Άρθρο 18:

1. Με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών ή του εισαγγελέα εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεμεί στο εφετείο, διατάσσεται η κατάργηση ιστοσελίδας, η οποία φιλοξενείται στην Ελλάδα και περιέχει ή διαδίδει υλικό παιδικής πορνογραφίας. Η διάταξη αυτή πρέπει να είναι ειδικώς και πλήρως αιτιολογημένη, κοινοποιείται στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας της εν λόγω ιστοσελίδας και εκτελείται αμέσως.
2. Με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών ή εισαγγελέα εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεμεί στο εφετείο, διατάσσεται η προσωρινή απενεργοποίηση του ονόματος χώρου, για διάστημα δύο (2) μηνών, σε περίπτωση που δεν μπορεί να διαπιστωθεί εάν η ιστοσελίδα, που περιέχει ή διαδίδει υλικό παιδικής πορνογραφίας, φιλοξενείται στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδος και βρίσκεται σε χώρο ή υποχώρο ονομάτων χώρου που έχει χορηγηθεί στην Ελλάδα. Εντός της ίδιας προθεσμίας, μπορεί ο κάτοχος του ονόματος χώρου να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών ή του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών αντίστοιχα, ο οποίος αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών επί της εκ νέου ενεργοποίησης του ονόματος χώρου ή της οριστικής κατάργησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, το όνομα χώρου καταργείται. Οι ανωτέρω διατάξεις πρέπει να είναι ειδικώς και πλήρως αιτιολογημένες, κοινοποιούνται στον κάτοχο του ονόματος χώρου και στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και εκτελούνται αμέσως.
3. Με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών ή του εισαγγελέα εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεμεί στο εφετείο, διατάσσεται η φραγή της πρόσβασης σε ιστοσελίδα, που περιέχει ή διαδίδει υλικό παιδικής πορνογραφίας, η οποία δεν φιλοξενείται στην Ελλάδα και δεν ανήκει σε χώρο ή υποχώρο που έχει χορηγηθεί στην Ελλάδα. Ο κάτοχος της ιστοσελίδας μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών ή του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών αντίστοιχα, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας εισαγγελίας αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κατάθεση της προσφυγής. Οι εισαγγελικές διατάξεις πρέπει να είναι ειδικώς και πλήρως αιτιολογημένες και κοινοποιούνται στον κάτοχο της ιστοσελίδας εφόσον έχει εντοπισθεί και στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί τις ανωτέρω διατάξεις στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και ζητά την άμεση εφαρμογή τους και την ενημέρωση των χρηστών. Πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο νοούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που τηρεί η Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με τον ν.4070/2012 για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

  • 18 Φεβρουαρίου 2014, 18:31 | Θάνος Μ.

    Θα πρέπει στην ποινή να συμπεριλαμβάνεται και ο χημικός ευνουχισμός των δραστών. Πιστεύω ότι τα πρόστιμα και η φυλάκιση σε αυτού του είδους τους εγκληματίες δεν θα περιορίσει την δράση τους .Το κράτος πρέπει να είναι ιδιαίτερα σκληρό σε εγκλήματα σεξουαλικής κακοποίησης ιδιαίτερα κατά ανηλίκων , γιατί αυτά τα καθάρματα καταστρέφουν την ψυχή και το μέλλον των παιδιών. Είναι άρρωστοι ψυχικά και δεν θα σταματήσουν την εγκληματική τους δραστηριότητα αν δεν δουν το κράτος αποφασισμένο να τους «κόψει τον αέρα».