Άρθρο 04: Όργανα του Σ.Α.Ε.

Όργανα του Σ.Α.Ε. είναι:
1. Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του Σ.Α.Ε.
2. Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις.
3. Η Τακτική Συνέλευση.
4. Το Προεδρείο.
5. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 • Προτείνω να δοθεί μια ευρύτερη δυνατότητα στη νεολαία να εκφραστεί μέσω των οργάνων του ΣΑΕ.
  Δικηγόρος Ανναλίζα Κορινθίου
  Συντονιστικό Νέων ΣΑΕ Ευρώπης
  Συντονιστής Νεοελαίας Ιταλίας

 • Η ΟΕΚΑΙ δια μέσου του ΔΣ στη συνέδριασή του της 19 Ιανουαρίου, παίρνοντας μέρος στη δημοσια διαβούλευση για το ΣΑΕ, εκφραζει τις ακόλουθες θέσεις.

  1. Θεωρεί αναγκαία την αναθεώρηση του νομού 3480/2006 σχετικά με τη λειτουργία του ΣΑΕ αποδίδοντας στο ΣΑΕ τον ρόλο έκφρασης όλων των δυνάμεων του Ελληνισμού της διασποράς κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό και τον συντονισμό των δυνάμεων αυτών στα εθνικά θέματα, τη παιδεία και τον πολιτισμό.
  2. Η ύπαρξη και λειτουργία του ΣΑΕ στηρίζεται κυρία στην αυτοχρηματοδότησή του αναφορικά με τα λειτουργικά του έξοδα ενώ μόνο ένα μικρό ενδεχομένως μέρος αυτής σχετικά με το κόστος προγραμμάτων μπορεί να αντιμετωπίζεται και να καλύπτεται από το Ελληνικό κράτος.
  3. Στις Περιφέρειες ανάλογα με την Ηπειρο, συμμετέχουν οι Ομοσπονδίες των Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτητων (π.χ. Ιταλία) αλλά και οι εθιμοτοπιστικοί οργανισμοί Πάμ-Παν που καλύπτονται απο ψηφισμένο και αναγνωρισμένο καταστατικό, ετήσιες ΓΣ και απολογισμό πεπραγμένων μαζί με οικονομικό απολογισμό και δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα.
  4. Στη κάθε Περιφέρεια εκλέγεται αντιπροσωπευτικό συλλογικό όργανο, Περιφερειακό Συμβούλιο τύπου ΔΣ, ύστερα απο εκλογική διαδικασία με ΓΣ ανά χώρα με διετή η τριετή θητεία. Η αντιπροσώπευση σε αυτό το ΠΣ υπολογίζεται αριθμητικά επί ίσοις όροις ανά χώρα , ανεξάρτητα απο την αριθμητική δύναμη του Ελληνισμού στη χώρα.
  Τα πρακτικά των εκλογών, ετήσιος απολογισμός δράσης,ετήσιος οικονομικός απολογισμός κατατίθεται στη Γ.Γ.Απ.Ελλ. ενώ τα έξοδα των εκλογικών διαδικασιών επιβαρύνουν την οργάνωση στη κάθε χώρα.
  5. Αποκλείονται συμμετοχές ex ufficio στις εκλογικές διαδικασίες και η συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα ( πρώην…,τιμής ένεκεν…κλπ)
  6. Η Προεδρεία του ΣΑΕ ορίζεται εκ περιτροπής και κυκλικά μεταξύ των περιφερειών του.
  7. Το συνέδριο του ΣΑΕ λαμβάνει χώρα ανά 4 η 5 χρόνια στην Ελλάδα με στενά χρονικά όρια των 48 ωρών και συμμετέχει ίσος αριθμός συνέδρων ανεξάρτητα απο την αριθμητική δύναμη του Ελληνισμού στη περιφέρεια.
  8. Το ΣΑΕ συμπεριλαμβάνει με τις ίδιες διαδικασίες το Δίκτυο Νεολαίας σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε χώρα.

  Το ΔΣ της ΟΕΚΑΙ

 • It is unclear on how Regional Assemblies are to be established, how they are to be structured and administered and where it is proposed that they meet?

  Why are members of regional coordinating councils elected in Thessaloniki and not in the regions themselves?

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 01:36 | Παπαχριστοπουλος Πασχαλης

  Η προταση του Στεφανου Ταμβακη ειναι ςξαιρετικη.
  Εκτελεστικο Συμβουλιο (αντι για Προεδρειο) και Συμβουλευτικη Επιτροπή. Θα προσθετα στο Εκτελεστικο Συμβουλιο και την Θεση του Γραμματεα.

 • 23 Ιανουαρίου 2013, 13:21 | Στέφανος Π. Ταμβάκης

  Άρθρο 4 : ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΑΕ

  Σε περιφερειακό Επίπεδο

  1- Η Περιφερειακή Συνέλευση.
  Ο Συντονιστής και το Συντονιστικό Συμβούλιο (7 μέλη), που εκλέγονται από την Περιφερειακή Συνέλευση

  2- Η Εξελεγκτική Επιτροπή (3 μέλη). που εκλέγεται από την Περιφερειακή Συνέλευση

  Η εκλογή θα γίνεται ταυτόχρονα με κάλπη και ηλεκτρονικά με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
  Θεσμοθετείτε η θέση του Ταμία της Περιφέρειας, ο οποίος εκλέγεται από τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου.

  Κάθε έτος υποβάλλεται οικονομικός απολογισμός, που ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία δίνει στη δημοσιότητα το πόρισμά της και υποβάλει κάθε 2 χρόνια στην Περιφερειακή Συνέλευση, αναλυτική έκθεση επί της οικονομικής διαχείρισης των ετών, που έχει ελέγξει.
  Σε κεντρικό επίπεδο

  1- Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
  .
  2- ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Μετονομασία του Προεδρείου): Αποτελείται από 9 μέλη: τον Πρόεδρο του ΣΑΕ, τον Ταμία (οι δύο αυτοί εκλέγονται από την Παγκόσμια Τακτική Συνέλευση) και τους 7 Συντονιστές Περιφερειών, που εκλέγονται από τις Περιφερειακές Συνελεύσεις.

  3- Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, που αποτελείται από εκπρόσωπους , των τριών (3) Παλαιφάτων Πατριαρχείων, της ΠΑΔΕΕ, της ΠΟΜΑΚ και της ΠΣΕΚΑ, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τον Ελληνισμό της Διασποράς, του Γενικού Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού η οποία θα συνεδριάζει 2 φόρες το χρόνο, την μια φόρα κοινά με το Εκτελεστικό Συμβούλιο

  Έργο της Επιτροπής αυτής η συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης, που υποβάλει η Εκτελεστική Επιτροπή , ο σχεδιασμός των διαφόρων προγραμμάτων δράσης και η στρατηγική για τον ελληνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

  4- Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, που θα εκλέγεται από την Τακτική Συνέλευση

 • 18 Ιανουαρίου 2013, 09:41 | KOUTROUMANIS DIMITRIOS

  Πολλά τα παιδιά… Δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολύ γυφταριό γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται να δουλέψει… Πρόεδρος, Γραμματεία, Ταμείο και βοηθοί αυτών και οι αποδάσεις που θα πέρνουνται πρέπει να γρωρίζουμε όλοι μας.

 • 11 Ιανουαρίου 2013, 01:55 | Κώστας Πώποτας

  θα πρόσθετα:

  Ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται για τη συμμετοχή στα όργανα του ΣΑΕ.

  Με οργανισμό που ψηφίζεται από την συνέλευση προβλέπονται τα της ημερησίας αποζημίωσης και των εξόδων ταξιδίου των μελών του προεδρείου και των περιφερειακών συμβουλίων. Τα προβλεπόμενα ποσά δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα ποσά που προβλέπονται για την λειτουργία της Βουλής.

 • 9 Ιανουαρίου 2013, 15:30 | Κώστας Πώποτας

  προτείνω να διαμορφωθεί το άρθρο 4 ως ακολούθως:
  Άρθρο 4

  Όργανα του Σ.Α.Ε.

  Όργανα του Σ.Α.Ε. είναι:
  1. Η Συνέλευση.
  2. Το Προεδρείο.
  3. Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις
  4. Τα Περιφερειακά Συμβούλια
  5. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

  **** για λόγους τόσο σαφήνειας (π.χ. για τα περιφερειακά συμβούλια, όσο και συστηματικής διάταξης αρμοδιοτήτων πχ. για την Συνέλευση και όχι «τακτική» συνέλευση διότι όπως θα εξηγηθεί, η Συνέλευση στην τακτική ή έκτακτη μορφή της παραμένει το κυρίαρχο όργανο του ΣΑΕ

 • 12 Δεκεμβρίου 2012, 11:22 | Γιώργος

  Πολλά όργανα = Διοικητικός κατακερματισμός και απραξία.
  Απλά πράγματα χρειάζονται: Ένα Συμβούλιο που θα λαμβάνει τις αποφάσεις, ένας πρόεδρος που θα εκπροσωπεί το Συμβούλιο, μια γραμματεία για τη διοικητική υποστήριξη και φυσική παρουσία υπαλλήλων του Συμβουλίου στις πρέσβείες μας στις χώρες όπου διαμένει μεγάλος αριθμός ομοεγενών (π.χ ΗΠΑ, Αυστραλία). Σε χώρες όπου διαμένει ένας μικρός αριθμός ομογενών δεν απαιτείται ειδικό προσωπικό και μπορούν οι πρεσβείες να ενημερώνουν σχετικά το ΣΑΕ.
  Όσον αφορά τη συμμετοχή των οργανώσεων του εξωτερικού, όπως προτείνεται αν κατάλαβα καλα, δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει. Το ΣΑΕ πρέπει να είναι όργανο του ελληνικού κράτους, το οποίο μπορεί να διατηρεί σχέσεις και να συμβουλεύεται τις διάφορες οργανώσεις

 • 12 Δεκεμβρίου 2012, 11:48 | Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ κυκκώτης

  στο άρθρο 04 να προσθεθεί ως 6. Εξαμελής Εποπτική Γραμματεία λειτουργίας των πέντε Οργάνων του ΣΑΕ με τη συμμετοχή ενος εκλελεγμενου εκπροσώπου από κάθε Όργανον κι ενός εκπροσώπου του Ελληνικού Κράτους»