3. Παρελκόμενα

3.1. Ένα (1) ανθεκτικό γραφείο, ελεύθερου σχεδιασμού, ικανών διαστάσεων, να φέρει επί αυτού τον εξοπλισμό που θα χειρίζεται ο χειριστής. Αν διαθέτει μεταλλικά μέρη θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα για προστασία από τη διάβρωση.
3.2. Ένα (1) κάθισμα περιστρεφόμενο, με πλάτη και μπράτσα, ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος.
3.3. Πλευρικός τοίχος-χώρισμα από μόλυβδο ή παρεμφερές υλικό, κατάλληλου πάχους, για την αποφυγή δευτερεύουσας ακτινοβολίας.
3.4. Ένα (1) ηλεκτρονικό δοσίμετρο άμεσης ανάγνωσης ακτινοβολίας για τους εκτιθέμενους εργαζομένους.
3.5. Μία (1) φορητή χημική τουαλέτα, η οποία θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης και παροχής νερού, να είναι ικανή να διαχωρίζει τα απόβλητα από τα ναρκωτικά ή άλλα απαγορευμένα υλικά, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και να διαθέτει δοχείο περισυλλογής δείγματος. Να παρασχεθούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με κατάλληλο φορτιστή, αν απαιτείται, ειδικό απολυμαντικό-αντιμικροβιακό υγρό και απολυμαντικό-αντιμικροβιακό σπρέι χώρου.
3.6. Όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις, connectors, υλικά-συσκευές, τα οποία δεν περιγράφονται αλλά απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του συστήματος.
3.7. Ένα (1) πολύμπριζο ασφαλείας, ώστε τα μέρη του συστήματος να τροφοδοτούνται από έναν ρευματοδότη τοίχου.