Άρθρο 17: Πόροι του ΣΑΕ

1. Πόροι του Σ.Α.Ε. είναι οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις κ.λπ..
2. Το ποσό της τακτικής συνδρομής των μελών του Σ.Α.Ε., καθορίζεται από την Τακτική Συνέλευση και καταβάλλεται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου.
3. Τα της κατανομής των πόρων του Σ.Α.Ε. ανά Περιφέρεια και αναλόγως των αναγκών εκάστης καθορίζονται με απόφαση του Προεδρείου του Σ.Α.Ε..

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 21:49 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ( ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΠΕΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ)

  ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΑΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. ΤΙ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ?

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 21:05 | NIKOΛΑΟΣ ΒΑΔΗΣ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΜΠΕΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ)

  ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΑΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.ΤΙ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ?

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 16:04 | Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής

  Προτείνουμε, εκτός από τη συνδρομή του κάθε μέλους, την επιβολή τέλους σε όλες της προξενικές πράξεις των Ελλήνων του εξωτερικού ώστε το Ελληνικό κράτος να ενισχύσει το κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα όργανο της ομογένειας, με έσοδα προερχόμενα από την ίδια την ομογένεια χωρίς να επιβαρύνει των Έλληνα φορολογούμενο.

 • Να αντικατασταθεί η πρόταση «2. Το ποσό της τακτικής συνδρομής των μελών του Σ.Α.Ε., καθορίζεται από την Τακτική Συνέλευση και καταβάλλεται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου.» με την πρόταση «2. Το ποσό της τακτικής συνδρομής των μελών του Σ.Α.Ε., καθορίζεται από την Τακτική Συνέλευση και καταβάλλεται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου. Οργανώσεις μέλη δεν πληρώνουν συνδρομή»

  Διαμαντης Γκίκας
  Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης

 • Να αντικατασταθεί η πρόταση «1. Πόροι του Σ.Α.Ε. είναι οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις κ.λπ..» με την πρόταση «1. Πόροι του Σ.Α.Ε. είναι η οικονομική χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εξωτερικών, οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του, χορηγίες, εισφορές, δωρεές και επιχορηγήσεις»

  Διαμαντης Γκίκας
  Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης

 • 11 Ιανουαρίου 2013, 01:05 | Κώστας Πώποτας

  προτείνω να επαναριθμηθεί το άρθρο σε ενωρίτερη θέση ωστε να δομηθεί καλύτερα το νομοθέτημα και να διαμορφωθεί ως εξής:

  Άρθρο 4α

  Πόροι του ΣΑΕ

  1. Πόροι του Σ.Α.Ε. είναι οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις κ.λπ. έσοδα από κάθε νόμιμη πηγή. Ουδέν αντιστάθμισμα προσφέρεται από τα όργανα του ΣΑΕ ενόψει κάποιας συνεισφοράς πόρων, πλην των επιχορηγήσεων από την Ελληνική πολιτεία.

 • 9 Ιανουαρίου 2013, 13:36 | Papachristopoulos Paschalis

  ΑΡΘΡΟ 17. Πόροι του ΣΑΕ
  Γενική Παρατήρηση.
  Απαραίτητα στοιχεία για την οικονομική αυτοδυναμία του ΣΑΕ, είναι η πλήρης διαφάνεια και η σωστή οικονομική διαχείριση. Ουδείς πρόκειται να πληρώσει συνδρομή, να κάνει δωρεά, ή ακομη να συνεργαστεί με το ΣΑΕ σε οποιαδήποτε οικονομική μορφή αν δεν είναι σίγουρος για την ορθή και διαφανή οικονομική διαχείριση. Άλλως το ΣΑΕ κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Και θα είναι εξαιρετικά δύσκολο η ακομη αδύνατον η ανασυγκρότηση του.
  Ανωτέρω εξηγηθήκαν οι λόγοι για την ανάγκη λειτουργίας Περιφερειακών ταμείων όπως επίσης ο τρόπος εκλογής των Περιφερειακών και Κεντρικού ταμία καθώς και των αντιστοίχων Εξελεγκτικών Επιτροπών.
  3. Το νομοσχέδιο προβλέπει: «Τα της κατανομής των πόρων του ΣΑΕ ανά περιφέρεια και αναλόγως των αναγκών εκάστης καθορίζονται με απόφαση του Προεδρείου του ΣΑΕ». Προφανώς αναφέρεται στις δωρεές, επιχορηγήσεις και αλλά έσοδα του Κεντρικού ΣΑΕ και όχι των Περιφερειών. Είναι πρακτικά αδύνατον τα φυσικά πρόσωπα να πληρώνουν αποκλειστικά συνδρομές ή δωρεές στο Κεντρικό ΣΑΕ. Ιδιαίτερα όταν οι δωρεές αυτές προορίζονται για συγκεκριμένες δράσεις στην συγκεκριμένη Περιφέρεια. Ως εκ τούτου κάθε Περιφέρεια θα πρέπει να διατηρεί το δικό της Περιφερειακό Ταμείο, διαχειριζόμενο από τον περιφερειακά εκλεγόμενο Ταμία (μέλος του 7μελους Περιφερειακού Συμβουλίου), και ελεγχόμενο από την αντίστοιχη Περιφερειακή Εξελεγκτική Επιτροπή. Ο κεντρικός Ταμίας εχει την γενική επίβλεψη των συνολικών οικονομικών της ΣΑΕ λαμβάνοντας ετήσιες αναφορές από τους περιφερειακούς Ταμίες. Ο Ταμίας αποστέλλει αντίγραφο της ετησίας συνολικής οικονομικής του αναφοράς στο Προεδρειο και στην ΓΓΑΕ.
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Το άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
  1. Πόροι του Σ.Α.Ε. είναι οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις κλπ σε κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο. Οι Περιφέρειες διαχειρίζονται τα έσοδα και έξοδα τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων δέκα (10), δεκατρία (13) και δεκαπέντε (15). Η Τακτική Συνέλευση καθορίζει ποιο ποσοστο των εσόδων των Περιφερειών θα μεταβιβάζεται στο Κεντρικό Ταμείο του ΣΑΕ.
  2. Το ποσό της τακτικής συνδρομής των μελών του Σ.Α. είναι ενιαίο, καθορίζεται από την Τακτική Συνέλευση και καταβάλλεται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου από τα μέλη στις αντίστοιχες Περιφέρειες.
  3. Σε περίπτωση που το ΣΑΕ εχει επιχορηγήσεις ή δωρεές προοριζόμενες για κατανομή στις Περιφέρειες, η κατανομή τους καθορίζονται με απόφαση του Προεδρείου του Σ.Α.Ε αναλόγως των αναγκών εκάστης Περιφέρειας. .

 • 25 Δεκεμβρίου 2012, 10:49 | Κώστας Πώποτας

  η κατάργηση του παλαιού άρθρου 7 σημαίνει την κατάργηση των κρατικών επιχορηγήσεων. Σεβαστή πρόθεση με δεδομένη την περίοδο κρίσης που διανύουμε. Οπως και θεμιτή η λογική αυτονόμησης του ΣΑΕ. Η αυτονομία όμως αυτή δεν συνάδει με τις υποχρεώσεις υπολόγου που ανατίθενται στο προεδρείο του ΣΑΕ ήση στο επόμενο άρθρο

 • 16 Δεκεμβρίου 2012, 23:14 | Φλωράκης Βασίλειος

  Ποιά θα είναι η συμμετοχή της ελληνικής πολιτείας ή μήπως καταργείται η όποια συμμετοχή λόγω κρίσης και αναμένεται η αντίστοφη ροή πόρων?

 • 14 Δεκεμβρίου 2012, 07:27 | Νίκος Μηλιώνης

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΝΔΟΜΕΣ- ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
  Να καθιερωθεί ετήσια συνδρομή και προς τα περιφερειακά ΣΑΕ και προς το ΔΣ του ΣΑΕ. Το ποσόν θα κριθεί από τους αρμόδιους.

  Να καθιερωθεί εγγραφή στο συνέδριο με χρηματικό αντίτιμο.

  Να διερευνηθεί αν υπάρχει δυνατότητα να γίνεται κάθε 2 ή 3 χρόνια ένας μαραθώνιος στον Απόδημο για το ΣΑΕ δορυφορικά.
  Να καργηθουν:

  1) Οι προσκλήσεις στα τοπικά ΜΜΕ. Έτσι κι αλλοιώς δεν προσφέρουν κάτι στο όλο θέμα.
  2) ΟΙ πρόσκλησεις σε ερευνητικά κέντρα που δεν εκπροσωπούν κανέναν παρά μόνον αυτούς που τα έχουν.
  3) Οι προσκλήσεις στις φιλόπτωχους οργαισμούς.
  4) Οι προσκλήσεις σ ένωσεις φίλων των Πατριαρχείων κ.λ.π,κ.λ.π. Αλήθεια ποιοί είναι αυτοί και τι προσφέρουν;
  5) Οι προσωπικές πρόσκλησεις σε Ιεράρχες.
  Γιατί θα πρέπει κάποιος να έχει προσωπική πρόσκληση όταν καλείται ο Οργανισμός του οποίου ηγείται.
  6) Προσκλήσεις σε φιλοκερδή Ιδιωτικά Ιδρύματα για ηλικιωμένους, ανάπηρους κλπ. διότι ή ανήκουν σε ιδιώτη ή σε κάποιον Οργανισμό που ήδη καλείται.

 • 13 Δεκεμβρίου 2012, 12:06 | GEORGIOS TSAKALIDIS

  …οτι δεν κοστίζει δεν αξίζει, είναι η φράση που διέφυγε από το αρχικό κείμενο…

 • 13 Δεκεμβρίου 2012, 12:29 | GEORGIOS TSAKALIDIS

  Αγαπητοί κυρίες και κύριε,

  οσον αφορά τους πόρους βλέπω ότι απλά δεν υπάρχουν και δεν δεσμεύεται επ αυτού το ελληνικό κράτος, ουτε για λειτουργεικά έξοδα!!
  <>
  Αυτή η φράση φένεται να σας διαφεύγει τελείως. Προτείνω στο κομματι των πόρων, να μπουν τουλάχιστον κάποια λειτουργεικά έξοδα, διότι αν αυτό δεν γίνει, τότε το ΣΑΕ θα συνεχίσει να είναι ενα όργανο των έχοντων χοντρό πορτοφόλι και ο στόχος της πλατιάς εκπροσώπισης θα συνεχίσει να είναι απλά μη ρεαλιστικός.
  Ενα μέρος από τα έξοδα θα μπορούσε π.χ. να καλυφθεί από την παρακράτηση των πληρομών των Βουλευτών μελών της Επιτροπής για τα θεματα Απόδημου Ελληνισμού.

  Με εκτίμιση

  Δρ. Γεώργιος Τσακαλίδης

 • 13 Δεκεμβρίου 2012, 01:45 | Δημήτριος Πούλος

  Πραγματικά δεν ξέρω ποιός δημόσιος υπάλληλος (όπως είμαι κι εγώ) θα διαβάσει αυτήν την σύντομη τοποθέτηση, αλλά μου φαίνεται παράλογο το να συζητάμε καν για το εάν θα χρηματοδοτείται από το Ελληνικό κράτος το ΣΑΕ. Δηλαδή για να καταλάβω: μήπως πρόκειται για συνδικαλιστικό όργανο; εάν ναι, τότε καλώς να μην χρηματοδοτείται παρά μόνο από τα μέλη του! Αλλά πιστεύω, όπως κι ο καθένας (ακόμη και αυτοί που προτείνουν αυτές τις πρακτικές), ότι το ΣΑΕ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και σας ρωτώ: γιατί χρηματοδοτούνται από το κράτος τα κόμματα; γιατί πληρώνει το κράτος τη διενέργεια των εκλογών; γιατί δίνει μισθούς στους βουλευτές και τους δημάρχους; Θέλω να πιστεύω ότι αυτά είναι αυτονόητα για μια οργανωμένη κοινωνία! Ας αφήσουμε λοιπόν τις φτηνές δικαιολογίες-αποκυήματα του μνημονίου και ας διαφυλάξουμε με ό,τι λογικό κόστος απαιτεί την παρουσία της πατρίδας στον εξωελλαδικό χώρο..