Άρθρο 02 – Γενικές Αρχές

1. Το πλαίσιο επίτευξης της τηλεοπτικής κάλυψης στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας διέπεται από τις γενικές αρχές:
α) της τεχνολογικής ουδετερότητας
β) της διαφάνειας
γ) της διασφάλισης του υγιούς και αποτελεσματικού ανταγωνισμού προς όφελος του τελικού χρήστη.
δ) της διασφάλισης του συμφέροντος των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου
ε) της συμβολής στην άρση του ψηφιακού αποκλεισμού και της ισότιμης συμμετοχής στην επικοινωνία και στην πληροφόρηση.

 • Καλωσορίζουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης να λύσει ένα σημαντικό πρόβλημα δημοκρατίας, όπως αυτό της δυνατότητας των πολιτών να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα τηλεοπτικά κανάλια.
  Ωστόσο, αναγκαζόμαστε να επισημάνουμε για μία ακόμη φορά μέσα από τον δημόσιο διάλογο ότι σε επίπεδο περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αντιμετωπίζουμε ακόμη πρωτόγονα προβλήματα τηλεοπτικής κάλυψης με τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς.
  Δυστυχώς η ψηφιακή μετάβαση δημιούργησε μία τεράστια στρέβλωση στην τηλεοπτική κάλυψη, με αποτέλεσμα το 50% της περιφέρειας να μην έχει πρόσβαση στην τοπική ενημέρωση.
  Συνεπώς, πριν φτάσουμε στην ανάγκη να καλυφθούν οι «Λευκές Περιοχές» για τα κανάλια εθνικής εμβέλειας, υπάρχει η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για να συμβεί το αυτονόητο:
  H τηλεοπτική εμβέλεια των περιφερειακών καναλιών της Στερεάς να είναι ταυτόσημη με τα διοικητικά της όρια.
  Μόνο έτσι θα μπορέσει να δημιουργηθεί Περιφερειακή συνείδηση στους κατοίκους της Στερεάς, όταν μπορούν να επικοινωνούν οι κάτοικοι από την Κάρυστο έως τα Άγραφα και από την Σκύρο έως τους Δελφούς, περιοχές που σήμερα έχουν «Μαύρο» στα περιφερειακά κανάλια της Στερεάς.