Σύσταση και Λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων – Προμήθεια Εξειδικευμένου Λογισμικού Διασύνδεσης Βάσεων Δεδομένων και Ανάλυσης Πληροφοριών που αφορούν το Οργανωμένο Έγκλημα και την Τρομοκρατία

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση τις εν θέματι Τεχνικές Προδιαγραφές. Προκειμένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (www.opengov.gr).
Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία μας προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών, εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.
Υπεύθυνοι για το σχολιασμό της διαδικασίας της διαβούλευσης ορίζονται οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας: Αστυνόμος Α΄ ΠΑΡΘΕΝΗΣ Χρήστος τηλ.: 2106976972 Email: didap1@hellenicpolice.gr και Υπαστυνόμος Α΄ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος τηλ: 2106476874 Email: osint.didap@hellenicpolice.gr. Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την 28/07/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στην ιστοσελίδα www.opengov.gr και θα λήξει στις 17/08/2016 και ώρα 13.30.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αθανάσιος Γ. ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής