Άρθρο 08: Περιφέρειες του ΣΑΕ

1.Το Σ.Α.Ε. συγκροτείται από επτά (7) Περιφέρειες ήτοι, Περιφέρεια Καναδά, Περιφέρεια Η.Π.Α., Περιφέρεια χωρών Λατινικής Αμερικής, Περιφέρεια χωρών Ευρώπης, Περιφέρεια χωρών της Παρευξείνιας ζώνης και Κεντρικής Ασίας, Περιφέρεια χωρών Ωκεανίας – Άπω Ανατολής και Περιφέρεια χωρών Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής.
2. Οι Περιφέρειες του Σ.Α.Ε. απαρτίζονται από τα μέλη των χωρών του Σ.Α.Ε. της αντίστοιχης Περιφέρειας.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 21:04 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ( ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΠΕΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ)

  ΕΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 7 ΚΡΑΤΗ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΤΟΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ?

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 21:09 | NIKOΛΑΟΣ ΒΑΔΗΣ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΜΠΕΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ)

  ΕΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 7 ΚΡΑΤΗ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΤΟΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΜΕ 1 ΑΤΟΜΟ.

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 16:46 | Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής

  Με ευχαρίστηση διαπιστώνουμε ότι η πρότασή μας αλλαγής ονομασίας από Περιφέρεια Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής σε Περιφέρεια Λατινικήw Αμερικής έγινε αποδεκτή.

 • 9 Ιανουαρίου 2013, 16:05 | Κώστας Πώποτας

  για λόγους νομοτεχνικούς προτείνεται να μεταφερθεί το άρθρο 8 πιο πάνω υπό 2α και να διαμορφωθεί ως εξής:

  Αρθρο 2α

  Συγκρότηση του ΣΑΕ σε περιφέρειες

  Το Σ.Α.Ε. συγκροτείται από επτά (7) Περιφέρειες:
  – Καναδά,
  – Η.Π.Α.,
  – Λατινικής Αμερικής,
  – Ευρώπης,
  – χωρών της Παρευξείνιας ζώνης και Κεντρικής Ασίας,
  – Ωκεανίας – Άπω Ανατολής
  – Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής.

  Οι Έλληνες απόδημοι συμμετέχουν στο ΣΑΕ αναλόγως της χώρας κατοικίας τους, μέσω της αντίστοιχης περιφέρειας.