Άρθρο 02 – Πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης

1. Η διενέργεια και η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης του παρόντος νόμου γίνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής.

2. Ο Χάρτης Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής της παρ. 1 εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του αρ. 13 του ν. 3592/2007 (Α` 61), όπως ισχύει.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ και δημόσια διαβούλευση, καθορίζεται ο αριθμός των δημοπρατούμενων αδειών ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης ανά κατηγορία εμβέλειας (εθνικής και περιφερειακής) και προγράμματος (ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού).

4. H τιμή εκκίνησης των δημοπρατούμενων αδειών ανά κατηγορία εμβέλειας και προγράμματος, καθώς και ανά Περιοχή Απονομής, καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ.

5. Η χρονική διάρκεια των αδειών ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης είναι δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της έκδοσής τους.

6. Η διαδικασία της αδειοδότησης μέσω δημοπρασίας διεξάγεται με την έκδοση προκήρυξης από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Προκηρύξεις από το Ε.Σ.Ρ. είναι δυνατό να εκδίδονται ξεχωριστά ανά κατηγορία αδειών.

7. Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης υποχρεούνται να δηλώσουν με την κατατεθείσα αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία αδειοδότησης την εμβέλεια για την οποία ζητούν να τους χορηγηθεί η άδεια (εθνική ή περιφερειακή) και το είδος προγράμματος (ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού).

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 08:51 | ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΙΙΡΑ)

  (α) Παράγραφος 2 άρθρου 2: Θα πρέπει να προστεθεί ότι ο Χάρτης Συχνοτήτων εκδίδεται ύστερα από δημόσια διαβούλευση.
  (β) Παράγραφος 4 του άρθρου 2: Εάν εισαχθεί το μοντέλο της δημοπρασίας – κάτι που κατά τη γνώμη μας, για τους λόγους που εξηγήσαμε αμέσως παραπάνω (βλ. άρθρο 1) δεν συμβαδίζει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ραδιοφωνικού μέσου – η τιμή εκκίνησης θα πρέπει να καθοριστεί, αφού ληφθούν υπόψη στοιχεία της αγοράς και προηγηθεί διαβούλευση.

 • 3. Ο αριθμός των δημοπρατούμενων αδειών ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών ανά κατηγορία εμβέλειας και προγράμματος πρέπει να βασίζεται (α) στην τεχνική μελέτη του Χάρτη συχνοτήτων που ορίζει την χωρητικότητα της μπάντας σε κάθε περιοχή (β) σε οικονομοτεχνική μελέτη από αξιόπιστο φορέα, που να εκτιμά τις δυνατότητες της αγοράς σε κάθε περιοχή και κατηγορία

  4. H τιμή εκκίνησης των δημοπρατούμενων αδειών ανά κατηγορία εμβέλειας και προγράμματος, καθώς και ανά Περιοχή Απονομής, καθορίζεται με βάση οικονομοτεχνική μελέτη από αξιόπιστο φορέα, που να εκτιμά τις δυνατότητες της αγοράς σε κάθε περιοχή και κατηγορία

  7. Επίσης σε περίπτωση περιφερειακής εμβέλειας, πρέπει να δηλώσουν την συγκεκριμένη περιφέρεια στην οποία στοχεύουν.

 • 9 Δεκεμβρίου 2017, 10:36 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ

  1. θα αλλάξουν οι συχνότητες;
  2. θα γίνει ανακατανομή;
  3. είναι δυνατόν να υπάρχουν σταθμοί μέσα στον ίδιο νομό και να έχουν κάποιο μηχανήματα εκπομπής που φτάνουν μέχρι και άλλο νομό και κάποιοι άλλοι όχι;
  4. Δηλαδή σταθμός από την Ρόδο ή την Κώ να έρχεται στην Πάτμο ( με πολλά wat)
  και ο σταθμός της Πάτμου που έχει λίγα Wat να μην μπορεί;
  αυτό είναι νόμιμο;
  5. Που είναι η ισότητα;
  Δεν ξέρω τι και πώς θα συμβεί στην ψηφιακή τεχνολογία-δεν είμαι ειδικός-,
  αλλά ρωτώ εάν το κράτος μπορεί να φτιάξει τις αδικίες;

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 13:48 | Ιωάννης Βάλβης

  Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει αναφορά στον νόμο ότι η απόφαση του Υπουργού για τον αριθμό των δημοπρατούμενων αδειών θα αφορά μόνο τις διαθέσιμες άδειες προς δημοπράτηση και δεν θα υπάρξει εκ νέου κατανομή του συνόλου του φάσματος αδειών καθότι υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις αδειών που δεν θα διατεθούν προς δημοπράτηση. Συγκεκριμένα, υπάρχει η περίπτωση του τέως ραδιοσταθμού VFM 88,3 του οποίου ο φορέας της άδειας (ανώνυμη εταιρεία) έχει πτωχεύσει και η άδεια ραδιοφωνικού σταθμού έχει γίνει μέρος της πτωχευτικής περιουσίας. Επειδή η πτωχευτική περιουσία δεν μπορεί, εκ του πτωχευτικού κώδικα, να μειωθεί ή να αλλοιωθεί, η άδεια του συγκεκριμένου ραδιοφωνικού σταθμού δεν μπορεί να δημοπρατηθεί και έτσι πρέπει να εξαιρεθεί από την νέα διαδικασία αδειοδότησης λόγω μη διαθεσιμότητας αυτής. Η άδεια αυτή πρέπει να παρακρατηθεί ώστε να αποδοθεί στον πλειοδότη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλειστηριασμού της πτωχευτικής περιουσίας και την σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης διοικητικής άδειας κατά την πρόβλεψη του πτωχευτικού κώδικα, με την προϋπόθεση ότι ο πλειοδότης θα συμμορφωθεί πλήρως στις λοιπές προϋποθέσεις αδειοδότησης. Μάλιστα, η προτεινόμενη αυτή ρύθμιση είναι σε πλήρη συμφωνία με το άρθρο 14 παρ.3α του ίδιου του νομοσχεδίου περί μεταβίβασης του φορέα με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 10:28 | Γεώργιος Τζιόρας

  1. Η διενέργεια και η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης του παρόντος νόμου γίνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής.
  2. Ο Χάρτης Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής της παρ. 1 εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του αρ. 13 του ν. 3592/2007 (Α` 61), όπως ισχύει.
  3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ και δημόσια διαβούλευση, καθορίζεται ο αριθμός των δημοπρατούμενων αδειών ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης ανά κατηγορία εμβέλειας (εθνικής και περιφερειακής) και προγράμματος (Γενικής ή ειδικής στόχευσης).
  4. Η τιμή εκκίνησης των δημοπρατούμενων αδειών εθνικής εμβέλειας ανά κατηγορία προγράμματος, καθορίζονται καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ.
  5. Η μοριοδοτική διαδικασία για τις περιφερειακές άδειες, καθορίζεται βάση των κριτηρίων παλαιότητας, άρτιας τεχνικής μελέτης και απασχολούμενου προσωπικού από ήδη υπάρχοντες ραδιοφωνικούς σταθμούς επίγειας αναλογικής λήψης ή υπό σύσταση εταιρίες. Η οριστικοποίηση της διαδικασίας θα πραγματοποιείται βάση χαμηλού αντιτίμου που καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ.
  6. Η χρονική διάρκεια των αδειών ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης είναι δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της έκδοσής τους.
  7. Η διαδικασία της αδειοδότησης μέσω δημοπρασίας διεξάγεται με την έκδοση προκήρυξης από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Προκηρύξεις από το Ε.Σ.Ρ. είναι δυνατό να εκδίδονται ξεχωριστά ανά κατηγορία αδειών.
  8. Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης υποχρεούνται να δηλώσουν με την κατατεθείσα αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία αδειοδότησης την εμβέλεια για την οποία ζητούν να τους χορηγηθεί η άδεια (εθνική ή περιφερειακή) και το είδος προγράμματος (γενικής ή ειδικής στόχευσης).

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 15:10 | Takis Karvouniaris

  1. Η παλαιότητα των αδειοδοτημένων ραδιοφωνικών σταθμών δεν θα πρέπει να αποτελέσουν δυναμικό κριτήριο στο πλαισιο της αξιολόγησης? Ο FLY 89,7 του οποίου είμαι ιδιοκτήτης εκπέμπει αδιάκοπα από το 1991 με ότι αυτό συνεπάγεται στη κοινωνία και στο κράτος αντίστοιχα όσον αφορά την προσφορά του σε όλα τα επίπεδα.(όπως και πολλοί άλλοι αξιόλογοι σταθμοί.)

  2.Η άδεια περιφερειακής εμβέλειας θα μπορεί συμπεριλαμβάνει περισσότερους από ένα νομό?

  Με εκτίμηση
  Τάκης Καρβουνιάρης

  FLY 89,7 FM (ΣΠΑΡΤΗ – ΛΑΚΩΝΙΑ)