μετάδοσης..
  –Τα πανελλήνια ραδιόφωνα που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω DAB/DAB+ να είναι μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα , μη εμπορικά και να μην έχουν δικαίωμα μετάδοσης διαφημίσεων, προκειμένου να προστατευθούν οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, εργαζόμενοι, τεχνικοί και οι τοπικές κοινωνίες γενικότερα. (…..)****
  –Τις περισσότερες φορές η διαδικασία ρύθμισης που ασκεί ο ρυθμιστής, εξαρτάται από την φύση το θέματος αλλά και από το μέγεθος του θέματος που καλείται η αποφασίζει να ρυθμίσει. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε, να υπάρχει δημόσια διαβούλευση για το ψηφιακό ραδιόφωνο χωρίς να γνωρίζουμε το μέγεθος του θέματος, τον αριθμό των αδειών, το τι σημαίνει περιφέρεια, πόσες περιφέρειες είναι η Ελλάδα, και άλλα θέματα που ναι μεν είναι τεχνικά , αλλά καθορίζουν το μέγεθος , την διάσταση του προβλήματος και το αντικείμενο που θέλουμε να ρυθμίσουμε.
  –Όσο και να προσπαθήσουμε, δεν μπορούμε να δημοπρατήσουμε τον πολιτισμό μας, τις τέχνες και όλες τις πολιτιστικές μας προσπάθειες όποιες και αν είναι αυτές (αυτό φυσικά δεν μπορεί να αποτελέσει σανίδα σωτηρίας για τους διάφορους “σκυλάδες” που χρόνια βασανίζουν το ελληνικό ραδιόφωνο).
  –Θα περίμενα και την ρύθμιση του ΑΜ ραδιοφώνου, η ραδιοφώνου των μεσαίων κυμάτων όπως στην Ολλανδία, όπου δίδουν ερασιτεχνικές άδειες πλέον από το 2017 , και έτσι εξαφάνισαν τους πειρατές των μεσαίων κυμάτων. Η διαδικασία αυτή εκτός των άλλων αποτελεί και αξιοποίηση και εκμετάλλευση ενός δημοσίου πόρου αλλά επιβάλει ένα πραγματικό και εφαρμόσιμο πλαίσιο κανόνων στα ΑΜ.
  –Η διαδικασία καθορισμού του τιμήματος της αδείας για δέκα έτη θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν , την πληθυσμιακή πυκνότητα της περιφέρειας για την οποία θα εκδοθεί η άδεια, το κατά κεφαλήν εισόδημα της περιφέρειας αλλά και την κατανομή της έως τώρα διαφημιστική δαπάνης ραδιοφώνου στην συγκεκριμένη περιφέρεια. Γιατί όμως να μη καταβάλλεται το τίμημα αν έτος και μόνο σε τρεις (3) δόσεις και μάλιστα εμπροσθοβαρείς ?
  –Θα πρέπει να υπάρχει με βάση την πληθυσμιακή κάλυψη, το κατά κεφαλή εισόδημα της περιφέρειας και την διαφημιστική της δαπάνη, , ελάχιστος αριθμός εργαζομένων για τον καθένα ρ/φ σταθμό.
  –Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν πραγματικούς εργαζόμενους και πληρώνουν τους φόρους τους και έχουν αποδείξει ότι είναι οικονομικά βιώσιμες, συνεπείς και σοβαρές θα πρέπει με κάποιο τρόπο να επιβραβεύονται σε αυτήν την διαδικασία της δημοπράτησης των αδειών.
  –Οι υφιστάμενοι ραδιοφωνικοί σταθμοί που θα συνενωθούν για να διεκδικήσουν μια από τις νέες άδεις μήπως θα πρέπει να επιδοτηθούν με κάποιον τρόπο ?
  –Αναρωτήθηκε κανείς πώς ένας ρ/φ σταθμός από την Φλώρινα η από την Ορεστιάδα η ακόμη και από την Κάρπαθο θα μπορέσει να διεκδικήσει μία άδεια απέναντι σε ένα Πανεθνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό, ένα ρ/φ σταθμό της Αθήνας η της Θεσσαλονίκης η ακόμη της Ρόδου, Πάτρας, του Ηρακλείου, η της Λάρισσας ?
  –Μήπως θα πρέπει να υπάρξει μέγιστος αριθμός αδειών ψηφιακού ραδιοφώνου ανά είδος και κατηγορία που θα μπορεί κάποιος να κατέχει αυτός και οι συγγενείς του ?
  –Μήπως θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στην σχέση της κατοχής άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης , ψυχαγωγίας και διασκέδασης και των ραδιοφωνικών σταθμών ?.
  –Πώς θα αποκλειστεί το φαινόμενο που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής των είκοσι ομίλων , όπου ο καθένας κατέχει 20-30 ραδιοφωνικούς σταθμούς ΦΜ/ΑΜ/DSR και άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς διαφόρων τεχνολογιών ?
  Η έρευνα δείχνει ότι στις χώρες που λειτούργησε το DAB/DAB+, ανέβηκε η χωρητικότητα σε πανεθνικής κάλυψης ραδιοφωνικούς σταθμούς κατά 500% , δηλαδή εκπέμπουν πανεθνικά 5 φορές περισσότεροι ρ/φ σταθμοί από ότι εξέπεμπαν στα FM, Μήπως θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα που θα προτείνει η πολιτεία για την προστασία της τοπικής ραδιοφωνίας ?συγχωρέστε μου την οποια προχειρότητα και την βιασύνη, αλλά ο χρόνος δεν ήταν αρκετός.

 • 9 Δεκεμβρίου 2017, 11:54 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ

  ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

 • 8 Δεκεμβρίου 2017, 13:42 | Κοσμάς

  ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
  EIΣΑΓΩΓΗ (βασικές πληροφορίες για καλύτερη κατανόηση του θέματος)

  Τι εννοούμε όταν λέμε επίγειο ψηφιακό ραδιόφωνο, η επίγεια ψηφιακή ραδιοφωνική ευρυεκπομπή και ποια τα συστήματα ψηφιακής επίγειας ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής ?
  Ψηφιακό ραδιόφωνο, ραδιοφωνία είναι η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για να εκπέμψεις η να λάβεις στο ραδιοφάσμα ή στις ραδιοσυχνότητες.

  Τέσσερα ψηφιακά επίγεια ασύρματα ραδιοφωνικά συστήματα ευρυεκπομπής αναγνωρίζονται από την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών την γνωστή μας ITU.
  > Δύο Ευρωπαϊκά συστήματα,
  το DAB (Digital Audio Broadcasting), το DRM (Digital Radio Mondial),
  > το Ιαπωνικό ISDB-T
  > και το HS-Radio, που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες πολιτείες και τον Αραβικό κόσμο (In-band-on-channel technique).

  Τον Φεβρουάριο του 2007 κυκλοφόρησε η ενημερωμένη έκδοση του DAB το DAB+.

  Το DAB ήταν αποτέλεσμα ενός Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος με την επωνυμία : «DAB Eureka-147: a European vision for digital radio» , στο οποίο συμμετείχαν κυρίως βορειοευρωπαϊκές χώρες την δεκαετία του 1980.
  Αλλα συστήματα ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής είναι :NICAM-728, DSR(Digital Satellite Radio), ASR (Astra Satellite Radio), DVB (Digital Video Broadcasting)

  Στο σύστημα DAB/DAB+ , διαφορετικές υπηρεσίες ενσωματώνονται σε ένα σύνολο (που καλείται επίσης και multiplex) και μπορεί να περιέχει τα εξής:
  Κυρίως υπηρεσίες όπως τα ραδιοφωνικά προγράμματα.
  Δευτερεύουσες υπηρεσίες όπως πρόσθετους αθλητικούς σχολιασμούς (φωνή/φωνές)
  Υπηρεσίες δεδομένων
  Ηλεκτρονικό πρόγραμμα οδήγησης (EPG)
  Συλλογή σελίδων HTML και ψηφιακών Εικόνων (γνωστών ώς εκπεμπόμενα websites [broadcast websites])
  Slideshows
  Video
  IP tunnelling
  Άλλα δεδομένα (φωτεινές επιγραφές, κ.τ.λ. )

  Το ψηφιακό DAB/DAB+ και το αναλογικό FM ραδιόφωνο έχει μοναδικό κοινό σημείο το γεγονός ότι και από τα δύο μεταδίδονται τουλάχιστον ραδιοφωνικά προγράμματα , από εκεί και πέρα οι διαφορές τους είναι οι εξής:
  Το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB είναι σε διαφορετικές συχνότητες , άρα μπορεί να λειτουργεί παράλληλα με το αναλογικό ραδιόφωνο FM
  Το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB, αξιοποιεί έναν νέο φυσικό πόρο, και προσφέρει επιπλέον του ραδιοφωνικού προγράμματος και άλλες υπηρεσίες, όπως σχολιασμό, σελίδες HTML, εικόνες, slide shows, video, IP tunneling και άλλα δεδομένα.
  Το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB/DAB+ έχει καλύτερη ποιότητα ήχου και σταθερότερη κάλυψη.

  Επειδή γίνεται μια προσπάθεια ταύτισης της ανάγκης μετάβασης στο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον ίδιο τρόπο που έγινε η μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση, θέλω να σημειώσω ότι το ραδιόφωνο και η τηλεόραση είναι διαφορετικής φύσης μέσα , διαφορετικής χρήσης και ευκολίας χρήσης όπως και διαφορετικής επιρροής, κόστους και διείσδυσης.

  Το μοναδικό κοινό σημείο της επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής (Το DAB είναι μια από τις δυνατές μορφές υλοποίησης του) και της αντίστοιχης επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής DVB-T, είναι ότι και οι δύο τεχνικές είναι ψηφιακές , οι διαφορές τους πολλές, μεταξύ των οποίων και είναι και οι εξής:
  α) το περιεχόμενο του αναλογικού ραδιοφώνου είναι το ραδιοφωνικό πρόγραμμα , ενώ το περιεχόμενο του ψηφιακού ραδιοφώνου είναι το ραδιοφωνικό πρόγραμμα αλλά και άλλες υπηρεσίες και υπηρεσίες δεδομένων.
  Η ψηφιακή επίγεια τηλεόραση πρωτύπου DVB-T εμπεριέχει και ραδιοφωνικούς σταθμούς εκτός από τηλεοπτικούς σταθμούς (δες τις εκπομπές της ΕΡΤ Α.Ε.)

  β) η μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση απο την αναλογική , αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε πέρα από το γεγονός της καλύτερης ποιότητας εικόνας (ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας) και από το αδιαμφισβήτητο γεγονός των πιέσεων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την εκχώρηση (πώλησης με αντίτιμο) του ψηφιακού μερίσματος 1 και ψηφιακού μερίσματος 2 , δηλαδή των περιοχών συχνοτήτων/καναλιών στην τηλεοπτική ορολογία στα οποία έβγαινε τμήμα της αναλογικής τηλεόρασης, στην κινητή τηλεφωνία. Η ψηφιακή τεχνολογία επέτρεψε σε λιγότερους διαύλους/κανάλια , την εκπομπή των ίδιων αν όχι περισσότερων τηλεοπτικών σταθμών.

  γ) Η ψηφιακή επίγεια τηλεοπτική ευρυεκπομπή χρησιμοποιεί του ίδιους διαύλους, συχνότητες με την αναλογική τηλεοπτική ευρυεκπομπή , άρα η χρήση της μίας τεχνολογίας αποκλείει την άλλη.
  Στην επίγεια ψηφιακή ραδιοφωνική ευρυεκπομπή,τεχνική/προτύπου DAB/DAB+, οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται είναι εντελώς διαφορετικές από τις συχνότητες των FM 87,5ΜHz-108,0MHz, και μάλιστα προβλέπονται οι εξής περιοχές συχνοτήτων σε δύο περιοχές συχνοτήτων Band II (5A-174.928Mhz – 13F-239.200MHz, 38 διαφορετικοί δίαυλοι/κανάλια) I & L band (γύρω απο 1,5GHz).
  Στην γενική περίπτωση το DAB μπορεί να χρησιμοποιήσει τις :VHF Bands I, II and III, UHF Bands IV and V, and L-Band (which is around 1.5 GHz).

  δ) Στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή τεχνικής DVB-T, υπάρχει πρόβλεψη για μετάδοση και ραδιοφωνικών σταθμών και εκπομπών, πράγμα που στην Ελλάδα το υλοποιεί σήμερα η ΕΡΤ και μεταδίδει δικούς της ραδιοφωνικούς σταθμούς (Στην Ιταλία μέσα από την πλατφόρμα της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής , μεταδίδονται και οι περισσότεροι πανεθνικοί ιταλικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί).
  ε) Δεν υπάρχει ενδιαφέρον να αγορασθεί το φάσμα συχνοτήτων των FM από εταιρίες τηλεπικοινωνιών η άλλες εταιρίες, οπότε δεν υπάρχει και η αντίστοιχη πίεση για άμεση απελευθέρωση και εκμετάλλευση (?)
  στ) Οι δέκτες επίγειας αναλογικής ραδιοφωνικής λήψης (ραδιόφωνα FM) δεν έχουν καμία δυνατότητα, με κανέναν τεχνικό τρόπο να λάβουν τα σήματα του DAB/DAB+ που είναι εκπομπές ραδιοφωνικών σταθμών άλλα και όποιες άλλες υπηρεσίες η πληροφορίες παρέχουν. Δεν είναι σαν τους επίγειους αναλογικούς τηλεοπτικούς δέκτες που με την προσθήκη ενός αποκωδικοποιητή μπόρεσαν να λαμβάνουν τα προγράμματα του DVB-T.

  Στην Βρετανία όπου το ψηφιακό ραδιόφωνο έχει την μεγαλύτερη εγκατεστημένη βάση , το BBC ξεκίνησε να εκπέμπει το 1990,. Και οι ιδιωτικοί ρ/φ σταθμοί το 1995. Σήμερα είκοσι επτά χρόνια μετά υπάρχουν στην Βρετανία, 103 πομποί , τρία εθνικά transmitters, three national DAB ensembles and 48 local and regional DAB ensembles broadcasting over 250 commercial and 34 BBC radio stations across the UK.

  Στην Γερμανία με κάλυψη 85% του πληθυσμού από τις εκπομπές DAB/DAB+, το 2015 μόνο το 10% των νέων αυτοκινήτων έχει δέκτες DAB/DAB+, και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί των FM , εκπέμπουν κανονικά.

  Στην Ιταλία με κάλυψη 75% του πληθυσμού από τις εκπομπές DAB/DAB+, το 2015 μόνο το 3% των νέων αυτοκινήτων είχε δέκτες DAB/DAB+, και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί των FM , εκπέμπουν κανονικά.

  Από την εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε ότι μόνο στην Αυστρία και την Νορβηγία γίνεται συζήτηση για ολική μετάβαση στο ψηφιακό ραδιόφωνο, οι υπόλοιπες χώρες διατηρούν και θα διατηρήσουν τα FM , ως έχουν, μιας και το DAB/DAB+ είναι ραδιοφωνικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν στους πολίτες συμπληρωματικά με τις υφιστάμενες Υπηρεσίες στα FM και στα AM.
  Θυμίζω ότι στην Ολλανδία , μετά το κλείσιμο των κρατικών πομπών στα AM, η πολιτεία έδωσε την δυνατότητα σε ερασιτεχνικούς σταθμούς να εκπέμπουν στα AM και δεν άφησε ούτε αυτόν το παλαιό δημόσιο πόρο ανεκμετάλλευτο

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

  -Κρίνετε επαρκείς τις σχεδόν πέντε εργάσιμες ημέρες για την Δημόσια διαβούλευση του μελλοντικού ραδιοφωνικού τοπίου ?
  -Επίγειο Ψηφιακό ραδιόφωνο είναι και το DAB/DAB+ , αλλά είναι επίσης και το ψηφιακό ραδιόφωνο που περιλαμβάνεται στο DVB-T και για το οποίο κανείς δεν έχει αναφερθεί ποτέ, παρόλο που η ΕΡΤ εκπέμπει τα προγράμματα της !
  -Δεν μπορεί να υπάρξει κλείσιμο των FM, είτε έτσι όπως το περιγράφει το άρθρο 16 του προς διαβούλευση σχεδίου νόμου για τους εξής λόγους:
  –δεν υπάρχει λόγος να κλείσεις μια παρεχόμενη υπηρεσία που είναι πολύ καλά εδραιωμένη και εξυπηρετεί όλη την Ελλάδα με αξιοπιστία !
  –αν εσύ δεν εκπέμψεις , θα ακούγονται έως την Αθήνα ρ/φ σταθμοί γειτονικών χωρών ! Υπάρχουν παραδείγματα γειτονικών χωρών που κατά παράβαση διεθνών συμφωνιών εκπέμπουν με σκοπό να ακούγοναι στα FM στον Ελλαδικό χώρο και ειδικά στα βόρεια της χώρας και στα Ανατολικά.
  –Αφήνεις ένα τέτοιο δημόσιο πόρο, αναξιοποίητο και ανεκμετάλλευτο ? Ποιοί θα εκμεταλλευτούν τα FM , οι διαφόρων ειδών “ραδιοπειρατές” ?
  –για την λήψη του DAB/DAB+ απαιτείται ολική αντικατάσταση ραδιοφωνικών δεκτών σε σπίτια και αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν δέκτες DAB/DAB+ ενσωματωμένοι στα android κινητα τηλέφωνα. Το Κόστος μιας τέτοιας ολικής αντικατάστασης με δεδομένο τον αριθμό των ραδιοφωνικών δεκτών να αγγίζει τα 20.000.000 δέκτες ανέρχεται στα 2 δις ευρώ !
  –Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον 5-10 χρόνια πρίν να υπάρχει υποχρέωση όλοι οι δέκτες που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά να περιέχουν απαραιτήτως το DAB/DAB+ ,προκειμένου να υπάρχει ομαλή μετάβαση ?
  –Δεν θα έπρεπε η δημόσια ραδιοφωνία να εξέπεμπε ταυτόχρονα με τις αντίστοιχες Ευρωπαικές απο του έτους 1990 μιάς και θα καταλήγαμε στο DAB/DAB+ ?
  –οι δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής των ρ/φ σταθμών έως 31.12.2017 μπορούν να υλοποιηθούν σύμφωνα σήμερα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και πριν λήξει η προθεσμία αυτή, της δυνατότητας της συμπλήρωσης της κάλυψης ενός νομού με αναλογικό ραδιόφωνο , συζητούμε για το ολικό κλείσιμο των ραδιοφωνικών σταθμών των FM. Η διοίκηση πρέπει να έχει συνέχεια, συνέπεια, να εργάζεται για να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ενισχύοντας τόσο τον πλουραλισμό των μέσων και των δικτύων ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και διασκέδασης όσο και την ποιότητα τους, περιμένουμε να προσθέτει υπηρεσίες και όχι να αφαιρεί.
  –Σκέφτηκε κανείς την ζημιά που θα προκληθεί από μία τέτοια άκαιρη συζήτηση της διακοπής λειτουργίας των αναλογικών ραδιοφώνων στην διαφημιστική δαπάνη προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σήμερα ?
  –Σε Ευρωπαϊκές χώρες η συζήτηση για το τι θα γίνει με το αναλογικό ραδιόφωνο, γίνεται αφού το ψηφιακό επίγειο ραδιόφωνο έχει μια ελάχιστη διείσδυση τουλάχιστον 50% επί του συνόλου των ανθρώπων που ακούν ραδιόφωνο. –Σε κάθε περίπτωση τα FM είναι δημόσιος πόρος και πρέπει να εκμεταλλευθούν ακόμη και με 100% διείσδυση του DAB/DAB+ ή του Internet, δεν είναι κακό να έχουμε πλουραλισμό στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη ως αναφορά το μέσον μετάδοσης..
  –Τα πανελλήνια ραδιόφωνα που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω DAB/DAB+ να είναι μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα , μη εμπορικά και να μην έχουν δικαίωμα μετάδοσης διαφημίσεων, προκειμένου να προστατευθούν οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, εργαζόμενοι, τεχνικοί και οι τοπικές κοινωνίες γενικότερα. (…..)****
  –Τις περισσότερες φορές η διαδικασία ρύθμισης που ασκεί ο ρυθμιστής, εξαρτάται από την φύση το θέματος αλλά και από το μέγεθος του θέματος που καλείται η αποφασίζει να ρυθμίσει. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε, να υπάρχει δημόσια διαβούλευση για το ψηφιακό ραδιόφωνο χωρίς να γνωρίζουμε το μέγεθος του θέματος, τον αριθμό των αδειών, το τι σημαίνει περιφέρεια, πόσες περιφέρειες είναι η Ελλάδα, και άλλα θέματα που ναι μεν είναι τεχνικά , αλλά καθορίζουν το μέγεθος , την διάσταση του προβλήματος και το αντικείμενο που θέλουμε να ρυθμίσουμε.
  –Όσο και να προσπαθήσουμε, δεν μπορούμε να δημοπρατήσουμε τον πολιτισμό μας, τις τέχνες και όλες τις πολιτιστικές μας προσπάθειες όποιες και αν είναι αυτές (αυτό φυσικά δεν μπορεί να αποτελέσει σανίδα σωτηρίας για τους διάφορους “σκυλάδες” που χρόνια βασανίζουν το ελληνικό ραδιόφωνο).
  –Θα περίμενα και την ρύθμιση του ΑΜ ραδιοφώνου, η ραδιοφώνου των μεσαίων κυμάτων όπως στην Ολλανδία, όπου δίδουν ερασιτεχνικές άδειες πλέον από το 2017 , και έτσι εξαφάνισαν τους πειρατές των μεσαίων κυμάτων. Η διαδικασία αυτή εκτός των άλλων αποτελεί και αξιοποίηση και εκμετάλλευση ενός δημοσίου πόρου αλλά επιβάλει ένα πραγματικό και εφαρμόσιμο πλαίσιο κανόνων στα ΑΜ.
  –Η διαδικασία καθορισμού του τιμήματος της αδείας για δέκα έτη θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν , την πληθυσμιακή πυκνότητα της περιφέρειας για την οποία θα εκδοθεί η άδεια, το κατά κεφαλήν εισόδημα της περιφέρειας αλλά και την κατανομή της έως τώρα διαφημιστική δαπάνης ραδιοφώνου στην συγκεκριμένη περιφέρεια. Γιατί όμως να μη καταβάλλεται το τίμημα αν έτος και μόνο σε τρεις (3) δόσεις και μάλιστα εμπροσθοβαρείς ?
  –Θα πρέπει να υπάρχει με βάση την πληθυσμιακή κάλυψη, το κατά κεφαλή εισόδημα της περιφέρειας και την διαφημιστική της δαπάνη, , ελάχιστος αριθμός εργαζομένων για τον καθένα ρ/φ σταθμό.
  –Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν πραγματικούς εργαζόμενους και πληρώνουν τους φόρους τους και έχουν αποδείξει ότι είναι οικονομικά βιώσιμες, συνεπείς και σοβαρές θα πρέπει με κάποιο τρόπο να επιβραβεύονται σε αυτήν την διαδικασία της δημοπράτησης των αδειών.
  –Οι υφιστάμενοι ραδιοφωνικοί σταθμοί που θα συνενωθούν για να διεκδικήσουν μια από τις νέες άδεις μήπως θα πρέπει να επιδοτηθούν με κάποιον τρόπο ?
  –Αναρωτήθηκε κανείς πώς ένας ρ/φ σταθμός από την Φλώρινα η από την Ορεστιάδα η ακόμη και από την Κάρπαθο θα μπορέσει να διεκδικήσει μία άδεια απέναντι σε ένα Πανεθνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό, ένα ρ/φ σταθμό της Αθήνας η της Θεσσαλονίκης η ακόμη της Ρόδου, Πάτρας, του Ηρακλείου, η της Λάρισσας ?
  –Μήπως θα πρέπει να υπάρξει μέγιστος αριθμός αδειών ψηφιακού ραδιοφώνου ανά είδος και κατηγορία που θα μπορεί κάποιος να κατέχει αυτός και οι συγγενείς του ?
  –Μήπως θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στην σχέση της κατοχής άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης , ψυχαγωγίας και διασκέδασης και των ραδιοφωνικών σταθμών ?.
  –Πώς θα αποκλειστεί το φαινόμενο που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής των είκοσι ομίλων , όπου ο καθένας κατέχει 20-30 ραδιοφωνικούς σταθμούς ΦΜ/ΑΜ/DSR και άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς διαφόρων τεχνολογιών ?
  Η έρευνα δείχνει ότι στις χώρες που λειτούργησε το DAB/DAB+, ανέβηκε η χωρητικότητα σε πανεθνικής κάλυψης ραδιοφωνικούς σταθμούς κατά 500% , δηλαδή εκπέμπουν πανεθνικά 5 φορές περισσότεροι ρ/φ σταθμοί από ότι εξέπεμπαν στα FM, Μήπως θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα που θα προτείνει η πολιτεία για την προστασία της τοπικής ραδιοφωνίας ?

  συγχωρέστε μου την οποια προχειρότητα και την βιασύνη, αλλά ο χρόνος δεν ήταν αρκετός.

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 13:15 | Κώστας Πρέντας

  Στα πλαίσια της διαδικασίας μετάβασης στην ψηφιακή ραδιοφωνική ευρυεκπομπή, πρέπει να νομοθετηθεί η παρακάτω διάταξη:

  «Όλες οι νέες συσκευές ραδιοφώνου (φορητές, σταθερές, αυτοκινήτου) που εισάγονται και πωλούνται στην Ελλάδα, πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν μπάντα συχνοτήτων VHF III για λήψη ψηφιακών ραδιοφωνικών εκπομπών DAB+.

  Για ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, οι παραπάνω συσκευές φέρουν αυτοκόλλητο πιστοποίησης με την ένδειξη «ψηφιακό ραδιόφωνο – digital radio».