Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Νόμου – Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη δημιουργία του Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας, με την ονομασία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου» και το διακριτικό τίτλο “Enterprise Greece”.

Επιδίωξη του Υπουργείου μας είναι ο φορέας να αποτελέσει το σύμμαχο στην προσπάθεια για προώθηση των εξαγωγών και προσέλκυση επενδύσεων.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται να συγκεντρωθούν και να συντονιστούν οι πόροι, ανθρώπινοι και υλικοί, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ποιοτικό άλμα. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να υπάρξει
καλύτερη δικτύωση στο εξωτερικό, καθώς όλες οι διασυνδέσεις που διαθέτει το κράτος και κυρίως το Υπουργείο Εξωτερικών, θα αξιοποιούνται ακόμα πιο συστηματικά. Στην κατεύθυνση αυτή, προβλέπεται ότι θα αναπτύσσονται επιχειρησιακά σχέδια με συγκεκριμένη κοινή στοχοθεσία ανά χώρα που επιλέγεται ως χώρα-στόχος και σχετικά Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών και Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας.

Σκοπός είναι ο φορέας να μπορεί να προσφέρει νέες υπηρεσίες και συνδυαστικές δράσεις προσέλκυσης επενδυτών και διείσδυσης σε αγορές-στόχους, αλλά και συμβουλευτική στήριξη τόσο των επενδυτών όσο και των εξαγωγέων.

Στενή συνεργασία θα επιδιωχθεί και με άλλους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς η εξωστρέφεια αποτελεί κοινό στοίχημα και στόχο.

Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, προτάσεις. Οι προτάσεις σας θα αξιολογηθούν για την τελική διαμόρφωση του κειμένου που θα κατατεθεί στη Βουλή.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως 25-10-2013.

Ο Υπουργός

Κωστής Χατζηδάκης