Άρθρο 01:

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2011/93/ΕΕ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

  • 18 Φεβρουαρίου 2014, 17:07 | δουρου χρυση

    πειδή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπάρχει διαπίστωση σας , κατόπιν αρμόδιας ενημέρωσης σας , ότι λόγω της αναπροσαρμογής των ποσών του άρθρου 4 του Ν 2803/2000 και του άρθρου 25 Ν. 4055/2012 οδηγήθηκαν σε παραγραφή μερικές ποινικές υποθέσεις σας γνωρίζουμε ότι πράγματι στο άρθρο 25 Ν 4055/2012 έγινε αναπροσαρμογή ποσών απο 73.000 ? σε 120.000 ? ώστε μια πράξη να χαρακτηριστεί κακουργηματική. Όμως αναπροσαρμογή δεν έγινε μέχρι σήμερα , όπως αναφέρεται, και στο άρθρο 4 του Ν 2803/2000 όπου το ποσόν παρέμεινε μέχρι στις 73.000 ?… Αποτέλεσμα είναι η ίδια πράξη με τον Νόμο 4055/2012 και το άρθρο 25 αυτού είναι πλέον πλημμέλημα ενώ βάσει του άρθρου 4 ,Νόμου 2803/2000 να είναι κακούργημα ……

    Αποτέλεσμα να αποδίδονται διαφορετικές ποινές και κατηγορίες για την ίδια πράξη ανάλογα ποίος νόμος εφαρμόζεται ως ειδικώτερος , ακόμη και για την ίδια υπόθεση.

    Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει τάχιστα να αναπροσαρμόσει το ποσό του άρθρου 4 , Ν .2803/2000 από 73.000 € σε 120.000 €