Άρθρο 06 – Πάροχοι του Έργου και Υποχρεώσεις αυτών

1. Οι Πάροχοι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου δύνανται να είναι:
α) Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
β) Πάροχοι Δικτύου.
2. Οι Πάροχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην υλοποίηση του έργου υπέχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες ή/και εγκρίσεις για τη νόμιμη λειτουργία τους καθώς και τη σύννομη παροχή των υπηρεσιών του παρόντος νόμου προς τους δικαιούχους πολίτες.
β) να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των δικαιούχων πολιτών στα προγράμματα των νομίμως λειτουργούντων/αδειοδοτημένων ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

  • 7 Μαρτίου 2018, 22:10 | Νικόλαος Γιαννούλας

    Πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πάροχοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στο πακέτο καναλιών που θα προσφέρουν στους δικαιούχους, όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας (γενικής και θεματικής στόχευσης). Αυτή την στιγμή ο Alpha δεν εκπέμπει στο πακέτο της NOVA. Θα πρέπει να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτική εκπομπή των σταθμών εθνικής εμβέλειας από όλους τους παρόχους.

  • 6 Μαρτίου 2018, 13:03 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΤΣΗΣ

    ΣΤΟ ΞΕΧΩΡΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΙΝΤΕRΝΕΤ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ;