Άρθρο 08 – Περιεχόμενο μεταδιδόμενου προγράμματος

1. Η διάρκεια του προγράμματος που υποχρεούται να μεταδίδει ημερησίως ο υποψήφιος προς αδειοδότηση ραδιοφωνικός σταθμός πρέπει να καλύπτει το σύνολο του εικοσιτετραώρου.

2. Η κύρια γλώσσα μετάδοσης είναι η ελληνική.

3. Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος ενημερωτικού σταθμού, περιλαμβάνει:

α) καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, συνολικής ημερήσιας διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) λεπτών, εκ της οποίας, ως προς τους σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας, ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν το σύνολο των γεωγραφικών και διοικητικών ενοτήτων που καλύπτει ο σταθμός.

β) είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίως ενημερωτικών εκπομπών και σχολιασμού της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής επικαιρότητας (ελληνικής και διεθνούς), εκ των οποίων, ως προς τους σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας, ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν το σύνολο των γεωγραφικών και διοικητικών ενοτήτων που καλύπτει ο σταθμός.

4. Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος μη ενημερωτικού σταθμού, περιλαμβάνει θεματολογία του ειδικού προσανατολισμού του σταθμού.

5. Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα που υποχρεούνται να υποβάλουν οι υποψήφιοι προς απόδειξη των ανωτέρω προϋποθέσεων ανά κατηγορία εμβέλειας και προγράμματος.

6. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη χορήγηση της άδειας θα μεταδίδουν το κατά τις ανωτέρω διακρίσεις πρόγραμμα.

 • 2. Σε ό,τι αφορά την «κύρια γλώσσα μετάδοσης» που ορίζεται ως η ελληνική γλώσσα: πόσος είναι ο ελάχιστος χρόνος ελληνόγλωσσου προγράμματος προκειμένου να θεωρείται ως κύρια γλώσσα; τι θα μπορούσε να ισχύσει για ραδιόφωνα γλωσσικών μειονοτήτων, ραδιόφωνα για μετανάστες, για ξενόγλωσσους κατοίκους και για τουρίστες; Θα μπορούσε να δίνεται μια άδεια εξαίρεσης στην ελληνική γλώσσα από το ΕΣΡ για περιορισμένο αριθμό σταθμών και υπό δεδομένες πληθυσμιακές συνθήκες. Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση των κατοίκων της χώρας στη γλώσσα τους αποτελεί βασικό δικαίωμα και είναι προς το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών, συχνά με θετικές οικονομικές προεκτάσεις (όπως στην περίπτωση του τουρισμού). Επίσης ισχύει ότι τέτοιου είδους ραδιοφωνικοί σταθμοί υφίστανται ήδη στην ελληνική επικγράτεια αλλά και σε αρκετές χώρες της ΕΕ.

  3α. Η συγκεκριμένη διατύπωση ουσιαστικά επιτρέπει ένας ραδιοφωνικός σταθμός να χαρακτηρίζεται ενημερωτικός εφόσον μεταδίδει 6 δεκάλεπτα δελτία ειδήσεων και τέσσερις ώρες εκπομπών προγράμματος λόγου την ημέρα. Ο συγκεκριμένος χρόνος κρίνεται ως εξαιρετικά μικρός, καθότι οι υπόλοιπες 20 ώρες μπορεί να περιλαμβάνουν ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Επίσης πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στις ενημερωτικές εκπομπές και τις εκπομπές «σχολιασμού», καθότι οι τελευταίες δεν αποτελούν πρωτότυπη ειδησεογραφική εργασία.

  4. Ορίζεται ότι «το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος μη ενημερωτικού σταθμού περιλαμβάνει θεματολογία του ειδικού προσανατολισμού του σταθμού». Αυτό είναι εξαιρετικά ασαφές. Δεν διασαφηνίζεται πώς δηλώνεται η θεματολογία αυτή, τι είναι ο ειδικός προσανατολισμός, και πώς αυτός είναι δεσμευτικός ως ελάχιστο περιεχόμενο.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 00:39 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΗΡΑΣ

  Πρέπει οπωσδήποτε να προβλεφθεί ελάχιστος χρόνος ζωντανού μεταδιδόμενου προγράμματος και από τους μη ενημερωτικούς σταθμούς ώστε να αποφευχθεί το κατακριτέο από όλους φαινόμενο των ραδιοσταθμών mp3 που δεν εξυπηρετούν τους συνταγματικά κατοχυρωμένους σκοπούς της ραδιοφωνίας αλλά εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Οφείλουν να έχουν ζωντανές εκπομπές τουλάχιστον για 16 ώρες προς κάλυψη και εκτάκτων αναγκών του κοινωνικού συνόλου πέρα από την ψυχαγωγία. Προς τούτο οφείλετε να νομοθετήσετε για την απασχόληση ενός ελάχιστου αριθμού εργαζομένων ανά ειδικότητα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως ακριβώς υπήρξε και στην αδειοδότηση των ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών. Θα ήταν δε ορθότερο για τους ενημερωτικούς σταθμούς να απασχολούνται κατά ετήσιο μέσο όρο τουλάχιστον 15 δημοσιογράφοι, 10 διοικητικοί υπάλληλοι και 10 τεχνικοί ενώ για τους μη ενημερωτικούς 5 δημοσιογράφοι, 5 διοικητικοί και 4 τεχνικοί.Πρέπει να γίνει
  σαφές ότι ο αριθμός αυτός αφορά κάθε μεμονωμένο σταθμό και σε περίπτωση
  πολλαπλής ιδιοκτησίας πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των σταθμών που έχει
  κάποιος στην ιδιοκτησία του. Σημειωτέον ότι οι αριθμοί αυτοί είναι οι ελάχιστοι δυνατοί για την εύρυθμη λειτουργία ενός σταθμού βάσει των Ευρωπαϊκών
  δεδομένων. Επίσης θα ήταν ωφέλιμο να πριμοδοτηθούν-προτιμηθούν προς άδεια ραδιοφωνικοί σταθμοί μεταξύ άλλων και με κριτήριο τις ώρες ζωντανού προγράμματος και αριθμού θέσεων εργασίας.

 • 9 Δεκεμβρίου 2017, 11:21 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ

  Αυτό το άρθρο εάν ισχύσει για τους μικρούς τοπικούς σταθμούς ( που σήμερα είναι χαραχτηρισμένοι μοισικοί και έχουν 6 λεπτά την ημέρα ειδήσεις τοπικές)
  ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΛΕΙΣΕΙ ΑΜΜΕΣΩΣ. ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ!!!!!! ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΟΛΥ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ!!!!!