Άρθρο 09:

Το άρθρο 348Β του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Όποιος με πρόθεση, μέσω της τεχνολογίας πληροφόρησης και επικοινωνίας, προτείνει σε ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να συναντήσει αυτόν ή τρίτον, με σκοπό τη διάπραξη σε βάρος του των αδικημάτων των άρθρων 339 παράγραφοι 1 και 2 και 348Α, όταν η πρόταση αυτή ακολουθείται από περαιτέρω πράξεις που οδηγούν στη διάπραξη των αδικημάτων αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως διακοσίων χιλιάδων ευρώ».

  • 18 Φεβρουαρίου 2014, 14:57 | ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΥΡΑ

    Η προβλεπόμενη ποινή είναι υπερβολικά επιεικής σε σύγκριση με το τι διακυβεύεται, ιδίως αν σκεφτούμε ότι η πρόσκληση αυτή ή και η τέλεση των σχετικών πράξεων μπορεί να γίνεται κατ’ επανάληψη και με την άσκηση ψυχολογικής βίας σε περισσότερα του ενός ανήλικα άτομα (κάτω των 15 ετών!!!)ταυτόχρονα. Ο φόβος και το τραύμα της πρόσκλησης καθ’εαυτής είναι κάτι που δε μπορεί να ξεπεράσει ένας ανήλικος αυτού του αναπτυξιακού σταδίου χωρίς ψυχολογική υποστήριξη από γονείς και ειδικούς. Για να λειτουργήσει αποτρεπτικά η διάταξη θα έπρεπε να συζητάμε τουλάχιστον για κάθειρξη, εφόσον μάλιστα πρόκειται για σαφή ψυχρή πρόθεση τέλεσης.

  • 17 Φεβρουαρίου 2014, 14:44 | ΜΑΡΙΑ ΑΥΓΕΡΗ

    ΑΡΘΡΟ 9:ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΕΤΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟ 200.000-500.000 ΕΥΡΩ