Άρθρο 02:

Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Όταν η πράξη τελείται μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, τόπος τέλεσης θεωρείται και η ελληνική επικράτεια, εφόσον στο έδαφός της παρέχεται πρόσβαση στα συγκεκριμένα μέσα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους.»

  • 17 Φεβρουαρίου 2014, 14:48 | ΜΑΡΙΑ ΑΥΓΕΡΗ

    ΑΡΘΡΟ 4:ΠΙΟ ΣΥΝΕΤΗ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ