Άρθρο 04:

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 67 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των άρθρων 336, 339, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351, 351Α που τελέσθηκε σε βάρος ανηλίκου, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει στον καταδικασμένο την απαγόρευση άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, εφόσον αυτή περιλαμβάνει τακτικές επαφές με ανηλίκους, για χρονικό διάστημα ενός έως πέντε ετών.»

  • 19 Φεβρουαρίου 2014, 09:41 | P.M.

    Τι εννοείται με «το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει στον καταδικασμένο την απαγόρευση άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, εφόσον αυτή περιλαμβάνει τακτικές επαφές με ανηλίκους, για χρονικό διάστημα ενός έως πέντε ετών»; Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν τακτικές επαφές με ανηλίκους ή είναι η δραστηριότητα τους είναι μικρότερη ενός έτους ότι δεν είναι υπεύθυνοι της πράξης τους; Πραγματικά αν ήσασταν ανήλικος και επί μέρες, όχι μήνες, όχι χρόνια, γινόσασταν αντικείμενο σεξουαλικής κακοποίησης θα μπορούσατε να το αντέξετε και δε θα τραυματιζόταν η ψυχή σας ακόμη και μετά απο μια τέτοια πράξη; Νομίζω πως κοροιδευόμαστε και είμαστε πολύ ελαστικοί απέναντι τους κατα αυτό τον τρόπο. Θα πρέπει να επέρχονται κυρώσεις ακόμη και μετά απο μια φορά διαφορετικά θα εκμεταλλεύονται αυτή την ελαστικότητα εις βάρος των θυμάτων τους και θα τρέφουν τα αρρωστημένα τους πάθη για περισσότερο διάστημα, αφού έχουν το περιθώριο.

  • 18 Φεβρουαρίου 2014, 13:35 | ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΥΡΑ

    Εφόσον πρόκειται για αμετάκλητα καταδικασθέντα για τα συγκεκριμένα αδικήματα, η δυνητική αφαίρεση άδειας άσκησης επαγγέλματος για χρονικό διάστημα 1 έως 5 ετών συνιστά υπερβολικά επιεική μεταχείριση. Οι ανήλικοι που μπορεί να έρθουν σε επαφή με το άτομο αυτό εκτίθεται σε κίνδυνο σωματικής ακεραιότητας αν όχι σε κίνδυνο ζωής. Το πιθανώς διακυβευόμενο αγαθό είναι πολύ σημαντικότερο από τις συνέπειες της υπό συζήτηση ποινής.