Άρθρο 02 – Καθιέρωση της αναλογικής εκπροσώπησης των κομμάτων

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3231/2004 (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3636/2008 (A’ 11) και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 99 παρ. 2 του π.δ. 26/2012 (A’ 57), αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Για τον καθορισμό των εδρών που δικαιούται κάθε εκλογικός σχηματισμός, το σύνολο των ψήφων που συγκέντρωσε στην Επικράτεια πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 300. Το γινόμενο τους διαιρείται με το άθροισμα των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν στην Επικράτεια όσοι σχηματισμοί συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5. Οι έδρες που δικαιούται κάθε σχηματισμός στην Επικράτεια είναι το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης.
Αν το άθροισμα των ως άνω ακέραιων μερών των πηλίκων υπολείπεται του αριθμού 300, τότε παραχωρείται, κατά σειρά, ανά μία έδρα και ως τη συμπλήρωση αυτού του αριθμού στους σχηματισμούς, των οποίων τα πηλίκα εμφανίζουν τα μεγαλύτερα δεκαδικά υπόλοιπα.»

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3231/2004 (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 3636/2008 (A’ 11)και κωδικοποιήθηκαν στο άρθρο 99 παρ. 3 και 4, αντίστοιχα, του π.δ. 26/2012 (A’ 57), καταργούνται.

3. α) Ο τίτλος του άρθρου 8 του ν. 3231/2004 (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3636/2008 (A’ 11),αντικαθίσταται ως εξής :
«Κατανομή εδρών στις εκλογικές περιφέρειες»
β) Αντιστοίχως, ο τίτλος του άρθρου 100 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57)αντικαθίσταται ως εξής :
«Κατανομή εδρών επικρατείας – Κατανομή εδρών στις εκλογικές περιφέρειες»

4. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ν. 3231/2004 (Α’ 45), όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 100 παρ. 7 του π.δ. 26/2012 (Α’57), αντικαθίσταται ως εξής :
«4. Τυχόν αδιάθετες έδρες διεδρικών και τριεδρικών εκλογικών περιφερειών διατίθενται, κατά σειρά και ανά μία, στον εκλογικό σχηματισμό που εμφανίζει σε καθεμία από αυτές τα μεγαλύτερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων.
Εάν σε κάποιο εκλογικό σχηματισμό διατεθούν συνολικά περισσότερες έδρες από όσες δικαιούται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου, οι πλεονάζουσες αφαιρούνται, ανά μια, από τις τριεδρικές περιφέρειες και αν υπάρξει ανάγκη από τις διεδρικές, στις οποίες ο συνδυασμός αυτός κατέλαβε έδρα, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, εμφανίζοντας τα μικρότερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων.»

β) Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3231/2004 (Α’ 45), όπως κωδικοποιήθηκαν στο άρθρο 100 παρ. 8 του π.δ. 26/2012 (Α’57), αντικαθίστανται ως εξής :
«5. Οι εκλογικές περιφέρειες που εξακολουθούν να έχουν αδιάθετες έδρες διατάσσονται κατά φθίνoυσα σειρά, με βάση τα μετά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου εναπομείναντα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων του εκλογικού σχηματισμού με το μικρότερο αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων στην επικράτεια που δικαιούται έδρα σύμφωνα με το άρθρο 5. Στον εκλογικό αυτό σχηματισμό παραχωρείται ανά μία έδρα από καθεμία από αυτές τις εκλογικές περιφέρειες και ως τη συμπλήρωση του αριθμού των εδρών που αυτός δικαιούται, σύμφωνα με το άρθρο 6.»

 • 4 Ιουλίου 2016, 16:12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΛΑΣΣΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Διαφωνώ διότι η επιλογή της απλής αναλογικής θα οδηγήσει την χώρα σε ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑ.

 • 4 Ιουλίου 2016, 15:37 | ΒΑΣΙΛΗΣ Π
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΑΣ ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΜΕ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΕΡΤΙΠΙΑ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΑΝΤΖΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΥΣΚΟΛΕΨΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΑΛΛΩΣΤΕ, ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΕΡΟ ΑΝΙΔΙΩΤΕΛΩΣ, ΘΑ ΕΙΧΕ ΗΔΗ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ.

 • 4 Ιουλίου 2016, 15:30 | Αλέξανδρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η εισαγωγή της απλής αναλογικής είναι πλέον επιβεβλημένη, ωστόσο το ίδιο ισχύει και για την παροχή δικαιώματος ψήφου στους Έλληνες πολίτες του εξωτερικού. Αυτό αποτέλεσε θέση του μείζονος κυβερνώντος κόμματος, όπως και η εφαρμογή της απλής αναλογικής. Από τη στιγμη που το εκλογικό σύστημα μεταρρυθμίζεται τόσο ριζικά, η εισαγωγή των εκλογέων που ζουν στο εξωτερικό στο εκλογικό σώμα θα ερχόταν την πλέον κατάλληλη στιγμή, ενώ θα ενίσχυε πιθανόν και τις πιθανότητες υπερψήφισης του νόμου από 200 βουλευτές.

 • 4 Ιουλίου 2016, 13:26 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεν υπάρχει Δημοκρατία όταν ψηφίζεις τον Α και η ψήφος σου προσμετρείται για να εκλεγεί ο Β. Αυτό γινόταν κατά κόρον με τα περίφημα εκλογικά συστήματα που σοφίζονταν η ολιγαρχία για να παρακάμψει τη βούληση των πολιτών, αλλά και τώρα θα συνεχίσει να γίνεται μέσω της διατήρησης του ορίου του 3% και της άδικης κατανομής των εδρών στις εκλογικές περιφέρειες.

  Επίσης η απλή αναλογική, ακόμα και απόλυτα να εφαρμοζόταν, δεν αρκεί για να επανορθώσουμε την Δημοκρατία. Η Δημοκρατία στηρίζεται στο «ευθύνειν και το ελέγχειν» του πολίτη και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να θεμελιωθεί με μια -έστω και αναλογική – πάγια όμως και ανέκκλητη αντιπροσώπευση του. Ποιος θα εμποδίσει τους αντιπροσώπους να διαστρεβλώσουν και πάλι τη λαική βούληση;;
  Χρειάζεται θεσμοθέτηση της διαρκούς συμμετοχής του πολίτη στην λήψη αποφάσεων. Αυτό είναι το σκάνδαλο της Δημοκρατίας και όποιος το αντέχει.. Μέχρι τότε το μόνο που λέω είναι «το μη χείρον βέλτιστον¨» και ανυπομονώ να ακούσω τις θέσεις σας για τη Συνταγματικη Αναθεώρηση

 • 4 Ιουλίου 2016, 12:26 | Αμπατζιδης Αθανασιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ειναι δεδομενο οτι περναμε σε μια φαση ακυβερνησιας και ελλειψης αυτοδυναμιας αφου ολα τα κομματα που προυπηρχαν ή θα υπαρξουν δεν θα μπορεσουν σε καμια περιπτωση να κυβερνησουν αυτοδυναμα, οπως το πασοκ και η νδ τα προηγουμενα χρονια.Αρα οποιαδηποτε συζητηση περι εκλογικου νομου είναι ατοπη και ακρως συμφεροντολογικη προς το εκαστοτε κυβερνητικο κομμα ή συνασπισμο κομματων. Για να υπαρξει αναλογικοτερη εκπροσωπηση και πραγματικη Δημοκρατια σε αυτη την χωρα θα πρεπει:
  α) Να συγκροτηθει η Βουλη απο 500 κληρωτους Βουλευτες,με προυποθεση τα 25 ετη ηλικιας και απολυτηριο Λυκειου.Συνεντευξη απο ειδικους ψυχολογους ωστε να βεβαιωθει η αριστη νοητικη τους κατασταση.
  β)Τετραετη θητεια των ανωτερω με μισθο και πληρης περιουσιακος ελεγχος απο την αρχη της θητειας τους εως το τελος αυτης.
  γ)Εκλογη μεταξυ των προεδρων των κομματων που υπαρχουν ή απο οσους θεσουν υποψηφιοτητα. Οριο εκλογης 5% εκ των ψηφισαντων,συγκροτηση κυβερνησης απο τον πρωτο των εκλογων με στελεχη επιλογης του.
  δ)Υποβολη νομοσχεδιων για ολα τα θεματα απο όλους τους εκλεγμενους αντιπροσωπους και ψηφιση αυτων στην ολομελεια,υποχρεωτικη εφαρμογη των πλειοψηφισαντων νονοσχεδιων.
  ε)Δημοψηφισματα για θεμελιωδη θεματα πολιτευματος,εκλογων,σχεσεων με Ε.Ε.,

 • 4 Ιουλίου 2016, 12:55 | ΚωνσταντίνοςΓ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πριμοδότηση του πρώτου κόμματος με ορισμένο αριθμό εδρών μειωμένου σε σχέση με τις 50 που ισχύουν σήμερα μπορεί να υπάρχει με την προυπόθεση οτί το πρώτο κόμμα συγκεντρώνει ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο(π.χ.περίπου 40%) και όχι μόνο αν βγει απλά πρώτο.Το 3% είναι σωστό ως όριο εισόδου.
  Η αλλαγή του εκλογικού νόμου γίνεται δυστυχώς λόγω πολιτικών συγκυριών.

 • 4 Ιουλίου 2016, 10:06 | Μιχάλης Μ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η αναλογική εκπροσώπηση στο νομοθετικό σώμα έχει λογική σε ότι αφορά την έκφραση της λαϊκής βούλησης. Όμως, η δυνατότητα σχηματισμού κυβερνήσουν που να «μπορούν να λάβουν αποφάσεις και να κυβερνήσουν» είναι για παράδειγμα επίσης μια ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρος.
  Ακόμα και σε κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, όπου η κυβέρνηση – εκτελεστική εξουσία λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από το νομοθετικό σώμα, είναι εφικτός ο συνδυασμός της απλής αναλογικής στην εκλογή του νομοθετικού σώματος με το σχηματισμό σταθερών και ικανών να κυβερνήσουν κυβερνήσεων. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζονται ειδικές προβλέψεις / διαδικασίες και για την ώρα τέτοιες διαδικασίες δεν προβλέπονται ούτε στο Σύνταγμα της Ελλάδας, ούτε φαίνεται να συνοδεύουν το παρόν νομοσχέδιο.
  Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ακυβερνησίας, θα ήταν καλό να εξεταστούν περισσότερο τα ζητήματα αυτά πριν την όποια οριστική νομοθέτηση.

 • 4 Ιουλίου 2016, 09:25 | Γεώργιος Καλημέρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η απλή αναλογική είναι ένας συγκεκριμένος εκλογικός νόμος. Το να προσπαθείς να
  τροποποιήσεις το νόμο στα μέτρα σου,με bonus και ποσοστά 2% 3% 5%,κάνεις ακριβώς ότι και οι προηγούμενες Κυβερνήσεις.Επιπλέον,γνωρίζοντας ότι τα γνήσια
  Αριστερά κόμματα και το ΚΚΕ δεν θα ψηφίσουν,δείχνει την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ
  μαζί με τούς εγχώριους και ξένους φίλους τους και τα ΜΜΕ να χτυπήσουν την Αριστερά και το ΚΚΕ. Ευχαριστώ..

 • 3 Ιουλίου 2016, 18:01 | Παναγιώτης Τσονόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κατά τη γνώμη μου πρέπει α)να δυσκολευτεί η συμμετοχή κομμάτων πλάκας (όπως του Λεβέντη, του Γκλέτσου κλπ.)με το να απαιτούνται πολλές υπογραφές για συμμετοχή σε εκλογές(πχ 0,1% εγγεγραμμένων ανά περιφέρεια για συνδυασμό που συμμετέχει σε λίγες περιφέρειες ή 0,05% επί εγγεγραμμένων πανελλαδικά για όσους συνδυασμούς κατέρχονται πανελλαδικά) και για λόγους οικονομικούς (περιττή δαπάνη σε ανθρωποώρες με καταμέτρηση δεκάδων ψηφοδελτίων) και οικολογικούς (μεγάλη σπατάλη χαρτιού), β)να κατατμηθούν περιφέρειες όπως η Β Αθηνών ώστε να μην μπορεί ένα κόμμα με 1 φυτευτό υποψήφιο να απευθύνεται σε 1,5 εκατομμύριο εκλογείς (μικρότερες περιφέρειες βοηθούν να είναι εγγύτερα ο βουλευτής με τους εκλογείς). Θα μπορούσε να θεσπιστεί πχ ανώτατο όριο εδρών ανά περιφέρεια το 5% του συνόλου ήτοι 300Χ0,05=15, γ)το μπόνους είτε να καταργηθεί είτε να κατανέμεται αναλογικά μεταξύ των κομμάτων που έχουν πάνω από ένα ποσοστό (πχ 25%). Εάν δεν ξεπεράσει κανένα κόμμα το όριο να κατανέμονται όλοι οι βουλευτές αναλογικά. Εάν ξεπεράσουν το όριο πχ 3 κόμματα να κατανέμεται αναλογικά μεταξύ τους. Δηλαδή αν το όριο είναι 25% και τα πρώτα 3 κόμματα έχουν 30%, 27%, 26% και το μπόνους είναι 50 έδρες, το 1ο να λάβει 50Χ(30/83), το 2ο να λάβει 50Χ(27/83) και το 3ο να λάβει 50Χ(26/83)

 • 3 Ιουλίου 2016, 15:12 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΒΡΕΛΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  -Απλή αναλογική σημαίνει κανένα Bonus, ούτε 50 έδρες ούτε καμία και κανένα πλαφόν, ούτε 3% ούτε 1%, ούτε τίποτε. Όλοι οι ψηφοφόροι πρέπει να εκπροσωπούνται στη Βουλή. Ποιοι νομιμοποιούνται να κρίνουν ποιος είναι γραφικός και ποιος όχι;
  -Είμαι υπέρ των μετεκλογικών συνεργασιών, με όσους και για όσο χρόνο διαρκέσει. Άλλωστε αυτή είναι και η βούληση του λαού με την άδολη αναλογική, αλλά ακόμα και η παγκόσμια τάση για την εργασία και άλλα ζητήματα. Το μοντέλο των συνεργασιών, δείχνει να δουλεύει καλύτερα στην οικονομία και την κοινωνία. Πολλοί προλαλήσαντες κατέθεσαν απόψεις για αντικίνητρα, ώστε να αποφεύγονται οι συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
  -Για τη διάθεση των εδρών, πρώτα θα πρέπει να εξισορροπηθεί η κατάσταση σε συνάρτηση με πολλά άλλα θέματα και το πλαφόν αν τελικά επικρατήσει. Δεν μπορεί σε μία μονοεδρική να έχουμε βουλευτή π.χ. με 20000 ψήφους και κάποιος άλλος από μικρό κόμμα να λαμβάνει 40.000 ψήφους και να μην εκπροσωπούνται οι ψηφίσαντες στη Βουλή.
  -Πάνω από 20 χρόνια είμαι υπέρ του ενιαίου ψηφοδελτίου. 13 περιφέρειες, 13 εκλογικές περιφέρειες με ψηφοδέλτιο σχηματιζόμενο από όλα τα κόμματα. Για αρχή θα μπορούσε να αντικαταστήσει το ψηφοδέλτιο Επικρατείας που δεν κατανοώ την πρακτική χρησιμότητά του. Στην εποχή της τεχνολογίας και όταν είναι πολύ εύκολη η καταγραφή των προβλημάτων με 1 κλικ, είναι απαράδεκτο να έχουμε βουλευτές που ακόμη πηγαινοέρχονται 2-3 φορές εβδομαδιαίως και επιβαρύνουν όλους εμάς με τα έξοδά τους. Μήπως παύσουν και οι πελατειακές σχέσεις οριστικά, σε συνδυασμό με την αυτόματη μεταδημότευση από το σύστημα. Ενδιαφέρει να μετέχεις με την ψήφο σου και να επισημαίνεις προβλήματα εκεί που δηλώνεις μόνιμη κατοικία. Κατανοώ πολύ καλά τους εθνικούς κινδύνους και την γεωγραφική ιδιομορφία της Ελλάδος, αλλά οι κίνδυνοι μπορούν να αποφευχθούν με άλλες κινήσεις που δεν είναι της παρούσης.

 • 3 Ιουλίου 2016, 13:52 | ΣΙΜΟΣ ΠΑΛΤΣΑΝΙΤΙΔΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είμαι ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ με αναπηρία και έχω επί σειρά ετών να είμαι Πρόεδρος όχι μόνο των ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ με αναπηρία αλλά και σε σύλλογο Παραπληγικών της Θεσσαλονίκης με 1200 μέλη ανθρώπους με αναπηρία.
  Πέρα από ότι πρέπει και συμφωνώ με όσα προτείνεται για τον εκλογικό νόμο θα ήθελα να προτείνω και το εξής:
  Να μπαίνουν στις θέσεις επικρατείας, επικεφαλής άνθρωποι με ειδικές ανάγκες για να μπορούμε να έχουμε λόγο έκφρασης που θα αντιπροσωπεύει το 10% του Ελληνικού λαού που είναι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες.
  Κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει καλύτερα από μας τα προβλήματά μας.
  σας ευχαριστώ πολύ.
  Σίμος Παλτσανιτίδης
  Ολυμπιονίκης με αναπηρία
  Πρόεδρος Ολυμπιονικών με αναπηρία.

 • 3 Ιουλίου 2016, 12:45 | Ανδριανος Παππας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεν μπορούμε να μιλάμε για αναλογική εκπροσώπηση κομμάτων, όταν υφίσταται το όριο 3% για είσοδο στην βουλή. Δηλαδή, όταν ένα κόμμα λάβει <3% (έστω για παράδειγμα 2.7%), γιατί να μην λάβει μια ανάλογη εκπροσώπηση στην βουλή, δηλαδη στο παραδειγμα 300*2.7%=8 εδρες περίπου. Οποιοδήποτε κόμμα και σχηματισμός λαμβάνει το 1/300 των ψήφων θα πρεπει να εκλέγει έναν βουλευτή. Αναλογικά, απλά. Και για να προάγεται η τόσο σημαντικη για την δημοκρατία πολιτική πολυφωνία.

  Κατά τα άλλα, η κατάργηση του μπόνους με βρίσκει σύμφωνο, γιατί ήταν ένα μέτρο κοροιδια για την δημοκρατία, με καμμια αναλογικότητα ψηφου – εκπροσώπησης.

 • 3 Ιουλίου 2016, 11:52 | Δημήτρης 24
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Όσον αφορά την απλή αναλογική είναι απλά παραμύθια. Το ότι η αριστερά, μέχρι τώρα ΔΕΝ είχε κυβερνήσει, ΔΕΝ είναι σοβαρό επιχείρημα, για να βάλουμε τώρα την απλή αναλογική και να καταστρέψουμε την χώρα. Είναι απλό… Και μόνον να σκεφθούμε μια πολυκατοικία των έξι διαμερισμάτων (όχι πιο πολλά), όπου στην γενική συνέλευση γίνεται ο χαμός, και για να αλλάξουν μια καμένη λάμπα στον διάδρομο πρέπει να πάρουν όλοι απόφαση. Τι χαμός θα γίνεται, όταν θα πρέπει να συνεργαστούν αρκετά κώματα για να βγει κυβέρνηση. Αστεία πράγματα.

  Το ελάχιστο ποσοστό εισόδου στην βουλή θα πρέπει να δοκιμαστεί στο 5% (από 3%), ώστε να μην υπάρχει πολυδιάσπαση, και να μάθει, ο κόσμος να συνεργάζεται μέσα στα κόμματα, πριν βγει μια απόφαση από το κόμμα. Βασικά, θα πρέπει τα κόμματα να αλλάξουν. Πιο δημοκρατικά, με πιο πολλά συνέδρια, εσωτερικές διαβουλεύσεις και εκλογές, και εκλογές των υποψηφίων βουλευτών από την βάση και όχι μόνον των «φίλων» του εκάστοτε αρχηγού.

 • 3 Ιουλίου 2016, 11:00 | ΠΚ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αρθρο 2

  Κάθε εκλογικός νόμος θα πρέπει να διασφαλίζει ταυτόχρονα στο μέγιστο δυνατό βαθμό τόσο την αναλογικότητα του εκλογικού σώματος όσο και τη δυνατότητα πολιτικών συναινέσεων για το σχηματισμό κυβέρνησης. Σύμφωνα με την έως τώρα εμπειρία, προκύπτουν δύο βασικά στοιχεία, τα οποία οφείλουμε να διατηρήσουμε ως πυλώνες του νέου εκλογικού νόμου:
  • Το εκλογικό μέτρο: Εάν καταργηθεί ή μειωθεί, επιτρέπουμε σε ευκαιριακά, ανώριμα πολιτικά μορφώματα να πετυχαίνουν την είσοδό τους στη Βουλή, με αμφίβολα αποτελέσματα ως προς τη συμμετοχή τους και τη συνεισφορά τους στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Αντίθετα, ακόμη και η αύξησή του (για παράδειγμα 4 ή 5% το ανώτερο), θα οδηγήσει προεκλογικά σε πολιτικές συναινέσεις και συνεργασίες μεταξύ πολιτικών σχηματισμών, συμβάλλοντας στην κοινοβουλευτική διαδιακασία. Έτσι εισέρχονται στη Βουλή τα πιο ώριμα πολιτικά εγχειρήματα που συμμετέχουν και προσφέρουν ουσιαστικότερα στην κοινοβουλευτική διαδικασία.
  • Bonus – Προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης: Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει ένα εκλογικό σύστημα χωρίς δικλείδες ασφαλείας (Ιταλία δεκαετία ’70 κλπ). Από την άλλη μεριά, το σύστημα όπως ισχύει σήμερα αλλοιώνει την εκλογική διαδικασία και θα πρέπει να αλλάξει. Με τον τρόπο που παίρνει έδρες το δεύτερο κόμμα δημιουργείται τεράστια στρέβλωση των εκλογικών συσχετισμών.
  Η πρόταση που διατυπώνεται μειώνει αυτή τη στρέβλωση και έχει δύο σκέλη:
  1. Το εκλογικό μέτρο να αυξηθεί στα επίπεδα του 4% (έτσι θα εντείνονται οι πολιτικές ζυμώσεις των μικρών κομμάτων μεταξύ τους.
  2. Το bonus να δίνεται σε όλα τα κόμματα αναλόγως με την εκλογική δύναμη που συγκεντρώνουν, στη βάση μιας κλίμακας (π.χ. σύνολο 100 εδρών, που θα δίνεται σε όσα κόμματα συγκεντρώνουν πάνω από 10%, αναλογικά με την δύναμή τους).
  Αν πάρουμε για παράδειγμα τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, τα αποτελέσματα σε έδρες θα ήταν περίπου:
  ΣΥΡΙΖΑ: Από 145 σε 138 (82 + 56)
  ΝΔ: Από 75 σε 109 (65 + 44)
  ΧΑ: Από 18 σε 16
  ΔΣ: Από 16 σε 15
  ΚΚΕ: Από 15 σε 13
  Ποτάμι: Από 11 σε 10

 • 3 Ιουλίου 2016, 09:30 | Χρήστος Χρηστίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τίθεται σε διαβούλευση ένα μείζον πολιτικό θέμα , κορωνίδα κατ’ εμέ, στην διακυβέρνησή της Ελλάδος προ της απόφασης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Προφανώς το «κάρο μπαίνει μπροστά από το άλογο» όπως συνηθίζεται στη χώρα μας.
  Αν πρόκειται να αναθεωρηθούν σημαντικά άρθρα του Συντάγματός μας δεν πρέπει πρώτα οι πολίτες να γνωρίζουν ποια θα είναι αυτά πριν αποφασίσουν για το ποιοι/ποιες και πώς θα τα εφαρμόσουν;
  Πυροτεχνηματικού τύπου νομοσχέδιο κυρίως αποσταθεροποιητικό προκειμένου η χώρα να μείνει ακυβέρνητη αφού το 5% ως όριο εισόδου στη Βουλή θα επέβαλλε προεκλογικές συνεννοήσεις και συναινέσεις ενώ το 3% ή και χαμηλότερα θα πριμοδοτούσε συνεργασίες συνεταιρικού τύπου με ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΤΟΧΟ και ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΟΥΣ.
  Γνωστό βέβαια σε όλους μας είναι ότι λιγότερο κοστίζει η χειραγώγηση ενός μικρού κόμματος και ακόμα λιγότερο η στήριξη σε βολικά νομοσχέδια για εξυπηρέτηση ημετέρων.
  4-5 κόμματα θα πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να δώσουν σταθερή κυβέρνηση και η προοπτική 4ετίας φαντάζει από απίθανη έως αδιανόητη εκτός αν κάτι άλλο υποκρύπτεται πίσω από το νομοσχέδιο αυτό που η αιτιολογική του έκθεση δεν ξεπερνάει τη μιάμιση σελίδα «καθαρών επιχειρημάτων».
  Τραγική βέβαια είναι η διαπίστωση ότι ενώ προτείνετε ψήφο στα 17 εξαιρείτε την ομογένεια που σε απλή αναλογική θα είχε τεράστια δυναμική στην εκπροσώπηση του απανταχού Ελληνισμού. Νομίζω προσχεδιασμένο και κατευθυνόμενο.

 • 3 Ιουλίου 2016, 09:42 | Γερακάκης Λάμπρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το , τόσο σημαντικό για την δημοκρατική λειτουργία της χώρας , πρόβλημα της σκανδαλώδους παραποίησης της βούλησης των Ελλήνων πολιτών , μέσω του υπάρχοντος εκλογικού νόμου .
  2. Παρ’ ότι το νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση , όσον αφορά την πιστότερη αποτύπωση της βούλησης των πολιτών , δεν αρκεί από μόνο του για να φέρει την αναγκαία δημοκρατική «επανάσταση» στην χώρα . Απαιτείται η δημιουργία νέων θεσμών συμμετοχής και ελέγχου από μέρους των πολιτών , αφού βέβαια εξασφαλιστεί με συγκεκριμένα μέτρα η καλύτερη δυνατή και αντικειμενικότερη ενημέρωσή τους από τα ΜΜΕ.
  Με την ευκαιρία της προτεινόμενης συνταγματικής αναθεώρησης , τέτοια ζητήματα πρέπει να αναδειχθούν .
  3. Απαιτείται αύξηση του αριθμού των βουλευτών πλέον των 300 , ώστε να εκπροσωπούνται πληρέστερα οι πολίτες όλης της χώρας , να μεταφέρονται ευκολότερα τα προβλήματα και οι απόψεις τους στην κεντρική εξουσία και να ενισχύεται παράλληλα το απαιτούμενο κοινοβουλευτικό έργο . Η αύξηση αυτή να συνοδεύεται με την απαραίτητη μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης , έτσι ώστε να μην υπάρξει αύξηση του συνολικού κοινοβουλευτικού κόστους . Βέβαια και επειδή το παρόν Σύνταγμα ορίζει μέγιστο αριθμό βουλευτών τους 300 , είναι και αυτό θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση .
  4. Παρά ταύτα και για την αμεσότερη εκπροσώπηση και εμπλοκή των πολιτών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και άσκησης ελέγχου , προτείνω την επιλογή των 50 από τους 300 βουλευτές μέσω κλήρωσης , με αναλογική πληθυσμιακά εκπροσώπηση από τις 13 περιφέρειες της χώρας , με ετήσια θητεία .
  Η παρουσία των 50 κληρωτών βουλευτών νομίζω πως:
  α. Εμπλέκει άμεσα τους πολίτες στην άσκηση της πολιτικής , φέρνοντάς τους πιο κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων και ελέγχου .
  β. Σε περιπτώσεις αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης λόγω κομματικών συσχετισμών δίνει την δυνατότητα απεμπλοκής , με το δεδομένο ότι οι κληρωτοί βουλευτές έχουν μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας στις αποφάσεις τους και πιθανότατα καμία κομματική δέσμευση .
  Οι κληρωτοί βουλευτές μπορούν να εκλέγονται από την ηλικία των 25 ετών και άνω , όπως άλλωστε ορίζει και το παρόν Σύνταγμα , αν και θεωρώ ορθό το ηλικιακό όριο να μειωθεί στα 21 χρόνια .
  Θα πρέπει να περνούν από συγκεκριμένη διαδικασία (πιθανώς συνέντευξη ) ώστε να αποκλείονται ακραίες προβληματικές περιπτώσεις που θα καθιστούν αδύνατη την βουλευτική τους λειτουργία . Η επιλογή τους να είναι προαιρετική . Στην περίπτωση που κάποιος επιλεγεί και δεν επιθυμεί να ασκήσει την βουλευτική του ιδιότητα να αντικαθίσται από τον επόμενο επιλαχόντα κληρωτό της περιφέρειάς του .
  Τέλος οι επιλεγέντες με κλήρωση βουλευτές είναι αναγκαίο να περνούν από ειδικά ενημερωτικά σεμινάρια σχετικά με την λειτουργία του κοινοβουλίου , ώστε ταχύτατα να μπορούν να ενταχθούν στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες .

 • 3 Ιουλίου 2016, 08:00 | Μιχαλης Ιωαννιδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1) δεν υπαρχει νοημα αναλογικης εκπροσωπησης οταν ενας νομος βγαζει 1 βουλευτη και ο διπλανος νομος 2 βουλευτες ενω οι κατοικοι των 2 νομων δεν εχουν αναλογια 1 προς 2.
  Αυτο μου φαινοταν ελλατωματικο ακομη και απο την παιδικη μου ηλικια.

  2) ναι, ας γινει αναλογικοτερο το συστημα, αλλα με μειωση των εδρων απο 300 σε 200.
  Δυστυχως αποδεικνυεται τις τελευταιες δεκαετιες οτι δε μπορουμε να βρουμε 300 πραγματικα αξιολογους πολιτικους.
  Στους 300 που γεμιζουν τα ψηφοδελτια υπαρχουν πολλοι που δεν εχουν να προσφερουν απολυτως τιποτα, εκτος απο τη (συμφωνα με την κομματικη γραμμη) ψηφο τους.
  Ακομη και τα μικρα κομματα δυσκολευονται να βρουνε αξιολογους πολιτικους να συμπληρωσουν τα ψηφοδελτια.

  Για να βελτιωσουμε τη πολιτικη πρεπει να απαλλαγουμε απο το «ερμα» και να κρατησουμε μονο τους καλυτερους.
  Με τη μειωση των εδρων λυνεται και το προβλημα που δημιουργει η απλουστερη αναλογικη, σχετικα με εισοδο στη βουλη μικρων «κομματων» που στην ουσια δεν ενδιαφερονται για τη χωρα αλλα εχουν δικη τους ατζεντα θεματων. Με 200 εδρες, αυτα τα κομματα απλα θα μεινουν εξω.

  3) Οπως το Δημοσιο μπορει να λειτουργησει αποτελεσματικα με λιγοτερους υπαλληλους, ας αρχισει η εξυγειανση του δημοσιου με λιγοτερους βουλευτες. Θα ειναι (επιτελους) μια ενδειξη οτι οι πολιτικοι δεν ενδιαφερονται για την καρεκλα αλλα για τον τοπο.

 • 3 Ιουλίου 2016, 08:41 | Ορέστης Χάλαρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η απλή αναλογική αποτελεί-κατά τη γνώμη μου-το πιο δημοκρατικό τρόπο εκπροσώπησης των πολιτών που ψηφίζουν. Ο λόγος που εδώ και χρόνια έχει καθιερωθεί η ενισχυμένη αναλογική υποτίθεται ότι είναι ο σχηματισμός «σταθερών» μονοκομματικών κυβερνήσεις. Θεωρώ ότι αυτή η πρακτική ανήκει στο παρελθόν, διότι στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι αυτή μάλλον αρνητικές επιπτώσεις έχει, αφού διευκολύνονται με αυτόν τον τρόπο οι «παρατυπίες» τον βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος.
  Η απλή αναλογική οδηγεί εκ των πραγμάτων πιο συχνά σε κυβερνήσεις συνεργασίας, κάτι το οποίο θα ωφελούσε τη χώρα προωθώντας περισσότερο ένα πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Μέχρι τώρα κυριαρχεί η σύγκρουση μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων-κυβέρνησης, η οποία, αν και σε ένα βαθμό είναι επιθυμητή για την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου προς την κυβέρνηση, εντούτοις στην Ελλάδα έχει καταντήσει να γίνεται σχεδόν αποκλειστικά για λόγους ηθικής φθοράς της κυβέρνησης και όχι με τρόπο γόνιμο προς διαμόρφωση καλύτερων πολιτικών. Η συμμετοχή δύο ή και περισσότερων κομμάτων στον κυβερνητικό συνασπισμό «μοιράζει» κατά κάποιον τρόπο τις ευθύνες τόσο για τις επιτυχημένες όσο και για τις αποτυχημένες πολιτικές.
  Ως προς τις «ιδεολογικές» διαφορές των κομμάτων, νομίζω ότι δεν αποτελούν σοβαρό σημείο τριβής ή λόγο για μη συνεργασία, από τη στιγμή που το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς και διάρθρωσης-λειτουργίας του Δημοσίου είναι πολύ σαφώς καθορισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εκάστοτε κυβέρνηση οφείλει να λειτουργεί εντός αυτού.
  Συνεπώς, η απλή αναλογική είναι δημοκρατικότερη, εκπροσωπώντας περισσότερες φωνές εντός του Κοινοβουλίου, και οδηγεί συχνότερα στον σχηματισμό κυβερνήσεων συνεργασίας, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και όχι την άγονη σύγκρουση μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων.

 • 3 Ιουλίου 2016, 06:15 | Αυγερόπουλος Γιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ψήφος στα 17: Μόνο εφόσον αποχτήσουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των ενηλίκων. Να μη γίνουν οι εθνικές εκλογές ….εκλογές μαθητικών κοινοτήτων…
  “Μπόνους”: Τροποποίηση, όχι κατάργηση.
  Σχόλια: Η πλήρης κατάργηση του “μπόνους”,μετά από 12 χρόνια εφαρμογής θα φέρει βαβυλωνία και παράλυση στο πολιτικό και κομματικό σύστημα. Δυστοκία έως και αδυναμία στο σχηματισμό κυβέρνησης (βλέπε Ισπανία), ανίσχυρες και ευάλωτες πλειοψηφίες, συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, συμβιβασμούς, εκβιασμούς και μη δυνατότητα της Βουλής να διερευνήσει πράξεις και παραλείψεις Κυβερνήσεων και κυβερνητικών στελεχών……
  Πρόταση: Για να υπάρξει κυβερνησιμότητα και μείωση των παραπάνω κινδύνων προτείνεται: Το 1ο κόμμα εφόσον επιτύχει ποσοστό τουλάχιστον 36% πριμοδοτείται κλιμακωτά με 6 έδρες ανά ποσοστιαία μονάδα και μέχρι 30 έδρες, δηλαδή 36% +6, 37% + 12, 38% +18,
  39% +24, 40% +30. Με αυτό τον τρόπο σχηματίζεται κυβέρνηση με οριακή πλειοψηφία και ανοιχτές περαιτέρω συνεργασίες για ισχυροποίηση της.
  Διάσπαση μεγάλων περιφερειών: Όλοι, κόμματα,φορείς, πολίτες θεωρούν τις μεγάλες περιφέρειες ως ρίζα του μεγάλου κακού της διακίνησης πολιτικού χρήματος, της διαπλοκής, της διαφθοράς.
  Διάσπαση τώρα! Καμιά δικαιολογία, εκτός της πολιτικής ιδιοτέλειας, για τη διατήρηση τους.
  Ψήφος στους Έλληνες πολίτες κάτοικους εξωτερικού : Το θέμα έχει ωριμάσει, τα μέσα και η τεχνολογία υπάρχουν. Πρέπει τώρα να δοθεί η δυνατότητα ψήφου στους εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Σκοπιμότητες …και φόβοι δεν πρέπει να γίνουν εμπόδιο.

 • 3 Ιουλίου 2016, 01:58 | Αθανάσιος Καλτσής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Μήπως θα’ πρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ η γνώμη του ποσοστού ..ΑΠΟΧΗΣ, ή έστω των λευκών ; Απλά να προβλεφθεί πως είτε το ένα είτε το άλλο απλά σημαίνουν αυτό που όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά… πως (αυτοί που απέχουν ή έστω ψηφίζουν λευκό) ΔΕΝ θεωρούν ΚΑΝΕΝΑ από τους υπάρχωντες υποψηφίους ικανό να διαχειριστεί τις τύχες τους ! Τι θα μπορούσε να γίνει ; Απλό. Μια πρόβλεψη πως αν αυτό το ποσοστό για παράδειγμα είναι μεγαλύτερο από το πρώτο κόμμα ή οτι υπερβαίνει ένα ποσοσστό (π.χ 40-45 ή ακόμη και 50 %) τότε απλά να ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ οι εκλογές με ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ συμμετοχής των ίδιων προσώπων. Μήπως τότε θα μιλούσαμε πράγματι για αντιπροσώπευση της ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ των πολιτών αυτής της ρημάδας της χώρας ; Δεν είναι δυνατόν να μην λαμβάνεται υπόψη η θέληση του μεγαλύτερου ποσοστού των ψηφοφόρων. Η απάντηση οτι απλά «είναι άξιοι της μοίρας τους» όσοι δεν ψηφίζουν ή ψηφίζουν λευκό (γιατί περί ψήφου και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένο μήνυμα πρόκειται)ΔΕΝ ευσταθεί, καθώς έιμαστε λίγο πολύ όλοι μας γνώστες του ποιοί και πως συμμετέχουν στην πολιτική και του κατά πόσο μπορεί κάποιος να συμμετέχει αν δεν ενσωματωθεί με τις ήδη υπάρχουσες δομές και δεν στηριχθεί (τουλάχιστον)από το σύστημα των διαπλεκόμενων μέσων μαζικής ενημέρωσης.

 • 3 Ιουλίου 2016, 01:22 | Αθανάσιος Καλτσής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα εκτιμούσα αφάνταστα αν μου απαντούσατε αν προτίθεστε να ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ επιτέλους στους Ομογενείς μας να αποκτήσουν το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ δικαίωμα ψήφου!

 • 2 Ιουλίου 2016, 21:53 | Μάντζιος Αντώνης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι απαραίτητο να «σπάσουν¨οι μεγάλες εκλογικές περιφέρειες με ανώτερο όριο τις 10 έδρες. Οι μεγάλες περιφέρειες έχουν κατηγορηθεί κατά καιρούς από όλα τα κόμματα για το μεγάλο προεκλογικό κόστους των βουλευτών, το μαύρο πολιτικό χρήμα, την κληρονομικοτητα της έδρας αλλά και την διασύνδεση των βουλευτών με τους καναλάρχες και τα μεγάλα συμφέροντα στην προσπάθεια της εκλογής τους. Είναι περίεργο που δεν καταγούνται με τον παρόντα νόμο αν και αποτελούσε δέσμευση του υπουργού κ. Κουρουπλή. Η υποχώρηση σε αυτό το θέμα κάτω από την πίεση της εξεύρεσης των 200 βουλευτών δεν αποτελεί δικαιολογία. Η αναζήτηση ευρείας πλειοψηφίας που θα καθιστά και σχετικά μόνιμο το εκλογικό σύστημα οφείλει να στηρίζεται σε αρχές και όχι στα προσωπικά συμφέροντα των βουλευτών.

 • 2 Ιουλίου 2016, 20:14 | Σπύρος Π.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το εκλογικό σύστημα,που θα εφαρμοστεί,θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλό δείκτη αναλογικής-προς τις ψήφους-αντιπροσώπευσης, καθώς και να αποθαρρύνει-δυσκολεύει ομάδες-συλλογικότητες που δεν έχουν σοβαρή διάθεση να προσφέρουν στον δημόσιο βίο, να εισέλθουν στην Βουλή.Παράλληλα, θα πρέπει να στοχεύει στην πολιτική σταθερότητα μέσω ενός κυμαινόμενου-ανάλογα με το ποσοστό του-αριθμού εδρών που θα δίνεται στον πολιτικό σχηματισμό που αναδειχθεί πρώτος.

  Συγκεκριμένα, θα πρότεινα στην δημόσια διαβούλευση την ακόλουθη πρόταση για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος:

  1)Όριο εισόδου στην Βουλή οι 100.000 ψήφοι(εκτός, εάν ο αριθμός των εγκύρως ψηφισάντων και ψηφισασών είναι > ή = 10.000.000, οπότε σε αυτήν την περίπτωση το όριο θα είναι το ποσοστό 1% των εγκύρων ψήφων)

  2)Εάν το ποσοστό του πρώτου κόμματος είναι μικρότερο από το 10% των εγκύρων ψήφων, τότε δεν θα λαμβάνει κανένα «μπόνους». Εάν το ποσοστό του κυμαίνεται μεταξύ 10% και 40%, τότε θα λαμβάνει αντίστοιχα και κυμαινόμενο πριμ εδρών, δηλαδή 15-30 έδρες. Και εάν είναι υψηλότερο του 40%, το πριμ θα εξακολουθεί να είναι οι 30 έδρες.Το μπόνους θα αυξάνει, όσο αυξάνει και το ποσοστό του κόμματος. Κάθε μία πρόσθετη έδρα θα προστίθεται με κάθε +2% περισσότερες ψήφους(υπολογίζουμε πάντα επί του αριθμού των εγκύρων και όχι επί του ποσοστού των κομμάτων της Βουλής). Παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό:
  -εάν το κόμμα Α αναδειχθεί πρώτο σε ψήφους συγκεντρώνοντας το 9,72% των εγκύρων, τότε δεν λαμβάνει κανένα «μπόνους» και η κατανομή των 300 εδρών θα γίνει με πλήρως αναλογικό τρόπο σε όσα φυσικά έχουν υπερβεί το όριο των 100.000 ψήφων.
  -εάν το κόμμα Β αναδειχθεί πρώτο σε ψήφους συγκεντρώνοντας το 15,72% των εγκύρων, τότε θα λάβει 17 έδρες πριμ και οι λοιπές 283 έδρες θα διατεθούν πλήρως αναλογικά σε όλα τα κόμματα που εισέλθουν στην Βουλή
  -εάν το κόμμα Γ αναδειχθεί πρώτο σε ψήφους συγκεντρώνοντας το 35,72% των εγκύρων, τότε θα λάβει 28 έδρες πριμ και οι λοιπές 272 έδρες θα διατεθούν πλήρως αναλογικά σε όλα τα κόμματα που εισέλθουν στην Βουλή

  Υ.Γ.(1) Δεν νομίζω ότι σε μία χώρα με πληθυσμό 11.000.000 και ενεργό εκλογικό πληθυσμό 5,5(2015) εκατομμύρια-7,5(2004) εκατομμύρια είναι λογικό και πρόσφορο να πάμε σε εκλογικά συστήματα με υψηλό πλειοψηφικό στοιχείο, π.χ. οι 150 έδρες της Βουλής να κατανέμονται πλήρως αναλογικά σε ολόκληρη την επικράτεια, με την επικράτεια να αποτελεί 1 εκλογική περιφέρεια στην ουσία(όπως στις ευρωεκλογές δηλαδή) ή (αλλό πλειοψηφικό στοιχείο) να σπάνε οι εκλογικές περιφέρειες και να δημιουργούνται πολλές μονοεδρικές.
  Κάτι που θα μπορούσε να γίνει για να εξομαλύνει τις μεγάλες περιφέρειες, είναι να σπάσουν οι πολύ μεγάλες, όπως η Β΄Αθήνας, η Α’ Θεσ/κης και η εκλογική περιφέρεια Αττικής.

 • 2 Ιουλίου 2016, 20:30 | Αργύρης Παγαρτάνης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το όριο του 3% δεν έχει καμία σχέση με τον λόγο υπαρξής του. Αν υποτεθεί ότι αποτρέπει την δημιουργία μειονοτικού κόμματος στη Θράκη, λίγη αριθμητική μας πείθει ότι θα μπορούσε να παίξει τον ίδιο ρόλο και με πολύ μικρότερο ποσοστό.
  Με την (μικρότερη στην εκλογική ιστορία της Ελλάδας) συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές στο 56,16% στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, το 3% των έγκυρων ισοδυναμεί με 163.000 ψήφους. ΟΛΑ τα έγκυρα ψηφοδέλτια των νομών Ξάνθης και Ροδόπης μαζί (Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι) ήταν 118.043. Tο μειονοτικο «ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ» στις ευρωεκλογές του 2014 πήρε 42.792 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,75% επί των εγκύρων πανελλαδικά. Ακόμα κι αν τους διπλασίαζε σε εθνικές εκλογές, πράγμα μάλλον απίθανο, θα χρειαζόταν και πάλι άλλους τόσους για να πιάσει το 3%.
  Επίσης η δικαιολογία «χρειάζεται όριο για να μην βλέπουμε γραφικούς στη Βουλή» φαντάζει κι αυτή παράξενη. Το μόνο που κάνει είναι να χωρίζει τους γραφικούς σε πλούσιους και φτωχούς. Ενας πλούσιος (ή
  «επιδοτούμενος»)γραφικός μπορεί κάλλιστα να εκλεγεί αν ανοίξει παντού γραφεία, βομβαρδίζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μηνύματα και διοργανώνει εκδηλώσεις. Ο φτωχός και μη επιδοτούμενος δεν έχει καμία ελπίδα να περάσει το μήνυμά του σε πανελλαδικό επίπεδο.
  Ο φόβος της επιτυχίας μειονοτικών υποψηφίων στη Θράκη αφαίρεσε από τον εκλογικό νόμο τη διάταξη περί ανεξάρτητων υποψηφιοτήτων στις εκλογικές περιφέρειες (υπήρχε μέχρι και τις εκλογές του 1990). Ως τότε ένας ανεξάρτητος υποψήφιος μπορούσε να εκλεγεί αν οι ψήφοι που λάμβανε υπερέβαιναν το εκλογικό μέτρο της περιφέρειάς του. Από τότε και στο εξής καταργήθηκε και η έννοια της ανεξάρτητης υποψηφιότητας. Ο οποιοσδήποτε θα πρέπει να «μαντρωθεί» σε κόμμα για να έχει ελπίδες, μάλιστα σε «μεγάλο» στις μικρότερες περιφέρειες.
  Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να μειωθεί το μπόνους στο 2%.
  Επίσης κάτι πρέπει να γίνει και με τις περιφέρειες. Δεν γίνεται στο ίδιο εκλογικό σύστημα μία περιφέρεια να εκλέγει έναν βουλευτή και μία άλλη 44 (Β’ Αθηνών). Χρειάζεται μια πιο ορθολογική κατανομή, όποιο κι αν είναι το σύστημα, το όριο ή το μπόνους. Μια καλή αρχή θα ήταν η κατάτμηση της Β’ Αθηνών στα τέσσερα (4), όπως έχει γίνει με τις περιφερειακές ενότητες (Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα κτλ.) και η συνένωση των μονοεδρικών και διεδρικών περιφερειών με γειτονικές τους, έτσι ώστε η μικρότερη περιφέρεια να εκλέγει 3 βουλευτές και η μεγαλύτερη 15-16. Δεν είναι απολύτως ανάλογο, αλλά αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

 • 2 Ιουλίου 2016, 19:19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η απλή αναλογική πρέπει να είναι άδολη και ανόθευτη. Αυτό μεταφράζεται το ποσόστο που παίρνει στη κάλπη ένα κόμμα να αντιστοιχεί στο ίδιο ποσοστό σε βουλευτές.Δηλαδή 2% στο λαό 2% σε βουλευτές στη βουλή, ήτοι στη βουλή των 300 έξι βουλευτές. Επίσης απλή αναλογική σημαίνει όχι πλαφόν, όχι μπόνους.Αν είσαι πραγματικός δημοκράτης δεν μπορεί να πετάς στο καλάθι των αχρήστων τη ψήφο χιλιάδων πολιτών που έχουν την α ή β διαφορετική επιλογή από εσένα.Σε ότι αφορά την πολυκομματικότητα στην εκπροσώπηση στη βουλή , η οποία δήθεν φέρνει την ακυβερνησία είναι ένα ψευτοπρόβλημα καθότι σ΄αυτή την αστική βουλή υπάρχουν τόσες συγγενεις και όμορες δυνάμεις, που ο τόπος όσο κυριαρχούν αυτές (οι δυνάμεις) δεν θα μείνει ποτέ ακυβέρνητος. Μην ανησυχείτε το σύστημα σας καλά κρατεί.

 • 2 Ιουλίου 2016, 18:35 | Βασίλης Βεντουράτος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σε μια χώρα με παράδοση χιλιετιών στη διχόνοια και την ασυνενοησία, μια χώρα που ζει κάτω από καθεστώς βαθιάς οικονομικο-κοινωνικής κρίσης, και που για να διασωθεί χρειάζεται τολμηρές αποφάσεις με μακρόπνοα αποτελέσματα, αποφάσεις που μπορούν να παρθούν μόνον από πολιτικούς με ΟΡΑΜΑ και μέλλον, εμείς συζητάμε να δώσουμε το τιμόνι του ταλανιζόμενου σκάφους στην ακυβερνησία.
  Η απλή αναλογική θα φέρει συνεχόμενες ασταθείς και μικρής διάρκειας κυβερνήσεις που, ενώπιον του περιβόητου «πολιτικού κόστους» θ’ αποφεύγουν να πάρουν οδυνηρές -αλλά συχνά αναγκαίες- αποφάσεις κι έτσι, θα θυσιάζουν μονίμως το μέλλον της χώρας στο βωμό του εφήμερου πολιτικού τους οφέλους.
  Ας ρίξουμε μια ματιά (για τα τελευταία έστω 20 χρόνια) στη γειτονική Ιταλία, μια χώρα με ασυγκρίτως ισχυρότερες από τη χώρα μας υποδομές, πόσο έχει ζημιωθεί στην εξέλιξή της από την πολιτική αστάθεια.
  Και το χειρότερο; Άπαξ και καθιερωθεί η απλή αναλογική, θα είναι πλέον ΑΔΥΝΑΤΟΝ να καταργηθεί. Ποιος απ’ τους ψηφοθήρες και καρεκλολάτρες πολιτικούς μας θα εισηγηθεί και θα ψηφίσει κάτι τέτοιο, όταν γνωρίζει ότι το πιθανότερο είναι να μην είναι μέσα στην επόμενη Βουλή εξαιτίας αυτού και μόνο του λόγου;
  Δυστυχώς, όσο κι αν δεν θέλουμε να το δούμε και να το παραδεχτούμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η απλή αναλογική στην εκπροσώπηση των κομμάτων, αν αποτύχει ως σύστημα διακυβέρνησης (που 99% θα αποτύχει, για τους λόγους που ανέφερα στην αρχή), θα μπορέσει ν’ αλλάξει με 2 μόνο τρόπους: Είτε μετά από πολυετή και καταστροφική για τη χώρα ακυβερνησία, που θα έχει πλέον πείσει τους πάντες για την ανάγκη αλλαγής της, είτε -φεύ- με βίαιη ανατροπή του πολιτεύματος, κάτι το οποίο επίσης έχει γευθεί ο ταλαίπωρος αυτός τόπος…
  Ελπίζω, οι εισηγητές του Νόμου και οι βουλευτές να σταθούν ενώπιος ενωπίω έναντι των ευθυνών τους και συμπεριφερθούν με σύνεση, ενθυμούμενοι τι συνέβη στους συντρόφους του Οδυσσέα όταν άνοιξαν τους ασκούς του Αιόλου. Ουδείς εξ’ αυτών είδε ξανά την πάτρια γη…
  Όσο για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών στα απολύτως λογικά (για το μέγεθος της χώρας) επίπεδα των 200 βουλευτών (όπως πολλοί έχουν προαναφέρει), τα ‘παμε παραπάνω. Ποιος είν’ αυτός που θα ψηφίσει την αυτοκατάργησή του; Για ήρωες ψάχνουμε; Μπορεί η αγελάδα να ξεψυχάει αλλά, το βυζί της βγάζει ακόμα γάλα…

 • 2 Ιουλίου 2016, 18:11 | Xρήστος Σιώζος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1. Απλή αναλογική χωρίς μπόνους.
  2. Η μείωση του αριθμού των Βουλευτών σε 150 είναι επιτακτική για την κρίσιμη περίοδο που περνάει η χώρα και κυρίως οι πολίτες της.
  3. Το 3 % πρέπει να γίνει 5 % για να υπάρξει δύναμη αντιπροσώπευσης, όπως έχουν οι περισσότερες χώρες, ενώ διευκολύνεται και η Κυβερνησιμότητα.
  4. Ο αριθμός των Υπουργών και Υφυπουργών να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα και να είναι μέχρι 20, ούτε καν 21.
  5. Να προβλέπεται το θέμα των μόνιμων Γενικών Γραμματέων, οι οποίοι δεν θα αλλάζουν με κάθε αλλαγή κυβέρνησης.
  6. Εκλογές να γίνονται με κατοχύρωση στο Σύνταγμα κάθε 4 χρόνια.Οι Βουλευτές μας αφού πληρώνονται, πρέπει να βρίσκουν το τρόπο να κυβερνούν με συνεργασίες.
  7. Κατάργηση όλων των προνομίων των Βουλευτών και του πλήθους των συμβούλων. Μόνο 2 συμβούλους ο κάθε Υπουργός / Υφυπουργός και 1 υπάλληλο ο κάθε Βουλευτής.

 • 2 Ιουλίου 2016, 17:54 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΓΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Εντάξει.Να συμφωνήσω οτι η κατάργηση του μπονους των 50 εδρων και η ψηφος απο τα 17ειναι θετικά βήματα.Ομως απλή αναλογική δεν ειναι .Και δεν ειναι γιατι φανταστειτε τα εκτος βουλής κομματα να ειναι 5-6 με ποσοστό 2,5% το καθένα.Που ειναι η αναλογικότητα?Παρόλα αυτά λείπει ακόμη ενα σοβαρό κομματι.Η ψήφος των Ομογενών.ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ λοιπόν που θα μπορούσε να διορθώσει τα πράγματα.
  Οι εδρες που αναλογούν στο ποσοστό των κομματων που θα βρεθουν εκτος ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ με την προυπόθεση βέβαια αυτή να εχει αποκτησει το δικαιωμα του εκλεγειν και εκλέγεσθαι.Ετσι και το συστημα θα ειναι αναλογικότερο οσο ποτε αλλα και η ομογενεια θα αποκτησει φωνη μεσα στο Κοινοβούλιο.

 • 2 Ιουλίου 2016, 16:01 | kasto
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Γιατί ταυτοχρόνως δεν μειώνεται το πλήθος των βουλευτών αναλόγως του εκάστοτε ποσοστού ψηφισάντων επί των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους; Αυτό είναι όντως απλή αναλογική.

 • 2 Ιουλίου 2016, 15:54 | Ιωάννης Ζέρβας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το Ελληνικό Εθνοκράτος βρίσκεται σε μια πάντα δύσκολη στη διαχείρισή της γεωπολιτική θέση. Αυτό σημαίνει ότι απαιτεί σταθερή κυβέρνηση ανά πάσα στιγμή προκειμένου να υπάρχει οργάνωση όλων των θεσμών υπό την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Το μπόνους των 50 βοηθάει σε αυτή τη σταθερότητα γιατί βγάζει κυβέρνηση.

  Δεκτόν. Δε γίνεται να παραγνωρίσουμε την αλήθεια του διεθνούς συστήματος κρατών που ασκεί πιέσεις γεωπολιτικές σε κάθε εθνοκράτος στον πλανήτη.

  Παρόλα ταύτα, η χώρα μας πάσχει από αντιδημοκρατικά συναισθήματα που αναδεικνύουν τη γιγάντια αποτυχία του πολιτικού συστήματος να συνδεθεί με την Κοινωνία των Πολιτών. Έχουμε νοσταλγούς δικτατόρων και οπαδούς της αναρχίας, ένα ανθρωπο-πολιτικό υλικό που δε συνάδει με το όραμα ενός φιλελεύθερου αστικού κράτους δικαίου με οικονομία της αγοράς, ότι δηλαδή χρειαζόμαστε για να εισέλθουμε σε περίοδο οικονομικής μεγέθυνσης (ένα βήμα πριν την ανάπτυξη).

  Είμαι σαφώς υπέρ της αναλογικής. Ήρθε η ώρα όλοι να έρθουν στο φως και να αναλάβουν τις πολιτικές τους ευθύνες, από τους πλέον ανούσιους σε ύφος και ποιότητα αιτημάτων έως τα κρυφά διαμάντια της νέας γενιάς που ελπίζουν και δρουν για πράγματα όπως η ριζική αποκέντρωση, η φιλελευθεροποίηση της αγοράς,η ενδυνάμωση άλλων θεσμών πέραν του Μαξίμου ώστε να δημιουργηθούν «checks and balances» επιτέλους σε αυτή τη χώρα.

  Η διαχείριση της γεωπολιτικής μας θέσης θα αποδυναμωθεί και θα εξαλειφθεί τις επόμενες δεκαετίες αν συνεχίσουμε να αρνούμαστε περαιτέρω εκδημοκρατισμό των θεσμών μας στους πολίτες της χώρας που γέννησε τη δημοκρατία. Όταν όλοι λάβουν τις ευθύνες τους, τότε και μόνο τότε η κυβερνητική επιλογή θα έχει τη νομιμοποίηση της λαϊκής εντολής.

  Η κυβερνητική σταθερότητα έχει νόημα μόνο όταν είναι νομιμοποιημένη. Αν συνεχίσουμε χωρίς αυτή την εξαιρετικά σημαντική ρύθμιση θα αποξενώσουμε πλήρως την Κοινωνία των Πολιτών που ήδη δρα πλέον σχεδόν αποκλειστικά μέσω ΜΚΟ που φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις να δρουν ακόμα και κατά ευρωπαϊκών εντολών και ευρωπαϊκών κεκτημένων (πχ Ειδομένη)

  Όλοι στο πολιτικό φως, όλοι προ των πολιτικών ευθυνών τους, έτσι θα μείνουν μόνο όσοι είναι άξιοι της πολιτικής νομιμοποίησης που προέρχεται από τους πολίτες. Η πολιτική σταθερότητα δεν είναι σταθερότητα όταν μεγάλη μερίδα των πολιτών δε νιώθει ότι αντιπροσωπεύεται στο Κοινοβούλιο. Δε μπορείς να κρατήσεις τη γεωπολιτική σου θέση και σημασία χωρίς να σε υποστηρίζει η Κοινωνία των Πολιτών που έχει καταντήσει σχεδόν να απεχθάνεται την πολιτική ζωή του τόπου.

 • 2 Ιουλίου 2016, 14:51 | Δήμος Γεωργιάδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το όριο εισόδου στη Βουλή πρέπει να τεθεί στο 5%.
  Με τον τρόπο αυτό και απλή αναλογική έχουμε και σταθερές κυβερνήσεις μπορούν να σχηματιστούν.

 • 2 Ιουλίου 2016, 13:18 | Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Συμφωνώ για λόγους αρχής με την αναλογικότητα της ψήφου. Είναι, κατά την γνώμη μου, η αναλογικότερη πρόταση που έγινε ποτέ. Αξίζει να την δοκιμάσουμε.

 • 2 Ιουλίου 2016, 13:25 | ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΕΞΙ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ.
  1.ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΚΟΣΙΑ.
  2.ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΦΕΡΕΙΩΝ.
  3.ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,ΛΟΓΩ ΙΔΙΑΖΟΝΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ.ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΕΙΟ
  ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΟΜΟΕΙΔΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.
  4.ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.
  5.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΙΔΟΣ,ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΕΝΤΥΠΩΝ,ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ,Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ Κ.Ο.Κ.
  6.ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.

 • 2 Ιουλίου 2016, 13:08 | Αναστασία
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πιστεύω ότι πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών (200-220). Ο αριθμός 300 είναι ιδιαίτερα υψηλός για μια χώρα 11.000.000.

  Νομίζω πως το σύστημα πρέπει να γίνει αναλογικότερο, αλλά όχι απολύτως αναλογικό. Δεδομένης της σύγχρονης ιστορίας μας, κατά τη γνώμη μου, απαιτείται ένα bonus «κυβερνησιμότητας», αλλά πολύ μικρότερο από το υπάρχον. Για παράδειγμα 20 έδρες?

 • 2 Ιουλίου 2016, 11:01 | Συμεωνίδης Δημήτριος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Μείωση του αριθμού των βουλευτών (200-250), κατάργηση οποιουδήποτε μπόνους στο κόμμα με το μεγαλύτερο ποσοστό και απλή αναλογική θα ήταν οι πιο δημοκρατικές αλλαγές.
  Το μειονέκτημα είναι ότι η απλή αναλογική αν και ως σύστημα φαντάζει το πλέον δημοκρατικό, ανησυχώ ότι δε θα μπορέσει να εφαρμοστεί καθώς η πολιτική, αλλά και οι πολιτικοί, δεν έχουν πνεύμα συνεργασίας στην Ελλάδα.

 • 2 Ιουλίου 2016, 11:02 | Άλκης Καρύδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Συμφωνώ με την καθιέρωση της απλής αναλογικής. Είναι το πιο δίκαιο σύστημα εκπροσώπησης, πολύ πιο δημοκρατικό απο το υφιστάμενο.

 • 2 Ιουλίου 2016, 11:36 | ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η ύπαρξη ενός ποσοστού 3% για την είσοδο στο Κοινοβούλιο είναι ανόητη αν αφορά τη μουσουλμανική μειονότητα, αλλά θετική για να μην καταντήσει η Βουλή τσίρκο με την εισοδο προσωπικών κομμάτων (π.χ. Πλεύση) ή και αντίστοιχων με την Ενωση Κεντρώων. Στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη το πλαφόν είναι 5% αλλά κατοχυρωμένο συταγματικά ώστε να μην αλλάζει με την αλλαγή της πλειοψηφίας από Βουλή σε Βουλή. Στην ουσία, το 5% είναι 15 έδρες που μοιράζονται στα πρωτα κόμματα, άρα ίσως να μπορεί να υπάρξει συμφωνία αν όχι με τη ΝΔ ή το ΚΚΕ, που ψηφίζουν το ανάποδο απ’ ό,τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με κάποιους άλλους.
  Φυσικά απλή αναλογική σημαινει κανένα Bonus και κανένα πλαφόν, αλλά όταν δεν έχεις την πλειοψηφία για να τα νομοθετήσεις, τότε επιδιώκεις τη σύνθεση. Η άρνηση σε όλα τύπου ΚΚΕ ή ΝΔ, προφανώς εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα, ενίοτε κοινά.

 • 2 Ιουλίου 2016, 11:36 | ΠΑΡΗΣ Τ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1) Λογικότερη η ψήφος ενός 17άρη που πρέπει να αποφασίσει για το πολυετές μέλλον του (άλλωστε ταυτόχρονα δίνει πανελλήνιες για τον ίδιο λόγο), από την ψήφο ενός 77άρη-87άρη-97άρη που πολλές φορές ή δεν είναι σε καλή πνευματική κατάσταση ή άβουλα παίρνει έτοιμο σταυρωμένο ψηφοδέλτιο από το παιδί του.
  2) Από το ένα άκρο των 50 εδρών πάμε στο άλλο με 0 μπόνους. Κάπου στη μέση βρίσκεται η λογική (20 έδρες μπόνους).
  3) Η βουλή μπορεί να λειτουργήσει και με 200 βουλευτές. Σε αυτήν την περίπτωση μπόνους 10 εδρών για το 1ο κόμμα.
  4) Σωστό το πλαφόν του 3%. Μη γεμίσει η βουλή με γραφικούς μεμονομένους συνδυασμούς.
  5) Σωστή η κατάτμηση των τεράστιων περιφεριειών.
  6) Πλαφόν 8-12 χρόνια για βουλευτές, πλην των αρχηγών κομμάτων, με προσμέτρηση του χρόνου ασφάλισης (σε διαδοχική ασφάλιση συνολικά 40 ετών). Δεν γίνεται να παίρνουν σύνταξη κάποιοι, όντας μόνο βουλευτές στη ζωή τους.
  7) Οχι ψήφος σε μη μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα (κάτοικοι εξωτερικού). Η ψήφος είναι για το μέλλον των μόνιμα διαβιώντων στην ΕΛΛΑΔΑ και όχι κατοίκων π.χ. Γερμανίας ή ΗΠΑ που έρχονται εδώ μόνο για τουρισμό.

 • 2 Ιουλίου 2016, 10:29 | Χρήστος Γκατζής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ. 1/ Διττόν το δίκαιον. Το μέν ίσον τοίς ίσοις, το δε άνισον τοίς ανίσοις (Αριστοτέλης). Στα ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ και στα ΠΟΛΙΤΙΚΑ δικαιώματα όλοι είμαστε ίοοι κι όμοιοι. Γιαυτό και η μία ψήφος, του οποιανού η επιλογή προς το εκλέγειν έχει ονομαστική και πρακτική αξία. Με την μέθοδο της απλής αναλογικής επανακαθορίζεται η ταυτότητα του πολίτη ως φυσική ύπαρξη, ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΖΩΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ. Αλλά υπάρχουν και ψήφοι, πού ένω θα πέσουν έγκυροι θα κλαπούν, θα κλεφτούν, και θα μοιραστούν στους «ίσους». Οι «άνισοι» πολίτες, θα είναι γραμμένοι ως εκλέκτορες. Η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ με πλαφόν 3% για εκλόγιμο κόμμα έρχεται σε αντίθεση με την κλασική ρήση του παππού μας, διότι εφαρμόζουμε μερικώς «το άνισον τοίς ίσοις».
  Για να αποφύγουμε την κλοπή των βουλευτών πού αντιστοιχούν στα μη εκλεγόμενα πολύ μικρά κόμματα, κατά συν-εκ-δοχή απαιτείται να θεωρήσουμε τον αριθμό αυτών των βουλευτών ως «μη εκλεγόμενο αριθμό». Επωμένως Ο ΑΡΙΘΜΌΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΏΝ ΘΆ ΕΙΝΑΙ 300, ΜΕΙΟΝ ΤΌΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΎΝΤΕΣ ΣΤΆ ΜΉ ΕΚΛΕΓΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, δηλ. οι βουλευτές μας θα είναι πάντα λιγότεροι από τους τριακόσιους. [ έτσι οι τριακόσιοι του Λεωνίδα θα συνεχίσουν να αναπαύονται μακαρίως, όχι γιατί τους φτάσαμε στα αριστία, αλλά γιατί δεν σεβαστήκαμε και βεβηλώσαμε τον αριθμό τους]

 • 2 Ιουλίου 2016, 10:41 | Γιαννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η απλή αναλογική όπως προτυνεται έχει και αυτή στοιχεία τέτοια που αφήνει χωρο για εκλογικα μέγειρεματα . Αν όλοι αυτοι οι μαθηματικοι των κοματων που ασχολούνται με τους εκλογικούς νομους κοίταζαν να σωσουν επιχειρήσεις όπως η μαρινόπουλος θα κάνανε και κάτι σωστό για τον τόπο. Ας αλλάξει ότι ειναι μετα από τις όποιες εκλογές έρθουν. Ειναι λάθος όποιος έχει την εξουσια να κοβει και να ραβει για μικροσυμφεροντα. Ειναι αυταρχισμος και αυξανει την δυναμη των όσων θέλουν λιγότερη δημοκρατια.

 • 2 Ιουλίου 2016, 09:52 | Περικλής Μαχαιράς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι πάρα πολύ σωστή πρόταση.
  Ιδίως:
  1. Εάν συνοδευτεί από μείωση των βουλευτών σε 200.
  2. Εάν συνοδευτεί από τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου όσων έχουν το δικαίωμα της ψήφου αλλά βρίσκονται στο εξωτερικό.
  και 3. Εάν συνοδευτεί από την απαγόρευση της χρηματοδότησης των κομμάτων από το δημόσιο, αλλά και από την επίσημη και ανακοινώσιμη δημοσίως χρηματοδότησή τους από ιδιώτες.

 • 2 Ιουλίου 2016, 09:53 | Αλέξανδρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Όσον αφορά το δικαίωμα του εκλέγειν, θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητα θέμα ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου κλπ αλλά πολιτικής ωριμότητας του ατόμου. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει με κάποιον τρόπο να επιλέγονται σε πρώτη φάση τα άτομα που είναι ικανά σκέπτονται «πολιτικά» δηλαδή αυτοί που δεν τρομοκρατούνται – παρασύρονται από τα κανάλια, ή λαδώνονται από τους πολιτικούς με υποσχέσεις, ρουσφέτια κλπ. Εδώ για να οδηγήσεις ένα μηχανάκι χρειάζεται να έχεις δίπλωμα οδήγησης που σε μια παράβαση πόσους θα πάρεις στον λαιμό σου; όταν όμως ένα άτομο ψηφίζει παίρνει στο λαιμό του ολόκληρη την χώρα και το χειρότερο τις μέλλουσες γενιές που δεν φταίνε σε τίποτα. Επομένως με κάποιο τρόπο π.χ. εξετάσεις θα πρέπει να πιστοποιείται η ικανότητα του ατόμου να σκέπτεται πολιτικά και να απόκτα το δικαίωμα ψήφου.
  Επιπλέον όσοι επιθυμούν να εκλεγούν θα πρέπει να έχουν κάποια πραγματικά ένσημα από το χώρο της εργασίας τους ώστε να γνωρίζουν πως ζει ο κόσμος καθώς και περιορισμό των θητειών που μπορούν να εκλεγούν, μπας και κάποια στιγμή μπορέσουμε να απαλλαγούμε από την «Κληρονομική Δημοκρατία» και τους επαγγελματίες πολιτικούς που μας βασανίζουν τόσα χρόνια.

 • 2 Ιουλίου 2016, 08:08 | Έλληνας πολίτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ (ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΎΟΥ – INTERNET ΚΤΛ), ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΎΟΥ – INTERNET ΚΤΛ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΡΓΗΣΕΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Η΄ΑΛΛΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ.

  2) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ Ή ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ). ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΡΓΗΣΕΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΩΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑΤΙ ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ» ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΕΛΙΚΑ.

  3) ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ) ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΙΔΗΠΟΤΕ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΟΥΜΕ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ Η ΨΗΦΟΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΑΝ ΜΙΛΑΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΡΓΗΣΕΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

  4) ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΗΡΕΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΛΕΜΕ ΠΩΣ ΟΙ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

  5) ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΛΕΜΕ ΠΩΣ ΟΙ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

  6) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ BONUS ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ

  7) ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΌΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

 • 2 Ιουλίου 2016, 08:30 | Ελληνίδα, αριστερή
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Συμφωνώ να διατηρηθεί το 3% (αν και το 3 δεν είναι εύηχο) και δεν θα πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη σε κάποιους που εδώ και 100 χρόνια περιμένουν την απλή αναλογική.

 • 2 Ιουλίου 2016, 08:11 | ένας απ’ το σωρό
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο αριθμός των βουλευτών είναι ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΣ και δεν πρέπει να μειωθεί κι άλλο, αλλά να αυξηθεί, έτσι ώστε να είναι ΔΥΣΚΛΟΛΟΤΕΡΗ η ΕΞΑΓΟΡΑ ή ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ τους από τα μεγάλα συμφέροντα.

  Αντί της μείωσης τους, προτείνω τον ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ τους, δηλαδή να γίνουν 1.200. Ετσι μόνο μπορεί να ενισχυθεί η Δημοκρατία.
  Παράλληλα να περιοριστεί ο χρόνος της θητείας τους και οι πάσης φύσης αποζημιώσεις, αμοιβές κλπ προνόμια .

  Οπωσδήποτε ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ και ΟΡΙΟ 3% (για ευνόητους λόγους) για είσοδο στη Βουλή.

 • 2 Ιουλίου 2016, 08:46 | MattP
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ίσως θα ήταν σκόπιμο να εισαχθεί μια διάταξη που να διασφαλίζει την εκλογή κυβέρνησης αλλά και να δίνει κίνητρα σε όλα τα κόμματα να συνεργαστούν. Π.χ. αν έχουν προηγηθεί εκλογές στους προηγούμενους 3 μήνες το πλαφόν εισόδου να αυξάνεται κατά 3 π.μ. και/ή το μπόνους του 1ου κόμματος κατά 30 έδρες. Οι αριθμοί είναι ενδείκτικοί, ενώ το παραπάνω θα μπορούσε να ισχύει και αναδρομικά, έτσι αν π.χ. μέσα σε 2 μήνες έχουν γίνει 3 φορές εκλογές, την 3η φορά το πλαφόν θα είναι 6% και το μπόνους 60 έδρες. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα κόμματα (εκτός του 1ου) ή θα έπαιρναν λιγότερες έδρες σε επόμενες εκλογές ή θα έμεναν εντελώς εκτός (τα μικρότερα) οπότε θα είχαν κίνητρο να φτιάξουν κυβέρνηση όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ακόμα κι αν δεν γινόταν αυτό, κάποια στιγμή μετά από 2-3 εκλογές το 1ο κόμμα θα έβγαινε αυτοδύναμο.

 • 2 Ιουλίου 2016, 06:27 | Σκουλίδης Σίμος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Απλή αναλογική, εννοείται η απλή αναλογική, αλλιώς μη το ονομάζετε έτσι. Επινοήστε άλλη ονομασία για οτιδήποτε άλλο….

  Αναγκαστικά θα πρέπει να μάθουν πολλά κόμματα να συνεργάζονται για να σχηματίσουν κυβέρνηση.

  Για την υποβολή υποψηφιότητας, όμως, προαπαιτούμενο να έχει 2-3 χιλιάδες ένσημα, για να έχει τριφτεί λίγο με την αγορά, και να καταλαβαίνει πριν ψηφίσει οποιοδήποτε νόμο τι επιπτώσεις θα έχει αυτός στην αγορά και στην οικονομία γενικότερα.

  Επίσης, όχι περισσότερο απο τρείς θητείες, όχι στους αιώνιους πολιτικούς.

 • 2 Ιουλίου 2016, 03:03 | Πάνος Καραγιώργης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προτείνω:
  1) Τα «λευκά» και οι ψήφοι των κομμάτων που δεν πιάνουν το όριο του 3% να αθροίζονται και να συνυπολογίζονται ως ένα «εικονικό κόμμα» κατά τον προσδιορισμό του εκλογικού μέτρου μ=Έγκυρα/300 (ή του μ=Έγκυρα/301 εάν υιοθετηθεί το αναλογικά δικαιότερο σύστημα «με το ν+1», που συνήθως επιμερίζει περισσότερες έδρες κατά την α’ κατανομή)
  2) Οι έδρες που αναλογούν στο παραπάνω εικονικό κόμμα να παραμένουν κενές
  και
  3) Να λειτουργεί ο κανονισμός της Βουλής ως εάν είχαμε 300 βουλευτές και, σε όλες τις ψηφοφορίες, να θεωρούνται όλοι οι «βουλευτές» του εικονικού κόμματος ως μόνιμα παρόντες και ψηφίζοντες «παρών».

 • 2 Ιουλίου 2016, 00:13 | Κηπουρός Κώστας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο άρθρο 51 του Συνάγματος, παραγρ. 1 ορίζεται ότι: «ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους».

  200-300!!!

  Γιατί σε κάθε εκλογικό νόμο στην Ελλάδα ο αριθμός των βουλευτών είναι 300?
  Γιατί να μην είναι 200? Θα υπάρξει έλλειμμα Δημοκρατίας?

  Δείτε και δήλωση του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου στην εκδήλωση «Βusiness Week 2009» που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το 2009:

  Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι το Σύνταγμα προβλέπει από 200 – 300 βουλευτές και ο αριθμός τους θα μπορούσε να μειωθεί στο πλαίσιο της περιστολής δαπανών: «Είναι ανάγκη να μειωθούν διότι οι περισσότεροι εξ αυτών δεν μας χρειάζονται και το λέγω εγώ που υπήρξα βουλευτής και έχω μεγάλο σεβασμό προς τους συναδέλφους μου τους παλιούς», τόνισε.

 • 1 Ιουλίου 2016, 23:01 | Δεληβοριας Χρηστος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ας μην ξεχάσουμε τον αριθμό των βουλευτών: 200 και πολλοι ειναι.
  Κατα τα αλλα η Αναλογικοτερη Εκπροσώπηση που θα προκύψει απο την καταργηση του «μπονους», θα δημιουργησει νεα Δημοκρατική δυναμική στις συνεργασίες των κομματων, αποτρέποντας την επίφοβη «ακυβερνησία». Απλως αυτοί που μιλανε γι’ αυτον τον «κίνδυνο», δεν εχουν υπ’ οψιν τους αλλο τρόπο διακυβέρνησης απο αυτον που ειχαμε μεχρι τωρα, δηλαδη το μονομπλοκ στην εξουσία, και το πλιατσικο στο Κράτος και τα ταμεία του. Αν τα ξεχάσουν αυτά, ισως η πνευματική τους περίμετρος μεγαλωσει αρκετά και καταφέρει , επι τέλους, να περιλάβει και τους «Αλλους» μεσα της. Τότε, «τούτη η κώχη η μικρή και ρημαγμένη» ισως γινει «μια αλλη πολη», για Ολους μας…..