Άρθρο 15 – Λόγοι ανάκλησης αδειών

1. Ανάκληση της άδειας των ραδιοφωνικών σταθμών χωρεί υποχρεωτικά με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Μη εμπρόθεσμη υποβολή των απαιτούμενων κατ’ άρθρο 3 παρ. 1 δικαιολογητικών σύστασης των υποψηφίων εταιριών ή κοινοπραξιών.
β) Μείωση του ελάχιστου καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κάτω από τα προβλεπόμενα από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 όρια.
γ) Τροποποίηση της χρήσης της χορηγηθείσας άδειας κατά παράβαση της διάταξης της παραγράφου 3α του άρθρου 14.
δ) Μη εμπρόθεσμη σύναψη σύμβασης με πάροχο δικτύου, όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 3β του άρθρου 14.
2. Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. ανακαλείται επίσης, η άδεια σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις, που ανέλαβαν οι υποψήφιοι δια των υπευθύνων δηλώσεων, που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 και της παρ. 6 του άρθρου 8.
3. Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας κατά τα ανωτέρω, το Ε.Σ.Ρ. δύναται να την επαναπροκηρύξει.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 00:25 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΗΡΑΣ

  Οι σπουδαιότεροι λόγοι ανάκλησης άδειας απουσιάζουν από το συγκεκριμένο άρθρο αφήνοντας ακάλυπτο το Ε.Σ.Ρ. και δυσχεραίνουν το έργο του. Πρέπει ρητά να δεσμευτεί με την ποινή της οριστικής ανάκλησης της άδειας του ο κάθε ραδιοφωνικός σταθμός που επανειλημμένως παραβιάζει μερικώς ή συνολικώς τις παραγράφους 3 του άρθρου 14 του νομοσχεδίου και 5 του αυτού άρθρου του νομοσχεδίου (υποχρεώσεις ως προς την κατοχή της άδειας, παραγωγής και μετάδοσης του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση θα επανεμφανιστεί το φαινόμενο της πρόσκαιρης εναρμόνισης με τις απαιτήσεις της αδειοδότησης και έπειτα από ένα έτος δεν θα ακολουθούν τίποτα από όσα δεσμεύτηκαν. Επικουρικά για τη βέλτιστη απόδοση των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων των ραδιοφωνικών σταθμών πρέπει να προβλεφθεί επανεξέταση των αδειούχων ανά τακτά χρονικά διαστήματα όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.

 • 9 Δεκεμβρίου 2017, 11:03 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ

  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 06:52 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΒΔΑ

  Κύριος λόγος ανάκλησης άδειας να είναι και η μετάδοση ειρωνικών ,σεξιστικών,και κατα ΑΜΕΑ ή θεσμών σχολίων πριν τις 10 η ώρα το βράδυ
  γιά να μην προξενείται αναστάτωση και αντιδραστικά αισθήματα στα παιδιά και στούς ακροατές που βάζουν ράδιο για να νιώσουν αρμονία μετά από την εργασία ή την μελέτη.Η πρώτη ποινή να είναι η παραπομπή σε ψυλογικό σύμβουλο.