Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Με αφορμή το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης για τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου «Σύστημα επιθεώρησης – σάρωσης σώματος με ακτίνες x-rays», επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους συμμετείχαν στην εν λόγω διαδικασία. Τα σχόλια που έχουν υποβληθεί ήδη μελετώνται προκειμένου να αξιοποιηθούν άμεσα για την οριστική διαμόρφωση των προδιαγραφών. Οι γνώμες και οι απόψεις όλων είναι σεβαστές και αναγκαίες για να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση του τελικού Τεύχους

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΑΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια συστήματος επιθεώρησης – σάρωσης σώματος με ακτίνες x-rays

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ταξίαρχος κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΑΣ, θέτει από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση (www.opengov.gr) το «Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια συστήματος επιθεώρησης – σάρωσης σώματος με ακτίνες x-rays» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει, καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν τα στοιχεία των υπόψη τεχνικών προδιαγραφών. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ