Άρθρο 11 – Τρόποι Υλοποίησης του Έργου

1. Η επιλογή του τρόπου απόκτησης των υπηρεσιών του έργου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 1 και 2 του παρόντος εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των δικαιούχων, οι οποίοι δύνανται να χρησιμοποιήσουν τη παρεχόμενη επιχορήγηση κατά τη βούλησή τους, επιλέγοντας τον Πάροχο από τον οποίο θα τις αποκτήσουν.
Η υλοποίηση του έργου δύναται να επιτευχθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε διαθέσιμες τεχνολογίες ευρυεκπομπής όπως ενδεικτικά η δορυφορική ευρυεκπομπή, η σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (IPTV) ή η επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης του έργου, οι παρεχόμενες υπηρεσίες του άρθρου 8 παρ. 1 και 2 καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των τυχόν συναρμόδιων Υπουργών.

  • 5 Μαρτίου 2018, 21:54 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

    ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΞ ΧΩΡΙΑ(ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ,ΓΑΡΔΙΚΙ ΟΜΙΛΑΙΩΝ,ΠΙΤΣΙ,ΚΑΣΤΑΝΙΑ,ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙ) ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΑΛΛΑ ΔΗΜ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΨΟΓΗ ΛΗΨΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ (GAP FILERS)ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΓΟΥΛΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ» ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ(ΔΕΗ-ΔΡΟΜΟΣ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ WIFI-KINHTH ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Κ.Λ.Π)ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΛΗ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΑΣ.