Άρθρο 12 – Έναρξη εκτέλεσης του μέτρου

1. Η έναρξη της εκτέλεσης του μέτρου γίνεται με έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου εισαγγελέα προς τον διευθυντή των μονάδων που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, ο οποίος και οφείλει να εκτελέσει την παραγγελία.
2. Ο προσδιορισμός της μονάδας όπου θα εκτελεστεί το μέτρο γίνεται από Κατάλογο μονάδων κατάλληλων για την εκτέλεσή του, ο οποίος καταρτίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποστέλλεται στα πρωτοδικεία και εφετεία της χώρας καθώς και στους διευθυντές όλων των μονάδων του Καταλόγου.
3. Μεταξύ περισσότερων μονάδων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, ο εισαγγελέας, αρχικώς ή στη συνέχεια, επιλέγει εκείνη που είναι εγγύτερα στον τόπο κατοικίας του ατόμου ή της οικογένειάς του ή κρίνεται καταλληλότερη γι’ αυτό.