Άρθρο 06:

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 187Β του Ποινικού Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής:
«3.Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος του από εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187 ή από υπαίτιους των άρθρων 323Α, 348Α, 348Β, 348Γ, 349 και 351, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, αν η καταγγελία πιθανολογείται βάσιμη, μπορεί, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να απόσχει προσωρινά από την ποινική δίωξη για παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών και περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων, καθώς και για παραβάσεις λόγω συμμετοχής τους σε εγκληματικές δραστηριότητες, εφόσον η συμμετοχή αυτή ήταν άμεση συνέπεια του γεγονότος ότι αποτέλεσαν παθόντες των αδικημάτων των άρθρων 323Α, 348Α, 348Β, 348Γ, 349 και 351, μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Αν η καταγγελία αποδειχθεί βάσιμη, η αποχή από την ποινική δίωξη γίνεται οριστική.
4.Η απέλαση αλλοδαπών που βρίσκονται παράνομα στη χώρα και καταγγέλλουν αξιόποινες πράξεις των άρθρων 323Α, 348Α, 348Β, 348Γ, 349 και 351 ή που τελέσθηκαν από εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187, μπορεί, με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να αναστέλλεται μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της απέλασης χορηγείται στους αλλοδαπούς άδεια παραμονής κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών.»

  • Με τη συγκεκριμένη διάταξη ο νομοθέτης ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη το άρθρο 14 της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ το οποίο προβλέπει την μη άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος ανηλίκων για τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένα εγκλήματα (εμπορία ανθρώπων, πορνογραφία ανηλίκων, προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους σκοπούς, μαστροπεία, σωματεμπορία) εφόσον η συμμετοχή ήταν άμεση συνέπεια της θυματοποίησής τους.
    Αποτελεί θετική εξέλιξη η πρόβλεψη για την προσωρινή και, εάν η καταγγελία αποδειχθεί βάσιμη, οριστική αποχή από την ποινική δίωξη για παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών και περί εκδιδόμενων επί αμοιβή προσώπων, καθώς και για παραβάσεις λόγω συμμετοχής σε εγκληματικές δραστηριότητες. Η αναστολή της διαδικασίας απέλασης και η κατά παρέκκλιση χορήγηση άδειας παραμονής αποτελεί απόρροια των θετικών μέτρων που καλούνται να λάβουν οι αρχές για την προστασία των ανήλικων θυμάτων.
    Ωστόσο, όπως επισημαίνεται και στην Οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων, η οποία άλλωστε αποτελεί και το βασικό νομοθετικό κείμενο (η Οδηγία 2011/92/ΕΕ λειτουργεί συμπληρωματικά προς την παραπάνω Οδηγία) η αποτελεσματική προστασία των ανηλίκων, ως ευάλωτης κατηγορίας θυμάτων, πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα κάθε κράτους μέλους. Στο πλαίσιο αυτό, η αναφορά στη δυνατότητα της κατ΄εξαίρεση χορήγησης άδειας διαμονής σε όσους καταγγέλλουν πράξεις και βρίσκονται παράνομα στη χώρα θα πρέπει να εξειδικευτεί περαιτέρω ώστε να γίνεται αναφορά στις δυνατότητες που παρέχει ο συγκεκριμένος εξαιρετικού χαρακτήρα τίτλος διαμονής. Δεν αρκεί η απλή αναφορά σε ένα κατ΄ουσίαν «υπό ανοχή» καθεστώς απλώς και μόνο για την εξασφάλιση της συνεργασίας του παράνομα ευρισκόμενου αλλοδαπού στη χώρα. Θα πρέπει να δοθεί ένα ουσιαστικό κίνητρο συνεργασίας για κάθε πρόσωπο που θα προσφέρει ουσιαστικές πληροφορίες στις αρχές. Το κίνητρο αυτό θα είναι η διασφάλιση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας με τη συγκεκριμένη άδεια διαμονής καθώς και η δυνατότητα ανανέωσής της για κάποιον από τους λόγους του νέου Κώδικα Μετανάστευσης. Με τον τρόπο αυτό, ο παράνομα ευρισκόμενος αλλοδαπός υπήκοος θα προσφέρει ένα σημαντικό έργο στις διωκτικές αρχές με τη συνεργασία του και κατ΄επέκταση θα έχει ένα ισχυρό κίνητρο για να προβεί άμεσα σε καταγγελία ώστε να εντοπιστούν οι δράστες και να προστατευτεί το θύμα.

  • 19 Φεβρουαρίου 2014, 09:14 | P.M.

    ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΗΜΕΔΑΠΟΥΣ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ. ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΟΧΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΦΘΕΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΠΟΥ ΔΕ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ; ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΧΝΩ ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΩΡΗΓΩ ΚΙΟΛΑΣ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ; ΔΗΛ. ΑΝ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ, ΑΔΙΚΑ, ΚΡΙΘΟΥΝ ΑΘΩΟΙ (ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) ΔΕ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ Η ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ;
    ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΣΕ ΤΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΕΚΤΕΘΙΜΕΝΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΔΗ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ…