Άρθρο 07 – Επιχορήγηση Δικαιούχου

1. Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται με τη μέθοδο της δημόσιας επιχορήγησης των δικαιούχων πολιτών.

2. Η δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων πολιτών:
α) ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατό ευρώ (100,00 €) πλέον ΦΠΑ ανά δικαιούχο νοικοκυριό,
β) χορηγείται εφάπαξ και
γ) χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από το δικαιούχο νοικοκυριό.
3. Η επιλογή του Παρόχου για την απόκτηση των υπηρεσιών του άρθρου 8 του παρόντος νόμου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των δικαιούχων, οι οποίοι χρησιμοποιούν ελεύθερα την παρεχόμενη δημόσια επιχορήγηση, εξαργυρώνοντάς την στον Πάροχο της αρεσκείας τους.

  • 8 Μαρτίου 2018, 21:58 | Νικόλαος Γιαννούλας

    Πιστεύω ότι όλη η διαδικασία της επιχορήγησης πρέπει να γίνει μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, παρόμοιας του Κοινωνικού Μερίσματος. Δηλαδή θα πρέπει να γίνεται η ταυτοποίηση της θέσης του νοικοκυριού σε περιοχή εκτός κάλυψης, μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Επίσης καλό θα ήταν να μπουν και εισοδηματικά κριτήρια, διότι είναι άδικο να επιχορηγηθούν με 100 ευρώ, νοικοκυριά που έχουν υψηλά εισοδήματα. Τέλος η επιλογή του παρόχου, να γίνεται επίσης μέσω της πλατφόρμας αυτής, ώστε να αποφευχθεί η γραφειοκρατεία.