Άρθρο 06: Απώλεια – παύση ιδιότητας μέλους

Η ιδιότητα μέλους του Σ.Α.Ε. παύει:
1. Με την υποβολή έγγραφης δήλωσης αποχώρησης απευθυνόμενη στο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε.
2. Με διάλυση του φορέα κατά το δίκαιο της οικείας χώρας
3. Με διαγραφή

 • 11 Ιανουαρίου 2013, 13:17 | Κώστας Πώποτας

  συμφωνώ με τη διατύπωση του Π. Παπαχριστόπουλου, θα πρόσθετα μόνο.

  – Σε περίπτωση μετεγκατάστασης σε άλλη χώρα της αλλοδαπής το μέλος μετεγγραφεται στην περιφέρεια όπου υπάγεται η νέα εγκατάστασή του

 • 9 Ιανουαρίου 2013, 11:13 | Papachristopoulos Paschalis

  ΑΡΘΡΟ 6 Απώλεια – παύση ιδιότητας μέλους
  Γενική παρατήρηση. Δεν εχει προβλεφτεί η περίπτωση απώλειας ιδιότητας μέλους είτε λόγο θανάτου ή λόγο παλιννόστησης (πχ φοιτητές).
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Το άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
  Η ιδιότητα μέλους του Σ.Α.Ε. παύει:
  1. Με την υποβολή έγγραφης δήλωσης αποχώρησης απευθυνόμενη στο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε.
  2. Με διάλυση του φορέα κατά το δίκαιο της οικείας χώρας
  3. Με διαγραφή
  4. Τα φυσικά μελή χάνουν την ιδιότητα τους όταν παύουν να υφίσταται οι προϋποθέσεις αποδοχής πχ θάνατος, παλιννόστηση, κλπ και διαγράφονται από τα αντίστοιχα μητρώα.