‘A ΦΑΣΗ : Δημόσια Διαβούλευση για το Ηλεκτρονικό Συστήμα Συνταγογράφησης

Η διαβούλευση για το “Ηλεκτρονικό Σύστημα Συνταγογράφησης” ολοκληρώθηκε.

Σας ανακοινώνουμε ότι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό και υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης, παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα, 8/3/2010.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση προς δημόσια διαβούλευση και υποβολή προτάσεων για τον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου και όχι προκήρυξη διαγωνισμού, και δεν συνεπάγεται την ανάληψη οποιασδήποτε νομικής δέσμευσης ή υποχρέωσης εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ), του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στo πλαίσιo της ανάπτυξης & εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης, θα ήθελε να προσκαλέσει όσες εταιρείες επιθυμούν να υποβάλουν γραπτά τις προτάσεις τους σχετικά με την υλοποίηση του έργου. Η διαδικασία που προτείνεται να ακολουθηθεί είναι η παρακάτω:

Στοιχεία που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον του ΗΣ/Δ:

 1. Δαπάνες Φαρμάκου (εκτίμηση)
 • 2009  9 Δις €
 • 2008 8 Δις €
 • 2007 7 Δις €

2.Ασφαλισμένοι Ταμείων(περίπου 10.000.000).

 • Ταυτοποίηση με ΑΜΚΑ / Ταυτότητα / ΑΦΜ.
 • Απλή / έξυπνη Κάρτα (τσιπ) και Ψηφιακά Πιστοποιητικά.

3.Συνταγές

 • Μέσο κόστος συνταγής είναι 100€
 • Θα συνεχίσει η επικόλληση ταινιών γνησιότητας.

4.Σημεία συναλλαγών (transactions):

 • Φαρμακεία (περίπου 11.000)
 • Γιατροί (στο σύνολο περίπου 50.000): ΙΚΑ (περίπου 10.000), συμβεβλημένοι ΟΑΕΕ και άλλων Ταμείων
 • Νοσοκομεία (Εξωτερικά Ιατρεία, Εσωτερικοί Ασθενείς), Κέντρα Υγείας, Ασφαλιστικά Ταμεία με Κλινικές, Ιατρεία κλπ με τους Γιατρούς τους και τα Φαρμακεία τους.

5. Για όλους απαιτείται άμεση έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας για Ψηφιακές Υπογραφές,      Κρυπτογράφηση και Πρόσβαση στο ΗΣ/Δ.

6.Συνταγές από Φαρμακεία:

 • Περίπου 10 την ημέρα

7.Συνταγές από Γιατρούς:

 • Περίπου 5 την ημέρα

Βασικοί Στόχοι του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης

 1. Ετήσια – Μηνιαία – Εβδομαδιαία – Ημερήσια – Κατανάλωση Φαρμάκων, δηλαδή:
 • ποσοτική
 • κατά είδος
 • κατά αξία
 • λοιπές κατηγορίες

2.Πλήρης Απολογιστικός Έλεγχος και Ιχνηλάτηση κάθε συνταγής και φαρμάκου, από τον Ασφαλισμένο μέχρι τον Παραγωγό/ Εισαγωγέα/ Διανομέα ανά Περιοχή και όλους τους ενδιάμεσους (π.χ. Γιατρούς, Φαρμακοποιούς)

3.Μείωση του κόστους Φαρμακευτικής Δαπάνη

4. Η σύνδεση δαπανών για Φάρμακα με την Υγεία του πληθυσμού (πολυφαρμακία). Στόχος 3ετίας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απαντήσουν στην παρούσα πρόσκληση , υποβάλλοντας τις ακόλουθες πληροφορίες  (όχι περισσότερες από 50 σελίδες)

A. Στοιχεία εταιρίας

1. Στοιχεία εταιρίας που παρέχει την υπηρεσία (επωνυμία, νομική μορφή, έτος ίδρυσης

διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου)

2. Πιστοποιητικά Ποιότητος της εταιρίας

B. Στοιχεία παρεχόμενης Υπηρεσίας

1. Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας

2. Σύντομη περιγραφή του λογισμικού εφαρμογής

3. Σύντομη περιγραφή της υποδομής που υποστηρίζει το σύστημα

4. Σύντομη περιγραφή του τρόπου υποστήριξης των συμμετεχόντων

5. Σύντομη αναφορά του τρόπου με τον οποίο τιμολογείται το κόστος χρήσης της

υπηρεσίας

Γ. Εμπειρία Εταιρίας και στατιστικά Υπηρεσίας

1. Χρονολογία έναρξης παροχής υπηρεσίας – Χρονικό Διάστημα παροχής της υπηρεσίας

2. Αριθμός πελατών και αναφορά των σημαντικότερων εξ αυτών και κατηγορία αγοράς που

αυτοί ανήκουν (π.χ. Φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, Φορείς

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τράπεζες, Ασφαλιστικές, Βιομηχανία, Λιανεμπόριο κλπ)

Σημειώνεται ότι η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση προς δημόσια διαβούλευση και υποβολή προτάσεων για τον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου και όχι προκήρυξη διαγωνισμού, και δεν συνεπάγεται την ανάληψη οποιασδήποτε νομικής δέσμευσης ή υποχρέωσης εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Η προτάσεις υποβάλλονται  στη διεύθυνση ηλεκτρονικού gge@opengov.gr έως και τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2010. Οι προτάσεις θα αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο opengov.gr/ypoian και θα υπάρχει  δυνατότητα σχολιασμού από όλους τους ενδιαφερόμενους

Σχολίασε .

Η ‘Β φάση της διαβούλευσης για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συνταγογράφησης

 • 2 Μαρτίου 2010, 16:45 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η συνταγογράφηση είναι το ένα μέρος του ζητήματος. θα πρέπει όμως, να συνδεθεί με τον ΑΜΚΑ και έναν κουμπαρά όπου οι κρατήσεις ασφάλισης του εργαζομένου θα συσσωρεύονται εφ’όσον δεν τις δαπανά. Ετσι, με διασφάλιση ενός ελάχιστου ορίου παροχών για όλους, ο κάθε ασφαλισμένος θα έχει συμφέρον να αποφύγει την συνταγογράφηση (και την εικονική παραπομπή για εξετάσεις ή νοσηλεία) εφ’όσον δεν συντρέχει σοβαρός λόγος και, σε συνδυασμό με την κατάργηση των ελεγκτικών μηχανισμών, να προστατεύει το Ταμείο του από τα κυκλώματα ελεγκτών ιατρών – φαρμακευτικών εταιρειών και επίορκων υπαλλήλων των Ταμείων.

 • 2 Μαρτίου 2010, 14:37 | Νικόλαος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

  Τα ταμεία θα πρέπει να αναθέτουν σε υψηλού επιστημονικού κύρους σώμα ορκωτών ιατρών, ελέγχους δαπανών που πραγματοποιούνται στις ιδιωτικές κλινικές (οι οποίες γνώρισαν τα τελευταία χρόνια τρομερή άνθηση σε αντίθεση με την υποβάθμιση του δημόσιου τομέα της υγείας). Το ίδιο θα πρέπει να γίνει στα εργαστήρια, στα ιδιωτικά ιατρεία και στα νοσοκομεία. Οι ιατροί αυτοί θα μπορούσε να είναι π.χ. γιατροί του ΕΣΥ που να τους ανατίθεται κατά περίπτωση ένας τέτοις έλεγχος σχετικός με την ειδικότητά τους.
  Στο ΕΣΥ θα πρέπει να καθιερωθεί σύστημα καταγραφής εσόδων- εξόδων ανά τμήμα και ιατρό και κίνητρα παραγωγικότηταςσε συνδυασμό με ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 • 2 Μαρτίου 2010, 03:27 | Παρθύμος Γιώργος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  H άποψη του κύριου Γιώρκα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Νομίζω ότι είναι ό,τι πληρέστερο έχω διαβάσει μέχρι στιγμής…..

 • 2 Μαρτίου 2010, 00:36 | Αστέριος Α. Τέρπος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Δεν γνωρίζω πόση προσοχή θα δοθεί στα σχόλια της παρούσας διαβούλευσης αλλά μπορώ να πω ότι υπάρχουν αρκετές πολύ εύστοχες παρατηρήσεις.

  Όντας γιατρός που έχει ασχοληθεί με τον τομέα της πληροφορικής στην υγεία (MSc) για περισσότερο από 2 δεκαετίες και έχοντας αφιερώσει αμέτρητες ώρες στην ανάπτυξη μιας κλινικο-εργαστηριακής βάσης δεδομένων (1992-1999) θα ήθελα να σταθώ επιγραμματικά στα εξής:

  Αναμφίβολα, ένα σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι απολύτως απαραίτητο για πάρα πολλούς λόγους μεταξύ των οποίων πολύ σημαντικός είναι και το «για να ξέρουμε τι μας γίνεται».

  Όμως, διαβάζοντας προηγούμενα σχόλια, έχω την εντύπωση πως το πολύπλοκο σύστημα που πολλοί φαντάζονται και περιγράφουν, δεν είναι εφικτό επί του παρόντος στην Ελλάδα και πάντως, δεν μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα.
  Οι λόγοι που δεν μπορεί να γίνει είναι πολλοί και ένας από αυτούς είναι ότι δεν υπάρχουν ακόμα οι κατάλληλες υποδομές οι οποίες θα προσθέσουν συνέργειες σε ένα τέτοιο σύστημα. Αν διαβάσει κανείς την πρόσφατη βιβλιογραφία θα διαπιστώσει ότι ακόμα και οι πιο προηγμένες χώρες έχουν τεράστια προβλήματα με τις υποδομές τους (π.χ. στο project NHS Connecting for Health). Αλλού, όπως π.χ. στη Γερμανία, υπήρξε μεγάλο πρόβλημα αποδοχής από τους γιατρούς. Όσον αφορά στο ηλεκτρονικό ιστορικό ασθενούς, εκτός από συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν προτυποποιηθεί, ακόμα βρίσκεται υπό ανάπτυξη στις περισσότερες χώρες.
  Μιλάμε δε για χώρες στις οποίες έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη της πληροφορικής στην υγεία. Στην Αγγλία για παράδειγμα, ο προϋπολογισμός της δεκαετίας που έκλεισε ήταν περίπου 10 δις λίρες.

  Συνεπώς, ποιο ακριβώς είναι το ζητούμενο; Δηλαδή, ποιο είναι το ζητούμενο σύστημα συνταγογράφησης στην παρούσα συγκυρία;
  Η επένδυση που έχει γίνει στην πληροφορική της υγείας στη χώρα μας είναι σχεδόν ανύπαρκτη (και δεν μιλάμε μόνο για το δημόσιο τομέα μια και στο «παιχνίδι» θα έπρεπε να συμμετέχει και ο ιδιωτικός τομέας –αλλιώς, πώς θα μπορούσε να «ολοκληρωθεί» το σύστημα;). Αν και πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία δεν υπάρχουν, είναι ζήτημα αν έχουν δαπανηθεί περισσότερα από 200 εκατ. Ευρώ τα τελευταία 15 χρόνια.
  Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η εξοικείωση των γιατρών και λοιπών επαγγελματιών υγείας με τους υπολογιστές. Η πλειοψηφία των γιατρών ηλικίας πάνω από 45 είναι «ανέπαφοι».
  Τέλος, ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας είναι η ίδια η διαδικασία. Για παράδειγμα, κάποιοι σχολιαστές ανέφεραν για τα θεραπευτικά πρωτόκολλα με βάση τα οποία θα γίνεται η συνταγογράφηση και (κυρίως) ο έλεγχός της. Κάποιος που γνωρίζει την πραγματικότητα ίσως γελάσει. Για ποια πρωτόκολλα μιλάμε; Πότε τα είδαν οι γιατροί και πώς θα εκπαιδευτούν σε αυτά (και φυσικά, πόσο χρόνο θα πάρει κάτι τέτοιο);

  Γι’ αυτό λοιπόν, καλύτερα να κρατάμε μικρό καλάθι. Επειδή τα συστήματα αναπτύσσονται δυναμικά μέσα στο χρόνο -και όχι από τη μια μέρα στην άλλη- και για να μην πεταχτούν χρήματα και απογοητευθούμε πάλι σύντομα, νομίζω ότι το σύστημα που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί πρέπει να είναι απλό και λειτουργικό με λίγους και συγκεκριμένους στόχους. Να είναι κάτι δηλαδή που να δουλέψει για συγκεκριμένους λόγους και να αποτελέσει τη βάση για περισσότερη ανάπτυξη στο μέλλον.

 • 1 Μαρτίου 2010, 23:57 | ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΤΗ ΒΑΘΥΤΑΤΗ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ 14ου ΜΙΣΘΟΥ.
  ΑΝ ΟΙ ΟΛΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΤΟΤΕ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΚΑΛΥΜΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΡΩΝ.

  ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΣΠΑΤΑΛΑΜΕ!!!

  ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ !!!
  ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ!!!
  ΤΟ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ή ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΥΣ. ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΓΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

  ΕΛΕΟΣ!!!!

 • 1 Μαρτίου 2010, 14:37 | γιαννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αν δεν εφαρμοσθει ο θεσμος του οικογενειακου ιατρου , ο οποιος θα εχει στον υπολογιστη του τον φακελο του ασθενους και θα ξερει τι πειρε και ποτε το πειρε το φαρμακο,απο τι πασχει και τι παρενεργειες του προκαλει το καθε φαρμακο,δεν θα γινει τιποτα.Ο οικ.ιατρος θα στελνει τον ασθενη στον ειδικο η σε περιπτωση αναγκης θα πηγαινει στα Α’βοηθειων που και εκει θα τον εξεταζει παθολογος αν ειναι επειγων η οχι.
  Ο ασθενης με καποιον μοναδικο κωδικο θα επισκεπτετε τον ιατρο και ολοι οι ιατροι θα μπορουν να δουν το ιστορικο και τα φαρμακα που παιρνει.
  ακριβης ποσοτητα φαρμακου για την θεραπεια που χρειαζετε.
  Αναγραφη στην συνταγη της ουσιας του φαρμακου και οχι της ονομασιας του εμποριου.
  Συνταγες σε ειδικο χαρτι και μονο απο τον ιατρικο εκτυπωτη ουτος ωστε ο φαρμακοποιος να γνωριζει αμεσα αν ειναι πλαστη.
  Κανενα φαρμακο ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΑΓΗ.
  Η επαναλαμβανωμενη συνταγη να γινεται με ενα τηλεφωνημα καθε 3-6 μηνες.
  Τωρα στα χωρια οι ανθρωποι επισκεπτωνται τον ιατρο (οταν θα παει στο ιατρειο)1 φορα την εβδομαδα για 1 ωρα μονο για την πιεση και για ΝΑ ΤΟΥ ΠΟΥΝ ΠΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΚΟΥΤΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ.Για ολα τα υπολοιπα πηγαινουν στα νοσοκομεια,(ευκολη λυση,σιγουρια??)
  Αλλα αντι το κρατος να αρχισει απο τον αρωστο να εφαρμωσει ενα σωστο προγραμα αρχιζει απο τον ιατρο και φαρμακοποιο.
  Πληρωστε οικογενειακους ιατρους να παρουν εξοπλισμο και γραμματεις,οργανωστε συνδεσεις μεταξι ιατρειων,φαρμακειων,υπ.υγειας.

  ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΡΟΦΟ ΣΕ ΟΡΟΦΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΑΡΤΙΑ ,ΝΑ ΠΡΕΙ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΗΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ.
  ΣΚΙΣΤΕ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΕΙΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΜΠΑΚΑΛΟΤΕΥΤΕΡΑ ΤΟ 1960.
  ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ.

 • 1 Μαρτίου 2010, 08:59 | Βαγγέλης Ζαχαράκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πριν σχεδιάσετε το νέο σύστημα προτείνω να ανατρέξετε σε παλαιότερες προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας ή των ασφαλιστικών οργανισμών. Σας θυμίζω μια προσπάθεια που είχε γίνει από τον ΟΠΑΔ το 2006. Η διακήρυξη που είχε βγει τότε, και την οποία υποθέτω ότι μπορείτε να βρείτε από τις υπηρεσίες του ΟΠΑΔ, ίσως σας δώσει χρήσιμες ιδέες. Ακόμη πιο ολοκληρωμένη δουλειά έχει κάνει το ΙΚΑ.
  Να σημειώσω ότι για προφανείς λόγους το όποιο σύστημα πρέπει να τεθεί το ταχύτερο δυνατό σε λειτουργία. Ακόμη και αν δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί άμεσα από το ΕΣΠΑ ή το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, να δείτε την περίπτωση ΣΔΙΤ με μεγάλες εταιρίες πληροφορικής του ιδιωτικού τομέα.

 • 1 Μαρτίου 2010, 07:05 | Αργυρίου Αργύριος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Είμαι Ιατρός ειδικευμένος στην Γενική Ιατρική και οι παρακάτω παρατηρήσεις βασίζονται στην καθημερινή κλινική μου εμπειρία τα τελευταία 16 χρόνια που έχω εργαστεί ως Ιατρός τόσο στη Σουηδία και την Νορβηγία όσο και στην Ελλάδα:

  Πιστεύω ότι ο Ασθενής πρέπει να αναγνωρίζεται στο σύστημα συνταγογράφησης από το ΑΜΚΑ του και όχι από άλλον αριθμό π.χ. το ΑΦΜ ή τον αριθμό της Αστυνομικής του Ταυτότητος. Τα πρώτα 6 ψηφία του ΑΜΚΑ αποτελούνται από την ημερομηνία γενεθλίων του ασθενούς και βοηθά πολύ έναν Ιατρό να γνωρίζει την ηλικία ενός ασθενούς πριν κάνει μια κλινική εκτίμηση. Με την βοήθεια του ΑΜΚΑ ο γιατρός έχει την ηλικία του ασθενούς έτοιμη χωρίς να είναι αναγκασμένος να το ρωτήσει. Εκτός αυτού είναι πιο εύκολο για τον κάθε πολίτη να θυμάται αυτό τον αριθμό απ΄ έξω. Κάτι παρόμοιο με το ΑΜΚΑ (από όπου προκύπτει και η γενέθλια ημερομηνία του πολίτη) έχουν και στην Σουηδία και στην Νορβηγία και το χρησιμοποιούν ταυτόχρονα και ως αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας και ως Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και ως Αριθμό Μητρώου Συνταξιοδοτικής και Υγειονομικής Ασφάλισης και είναι πολύ πρακτικό.

  Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που να δίνει ανάδραση (feedback) στον Ιατρό που συνταγογραφεί.

  Είχα διαβάσει κάπου ότι ανακαλύφτηκε πως το πιο αποτελεσματικό μέτρο για να μην υπερβαίνουν οι οδηγοί τα όρια ταχύτητας δεν είναι ούτε οι απαγορευτικές πινακίδες ούτε οι τροχονόμοι, ούτε τα πρόστιμα. Είναι αυτές οι φωτεινές ηλεκτρονικές οθόνες που βλέπουμε μερικές φορές στον δρόμο οι οποίες μετρούν από μακριά και μας δείχνουν την ταχύτητα μας εκείνη την στιγμή. Τότε οι οδηγοί για ένα ανεξήγητο λόγο κόβουμε από μόνοι μας ταχύτητα συμμορφωνόμαστε και έτσι γλυτώνουμε και τα πρόστιμα αλλά κάνουμε και πιο εύκολη και ασφαλή την ζωή των άλλων. Το μόνο μειονέκτημα αυτών των φωτεινών οθονών είναι ότι είναι ακριβές, αλλά τα βγάζουν τα λεφτά τους.

  Κατά παρόμοιο τρόπο πιστεύω ότι ένα μοντέρνο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης πρέπει απαραίτητα να έχει τις τεχνικές προδιαγραφές ώστε στο τέλος του κάθε μήνα να καταγράφει και να στέλνει σε κάθε Ιατρό αναλυτικά, τα έξοδα που αυτός ο Ιατρός δημιούργησε στο ταμείο με το οποίο είναι συμβεβλημένος μέσω της συνταγογράφησης. Να δείχνει επίσης στον ιατρό τον μέσο όρο των εξόδων που δημιούργησαν οι άλλοι Ιατροί της ίδιας ειδικότητας.

  Επίσης: Aν σε κάθε απάντηση από εργαστηριακές και άλλες παρακλινικές εξετάσεις που έχουμε παραγγείλει, έγραφε (όπως είδα να κάνουν στην Σουηδία) κάτω από το πόρισμα και το πόσο κοστίσανε αυτές οι εξετάσεις, τότε πιστεύω ότι οι Ιατροί από μόνοι μας θα παραγγέλναμε τις εξετάσεις αυτές με περισσότερη σύνεση.

  Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν είναι η σάρωση των χειρόγραφων συνταγών που κατά την γνώμη μου είναι ημίμετρο.

  Την ηλεκτρονική συνταγογράφηση πρέπει να την αφήσουμε ελεύθερη να την αναλάβουν διάφορες εταιρείες που θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους και όχι να την κάνει μονοπώλιο της μόνο μία εταιρεία. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε σαν χώρα τα πλεονεκτήματα του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τότε η εταιρείες θα αναγκαστούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και ως προς την τιμή του προγράμματός τους και ως προς την ποιότητά του. Απλώς πρέπει να υποχρεώσουμε τις διάφορες εταιρείες να κάνουν προγράμματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που θα είναι συμβατά μεταξύ τους. Ας αφήσουμε μετά τον κάθε Ιατρό, Φαρμακοποιό και Ταμείο να επιλέξουν μόνοι τους την εταιρεία ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που τους ταιριάζει καλύτερα.

  Στις ηλεκτρονικές συνταγές πρέπει ο Ιατρός να γράφει υποχρεωτικά την διάγνωση που θα την επιλέγει από διεθνείς καταλόγους ιατρικών διαγνώσεων όπως το ICD 10 ή το ICD 11 έτσι ώστε εύκολα να μπορούμε να κάνουμε και στατιστικές αναλύσεις.

  Επίσης όταν ο Ιατρός συνταγογραφεί φάρμακα που είναι ασύμβατα μεταξύ τους ή αλληλεπιδρούν πρέπει να βγαίνει μια ειδοποίηση (pop up) από το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης. Εδώ βέβαια πρέπει ο Ιατρός να έχει το περιθώριο να συνταγογραφήσει το φάρμακο έτσι και αλλιώς. Πολλές φορές ναι μεν γράφει στο βιβλίο ότι το τάδε φάρμακο αλληλεπιδρά με το δείνα, αλλά στην κλινική πράξη συμβαίνει ο Ιατρός να επιλέγει, μετά από συζήτηση με τον Ασθενή, να πάρει το ρίσκο να το δώσει όταν τα πιθανά οφέλη φαίνεται να είναι στην πράξη περισσότερα από τις πιθανές παρενέργειες.

  Μετά τιμής,

  Αργυρίου Αργύριος
  Γενικός Ιατρός,
  Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Lund Σουηδίας
  Ειδικευμένος στην Γενική Ιατρική στο Linkoping Σουηδίας.
  Νυν Ιδιώτης Ιατρός αλλά και συμβασιούχος Ιατρός του ΙΚΑ Καβάλας.
  http://www.argiriou.se

 • 28 Φεβρουαρίου 2010, 22:06 | Γ.Μ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΒΟΥΛΕΥΜΑ

  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

  Ολοι οι ανθρωποι να εχουν ελευθερη προσβαση στην καλυτερη δυνατη
  θεραπεια ανεξαρτητως κοστους,ολες οι συναλλαγες να πραγματοποιουνται
  ηλεκτρονικα χωρις χρηματα σε φυσικη μορφη.
  Αυτοματη αποδοση δαπανων προς ολες τις κατευθυνσεις ,υποχρεωτικη
  μηχανογραφηση ολων των εμπλεκομενων που παρεχουν υπηρεσιες υγειας.

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  Καρτα υγειας με ηλεκτρονικη μνημη ,με ελεγχομενη προσβασιμοτητα και
  αυστηρες προδιαγραφες ασφαλειας.
  Συνδεσμοι π.χ :
  http://www.opentrust.com/en/industry/healthcare

  Διαγωνισμος ανοικτος σε παγκοσμια κλιμακα οσον αφορα την χωρητικοτητα
  μνημης και ενσωματωνοντας τεχνολογια αιχμης για την προμηθεια περιπου
  20.000.000 καρτων καθως και ηλεκτονικων υπολογιστων για νοσοκομεια,
  ιδιωτικα ιατρεια ,φαρμακεια,φυσικοθεραπευτηρια,οδοντιατρεια,κεντρα αποκαταστασης,γηροκομεια,φορητους για ασθενοφορα με δυνατοτητα τηλειατρικης και γρηγορης ενημερωσης,οπτικα καταστηματα και καταστηματα εμποριας υγεινομικων ειδων και οποιουδηποτε παρεχει υπηρεσιες υγειας.

  Σε καμμια συναλλαγη να μην χρησιμοπουνται ουτε χαρτια, ουτε κουπονια ουτε γραμμικος κωδικος,ουτε στυλο ,σφραγιδες
  και μελανι αλλα να ενσωματωνετε στην μνημη της ηλεκτρονικης καρτας υγειας η δε ταυτοποιηση και πιστοποιηση να γινεται
  με ηλεκτρονικο τροπο, υπογραφη σε οθονη η με δακτυλικο αποτυπωμα
  π.χ συνδεσμοι : USB Fingerprint Readers.:
  http://secugen.com/products/peripherals.htm

  Ηλεκτρονικες διευθυνσεις
  http://www.nhs.uk/chq/Pages/887.aspx?CategoryID=68&SubCategoryID=162
  http://my.medicare.gov/

  Δηλαδη ολες οι συνταγες να ειναι σε αυλη μορφη ,με ειδικο λογισμικο
  και να επιτρεπει την εκτυπωση οδηγιων και σε αλλες γλωσσες.

  Στο σημειο αυτο θα ηθελα να μου επιτραπει απο τους διαβουλευομενους ιατρους να κανω μια «διαγνωση «,οι ανθρωποι που αποφασιζουν για αυτα τα θεματα πασχουν απο » κοινωνικο αυτισμο».

  Εξαιρετικες αποψεις, σε αρκετα συμφωνω
  (από Μιχάλης Κούτρας – http://mystigma.com — 21 Φεβρουαρίου 2010 @ 22:02
  http://mystigma.com/wp-content/uploads/2010/02/Gree-prescribe.pdf)
  εισακουονται ομως τετοιες αποψεις ?

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

  Μειωση του κοστους περιθαλψης , ταχυτερες συναλλαγες χωρις γραφειοκρατικες διαδικασιες,
  αμεση αποδοση δαπανων καλυτερη κερδοφορια για τις επιχειρησεις, λιγοτερες εργατοωρες απασχολησης και για τον ιδιωτικο αλλα και για τον δημοσιο τομεα, κερδη σε ανθρωπινες ζωες απο την αμεσοτητα της
  πληροφορησης και μειωση των λαθων,παρακολουθηση του κοστους σε ολες τις δαπανες, αυξηση φορολογικων εσοδων απο την καταγραφη των συναλλαγων.

  ΣΧΟΛΙΑ

  Το συστημα με τις συνταγες τυπου» λοττο» ειναι σε λαθος κατευθυνση και η επικολληση ταινιων,γιατι διαιωνιζει την γραφειοκρατια ,δεν μειωνει το κοστος εργασιας,τον χρονο εξυπηρετησης και ηδη ειναι τεχνολογικα ξεπερασμενο δεν θα εχει αποτελεματικη καταγραφη ολων των δαπανων για την υγεια,ισως εχει σχεδιαστει πριν 2 – 3 χρονια και θα εχει την τυχη των αναγλυφων καρτων που απετυχαν πριν κυκλοφορησουν.

  Σεβασμος στην σχεδιαση του συστηματος που αφορα 500.000 χιλιαδες περιπου συναλλασομενους καθημερινα,μην βασανιζετε τους πολιτες πια!! παραδειγμα: (από Σούλης – — 21 Φεβρουαρίου 2010 @ 12:31 )

  Σεβασμος στους χιλιαδες επαγγελματιες υγειας που προσπαθουν να υπηρετησουν τους ασθενεις καθημερινα ,χρειαζετε να παμε μπροστα ,για ποιον » βασικό πυλώνα κοινωνικής προστασίας», απο την στιγμη
  που οι ανθρωποι που πρεπει να στηριξουν αυτον τον πυλωνα δεν συναποφασιζουν?

  Εχετε στειλει την ηλεκτρονικη διευθυνση στους φορεις ?

  Γιατι σχεδιαζουν ανθρωποι ασχετοι ,αποκομενοι απο την καθημερινοτητα δημιουργοντας νεο φαυλο κυκλο γραφειοκρατιας ,βασανιζοντας συμπολιτες μας για μια σφραγιδα?
  Ενδεικτικο και αναφερω το περιστατικο στην μνημη ενος συμπολιτη μας που βρισκοταν στο τελευταιο σταδιο καρκινου ο οποιος χρειαζοταν να «φυγει» με αξιοπρεπεια και του συνταγογραφησαν απο το νοσοκομειο
  ισχυρα αναλγητικα (DUROGESIC 100MCG και ΑCTIQ 800 MCG) για οσους γνωριζουν, εγω χορηγησα τα φαρμακα συμφωνα με τον νομο , ομως παρελειψα να τον στειλω να βαλουν αλλη μια σφραγιδα
  θεωρησης της συνταγης ,ισως επειδη τον ειδα να λιωνει ,ισως βιαστηκα, τελος παντων .
  Αφου μου απερριψαν νομοτυπα περιπου 2000 ευρω ζητησα με αιτηση και αριθμο πρωτοκολου να ξαναυποβαλω τις συνταγες ,ποτε δεν πηρα απαντηση…
  Αυτη ειναι η ανθρωπινη κοινωνια ? χωρις κοινωνικη ενσυναισθηση ,αυτοι ειναι οι φεουδαρχες κυριε Πρωθυπουργε,που ζητανε να ζητησω απο εναν μελλοθανατο που ποναει και υποφερει να παει να του βαλουν αλλη μια σφραγιδα πριν πεθανει και λυτρωθει απο την γραφειοκρατια και αφου
  παρελειψα να τον ταλαιπωρησω , βρηκαν ευκαιρια να εφαρμοσουν αλλη μια εγκυκλιο που εχει εκδοσει καποιος αθλιος γραφειοκρατης που δεν βλεπει ανθρωπους αλλα αριθμους και δεν εχει ποτε του αντιμετωπισει κατα προσωπο τον ανθρωπινο πονο.
  Αφιερωση συνδεσμος π.χ: http://www.dh.gov.uk/en/Healthcare/Medicinespharmacyandindustry/Prescriptions/index.htm
  ισως εαν ζουσε σε αλλη χωρα να απεβιωνε με περισσοτερη αξιοπρεπεια.
  Για οσουν εργαζονται ιστοριες σαν αυτη ειναι ισως ελαχιστες και πιθανολογω για τουλαχιστον 10.000 καθημερινα.

  Διαβασα προσεκτικα ολα τα σχολια, μου κανει εντυπωση που συμμετεχουν τοσο λιγοι ενω το θεμα αφορα χιλιαδες επιφυλασομαι οτι δεν καταγραφονται ολα τα σχολια.
  επιβεβαιωση για την αποτυχια ειναι και το σχολιο :
  ( από Νικόλαος – — 22 Φεβρουαρίου 2010 @ 13:11 ).
  προφανως ενος ανθρωπου που εργαζετε και εξυπηρετει .

  Επισης διαφωνω με τις αποψεις να υιοθετησουμε μοντελα αλλων χωρων,αλλα να αξιοποιησουμε την εμπειρια,
  παραθετω συνδεσμους για μελετη :
  http://www.healthpowerhouse.com
  http://www.swedishhealthcare.se
  http://www.expatica.com/be/health_fitness/healthcare/belgian healthcare-system-1493_8299.html
  http://www.justlanded.com/english/Netherlands/Netherlands-Guide/Health/Healthcare
  http://www.bmg.bund.de/cln_178/nn_1493786/EN/Gesundheit/gesundheit__node.html?__nnn=true#do
  http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/alt_formats/hpb-dgps/pdf/pubs/2006-nps-snpp/2006-nps-snpp-eng.pdf

  Γιατι να μην δημιουργηθει στην χωρα μας ενα καινουργιο συστημα ενσωματωντας νεες τεχνολογιες απο την στιγμη που ουσιαστικα » γεννιεται «¨?
  Αντιθετα να αγοραστει τεχνογνωσια και το υπουργειο να απευθυνθει στην παγκοσμια αγορα,ρωτω γιατι απευθυνεται το υπουργειο μονο στην εγχωρια αγορα?

  Μια προταση να εκδιδετε προσωρινη καρτα υγειας στους τουριστες με δυνατοτητα αναπτυξης και ιατρικου τουρισμου, τι προτεινω τωρα…

  Μερικοι σχολιαζουν και εχουν «χαθει» σε λεπτομερειες ενος συστηματος που δεν εχει καν εφαρμοστει, αλλοι ασχολουνται με τις τιμες ,τον τροπο χορηγησης των φαρμακων οπως για χρονιες παθησεις
  συνδεσμος για μελετη :
  http://www.medsrequest.co.uk/User-Testimonials
  γιατι δεν υπαρχει συστημα εκτος αν υποστηριξει καποιος οτι το χαος που ισχυει ειναι συστημα,ενδεικτικα για να συνταγογραφησει ενα ιατρος και να εκτελεσει μια συνταγη ασφαλιστικου ταμειου ενας φαρμακοποιος
  πρεπει και οι δυο να εχουν στο μυαλο τους χιλιαδες εγκυκλιους ,ερμηνευτικες διαταξεις και οτι του «κατεβει » στο κεφαλι του καθε ασχετου υπαλληλου.
  Γιατι να μην δημιουργηθει ενα κεντρικο συστημα ενιαιου τροπου χορηγησης?που να εποπτευετε απο εμπειρους επαγγελματιες.
  Επισης θεωρω αδικες τις επικρισεις για την μεγαλη πλειοψηφια των φαρμακοποιων που εργαζονται με συνεπεια .
  Αλλωστε σε ολα τα συστηματα μπορουν να γινουν απατες ..
  π.χ. : http://www.stopmedicarefraud.gov/

  Οσο για το αρχικο γραφημα(ασθενης – κωδικος αναγνωσης -φαρμακειο -εκτελεση συνταγης, μερικη εκτελεση)
  δεν ειναι αξιο σχολιων(ας το σχολιασουν αυτοι που κατασκευαζουν προγραμματα)
  γιατι μαλλον γραφτηκε σε χαρτοπετσετα εστιατοριου η δελτιο λοττο ,το θλιβερο ειναι οτι υποθηκευει το μελλον και την ποιοτητα των υπηρεσιων υγειας της χωρας,εφοσον εφαρμοστει.

  Η υγεια πρεπει να αντιμετωπιστει χωρις λογιστικη λογικη αλλα απο απλη λογικη και κοινωνικη ενσυναισθηση.

  Ευχαριστω

  Γ.Μ.
  Φαρμακοποιος
  (τουλαχιστον 200.000 συνταγες εκτελεσμενες)

 • 28 Φεβρουαρίου 2010, 17:03 | Ν. Ακρίβος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κύριοι,
  Η ανακοίνωσή σας και η πρόσκληση κάθε ενδιαφερομένου σε δημόσια διαβούλευση και υποβολή προτάσεων για τον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου και όχι προκήρυξη διαγωνισμού, έχει τα εξής ελαττώματα:
  α. Δεν έχει όραμα.
  Δηλαδή πώς φαντάζεται ο συντάκτης τις λειτουργίες του τομέα της υγείας στην Ελλάδα του 2020, του 2030; Ποιές θα είναι οι απαιτήσεις από ένα σύστημα ηλεκτρονικής συνατογράφησης τότε;
  β. Στερείται επιχειρηματικής λογικής.
  Αυτό που φαίνεται να ζητάτε, και κατευθύνετε και τους ενδιαφερομένους να σας απαντήσουν, είναι ένα απογραφικό – απολογιστικό σύστημα των πρακτικών του σήμερα,πρακτικών που καταδυναστεύουν το δημόσιο και τους πολίτες του και ήδη έχουν στεγνώσει οικονομικά τα Ταμεία. Απαίτηση για νέες πρακτικές ούτε καν υπονοούνται στους στόχους της ανακοίνωσης. Για να μην αναφερθώ στο, με συγχωρείτε,γελοίο διάγραμμα. Καλά δεν ρωτήσατε έναν επαγγελματία του χώρου, ένα γιατρό, ένα φαρμακοποιό, το ΙΚΑ τελος πάντων, να σας πεί μια ιδέα, έστω και στραβή, για να μπεί στη διαβούλευση και να διορθωθεί; Δέν έκανε τον κόπο κανείς να μπεί στο internet και να δεί τί κάνουν οι άλλες χώρες με ήδη δοκιμασμένες πρακτικές για να τις βάλουμε κάτω να τις προσαρμόσουμε στις ανάγκες της Χώρας μας; Περιμένετε από τις εταιρείες να σας πούν τι θέλετε; Οι εταιρείες θα πούν ότι είναι εύκολο γι΄αυτές και όχι για το τί πρέπει να γίνει για το συμφέρον των πολιτών.
  γ. Στερείται τεχνικής άποψης.
  Ο συντάκτης σας πετάει και δυο τρείς τεχνολογικούς όρους «έξυπνη Κάρτα (τσιπ) και Ψηφιακά Πιστοποιητικά», «απαιτείται άμεση έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας για Ψηφιακές Υπογραφές, Κρυπτογράφηση και Πρόσβαση στο ΗΣ/Δ», για να φανεί τί σύγχρονο θα είναι το σύστημα που ζητάτε. Ούτε την ακροστοιχίδα ΗΣ/Δ κάνει τον κόπο κάπου να δευκρινίσει. Καλά οι αρχιτεκτονικές και οι τεχνολογίες να προταθούν από τις εταιρείες. Άλλες τεχνικές απαιτήσεις δεν υπάρχουν; Πχ. δεν έπρεπε να αναφερθούν στην ανακοίνωση έστω οι επικοινωνιακές υποδομές της Χώρας που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν;Αν μας σερβίρουν οι εταιρείες κανένα καινούργιο TETRA όπως στους ολυμπιακούς αγώνες θα το πληρώσουμε και αυτό; Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ δεν θα βγάλει ποτέ τα λεφτά του; Και ακόμη έχει ιδέα ο συντάκτης της ανακοίνωνσης τι σημαίνει ηλεκτρονική υπογραφή; Αγνοεί ο συντάκτης σας την κυβερνητική ευθύνη για την διασφάλιση των υπηρεσιών PKI (Public Key Infrastracture)ή σκοπεύει να λύσει και αυτό το πρόβλημα μέσα από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση; Μιλάμε για 10 εκ. ασφαλισμένους δεν είναι αστείο.
  Ελπίζω να σας βάλλω σε σκέψεις όσο είναι νωρίς και να βάλλετε κάποιους επιτέλους να δουλέψουν.
  Ευχαριστώ για το βήμα που δίνετε και την ευκαιρία να διατυπώσω την άποψή μου.

 • 28 Φεβρουαρίου 2010, 12:12 | ioannis42
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1. Αριθμος ΑΜΚΑ, ταυτοτητος ΑΦΜ ιδιος για ολους
  2. Δικαιωμα συνταγής απο ολους τους γιατρους για ολα τα ΤΑΜΕΙΑ. Το καθε ταμειο εχει δικαιωμα ελεκτή Ιατρου αν και δεν θα χρειαζεται. Αυτοματα μειωνεται στο ημιση ο φορτος εργασιας του ΙΚΑ και του ΤΕΒΕ οπου το 50% των ραντεβού ειναι γαι συνταγογραφια
  3. Διαχωρισμος φαρμακων χρονιων παθησεων με οξειες. Ανωτατο χρηματικο πλαφον κατα ετος για την καθε κατηγορια. Αφου ξεπεραστει το πλαφον τοτε ελεγχος ολων των συνταγων του ασθενους απο τον ελεκτη του ΤΑΜΕΙΟΥ του.
  4. Δειγματοληπτικος ελεγχος βιβλιαριων-συνταγων (πανω απο 10.000ετησιως ανα την επικρατεια) με αυστηρα προστιμα (αφαιρεση για καποιο χρονο του βιβλιαριου απο τον ασθενη, αφαιρεση αδειας συνταγογραφησης απο τον ιατρο, αφαιρεση αδεια εκτέλεσης συνταγων απο τον φαρμακοποιο. ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΥΠΕΥΘΗΝΟΣ.
  5. Σε καθε αλλαγη φαρμακου για χρονια θεραπεια να υπαρχει υποχρεωτικα γραμμένη στο βιβλιαρειο των ασθενων ο λογος της αλλαγης απο τον ιατρο.

 • 28 Φεβρουαρίου 2010, 11:27 | Σωκράτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κατάργηση συσκευασμένων φαρμάκων.Μόνο χύμα.Ετσι δεν θα πετιούνται δις φάρμακα στα σκουπίδια.
  Κατάργηση συνταγογράφησης συγκεκριμένου φαρμάκου αλλά δραστικής ουσίας.
  Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα.Ας υιοθετήσουμε οτι γίνεται στην Ευρώπη.

 • 28 Φεβρουαρίου 2010, 10:46 | peld
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η διαβούλευση μπορει να αποτελέσει μια τεράστια πηγή εσόδων για τα ταμεια και το κράτος, διοτι σήμερα γίνετε «παρτυ με τα φαρμακα».
  θα ήθελα να σας θέσω κάποιες παραμέτρους που πρέπει να λάβετε υπ όψην για το λογισμικό:
  1) Μείωση της γραφειοκρατίας συνταγογράφησης, απλα και δίκαια.
  2) Σύνδεση ιατρικών μηχανημάτων με τα υπουργείο να διασταυρώνετε η ιατρική πράξη (και να μην είναι μαϊμού)
  3. Ιατροι ορθοπεδικοι για πρόβλημα ενός μελους μιας οικογένειας γράφουν τριών μελών φυσιοθεραπείες
  4. Ιατρικοί επισκέπτες.(όλα τα λεφτά είναι εκεί). Αυτοι συνταγογραφούν , αυτοι διοργανώνουν εκδρομές για ‘διευθαρμενους’και ‘νηστικούς’ ιατρούς, αυτοι σπουδαζουν τα παιδια των ιατρων.
  5 Να παίρνουν με εξετάσεις την άδεια άσκησης ιατρού οι σπουδάζοντες σε ανατολικές χώρες της Ευρώπης. Ιατροί που έχουν έρθει από ευρω ανατολικές χώρες και δεν ξέρουν πόσα ‘πόδια’ έχει ο άνθρωπος, οι ιατρικοί επισκέπτες τους κάνουν φροντιστήριο για την φαρμακολογία και μετά αυτοί ασκούν το Ιατρικό επάγγελμα,
  6 Ο ιατρός να αντιμετωπίζετε σαν επιστήμονας, ΟΧΙ τσιράκι της φαρμακευτικής εταιρείας. Ο ιατρός να ζει από την Ιατρική και όχι από το εμπόριο. Τώρα ο ιατρός με τόσα χρόνια σπουδών παίρνει 1000 -1500 ευρω το μήνα και ο φαρμακοποιός (αν έχει καλή θέση, δίπλα σε ασφαλιστικό ταμείο, ΙΚΑ κτλ) παίρνει τουλάχιστον 50.000 ευρω ανά μήνα, μην παραξενεύεστε μπορεί να είπα και λίγα.
  7 Άμεση απελευθέρωση επαγγέλματος του φαρμακοποιού, και αν είναι δυνατόν να υπάρξει ελεύθερος ανταγωνισμός για την μείωση των τιμών των φάρμακων. Οι φαρμακοποιοί να μην κάνουν ιατρική και να μη χορηγούν φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή
  8 Κατάργηση ιατρών ΙΚΑ. Ο Ιατροί το χρησιμοποιούν σε τόπο εύρεσης πελατείας, και μόνο συνταγογραφουν. Να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει ο ασθενής και ο ιατρός να στέλνει μηχανογραφικά την συνταγή στο αντίστοιχο ταμείο και στο υπουργείο.
  9. Να φτιάξετε ΕΝΑΝ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ των γιατρών με σεμηνάρια, εκπαίδευση ανεξάρτητη από εταιρίες. Πρώτα ο πολίτης Όχι πρώτα οι εταιρίες, και στο τέλος ο πολίτης. Ο Γ. ΠΑΠΑΝΔΕΟΥ έχει αυτήν την ευκαιρία. Θα το δήξει αν γραφεί στην ιστορία με χρυσά γράμματα ή θα μπει στην λίστα των ποιο αποτυχημένων πρωθυπουργών μετά το Κώστα Καραμανλή.

 • 28 Φεβρουαρίου 2010, 10:03 | peld
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αν η κυβέρνηση θέλει να εξασφαλίσει την υποστήριξη της κοινής γνώμης, πρέπει να στείλει όλους αυτούς που έκαναν φορολογικά και οικονομικά εγκλήματα σε βάρος του Ελληνικού λαού, στο εισαγγελέα και να δεσμευτούν τα χρήματα που έφαγαν.
  Π.χ. Δικαίωμα του κ. Αβραμόπουλου (πρώην υπουργός υγείας), να μην έκανε τίποτε στην υγεία, για την πολυφαρμακία , για …για…για… δεν μπορεί όμως να παραγγέλνει για οκτώ εκατομμύρια πληθυσμό, 16 εκατομμύρια εμβόλια (για μια πανδημία μαϊμού) και μάλιστα τα 8 δυο μέρες πριν τις εκλογές. Πόσα οικονόμησε; και τώρα είναι ο Β΄στην τάξη της ΝΔ μετά τον Σαμαρά. Δεν του έφτασαν αυτά; Περιμένει να ξαναφάει ; Ε βέβαια αφού τον αφήνουν έξω.

 • 28 Φεβρουαρίου 2010, 09:10 | Σούλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πάσχω από χρόνια πάθηση εδώ και 35 χρόνια.

  Για να έχω τρίμηνη συνταγογράφηση θα πρέπει κάθε χρόνο να προσκομίζω στο ασφαλιστικό ταμείο μου βεβαίωση από γιατρό κρατικού νοσοκομείου ότι πάσχω από χρόνια πάθηση. Για να κλείσω πρωϊνό ραντεβού με απλό γιατρό κρατικού νοσοκομείου πρέπει να τηλεφωνήσω τρείς μήνες πριν και κανά ενάμισυ μήνα για απογευματινό ραντεβού. Το πρωϊνό ραντεβού μου κοστίζει ένα ολόκληρο μεροκάματο (χρειάζομαι ολόκληρη εργάσιμη ημέρα για μια συνταγή) και το απογευματινό 44 Ευρώ (60 Ευρώ η επίσκεψη – 20 Ευρώ από το ασφ. ταμείο + 4 Ευρώ εισητήρια αστικού λεωφορείου) και ένα ολόκληρο μεροκάματο (μισό μεροκάματο για την σύνταξη της βεβαίωσης από τον γιατρό και άλλο ένα μισό για την επιστροφή των χρημάτων από το ασφαλιστικό ταμείο).

  Για να έχω μηνιαία συνταγογράφηση θα πρέπει να πηγαίνω ακριβώς μόλις κλείσει ο μήνας σε ένα ιδιώτη γιατρό. Αν πάω στο γιατρό δύο φορές μέσα στο μήνα τότε για την δεύτερη φορά θα μόνο 10 Ευρώ επιστροφή (αντί για 20 Ευρώ που είναι για την πρώτη επίσκεψη του μήνα). Σε αυτή την περίπτωση θα επισκεφτώ τον γιατρό το απόγευμα (σε μη εργάσιμο χρόνο για μένα) θα πληρώσω 50 Ευρώ και θα πάω στο ασφ. ταμείο να πάρω πίσω τα 30 Ευρώ. Η επίσκεψη στο ασφ. ταμείο θα μου κοστίσει μισό μεροκάματο.

  Εννοείται ότι η επίσκεψή μου στο ασφαλιστικό ταμείο και η αναμονή σε τρείς μεγάλες ουρές (μία ουρά για κατάθεση της απόδειξης του γιατρού, μια για την παραλαβή της έγκρισης από τον γιατρό του ταμείου και μια τρίτη στο ταμείο για την παραλαβή των χρημάτων) με κάνει να αισθάνομαι ότι είμαι ένας αξιολύπητος ζητιάνος.

  Η ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΌΔΗΜΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.

  Θα πρέπει να καταργηθεί ο σημερινός τρόπος λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων των κρατικών νοσοκομείων και να δημιουργηθεί ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ με την δημιουργία ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ σε κάθε γειτονιά της χώρας, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση οι ασθενείς με τα πόδια – και όχι με μεταφορικά μέσα, και αυτά τα ιατρεία να εξυπηρετούν όλους τους πολίτες αυτής της χώρας. Και για το κόστος λειτουργίας αυτών των ιατρείων να οριστεί ένα ποσό για την κάθε επίσκεψη, π.χ. 10 Ευρώ, το οποίο θα το χρεώνεται άμεσα το αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο.

  ΟΣΟ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΣΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΝΗΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΑ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ!

  Στα σημερινά ασφαλιστικά συστήματα θεωρείται ότι ο κάθε ασθενής έχει πολλούς υπαλλήλους (βλέπε συγγενείς) που μπορούν να τον εξυπηρετούν. Π.χ. όταν ένας ασθενής εισέλθει έκτακτα σε νοσοκομείο ζητούν από τον ασθενή μέσα σε τρείς ημέρες από την ημ/νία εισαγωγής του, και ενώ νοσηλεύται, να προσκομίσει εισητήριο από το ασφ. ταμείο στο νοσοκομείο. ΑΥΤΟ ΚΑΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Ο ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΜΟΝΑΔΑ!

  Οποιοδήποτε σύστημα συνταγογράφησης και αν επιλεγεί αυτό θα πρέπει τον ασθενή:
  να τον θεωρεί μονάδα,
  να τον θεωρεί ΑΝΘΡΩΠΟ με ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ,
  να μην τον θεωρεί βλάκα,
  να μην τον θεωρεί ζητιάνο,
  να μην τον ταλαιπωρεί, και
  να μην του προκαλεί πρόσθετα άμεσα (σε χρήματα) και έμμεσα (σε χάσιμο εργάσιμων ωρών) κόστη.

  Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ, Π.Χ. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΕΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΑΥΣΤΗΡΟΤΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΟΙ ΕΠΙΔΟΞΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΣΥΛΛΗΦΘΟΥΝ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΟΘΕΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ!

 • 28 Φεβρουαρίου 2010, 01:00 | Γιώρκας Δημήτριος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πρώτα απο όλα να θέσουμε κάποια στανταρ. Το σύστημα πρέπει να πληρεί κανόνες ασφάλειας δεδομένων ssl αντίστοιχα με αυτό που έχουν οι τράπεζες για την διασφάλιση του απορρήτου.

  1)καταργούμε τα βιβλιάρια! Τα βιβλιάρια σαν ύλικό (χαρτί και τυπογραφείο), καθώς η αποθήκευση και φύλαξη τους κοστίζει!
  2)Επειδή για κάθε τι που αλάζουμε πρέπει να έχουμε κάτι καλύτερο να προτείνουμε, αντικαθιστούμε τα βιβλιάρια με ηλεκτρονικές κάρτες.
  1.Οι κάρτες θα φέρουν ψηφιακό αποθηκευτικό μέσο, και γραμμωτό κώδικα.
  2.Η κάθε κάρτα θα είναι για ΕΝΑ και μόνο ασθενή, θα φέρει δε τον ΑΜΚΑ
  3.Η κάρτα θα φέρει με 128bit encryption τα στοιχεία του ασθενή.
  4.Η κάρτα του ασθενη “αντιστοιχεί” σε ενα ψηφιακό αρχείο
  5.Η κάρτα θα φέρει εξωτερικά με ελληνικούς και λατινικους χαρακτήρες τα στοιχεία του ασθενή και την φωτογραφία του
  3)Το ψηφιακό αρχείο του ασθενή περιλαμβάνει:
  1. Το ιατρικό ιστορικό του ασθενη απο το οποιο προκύπτουν και οι παθήσεις του, άρα και η συμμετοχή του στα φάρμακα. Έτσι θα αποφευγονται τα λάθη στις συμετοχές (π.χ. Να χορηγούνται φάρμακα με Στεφανιαια Νοσο και10% συμμετοχή σε ασθενείς που έχουν μόνο υπέρταση!!!) και θα εξοικονομηθούν χρήματα
  2. Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων/αναλύσεων, προσφέροντας στον γιατρό σαφή εικόνα για την πορεία της υγείας του ασθενή. Σημειώστε οτι συνήθως ένας ασθενής επισκέπτεται περισσότερους του ενός γιατρούς , οι οποιοί συνήθως δεν ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των εξετάσεων ή τα φάρμακα που παίρνει ο ασθενής με αποτέλεσμα ο ασθενής να επαναλαμβάνει μάταια την ίδια εξέταση ή την ίδια θεραπεία χωρίς αποτελέσματα αλλά με κόστος για το ταμείο
  3. Αντιδρασεις υπερευαισθησίας σε φάρμακα, ιδιοπαθείς καταστάσεις ώστε να αποφευγονται φάρμακα που θα προκαλέσουν προβλήματα στον ασθενή τέτοια που να χρειαστεί επιπλεόν θεραπεία ή νοσηλεία. Για παράδειγμα η λήψη augmentin απο ασθενη αλεργικο στο amoxil θα οδηγήσει τον ασθενή στο νοσοκομείο, θα δαπανηθούν άσκοπα τα χρήματα για το augmentin, θα δαπανηθούν νοσήλια για την αποκατάσταση του, χρήματα για άδεια ασθενείας, και όλα αυτά άν ο ασθενής είναι τυχερός και δεν καταλήξει!!!
  4. Ομάδα αίματος ασθενή ώστε σε επείγον περιστατικό να μην χάνεται χρόνος
  5. Τηλέφωνα ανάγκης για να μπορεί να βρεθεί άμμεσα συγγενικό πρόσωπο
  6. Απο ποιον γιατρό εξετάστηκε και πότε, καθώς στοιχεία επικοινωνίας με τον γιατρό
  7. Όλα τα φάρμακα που πέρνει με την μορφή συνταγών και δοσολογία σε χρονική σειρά καθώς και απο ποιον γιατρό εκδόθηκαν, και το διάστημα για το οποίο τα λαμβάνει.
  8. Το ψηφιακό αρχείο του κάθε ασθενή είναι προσβάσιμο μόνο με την κάρτα του ασθενη, και μόνο απο γιατρούς ώστε να διαφυλάσεται το ιατρικό απόρρητο
  9. Εννοείτε θα φέρει τα στοιχεία του ασθενή καιώς και ψηφιοποιημένη φωτογραφία του για να γνωρίζει ο γιατρός άν αυτός που φέρει την κάρτα είναι όντως ο ασθενής. Αποφευγουμε έτσι και την πλαστογραφία της φωτογραφίας της κάρτας αφου ο γιατρός μπορεί να την διασταυρώσει με την φωτογραφία του φακέλου.,
  4)Όλοι οι γιατροί να έχουν δικαίωμα να συνταγογραφούν σε ΟΛΑ τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι γιατροί των ταμείων (π.χ. ΙΚΑ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΡΑΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ!!! Ο καθένας επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες του! Όποιος θέλει να τον εξετάσει ιδιώτης γιατρός, να καταβάλλει την επισκεψη στον γιατρό, και ο γιατρός να “γράφει” τα φάρμακα στην κάρτα. Έτσι και οι γιατροί του ΙΚΑ θα αποσυμφορηθούν, και οι ασθενείς δεν θα ταλαιπωρούνται να επισκέπτονται πρώτα τον ιδιώτη και μετα τον γιατρό του ΙΚΑ για να τους “γράψε騔 τα φάρμακα. Θα λυθεί το πρόβλημα που δημιουργείτε με ασφαλισμένους ταμείων που επισκέπτονται νοσοκομεία και λαμβάνουν συνταγές για φάρμακα που το νοσοκομείο δεν μπορεί να τους γράψει στα βιβλιάρια (βλεπε ΙΚΑ)!!!

  5)Το πρόγραμμα συνταγογράφησης των γιατρών πληρεί την νομοθεσία περι συνταγοράφησης. Δεν θα περιορίζει τον γιατρό ως προς την συνταγογράφηση αλλά περισσότερο θα τον προειδοποιεί για τις “υπερβάσεις”, για τις οποίες ενδεχομένως να ελεγχθεί απο το ταμείο. Π.χ. Σε δοσολογεία Plavix 1×1 δεν θα μπορει να γράψει πάνω απο 1 κουτί που περιέχει 30 χάπια. Άν επιθυμεί όμως να δώσει 1×2 το πρόγραμμα θα τον προειδοποιει για την υπέρβαση της δόσης, θα αφήνει όμως στην επιστημονική κρίση του γιατρού την τελική δόση. Τέτοιες αποφάσεις θα επισημένονται απο το πρόγραμμα και θα παραπέμπονται σε ελεκτές για την ορθότητα τους. Θα προειδοποιεί τον γιατρό όταν χορηγεί φάρμακο στο οποίο ο ασθενής έχει εξακριβωμένα παρουσιάσει στο παρελθόν αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Θα ελέγχει τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων που χορηγούνται καθώς και των φαρμάκων που ήδη λαμβάνει ο ασθενής. (υπάρχουν εφαρμογές που κάνουν αυτή την δουλειά και μπορεούν να ενσωματωθούν!!!)
  6)Το πρόγραμμα θα επιτρέπει με την χρήση φίλτρων τον εντοπισμό ενδεχωμένος “ανώμαλων” καταστάσεων π.χ. Ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία γονιμότητας και υπερβαίνουν την ηλικία των 60 ή είναι άρεν. Ασθενεις που έχουν μετά την εκδοση πιστοποιητικού θανάτου έχουν λάβει φαρμακα ή θεραπείες. Σε ποιά συγκεκριμένα φαρμακέια καταλήγουν οι συνταγές συγκεκριμένων γιατρών και με τι ποσοστό. Σε ποιά φαρμακεία εκτελούνται συνταγές με την ενδειξη ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ απο νοσοκομεία & σε τί ποσοστό. Μέσο κόστος συνταγών ανα γιατρό και ανα φαρμακείο, στατιστικές κατανομές κλπ. Όλα αυτά πρεπει να είναι πληρως παρμετροποιήσιμα και να δίνεται η δυνατότηα δημιουργίας φίλτρων απο τους ίδιους τους ελεκτές με έυκολο τρόπο.
  7)Με την έκδοση πιστοποιητικών θανάτου θα ενημερώνεται άμμεσα και το ψηφιακό αρχείο του ασθενή ώστε να μην συνεχίζεται η χρήση της κάρτας του απο τρίτα πρόσωπα.
  8)Δημιουργία “πλαφόν” κόστους φάρμάκων ανα ασθενή ανάλογα με την ηλικία του και τις διεγνωσμένες παθήσεις. Θέσπιση επιτροπής για την αυξηση του οριου κόστους των φαρμάκων που μπορεί να λάβει ανα εξάμηνο. Έτσι ο ασθενής δεν θα τρέχει να γράψει φάρμακα για ασθενείς φίλους κλπ στο δικό του βιβλιάριο..
  9)Ο ασθενής προσερχόμενος σοτ φαρμεκέιο, δίνει την κάρτα του στον φαρμακοποιό ο οποίος τυπώνει ένα αντίγραφο της συνταγής. Επικολάει τα κουπόνια του φαρμακου και την καταθέτει στο τέλος του μήνα. Αυτό γίνεται για να υπάρχει αντιπαραβολή της ηλεκτρονικής κατάστασης που ενημερώνεται στον server μς αυτά που καταθέτει ο φαρμακοποιός. Η εκτυπωμένη συνταγή φέρει σε γραμμωτό κώδικα τον ΑΜΚΑ ασθενη, ΑΜΚΑ Γιατρου, ΑΜΚΑ Φαρμακοποιου, τον γραμμωτό κώδικα των κουπονιών των φαρμάκων. Όλα αυτα στην μπροστινή όψη της συνταγής για να είναι ποιο έυκολη η ψηφιακή ανάγνωση του εντύπου στην διασταυρωση στοιχείων απο τον έλεγχο.
  10)Ο γιατρός φέρει ευθύνει για την χορήγηση συνταγής σε πρόσωπο άλλο απο αυτό που ανοικει η κάρτα. Έχει όλα τα μέσα για να διασταυρώσει αν ο φέρων την κάρτα είναι ο ασθενής (στοιχέια και φωτογραφία κάρτας και φωτογραφία αρχείου). Σε ασθενείς που δεν προσέρχονται οι ίδιοι αλλά έτερο πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να φέρει μαζί του και την δική του κάρτα ΑΜΚΑ, τα στοιχεία του οποίου θα περνιώνται ώς στοιχεία παραλήπτη! Έτσι άν ο ασθενής στον έλεγχο βρεθεί οτι δεν πήρε τα φάρμακα ξέορυμε ποιον να αναζητήσουμε! Άν ένα πρόσωπο παρουσιάζεται συχνά σαν παραλλήπτης σε διάφορα πρόσωπα χρήζει ελέγχου.
  11)Να θεσπιστούν κλιμακωτές ποινές για τους γιατρούς που συνταγογραφούν σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, πρόσωπα που δεν φέρουν δική τους ΑΜΚΑ αλλά τρίτου προσωπου, και να χρεώνονται οι ίδιοι οι γιατροί τα φάρμακα που έγραψαν σε αυτές τις περιπτώσεις.
  12)Το σύστημα πρεπει να είναι web based και να μην χρειάζεται η εγκατάσταση εφαρμογής στον υπολογιστή. Αυτό θα μειώσει το κόστος συντήρησης στα τερματικα των γιατρών/φαρμακοποιών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι πλέον 10 ετιας Ηλ. Υπλογιστεςμ χωρίς ανβάθμιση μειώνοντας το κόστος αγοράς νέων υπολογιστών για τα Δημόσια Ιδρύματα.
  13)Η προσβαση και στα πλέον απομακρυσμένα σημεία της χώρας είναι δυνατή άν όχι μέσω σταθερών γραμμών, μέσω usb modem που προσφέρουν όλες σχεδόν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Το σύστημα αυτό, εφόσον θα είναι web based περιβάλλον θα επιτρέπει την χρήση ελαφριών φορητών netbooks, σαν φορητό σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιείθεί και στην πλέον απομακρυνσμένη περιοχή της ελλάδος καθώς και σαν φορητό σύστημα που χρησιμοποιεί ο γιατρός στηνκατ’οικον επίσκεψη. Λάβεται δε υπόψη σας οτι ακόμα και τα κινητά δύναται να συνδεθούν πλεον στο διαδίκτυο άρα ο γιατρός μπορεί να γράψει συνταγή όπου και αν βρίσκεται ακόμα και μέω του κινητου του τηλεφώνου!!! (είπαμε web based εφαρμογή ε;;;)
  14)Τέλος να μην είναι δυνατή η χρήση offline του συστήματος, καθώς όλοι οι πιο πανω κάνονες ασφαλείας παρακάμπτονται χωρίς την χρήση Internet. Είδατε εσείς ποτέ τράπεζα να δουελευει χωρίς δικτυο;;; Γιατί να δουλευει το σύστημα υγείας που χείρίζεται δισεκκατομύρια χωρις δικτυο;;;

 • 28 Φεβρουαρίου 2010, 01:41 | Βασίλης Π
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αν και η θεματολογία της πρόσκλησης σε ανοικτό διάλογο αναφέρεται στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης και όχι στη φαρμακευτική πολιτική, αρκετά από τα σχόλια προτρέπουν στην εφαρμογή συστήματος συνταγογράφησης των φαρμάκων με την δραστική τους και την δυνατότητα υποκατάστασης από το φαρμακείο με βιοϊσοδύναμα οικονομικότερα φάρμακα (γενόσημα). Σχετικά με τις συγκεκριμένες προτάσεις επιτρέψετε μου να καταθέσω μερικά στοιχεία και προβληματισμούς.

  •Περίπου το 80-85% της συνολικής δαπάνης προέρχεται από εισαγόμενα φάρμακα τα οποία προστατεύονται από πατέντα και δεν κυκλοφορούν αντίστοιχα γενόσημα.
  •Τα φάρμακα αυτά –νεότερα και κατά κανόνα ακριβότερα- δεν έχει καμία σημασία αν θα συνταγογραφηθούν με το εμπορικό τους όνομα ή την δραστική τους, είναι μοναδικά.
  •Η συνταγογράφηση με δραστική, η υποκατάσταση με οικονομικότερα όμοια και η διενέργεια διαγωνισμών αφορά το υπόλοιπο 15-20% της δαπάνης που προέρχεται από τα γενόσημα φάρμακα σχεδόν αποκλειστικά Ελληνικής παραγωγής. Αυτά θα στοχοποιήσουμε και μέχρι που θα πιέσουμε τις τιμές τους;
  Νομίζω ότι αποπροσανατολιζόμαστε γιατί η ουσία του θέματος είναι αφ’ ενός η βιωσιμότητα ενός αξιοπρεπούς και προσανατολισμένου στις ανάγκες του πολίτη ασφαλιστικού συστήματος και αφ’ ετέρου η οικονομική ανάπτυξη της χώρας, που σημαίνει ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής και της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Αν απαξιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο η εγχώρια παραγωγή δεν έχουν μέλλον ούτε τα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε η Ελληνική οικονομία.

  Σίγουρα πολλά πρέπει να αλλάξουν, να μπουν κανόνες και να εφαρμοστούν αυστηρά οι νόμοι που αφορούν την διακίνηση και διάθεση φαρμάκων. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποτελεί το ποιο ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Χρειάζεται όμως να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα φάρμακα αποτελούν μέρος μόνο των δαπανών και χρειάζεται να ελεγχθούν και όλες οι άλλες κατηγορίες, παραπεμπτικά κλπ.
  Ηλεκτρονική κάρτα υγείας λοιπόν όχι μόνο για φάρμακα αλλά για όλες τις επαφές των πολιτών με τις υγειονομικές υπηρεσίες. Ηλεκτρονική κάρτα με όλες τις τεχνολογικές δυνατότητες του σήμερα και ανοικτή στο αύριο.
  Ένα σημείο που χρειάζεται να επισημανθεί είναι ότι εκτός από τον έλεγχο και τα σημαντικά οικονομικά οφέλη, σημαντικότερα και ουσιαστικότερα οφέλη θα προκύψουν για την υγεία του κάθε πολίτη ξεχωριστά από την αποτροπή λαθών ή υπερβολών και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα οφέλη από την αξιοποίηση των επιδημιολογικών στοιχείων και την αξιολόγηση των δεικτών υγείας της Ελληνικής κοινωνίας είναι επίσης δεδομένα. Επιτέλους οφείλουμε και μπορούμε να δράσουμε προληπτικά, για μας και τα παιδία μας.
  Τα προβλήματα στην εφαρμογή του μέτρου τα θεωρώ δεδομένα. Χρειάζεται πολύς χρόνος και επιμονή για να εκπαιδευτούν οι υγειονομικοί αλλά και να προσαρμοστούν πολίτες. Και χρειάζεται οπωσδήποτε μέριμνα για την διαχείριση των ζητημάτων που θα προκύψουν τις κάρτες των ηλικιωμένων και μοναχικών συνανθρώπων μας, των χρονίως πασχόντων, όσων ζουν σε ιδρύματα κλπ
  Ελπίζω να μην σας κούρασα. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ηλεκτρονική κάρτα και η χρήση της σε κάθε συναλλαγή του πολίτη με τους υγειονομικούς φορείς (δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα) αποτελεί το μόνο μέσο ελέγχου της αναπόφευκτης αύξησης των δαπανών και ταυτόχρονα ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες.
  Ευχαριστώ για την δυνατότητα έκφρασης των απόψεων.

 • 27 Φεβρουαρίου 2010, 21:11 | ΧΕΙΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΕΓΩ ΝΑ ΠΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΝΤΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΟΥΣΙΑ ΤΟΤΕ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΓΙΓΑΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ.ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΦΟΥ ΘΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΝΤΕ ΤΑ ΠΡΟΤΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ. ΑΡΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

 • 27 Φεβρουαρίου 2010, 18:53 | Κουμανάκος Γιώργος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Εύχομαι να μην φτιάξουμε άλλο ένα πληροφοριακό σύστημα που θα αποτύχει να εκπληρώσει τις υπέρμετρες υποσχέσεις των συντελεστών του (υπουργείων και εργολάβων).
  Εύχομαι να μην καταλήξουμε σε άλλη μια αποτυχία για την οποία δυστυχώς εμείς οι πολίτες δεν θα μπορούμε να απαιτήσουμε ευθύνες (ή έστω να αποδώσουμε κάποια χλεύη σε όποιους θεωρούμε υπέυθυνους), αφού όπως συνήθως γίνεται δεν θα μπορόυμε να έχουμε άμεση γνώση των αποτελεσμάτων που (δεν) θα έχει επιτύχει το νέο σύστημα.
  Για να μην έχουμε λοιπόν αυτή την συνήθη απελπιστική κατάληξη, προτείνω, ως μία πολύ βασική κατεύθυνση του νέου συστήματος, να δώσουμε ουσία σε κάποιες από τις αρχές που δικηρύσσει αυτή η Ανοικτή Διακυβέρνηση, την οποία ευαγγελίζεται η νέα διακυβέρνηση. Αναφέρομαι στις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της πληροφόρησης του πολίτη.
  Προς τον σκοπό αυτό εγώ ως πολίτης θέλω να μπορώ να βλέπω άμεσα σε σχτική ιστοσελίδα τις επεξεργασμένες πληροφορίες που θα αντλέι του εν λόγω σύστημα.
  Θέλω π.χ. να μπορώ να δω ποια φάρμακα συνταγογραφούνται, για ποιές ασθένειες, από ποιούς γατρούς, για ποια ταμεία σε ποιες μέσες τιμές αγοράζονται κλπ., ώστε να μπορώ ίσως να διαλέξω έναν άλλο γιατρό αν κρίνω ότι ο δικός μου τα παίρνει (να με συγχωρήσουν κάποιοι γιατροί, δεν αναφέρομαι σε όλους ανφέρομαι σε αυτούς που τα παίρνουν) από κάποια φαρμακευτική (να με συγχωρήσουν κάποιες φαρμακευτικές, δεν αναφέρομαι σε όλες ανφέρομαι σε αυτές που τα σπρώχνουν).
  Θέλω ακόμη να μπορώ να βλέπω συγκεντρωτικά στατιστικά (τα πραγματικά, όχι αυτά της ΕΣΥΕ, ας με συγχωρήσουν κάποιοι υπάλληλοι της ΕΣΥΕ, δεν τους μέμφομαι όλους μόνο αυτούς που ανέχονταν αδιαμαρτύρητα τόσα χρόνια τον εξευτελισμό της επιστημονικής τους αξιοπρέπειας από τους δοιηκούντες τους) για την εξέλιξη των φαρμακευτικών δαπανών, ώστε να μπορώ να κρίνω ο ίδιος την αποτελεσματικότητα του νέου συστήματος και να μην είμαι αναγκασμήνος να (μην) πιστέψω τον κάθε πολιτικό ή δημοσιαγράφο ή παπαγάλο ή καλοθελητή που ισχυρίζεται ότι τον βολεύει.
  Θέλω αυτό το νέο σύστημα (καθώς και όλα όσα θα γίνονται με δικά μου λεφτά) να βάζουν ΕΜΠΡΑΚΤΑ, και όχι στα λόγια μονο, πάνω από όλα έμενα ως πολίτη.

 • 27 Φεβρουαρίου 2010, 18:59 | dimpel
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η διαβούλευση μπορει να αποτελέσει μια τεράστια πηγή εσόδων για τα ταμεια και το κράτος, διοτι σήμερα γίνετε «παρτυ με τα φαρμακα».
  θα ήθελα να σας θέσω κάποιες παραμέτρους που πρέπει να λάβετε υπ όψην για το λογισμικό:
  1) Μείωση της γραφειοκρατίας συνταγογράφησης, απλα και δίκαια.
  2) Σύνδεση ιατρικών μηχανημάτων με τα υπουργείο να διασταυρώνετε η ιατρική πράξη (και να μην είναι μαϊμού)
  3. Ιατροι ορθοπεδικοι για πρόβλημα ενός μελους μιας οικογένειας γράφουν τριών μελών φυσιοθεραπείες
  4. Ιατρικοί επισκέπτες.(όλα τα λεφτά είναι εκεί). Αυτοι συνταγογραφούν , αυτοι διοργανώνουν εκδρομές για ‘διευθαρμενους’και ‘νηστικούς’ ιατρούς, αυτοι σπουδαζουν τα παιδια των ιατρων.
  5 Να παίρνουν με εξετάσεις την άδεια άσκησης ιατρού οι σπουδάζοντες σε ανατολικές χώρες της Ευρώπης. Ιατροί που έχουν έρθει από ευρω ανατολικές χώρες και δεν ξέρουν πόσα ‘πόδια’ έχει ο άνθρωπος, οι ιατρικοί επισκέπτες τους κάνουν φροντιστήριο για την φαρμακολογία και μετά αυτοί ασκούν το Ιατρικό επάγγελμα,
  6 Ο ιατρός να αντιμετωπίζετε σαν επιστήμονας, ΟΧΙ τσιράκι της φαρμακευτικής εταιρείας. Ο ιατρός να ζει από την Ιατρική και όχι από το εμπόριο. Τώρα ο ιατρός με τόσα χρόνια σπουδών παίρνει 1000 -1500 ευρω το μήνα και ο φαρμακοποιός (αν έχει καλή θέση, δίπλα σε ασφαλιστικό ταμείο, ΙΚΑ κτλ) παίρνει τουλάχιστον 50.000 ευρω ανά μήνα, μην παραξενεύεστε μπορεί να είπα και λίγα.
  7 Άμεση απελευθέρωση επαγγέλματος του φαρμακοποιού, και αν είναι δυνατόν να υπάρξει ελεύθερος ανταγωνισμός για την μείωση των τιμών των φάρμακων. Οι φαρμακοποιοί να μην κάνουν ιατρική και να μη χορηγούν φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή
  8 Κατάργηση ιατρών ΙΚΑ. Ο Ιατροί το χρησιμοποιούν σε τόπο εύρεσης πελατείας, και μόνο συνταγογραφουν. Να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει ο ασθενής και ο ιατρός να στέλνει μηχανογραφικά την συνταγή στο αντίστοιχο ταμείο και στο υπουργείο.
  9. Να φτιάξετε ΕΝΑΝ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ των γιατρών με σεμηνάρια, εκπαίδευση ανεξάρτητη από εταιρίες. Πρώτα ο πολίτης Όχι πρώτα οι εταιρίες, και στο τέλος ο πολίτης. Ο Γ. ΠΑΠΑΝΔΕΟΥ έχει αυτήν την ευκαιρία. Θα το δήξει αν γραφεί στην ιστορία με χρυσά γράμματα ή θα μπει στην λίστα των ποιο αποτυχημένων πρωθυπουργών μετά το Κώστα Καραμανλή.

 • 27 Φεβρουαρίου 2010, 14:13 | Μάριος Θεοφάνης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οι Εταιρείες δίνουν μίζα στο γιατρό με πρόσχημα την εκπαίδευσή του.

  Ο γιατρός συνταγογραφεί αλόγιστα με πρόσχημα την εκπαίδευσή του και έτσι έχει ήσυχη την συνείδησή του.

  Έτσι η ΄΄Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των γιατρών΄΄ είναι στα χέρια των φαρμακευτικών εταιρειών.

  Όσο ο γιατρός ΄΄εκπαιδεύεται΄΄ από χρήματα των Φαρμακευτικών εταιρειών είναι λογικό να συνταγογραφεί αλόγιστα!

  Φυσικά οι Φαρμακευτικές Εταιρείες δεν πληρώνουν με δικά τους χρήματα αλλά με τα χρήματα που εισπράττουν από το κράτος ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

  Τελικά την εκπαίδευση του γιατρού την πληρώνει το κράτος (ή τα ασφαλιστικά ταμεία) και ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης.

  Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των γιατρών πρέπει να φύγει από τα χέρια των Φαρμακευτικών Εταιρειών.

  Πρέπει να διακοπεί αυτός ο φαύλος κύκλος και να πάξουν οι Φαρμακευτικές Εταιρείες να είναι ο μεσάζοντας στην ΄΄Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των Γιατρών΄΄.

  Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των γιατρών πρέπει να γίνεται κατόπιν προγραμματισμού με κονδύλια που μπορούν οι ίδιοι να εξοικονομούν σαν bonus π.χ για τους νοσοκομειακούς ιατρούς θα μπορούσε ένα μέρος των εσόδων από τα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων να καλύπτει την συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους.

  Καλός ο έλεγχος αλλά πρέπει να αλλάξει και το ΚΙΝΗΤΡΟ!

 • 27 Φεβρουαρίου 2010, 14:55 | Παντελής Αγγελίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες απόψεις στο ιστολόγιο. Επιγραμματικά η άποψή μου:

  1. Εφοδιασμός κάθε Έλληνα πολίτη με έξυπνη κάρτα κοινωνικής ασφάλισης και υγείας μοναδικού αριθμού (ΑΜΚΑ), σε αντικατάσταση του χάρτινου βιβλιαρίου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο eEHIC (CEN CWA15974:2009). Το πρότυπο προβλέπει τη χρήση της κάρτας και ως ηλεκτρονικής ταυτότητας και ως κλειδί στον προσωπικό φάκελο υγείας οπότε καλύπτονται οι ανησυχίες για πολλαπλούς αριθμούς/κάρτες που εκφράστηκαν από αρκετούς συνομιλήτές

  2. Τερματικός εξομπλισμός σε κάθε ιατρείο και φαρμακείο (οι ιδιώτες ιατροί και φαρμακοποιοί θα μπορούσαν να ενισχυθούν με μια δράση τύπου «Επιχειρείτε Ηλεκρονικά»). Ο τερμστικός εξοπλισμός αρκεί για την ταυτοποίηση του επαγγελματία υγείας.

  3. Διασύνδεση ασφαλιστικών ταμείων με στόχο την ολοκλήρωση του κύκλου αποπληρωμής και τη μείωση του κόστους μέσω ενός κέντρου εκκαθάρισης (cc)

  4. Η διαγωνιστική διαδικασία να αφορά μόνο το κέντρο εκκαθάρισης. Ο τερματικός εξοπλισμός και λογισμικό προμηθεύονται ατομικά από μια ανοικτή λίστα πιστοποιημένων προμηθευτών. Η πιστοποίηση ανατίθεται σε φορέα με κατάλληλη τεχνογνωσία.

  Μερικά επιπρόσθετα σχόλια:

  α. Δε χρειάζεται ΕΝΑ λογισμικό, ΜΙΑ κάρτα και ΕΝΑ Ταμείο. Χρειάζεται χρήση ανοιχτών προτύπων και διαδικασίες πιστοποίησης. Με λίγα λόγια προφίλ διαλειτουργικότητας.

  β. Η συνταγογράφηση ουσίας και όχι φαρμάκου δε λύνει το πρόβλημα από μόνη της. Απλώς μεταφέρει την πίεση του ιατρικού επισκέπτη από το γιατρό στο φαρμακοποιό. Μια πιθανή λύση είναι η συνταγογράφηση δραστικής και η κάλυψη ασφαλιστικά επί ποσοστού επί του φθηνότερου
  φαρμάκου. Έτσι μεταφέρεται η πίεση στις φαρμακευτικές και ο έλεγχος απλοποιείται σε έλεγχο αντικαρτέλ.

  γ. Προφανως θα πρέπει να καταργηθεί το σκέυασμα και να συνταγογραφούνται χαπάκια και όχι κουτάκια. Έτσι ούτε αυτοκόλλητα χρειάζονται ούτε γραμμικός κώδικας. Ο έλγχος είναι μια απλή αφαίρεση στο φαρμακείο προμήθεια-συνταγές=αποθήκη. Πιθανή δημιουργία παράλληλης μαύρης αγοράς ελέγχεται εύκολα αφαιρώντας δια βίου την άδεια από το φαρμακοποιό που θα υποπέσει στο παράπτωμα.

  δ. Η κάρτα δεν μπορεί να σταματήσει το δανεισμό βιβλιαρίου. Εκτος από τη μόνιμη συνταγή για χρόνια νοσήματα μπορούν να εφαρμοστούν επίσης δικλείδες αριθμού συνατογογραφήσεων και εξετάσεων ανά ασθενή, όπως πρότειναν ήδη αρκετοί εδώ. Η επίσκεψη για συνταγογράφηση δεν έχει νόημα αν δεν υπάρχει κάτι να συνταγογραφηθεί.

  ε. Αναφορικά με θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας: το ότι αναγράφεται πληροφορία στην κάρτα δε σημαίνει ότι αυτή είναι και αναγνώσιμη. Αντίθετα με το χάρτινο βιβλιάριο το ηλεκτρονικό διασφαλίζει και το απόρρητο ιατρού-ασθενούς και την προστασία της ιδιωτικότητας του πολίτη.

 • 26 Φεβρουαρίου 2010, 21:45 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Σχετικά με τα κυκλοφορούντα φάρμακα και ιδιαίτερα την απόσυρση καθόλα κατξιωμένων σκευασμάτων που είναι πολύ φθηνά κια γιαυτό ασύμφορα για εμπορική χρήση.
  Πρόσφατα αποσύρθηκε το αντιβιοτικό MOXACEF με λιανική τιμή 5.33 και 8.12 ΕΥΡΩ (σιρόπι και κάψουλες, πρέπει να πρωτοκυκλοφόρησε στη δεκαετία του 70), με πολύ καλό φάσμα και ελάχιστες παρενέργειες. Σκέφτηκα να προτείνω σε ελληνική φαρμακοβιομηχανία να το παρασκευάσει ή να το επανεισάγει παίρνοντας τα δικαιώματα. Ο αντιπρόσωπος μου απάντησε ότι για την κυκλοφορία οποιουδήποτε φαρμάκου πρέπεινα καταβληθεί στον ΕΟΦ από τη φαρμακευτική εταιρεία το ποσό των 36.000 ΕΥΡΩ. Ετσι καθίσταται απαγορευτικό ακόμη και σαν σκέψη.
  Αγνοώ για ποιό λόγο απαιτείται αυτό το ποσό για ένα φάρμακο που ήδη βρισκόταν στην αγορά. Για ένα φθηνό φάρμακο που δεν μπορεί να αυξηθεί η τιμή του η κυκλοφορία του καθίσταται απαγορευτική. Ετσι οι ασφαλισμένοι αναγκαστικά θα καταφύγουν σε νεώτερα και ακριβότερα φάρμακα.
  Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που θα προωθούν την συνταγογράφηση των φθηνών και καλών φαρμάκων. Αλλωστε πολλά νέα σκευάσματα ελάχιστα πλεονεκτήματα διαθέτουν και οι στατιστικές διαφορές μα ήδη υπάρχοντα στο εμπόριο είναι εντέχνως διογκωμένες ώστε να φαίνονται πως πλεονεκτούν

  Μια και σχεδιάζονται, ελπίζω, ριζικές αλλαγές, ένα πράγμα πρέπει να ληφθεί πρωταρχικά υπόψιν: Οτι ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΛΛηΛΟΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΟΙ ΝΟΜΟΙ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΣΙΣ ΚΛΠ και κατόπι να αντικατασταθούν από απλούστερη εφαρμόσιμη και δυνατο να ελεγχθεί στην εφαρμογή της νομοθεσία, δεν μπορεί να αποκτήσουμε σοβαρή και ευνομούμενη πολιτεία.
  Με την επιχορηγία της ΕΕ η Ολλανδία πριν λίγα χρόνια προχώρησε σε κατάργηση και αναθεώρηση του νομοθετικού της καθεστώτος και περιόρισε την νομοθεσία της κατά το ένα τρίτο.
  Ιδού πεδίο εργασίας και δράσης με παραγωγικές προτάσεις και θέσεις απασχόλησης για τα πανεπιστήμια, τις νομικές σχολές, τους δικηγορικούς συλλόγους και ότι έχει σχέση με την ηλεκρονική αρχειοθέτηση και διαχείριση των νόμων του κράτους.

 • 26 Φεβρουαρίου 2010, 01:01 | κωστας Νευρολόγος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ας ευχηθούμε η διαβούλευση να αποτελέσει μια μητρα για ένα υγιές παιδί…Σα γιατρός νευρολόγος που είμαι θα ήθελα να σας θέσω κάποιες παραμέτρους που πρέπει να λάβει υπόψην το λογισμικό:
  1)Μείωση της γραφειοκρατίας.Με το να μου γεμίσετε το χρόνο με περισσότερα διαδικαστικά αυτό θα είναι σε βάρος της υγείας του ασθενούς.Απλά και μόνο από κόπωση δική μου.
  2)Διαφάνεια.Μπορώ να γράψω όσα Εγκεφαλογραφήματα θέλω και ενώ θα τα πληρωθώ να μην έχω κάνει κανένα.Μήπως πρέπει να βρείτε μηχανισμούς που θα συνδεέουν το μηχάνημα μου να on line για να δείτε αν όντως το έκανα? Μήπως θα ήταν πιο σωστό εκτιμήσετε το έργο μου και να μου αυξήσετε την αμοιβή μου π.χ στα 100 ευρω με τα χαρτακια του δημοσίου και να με πληρώνετε στην ώρα μου για μην αλληλοκοροϊδεύομαστε?Πληρώνετε 5.000 τους δικαστές για να βάζουν μετανάστες στη φυλακή και εμένα που σας σώζω τη ζωή μου πετάτε ένα 20ευρο με καθυστερηση έτους!!!
  3)Μπορείτε να σταματησετε τους ιατρικους επισκέπτες να με αντιμετωπίζουν σαν πεινασμένο και να με τρέχουν σε γεύματα?Οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να μου λένε ότι θα «αναλάβουν» τα φροντιστήρια των παιδιών αν ξεκινήσουμε «συνεργασία»!!! Θελω να με αντιμετωπίσετε σαν επιστήμονα και να μου επιτρέπετε να γραφω την επιστημονική ονομασία και να μην παίρνω τηλ το φαρμακοποιό της γειτονιάς για να μαθω τι είναι το μαιμουδοφαρμακο για την καρδιά που έγραψε στην κυρα Κατίνα ο γιατρός του ΙΚΑ.Δε φοβάμαι αν θα χάσω χρήματα από τις εταιρίες είναι στη δική σας θέληση να ζω την οικογενειά μου από την Ιατρική και όχι από το εμπόριο.Μπορείτε να μου αυξήσετε το μισθό από την ελάττωση στη δαπάνη που θα πετυχετε.
  4)Μπορείτε να εκπαιδευσετε τους φαρμακοποιούς να μην κανουν ιατρική και να μη χορηγούν φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή?Μπορεί κάποιος να τους πει ότι ένας πονοκέφαλος μπορεί να κρύβει έναν όγκο?Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να περιοριστεί στο να στηρίζει τον ασθενή στην εφαρμογή της θεραπείας και όχι στην επιλογή της .Π.χ είναι χρήσιμος σε θέματα παρενεργειών,αλληλεπιδράσεων και συμμόρφωσης αλλά είναι απαγορευτικό να επιλέγει θεραπεία!!!Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να εκπαιδευτεί όχι στο πως θα θεραπεύει αλλα πως θα πείσει τον ασθενή να πάει στο γιατρό και γενικότερα να συμμορφώνει τον ασθενή.
  5.Μπορείτε να σταματήσετε τα ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ?Γιατί ο ασφαλισμενος του δημοσίου να πηγαίνει όπου θέλει και η εργατιά να παρακαλεί να κλείσει ραντεβού για να γράψει φάρμακα ή να εξεταστεί?Γιατί επειδή είμαι στο ΙΚΑ να μην έχω δικαίωμα να εξετάσω τη μάνα μου και να της γράψω φάρμακα που έχει ΙΚΑ?Δεν είμαι γιατρός εγώ???Αν το φτιάξετε το σύστημα μηχανογράφησης σωστά τότε όλοι οι γιατροί θα μπορούν χωρίς παρανομία να συνταγογραφούν ΙΚΑ και να σταματήσει το φαινόμενο των στρατοπέδων συγκέντρωσης και του φασισμού «του γιατρού του ΙΚΑ».Ο μεταξάς έφτιαξε το ΙΚΑ και καλά έκανε αλλά η μεταπολίτευση το μετέτρεψε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης!!!!
  6.Μπορείτε να φτιάξετε ΕΝΑΝ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ των γιατρών με συνεχιζόμενη εκπαίδευση ανεξάρτητη από εταιρίες?Ντρέπομαι να βλέπω νεαρούς γιατρούς στο 3ο έτος ή ακόμα και το νεαρό φαρμακοποιό στη γειτονιά μου να έχουν περισσότερη επιστημονική γνώση από συναδέλφους γιατρούς που τα ιατρεια τους είναι γεμάτα νυχθημερόν και η ιατρική που ασκούν να είναι η ιατρική της αγκαλιάς και του χτυπηματος στην πλάτη.Δεν αρκει να είσαι καλός με τους ασθενείς αλλά πρέπει να τους θεραπεύεις κιόλας.
  Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η λύση έρχεται όταν το σύνθημα «πρώτα ο πολίτης» γίνει πράξη..Όχι πρώτα οι εταιρίες,μετά τα συμφέροντα μετά η μηχανογράφηση και στο τέλος ο πολίτης.Πρώτα ο πολίτης.Οι ανθρωποι θα κάνουμε τη διαφορά και όχι υπολογιστές.Ο Aνδρέας Παπανδρέου έδωσε ζωή στον Έλληνα.Ο Έλληνας πέθανε όμως και είναι ευκαιρία ο γιος του τώρα να τον αναστήσει.ΠΡΩΤΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΠΑΜΕ.

 • 25 Φεβρουαρίου 2010, 23:29 | Χρήστος Αλεξόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Απλή αντιγραφή του συστήματος του Βελγίου. Τίποτα άλλο.

 • 25 Φεβρουαρίου 2010, 13:50 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΣΙΠ ..
  ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΠΙΟ (ΚΑΘΑΡΗ) ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ..

 • 25 Φεβρουαρίου 2010, 11:15 | Κουτέπας Γιώργος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία να εξοικονομηθούν τεράστια ποσά που χάνονται από ατασθαλίες στον χώρο του φαρμάκου.

  «Όταν ξέρουμε ποιος γιατρός γράφει για ποιόν ασθενή ποια φάρμακα και για ποιον λόγο πόσο συχνά και που εκτελούνται οι συνταγές τότε δεν θα πρέπει να εκπλαγεί κανείς εάν οι δαπάνες μειωθούν έως και 30% – Β. Κοντοζαμάνης πρ. ΕΟΦ 2008

  «Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία η σωστή παρακολούθηση της συνταγογραφίας και των διαγνωστικών εξετάσεων που ένα τέτοιο σύστημα εξασφαλίζει μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση δαπανών της τάξης του 30% Δ. Φιλιώτης πρ. ΣΦΕΕ

  Για να συμβεί αυτό το λογισμικό χρειάζεται να έχει τέτοιες προδιαγραφές που να εξασφαλίζουν ότι συνταγογράφηση και χορήγηση φαρμάκου γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ανάγκες υγείας.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η μηχανοργάνωση και δικτύωση του σημείου συνταγογράφησης (ιατρείο), του σημείου εκτέλεσης συνταγής (φαρμακείου) και του σημείου πληρωμής της δαπάνης (ασφαλιστικό ταμείο).

  Οι προδιαγραφές λειτουργίας αυτού του συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω

  1) Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί τόσο online όσο και offline.
  Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται να υπάρχουν κεντρικοί server σε κάθε ασφαλιστικό ταμείο και προγράμματα client σε κάθε ιατρείο και φαρμακείο. Τα προγράμματα client θα πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν και αυτόνομα και να μπορούν να συγχρονιστούν με το server ενημερώνοντας τον για τις συνταγές που εκδόθηκαν ή εκτελέστηκαν όση ώρα δεν υπήρχε δίκτυο.

  2) Οι κανόνες συνταγογράφησης που προβλέπουν οι νόμοι και οι συμβάσεις με τους ασφαλιστικούς φορείς θα πρέπει να αποτελούν τμήμα του λογισμικού του προγράμματος client μη επιδεχόμενου μετατροπής από τον χρήστη (ιατρό ή φαρμακοποιό)

  Παράδειγμα Ι. Μειωμένες συμμετοχές (όπως 0 ή 10%) θα γίνονται επιτρεπτές από το σύστημα μόνο για ενδείξεις που προβλέπει ο νόμος και καταχωρούνται στο ιστορικό υγείας του ασθενούς. Για να καταχωρηθεί δηλαδή μειωμένη συμμετοχή φαρμάκων σε έναν ασθενή θα πρέπει στην ηλεκτρονική κάρτα υγείας του να έχει διαγνωστεί ότι πάσχει από την αντίστοιχη νόσο. Αλλιώς το σύστημα θα πρέπει να απαγορεύει την καταχώρηση μειωμένης συμμετοχής. Εξυπακούεται ότι χρόνιες ασθένειες μειωμένης συμμετοχής στα φάρμακα (π.χ ΧΑΠ, χοληστερίνη, στεφανιαία νόσος κλπ) θα πρέπει να πιστοποιείται η ύπαρξη τους από ελεγκτή ιατρό του ταμείου. Αυτό θα αποτρέψει μεγάλο κομμάτι παράνομων συνταγών που υπάρχουν σήμερα όπου απλό βρογχικό άσθμα βαφτίζεται ΧΑΠ, απλή υπέρταση βαφτίζεται στεφανιαία νόσος, απλή κατάθλιψη βαφτίζεται ψυχωσικό σύνδρομο κλπ) Οι απώλειες των ταμείων είναι τεράστιες από αυτή την πρακτική.

  Παράδειγμα ΙΙ. Το σύστημα δεν θα πρέπει να επιτρέπει την πίστωση της ηλεκτρονικής κάρτας του ασθενούς π.χ με αγωγή που υπερβαίνει τη μέγιστη ημερήσια δόση ή την θεραπεία μηνός. Παράλληλα θα πρέπει να ελέγχεται η ποσότητα των φαρμάκων που έλαβε ο ασθενής μέσα στο χρόνο ώστε να αποτραπεί το φαινόμενο χρόνιος ασθενής για το έτος των 52 εβδομάδων να λαμβάνει φάρμακα που αντιστοιχούν σε 78 εβδομάδες! Για να επιτευχθεί αυτό κάθε χορήγηση φαρμάκων θα πρέπει να αποθηκεύεται εκτός από τον κεντρικό server και στην κάρτα του ασθενούς. Πολλά σπίτια ασθενών έχουν καταντήσει σωστές φαρμακαποθήκες λόγω αυτής της πρακτικής και πολλά φάρμακα απλά καταλήγουν στα σκουπίδια λόγω παρέλευσης της ημερομηνίας λήξης τους. Αυτό συνεπάγεται τεράστια σπατάλη.

  3) Το σύστημα θα πρέπει να έχει ανοικτή αρχιτεκτονική ώστε να μπορεί να επεκταθεί σε μελλοντικές απαιτήσεις

  a) Είναι γνωστό ότι ετοιμάζεται Ευρωπαϊκή κοινοτική Οδηγία που αφορά την ιχνηλασιμότητα και μοναδική ταυτότητα του κάθε φαρμάκου από την παραγωγή του έως και τη χορήγηση του στον τελικό ασθενή σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι προδιαγραφές της Πανευρωπαϊκής Μοναδικής Ταυτότητας (Barcode) του κάθε κουτιού φαρμάκου θα πρέπει να μπορούν να ενσωματωθούν και στο Ελληνικό σύστημα Ελέγχου της συνταγογράφησης. Επιπλέον είναι πιθανό να χρειάζεται πρόβλεψη διασύνδεσης με αντίστοιχες Ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων

  b) Ενδεχόμενη συνταγογράφηση με δραστική ουσία θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να δέχεται για την εκτέλεση της συνταγής έναν αριθμό διαφορετικών σκευασμάτων (π.χ και depon και panadol στην συνταγογράφηση παρακεταμόλης).

  4) Οι προδιαγραφές hardware του συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις απλούστερες δυνατές λύσεις.

  Παράδειγμα συνταγή θα πρέπει να μπορεί να εκτυπωθεί από απλό εκτυπωτή και να μην απαιτεί πολύπλοκα μηχανήματα εκτύπωσης συνταγών. Οι συνταγές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4 σε πλάτος.

  5) Η εφαρμογή του συστήματος θα πρέπει να περιορίζει την γραφειοκρατία.

  a) Στόχος είναι η σταδιακή κατάργηση των χάρτινων συνταγών και η εξολοκλήρου αντικατάσταση τους από ηλεκτρονικές. Το ίδιο ισχύει και για τις καταστάσεις συνταγών του κάθε ιατρείου και φαρμακείου που θα αποστέλλονται στο ασφαλιστικό ταμείο μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Μαζί με αυτά θα καταργηθεί η αναγκαιότητα για αρίθμηση των συνταγών (αφού εισάγονται στο σύστημα με σειρά προτεραιότητας) κλπ

  b) Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να επιδιωχθεί η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της αυτοκόλλητης ΤΑΙΝΊΑΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ (κουπόνι φαρμάκου) που αποτελεί την πηγή της πλειοψηφίας των ατασθαλιών και αδυναμιών του συστήματος. Αυτή θα πρέπει να αντικατασταθεί από ταινία (barcode) γνησιότητας ΧΩΡΙΣ δυνατότητα απόσπασης από το φάρμακο ώστε να το συνοδεύει συνεχώς ακόμα και ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ στον ασθενή ή την εξαγωγή του. Είναι προφανές ότι το σύστημα δεν θα πρέπει να επιτρέπει την καταχώρηση ενός φαρμάκου σε παραπάνω από μία συνταγή.

  c) Επιπλέον ο έλεγχος των συνταγών θα αυτοματοποιηθεί. Το σύστημα θα αποτρέπει τις τυπικές παραλείψεις και τις ηθελημένες ατασθαλίες. Έτσι θα απελευθερωθεί το δυναμικό των ελεγκτών των ταμείων που απασχολούνται σήμερα με το να αναζητούν σφραγίδες και υπογραφές και θα στραφεί στην αναζήτηση και την πάταξη των πραγματικών πληγών του συστήματος που είναι η κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, η συναλλαγή φαρμακευτικής εταιρίας – ιατρού, η συναλλαγή φαρμακείου – ιατρού κ.ο.κ

  d) Οι ασθενείς χρόνιων παθήσεων θα πρέπει να μπορούν να εξυπηρετηθούν με τρόπους χωρίς την προσέλευση τους στο ιατρείο. Παράδειγμα η ανανέωση της συνταγής του να μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή αφού συνδεθεί με αυτόν του ιατρού τους. Μια άλλη λύση είναι η πρόβλεψη έκδοσης συνταγής αυτόματα ανανεούμενης για χρονική διάρκεια π.χ 6 μηνών.

  6) Ιδιαίτερη στόχευση χρειάζεται να δοθεί στις οργανωμένες απάτες που κοστίζουν τεράστια ποσά στην κοινωνική ασφάλιση.

  a) Ενδεικτικά αναφέρεται η παρακράτηση ταινιών γνησιότητας από φάρμακα που εξάγονται ώστε να χρησιμοποιηθούν σε πλαστές συνταγές. Κάθε εξαγωγέας φαρμάκων στο εξωτερικό θα πρέπει υποχρεωτικά να εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα τα barcodes των φαρμάκων που εξήγαγε. Εάν αυτές ανιχνευθούν σε συνταγές ασφαλισμένων στην Ελλάδα θα πρέπει να επιληφθεί η δικαιοσύνη.
  b) Ο ίδιος έλεγχος θα πρέπει να γίνεται και σε φάρμακα που χορηγούνται σε ασθενείς νοσοκομείων και κλινικών ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχα φαινόμενα.

  Συνοπτική δομή Λειτουργίας του συστήματος

  Α) Ασθενής/ Ασφαλισμένος.

  Είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρονική κάρτα – βιβλιάριο υγείας που περιλαμβάνει το ιατρικό του ιστορικό, την φαρμακευτική αγωγή που έχει λάβει κατά το παρελθόν, τις λοιπές παροχές υγείας, διαγνωστικές εξετάσεις κλπ.

  Β) Ιατρείο / Νοσηλευτικό Ίδρυμα

  Είναι εφοδιασμένο με Η/Υ με εξοπλισμό ανάγνωσης και εγγραφής στην κάρτα του ασθενούς. Το λογισμικό του έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει συνταγή φαρμάκων που υποχρεωτικά θα ακολουθεί τους εκάστοτε κανόνες συνταγογράφησης του ασφαλιστικού συστήματος (π.χ λίστα φαρμάκων, μέγιστος αριθμός φαρμάκων ανά συνταγή, θεραπευτικές ομάδες, στόχοι εξοικονόμησης δαπανών μέσω generics κλπ).

  Το ιατρείο είναι συνδεδεμένο με τη βάση δεδομένων του ασφαλιστικού συστήματος και είτε online είτε σε δεύτερο χρόνο ενημερώνει τη βάση αυτή για κάθε νέα συνταγή που εξέδωσε.

  Γ) Φαρμακείο

  Είναι εφοδιασμένο με Η/Υ με εξοπλισμό ανάγνωσης και εγγραφής στην κάρτα του ασθενούς. Το λογισμικό του ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ της συνταγής του ιατρού (κυρίως στα θέματα ποσοτήτων!) ώστε να αποφευχθούν παρατυπίες. Εάν διατηρηθεί ο κανονισμός εκτέλεσης των συνταγών εντός 5 ημερών οι ημερομηνίες δεν μπορούν να μεταβληθούν παρά μόνο μέσω του κεντρικού συστήματος.

  Το φαρμακείο χρειάζεται να έχει τη δυνατότητα αντικατάστασης με φάρμακο ίδιας δραστικής ουσίας σε περιπτώσεις ανάγκης (π.χ εφημερίες, επείγοντα περιστατικά κλπ)

  Το φαρμακείο ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο (online) για την εκτέλεση της συνταγής το ταμείο. Επιπλέον κάθε τέλος του μηνός αποστέλλει ηλεκτρονική κατάσταση εκτελεσθέντων σε κάθε ασφαλιστικό ταμείο ώστε να εισπράξει τους λογαριασμούς του.

  Δ) Ασφαλιστικό ταμείο – Ασφ. Σύστημα

  Διατηρεί τις βάσεις δεδομένων του συστήματος και λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο όλες τις συνταγές φαρμάκων, διαγνωστικών εξετάσεων ,υλικών που εκτελούνται

  Μπορεί να εισάγει και να αναβαθμίσει αυτόματα τα λογισμικά ιατρείων και φαρμακείων με τους εκάστοτε κανόνες συνταγογράφησης και χορήγησης. (Μέγιστες ποσότητες, συμμετοχές ασθενειών, νέα φάρμακα κ.ο.κ)

  Σε κάθε ταμείο γίνεται έλεγχος και στατιστική επεξεργασία των συνταγών. Το σύστημα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε και αυτόματα να δίνει alerts όταν παρατηρούνται στατιστικές αποκλείσεις από το μέσο όρο. Παράδειγμα όταν ένα φαρμακείο κάνει 500% υψηλότερους τζίρους από το μέσο όρο κάποιος θα πρέπει να το ελέγξει. Επίσης όταν γίνονται επανειλημμένες χορηγήσεις ακριβών φαρμάκων χρειάζεται να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Τα ίδια ισχύουν και για την συνταγογράφηση των ιατρών.

  Το δυναμικό των ελεγκτών των ταμείων θα απελευθερωθεί από τον γραφειοκρατικό έλεγχο των συνταγών (άνευ αντικειμένου σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα). Η εκπόνηση από μέρους τους στατιστικών ελέγχων κατανομής της δαπάνης σε ασθένειες, σκευάσματα, σημεία συνταγογράφησης, φαρμακεία και εταιρίες θα μας τροφοδοτήσουν με πολύτιμα δεδομένα. Η εμπειρία τους σε αυτό τον τομέα είναι καθοριστική μια και αποτελούν τον τελικό αποδέκτη όλων των συνταγών που αφορούν κάθε ταμείο και γνωρίζουν κυριολεκτικά όλους τους τρόπους από τους οποίους μπορεί να προέλθει κάποια υπέρβαση.

  Ο επιτόπου έλεγχος των ταμείων σε φαρμακεία, ιατρούς και ασφαλισμένους θα πρέπει να μετατραπεί από τυχαίο – δειγματοληπτικό σε στοχευμένο. Το μηχανογραφικό σύστημα βάσει ειδικών αλγορίθμων που θα αφορούν υπερβάσεις της συνταγογράφησης θα προτείνει τους φορείς που πρέπει να ελεγχθούν χωρίς δυνατότητα «διοικητικής αλλαγής» αυτών που έχουν προταθεί για έλεγχο από το σύστημα. Ο επιτόπιος έλεγχος μάλιστα θα πρέπει να είναι διαρκής (π.χ για χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας) αλλά και συμβουλευτικός. Π.χ σε σημεία συνταγογράφησης που παρατηρούνται συνεχείς υπερβάσεις θα πρέπει να δίνονται κατευθύνσεις φαρμακοοικονομίας.

  Ε) Ανάδοχος – Εταιρία υποστήριξης του λογισμικού. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να υπάρξει για την διατήρηση του ιατρικού απόρρητου και των προσωπικών δεδομένων. Κανείς από τους χρήστες και βέβαια και η εταιρία του λογισμικού δεν θα πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση στα αρχεία χωρίς τη συγκατάθεση του ασφαλισμένου.

  Κουτέπας Γιώργος
  Φαρμακοποιός
  Πτυχίο Επιχειρησιακής Ερευνας κ Μαρκετινγκ Οικ. Πανεπιστ. Αθηνών

 • 25 Φεβρουαρίου 2010, 11:20 | Στέργιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κάποιες παρατηρήσεις ακόμη…

  Το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι απλά το μέσο για να γίνει η εξοικονόμηση στον τομέα του φαρμάκου και δεν θα μειώσει απευθείας το κόστος. Απεναντίας αρχικώς το κόστος θα αυξηθεί καθώς ένα εκτενές σύστημα μηχανογράφησης θα πρέπει να εγκατασταθεί και να συντηρείται σε καθημερινή βάση (νέα σκευάσματα, νέοι γιατροί στο σύστημα, αποχώρηση ιατρών κτλ.)

  Μείωση του κόστους της φαρμακευτικής θεραπείας των ασθενών μπορούν να κάνουν μόνο οι θεράποντες ιατροί και για να το κάνουν αυτό θα πρέπει να έχουν κίνητρο!

  Για να εξηγήσω τι εννοώ… Σε πολλές παθήσεις υπάρχουν διάφοροι τρόποι θεραπείας (Φάρμακο Α, Β, Γ). Σε αρκετές (στις περισσότερες) περιπτώσεις δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση (τυχαιοποιημένες προοπτικές μελέτες υπεροχής) για την υπεροχή ενός φαρμάκου έναντι του άλλου, κι αν υπάρχουν αυτό αφορά μόνο συγκεκριμένες υποομάδες του γενικού πληθυσμού και όχι σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Συνεπώς σε πολλές περιπτώσεις είναι στη διακριτική ευχέρεια του ιατρού να συνταγογραφήσει ένα φθηνότερο φάρμακο με εξίσου καλή ή τουλάχιστον όχι στατιστικώς σημαντικά χειρότερη δράση έναντι ενός άλλου ακριβότερου φαρμάκου.

  Το ζητούμενο είναι λοιπόν πιο θα είναι το κίνητρο για να το κάνει αυτό ο ιατρός. Μια μέθοδος που εφαρμόζεται στο εξωτερικό (εκτός νοσοκομείων) είναι το να έχει ο κάθε ιατρός στο ιατρείο του ένα συγκεκριμένο budget ανα χρόνο. Για παράδειγμα ο Παθολόγος Χ μπορεί να δαπανήσει ετησίως για τους ασθενείς του Ψ ασφαλιστικού ταμείου Ζ χιλιάδες ευρώ. Ο συγκεκριμένος ιατρός θα πρέπει να δαπανήσει με προσοχή τα χρήματα που έχει διαθέσιμα στους ασθενείς του καθώς κινδυνεύει αν συνταγογραφεί αλόγιστα να χάσει στα μέσα της χρονιάς τη δυνατότητα συνταγογράφησης, με αποτέλεσμα να χάσει και τους ασθενείς που θα κατευθυνθούν αλλού. Προϋπόθεση βέβαια είναι και η ελεύθερη επιλογή ιατρού (Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία είναι συμβεβλημένα με όλους τους ιατρούς).

  Το ετήσιο ποσό συνταγογράφησης ανά ιατρό είναι κατόπιν θέμα διαπραγμάτευσης μεταξύ των ασφαλιστικών ταμείων/κράτους/ιατρικών συλλόγων/νοσοκομείων κτλ Και εξαρτάται από την πολιτική υγείας.

 • 25 Φεβρουαρίου 2010, 10:53 | Στέργιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Να προσθέσω κι εγώ μερικές παρατηρήσεις…

  Σαφώς όλα τα παραπάνω αναφέρονται σε παροχές από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τι θα γίνεται σε περίπτωση που κάποιος δεν θέλει να κάνει χρήση της ασφαλιστικής του κάλυψης; Θέλει για παράδειγμα να επισκεφτεί ιδιωτικά έναν ιατρό (για τον Α ή Β λόγο) και θέλει να πληρώσει το φάρμακο που θα λάβει χωρίς κάλυψη μέρος των εξόδων από το ασφαλιστικό του ταμείο; Θα μπαίνει κι αυτός στο σύστημα; Θα διατηρηθεί παράλληλο σύστημα ιδιωτικής συνταγογράφησης;

  Και κάτι ακόμη. Θα αποκτά αυτόματα και χωρίς την συγκατάθεση του ασθενούς ο κάθε ιατρός πρόσβαση στην προηγούμενη συνταγογράφηση του ασθενούς; Τι γίνεται αν ο ασθενής δεν το επιθυμεί αυτό; Δεν προσβάλλονται τα προσωπικά του δικαιώματα μέσω της τόσο ελεύθερης χρήσης προσωπικών δεδομένων; Θα μπορεί λόγου χάρη ο ασθενής μέσω κάποιου εντύπου/εκτύπωσης να ενημερώνει έναν τρίτο ιατρό για τα φάρμακα που λαμβάνει έχοντας διασφαλίσει οτι στο αρχείο συνταγογράφησής του θα έχει πρόσβαση μόνο ο οικογενειακός ιατρός;

 • 25 Φεβρουαρίου 2010, 08:26 | Κ.Ν. Φέρμας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στην μεγάλη προσπάθεια για το συμμάζεμα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη σημασία και στους παρακάτω παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν σημαντικά τη φαρμακευτική δαπάνη:

  Ι) Μεγάλη είναι η ευθύνη των κατόχων βιβλιαρίων ασθενείας οι οποίοι δανείζουν τα βιβλιάριά τους σε τρίτους επιβαρύνοντας έτσι το Ταμείο τους με πανάκριβα, περιττά φάρμακα, ιατρικές πράξεις και εξετάσεις. Πρέπει να θεσπιστούν βαρύτατες ποινές για όλους τους εμπλεκόμενους (ασφαλισμένους-κατόχους βιβλιαρίων, τρίτους, ιατρούς, ιατρικά εργαστήρια).

  ΙΙ) Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν πληρώνουν επίσκεψη στα ιατρεία, «γραφούν» μετά μανίας φάρμακα μηδαμινής αξίας, αρνούμενοι να πληρώσουν μερικά λεπτά ή λίγα ευρώ για να τ’ αγοράσουν χωρίς συνταγή με αποτέλεσμα το Ταμείο τους να πληρώνει επίσκεψη 20 τουλάχιστον ευρώ στο γιατρό για κάθε παρόμοια συνταγογράφηση. Έτσι, αν υποθέσουμε ότι σε κάθε φαρμακείο πηγαίνουν κάθε μήνα 5 μόνο τέτοιες «περιττές» συνταγές αξίας 1 ευρώ, τότε εύκολα υπολογίζουμε ότι συνολικά ο ΟΠΑΔ πληρώνει: 5 συνταγές Χ 10.000 φαρμακεία Χ 20 ευρώ επίσκεψη Χ 12 μήνες = 12 εκατομ. Ευρώ / χρόνο.
  Ο υπολογισμός είναι πρόχειρος και αυθαίρετος. Τα λεφτά μπορεί να είναι λιγότερα ή πολύ περισσότερα αλλά θα μπορούσε να τα γλιτώσει το Κράτος αν ο ασφαλισμένος πλήρωνε 1-2 ευρώ για να αγοράσει το φάρμακό του παρακάμπτοντας τον ιατρό. Ασφαλώς ο κάθε ασφαλισμένος πρέπει να παίρνει ό,τι δικαιούται αλλά πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας ότι ένα φάρμακο των 2 ευρώ κοστίζει στον ΟΠΑΔ 21 ευρώ και 50 λεπτά.

  ΙΙΙ) Πολλοί δημ. υπάλληλοι κάνουν τα στραβά μάτια όταν ο γιατρός τους στέλνει να θεωρήσουν πανάκριβες πράξεις τις οποίες όμως δεν έχει κάνει. Για παράδειγμα, μεγάλη είναι η ευθύνη του ασφαλισμένου ο οποίος πηγαίνει στον καρδιολόγο του για να γράψει μια επαναλαμβανόμενη συνταγή και αυτός γράφει π.χ. καρδιογράφημα, υπέρηχο και άλλες πράξεις για τις οποίες θα πληρωθεί από το Κράτος αλλά ουδέποτε έκανε. Και σ’ αυτήν την περίπτωση ο πέλεκυς πρέπει να είναι πολύ βαρύς.

  ΙV) Εφόσον δεν υπάρχουν σχέδια για την ίδρυση Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας θα πρέπει να τρίξουν λίγο τα δόντια των φαρμακοβιομηχανιών οι οποίες πολλές φορές παίζουν με το κράτος αλλά και με τους ασθενείς. Πώς αλλιώς εξηγείται το ότι φάρμακα για χρόνιες παθήσεις τα οποία λαμβάνονται ακόμη και 2 φορές ημερησίως και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, περιέχουν 10 ή 14 χάπια ανά συσκευασία με αποτέλεσμα να χρειάζονται έως και 73 εμβαλλάγια ανά έτος, πληρώνοντας μαζί όλο αυτό το χαρτί και το πλαστικό ενώ φάρμακα π.χ. για οξύ πόνο τα οποία θα τα λάβουμε για 3-4 ημέρες περιέχουν 50 χάπια από τα οποία τα 45 θα καταλήξουν στα σκουπίδια; Στη Γερμανία τα φάρμακα για χρόνιες παθήσεις περιέχουν 180 χάπια ανά συσκευασία.
  Αν δεν μπορεί να εφαρμοστεί και εδώ αυτό, να εξεταστεί το ενδεχόμενο της χύμα χορήγησης ορισμένων κατηγοριών φαρμάκων. Αν δηλαδή χρειάζεται 1 χάπι πρωί-μεσημέρι-βράδυ για μία εβδομάδα, ο φαρμακοποιός να χορηγεί ακριβώς 21 χάπια.

  V) Να εφαρμοστεί σύστημα συλλογής και διαχείρισης φαρμάκων (από αυτά που δεν χρησιμοποιούμε πλέον και πρόκειται να καταλήξουν σε κάποιο συρτάρι μέχρι να λήξουν αλλά και από δωρεές) και χορήγησής τους σε Νοσοκομεία, Στρατό, Αγροτικά ιατρεία, φυλακές, κλινικές, Γηροκομεία και άλλα ιδρύματα μειώνοντας κατά πολύ τη δαπάνη αλλά και τη μόλυνση του περιβάλλοντος αφού πουθενά δεν υπάρχει ειδικός, κρατικός χώρος συλλογής και καταστροφής ληξιπρόθεσμων και μη χρησιμοποιούμενων φαρμάκων. Σε αυτήν την προσπάθεια μεγάλο ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν οι κατά τόπους Φαρμακευτικοί Σύλλογοι.

  VI) Να εφαρμοστεί ένα και μοναδικό Ταμείο Ασθενείας για όλους τους ασφαλισμένους με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολο το νοικοκύρεμα και να σταματήσει η γελοιότητα των βιβλιαρίων ασθενείας, του καρμπόν, της μουτζούρας και της γραφειοκρατίας (στο 2010 ζούμε) αλλά να χορηγηθούν κάρτες παρόμοιες με τις πιστωτικές. Όπως δεν μπορείς να κάνεις ανάληψη από κάποιο ΑΤΜ αν δεν έχεις χρήματα στον λογαριασμό σου έτσι, προφανώς, δεν θα επιβαρύνεις το Ταμείο σου παίρνοντας φάρμακα από ένα φαρμακείο ή να κάνοντας εξετάσεις αν δεν το δικαιούσαι, αν έχεις ξαναπάρει το τελευταίο χρονικό διάστημα ή αν δεν είσαι ασφαλιστικά τακτοποιημένος.

 • 24 Φεβρουαρίου 2010, 22:49 | Γερογιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  …….Για να είναι αποτελεσματικό το μέτρο, θα πρέπει:
  1,- Να συνδυασθεί με (α) τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς , (β)με Νοσηλευτικά ιδρύματα, κρατικά και ιδιωτικά, πάσης βαθμίδας και ειδικότητας (γ) με το θεράποντα ιατρό και εργαστήριο και (δ) με το φαρμακείο.
  2,- Να περιλαμβάνει όχι μόνο τα φάρμακα, άλλα και τα αναλώσιμα (χειρουργείου, τεχνητού νεφρού και παρόμοια)
  3.-Είναι ευκαιρία να γίνει αρχή για μια γενική υποκατάσταση σε πρώτο χρόνο (και αντικατάσταση στο απώτερο μέλλον) ΟΛΩΝ των αριθμών μητρώων με ένα και μοναδικό τον Α.Φ.Μ.
  Άλλωστε το θέμα είναι πρώτιστα οικονομικό. Και έτσι οικονομικός έλεγχος θα γίνεται σ όλους τους εμπλεκομένους.
  4.- Χρήση «έξυπνης» κάρτας (τσιπ) : ΝΑΙ. Αλλά κάρτας για όλες τις σχέσεις μας με το ευρύτερο Δημόσιο και όχι μόνο τομέα. Οπουδήποτε δηλ. απαιτείται ταυτοποίησή μας. (ακόμα και στα καταστήματα για την συλλογή αποδείξεων για τη φορολογική μας δήλωση.
  5.-Επιβολή διπλογραφικού λογιστικού μηχανογραφικού συστήματος στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τα παραστήματά τους.. Όμως ΕΝΑ και το ΙΔΙΟ πρόγραμμα σε ΟΛΑ τα ιδρύματα για να μπορεί υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους, δυνατότητα παρακολούθηση ς και ελέγχου από επιτελικό φορέα, ευχερής εκπαίδευση του προσωπικού, και χαμηλό κόστος συντήρησης.
  (Όχι αυτό πού έγινε επί Ν.Δ.. , όπου στα 150 Νοσοκομεία της χώρας εγκαταστάθηκαν 150 διαφορετικά προγράμματα, με αποτέλεσμα
  αναποτελεσματικότητα, μηδενικός έλεγχος και δυσχερέστατη και ατελή εκπαίδευση του προσωπικού και υψηλό κόστος συντήρησης.
  Γερογιάννης 24-02-2010

 • 24 Φεβρουαρίου 2010, 19:16 | Πέτρος Τριανταφυλλίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1. Οι γιατροί, κατά πράξη και περίπτωση, που έχουν το δικαίωμα συνταγο-γράφησης, θα έχουν κωδικό τον οποίο και θα αναγράφουν σε κάθε συνταγή. Ο κωδικός αυτός θα εκχωρηθεί απο την κεντρική υπηρεσία και σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του συστήματος.
  2. Κάθε ασφαλισμένος θα έχει τον ατομικό κωδικό του, ο οποίος θα ανα- γράφεται σε κάθε συνταγογράφηση.
  3. Κάθε φάρμακο θα φέρει τον κωδικό καταχώρησης, στο μητρώο φαρμάκου στον ΕΟΦ, ή σε όποιον άλλον Οργανισμό επιλεγεί για το σκοπό αυτό.
  4. Θα υπάρχει ένας και μοναδικός Οργανισμός Καταγραφής και Αδειοδότησης Φαρμάκου, για όλα τα φάρμακα, εισαγόμενα και εγχώρια, ο οποίος θα κατηγοριοποιεί και θα χωρηγεί τον κωδικό του φαρμάκου.
  5. Ο φαρμακοποιός, πριν την εκτέλεση της συνταγής, θα ελέγχει τη δυνα- τότητα χωρήγησης, του ή των φαρμάκων, της συγκεκριμένης συνταγής – μέσω του δικτυακού ηλεκτρονικού συστήματος – η οποία ταυτόχρονα και θα καταχωρείται.
  6. Καταργείται ο Ελεγκτής Γιατρός αφού ο έλεγχος που ασκούσε μέχρι τώρα θα περιλαμβάνεται στο λογισμικό, του παραπάνω ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου.
  7. Σε περίπτωση εκτέλεσης συνταγής, παρακάμπτωντας ο Φαρμακοποιός την προβλεπόμενη διαδικασία, δεν θα καταβάλλεται σ’ αυτόν, απο τον ασφαλι- στικό φορέα, η αναλογούσα αξία του συγκεκριμένου φαρμάκου.
  8. Τα παραπάνω θα έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την εκτέλεση των ιατρικών παραπεμπτικών, όλων παρακλινικών εξετάσεων που πραγματοποιού- νται, είτε σε Κρατικά Νοσοκομεία είτε σε Ιδιωτικά Εργαστήρια.

 • 24 Φεβρουαρίου 2010, 18:44 | πετρος βαρδης ιατρος ακτινολογος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  δεν βλεπω με ποιο τροπο θα περικοπουν οι συνταγογραφησεις σε βιβλιαρια δημοσιων υπαλληλων ,αλλα και ατομικων βιβλιαριων αλλων ταμειων ,πχ, τα νεα ατομικα βιβλιαρια τουΙΚΑ,φαρμακων για μη δικαιουχους.(συγγενεις κλπ).
  Μηπως θα επρεπε να υπαρχει ποσοστο συμμετοχης στην φαρμακευτικη δαπανη κλιμακουμενο αναλογα με τον αριθμο των ιατρικων επισκεψεων κατα ασθενη,
  εξαιρουμενων βεβαιως των χρονιων νοσηματων?
  ειναι κοινο μυστικο οτι πολλακις τα βιβλιαρια χρησιμοποιουνται για την εξυπηρετηση μη δικαιουχων.
  Τι προτιθεσθε να κανετε γι αυτο?

 • 24 Φεβρουαρίου 2010, 14:49 | Aλέκος Βλαχονάσιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΠΑΙΡΝΩ ΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟ ΑΞΙΑΣ 3ε. ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ
  ΓΡΑΨΕΙ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΑΞΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΝΤΙ 3ε ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
  3ε+ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ. ΝΑ ΚΑΘΙΕΩΡΗΘΕΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗ
  ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ,ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ.

 • 24 Φεβρουαρίου 2010, 13:38 | Διαμαντάκος Γιώργος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
  1. ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
  Η ύπαρξη λίστας αποτελεί πολιτική αμφισβητούμενης αποτελεσματικότητας. Βραχυπρόθεσμα ίσως μειώνει ή τουλάχιστον συγκρατεί τις δαπάνες για φάρμακα των Ασφαλιστικών Ταμείων . Δοκιμάζεται εδώ η κατάρτισή της. Αν για παράδειγμα μένει εκτός λίστας ένα φάρμακο λόγω της υψηλής τιμής του, ενώ είναι (πιθανότατα) αφενός πιο αποτελεσματικό και με λιγότερες παρενέργειες από άλλα και αφετέρου περιορίζει την πολυφαρμακία υποκαθιστώντας 2-3 άλλα σκευάσματα, τότε η λίστα θα έχει αποτύχει, έστω και αν έχει υπέρ της το ελκυστικό επιχείρημα της μείωσης (προσωρινής κατά τη γνώμη μας) της φαρμακευτικής δαπάνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι προσχωρούν στην αντίληψη ότι πρέπει να παίρνουν κάποιο χάπι για να αισθάνονται καλά. Θεωρούν μάλιστα κακό έναν ιατρό που τον επισκέφθηκαν και δεν τους έδωσε κάποιο φάρμακο. Η λίστα κατά την εφαρμογή της στο παρελθόν, σιγά – σιγά άρχισε πράγματι να γεμίζει, με φθηνά και αμφίβολης αποτελεσματικότητας φάρμακα . Η δαπάνη για Φαρμακευτική περίθαλψη για ένα διάστημα συγκρατήθηκε, δεν μειώθηκε όμως κατά την χορηγούμενη ποσότητα όπως τονίσαμε. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε το προοίμιο μεγάλων ανισορροπιών στην αγορά του φαρμάκου. Για τους γνώστες θα θυμίσουμε την ιστορία με την έξοδο από την λίστα του ZANTAC ενός καλού φαρμάκου. Ξαφνικά γέμισε η λίστα με 4 – 5 νέα αντίστοιχα φάρμακα που έπρεπε να πωληθούν . Τελικά η χορηγούμενη ποσότητα συνολικά μάλλον αυξήθηκε. Με το παραμικρό σε μία συνταγή έμπαινε και ένα φάρμακο για το στομάχι. Μεσοπρόθεσμα (8 – 12 μήνες) και σε συνδυασμό με την πολιτική κοστολόγησης των φαρμάκων που γινόταν με βάση τις τρείς φθηνότερες στο είδος χώρες, άρχισαν να δημιουργούνται τεχνητές ελλείψεις, και να γίνονται παράνομες ή παράτυπες εξαγωγές που ήταν σχεδόν αδύνατον να ελεγχθούν. Φθάσαμε στο σημείο π.χ. για ένα φάρμακο που ήταν σε έλλειψη (πάλι το ZANTAC – που γι’ αυτό βγήκε από την λίστα;) να δίνουν στο φαρμακείο ένα κουτί και να αναγκάζουν σε ψεύτικη χρέωση τριών, λόγω των εξαγωγών των άλλων δύο (παράνομα;) στην Αγγλία. Όλα αυτά και άλλα για τα οποία ο χώρος εδώ για ανάλυση δεν επαρκεί (θέμα ΕΟΦ ) ή είναι σε όλους γνωστά (σχέσεις Ιατρών και εταιριών) οδήγησαν σε ένα ανεξέλεγκτο αλαλούμ στην αγορά και σε διαρκώς διογκούμενη ανασφάλεια στους ασφαλισμένους των Ταμείων (έτσι θα διαπαιδαγωγηθεί άραγε ο κόσμος ενάντια στην πολυφαρμακεία;). Αποτέλεσμα: Πολιτικές υποχωρήσεις και παραχώρησεις. Δηλαδή ανακοστολογήσεις χαλάρωση ελέγχων κ.λ.π. Μακροπρόθεσμα δημιούργήθηκαν ολιγοπωλιακές καταστάσεις. Αν ψάξει κάποιος και σήμερα την αγορά, θα του προκαλέσει εντύπωση μία εταιρεία που αγοράζει με καλπασμό ότι βρεί μπροστά της και πριν ελάχιστα χρόνια δεν είχαν ούτε καρέκλα να καθήσουν. Απο την άλλη, όλα αυτά οδήγησαν σε απονεύρωση και αναποτελεσματικότητα τον ΕΟΦ . Παράδειγμα; Πριν μερικούς μήνες υπήρξε έλλειψη του εμβολίου του πνευμονιόκοκκου λόγω του ότι η εταιρία (αν είναι αληθή τα δημοσιεύματα) ζητούσε ανακοστολόγηση . Ανέλαβε λοιπόν ο ΕΟΦ να καλύψει την αγορά. Μάλιστα, ενώ το εμβόλιο έκανε 15 ευρώ και η εταιρία ζητούσε μάλλον 20(;), ο ΕΟΦ έκανε δύο εισαγώγες . Η μία με 37 και η άλλη με 47 ευρώ. Η λίστα τελικά, είναι μια πολιτική που θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί παρεμβαίνει διοικητικά, σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη αγορά με πολύ λεπτές ισορροπίες. Θέλει επίσης ισχυρούς μηχανισμούς υποστήριξης (και όχι τόσο επιβολής) που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Επιπλέον κάτι που έστω και προσωρινά είχε επιτυχία στο παρελθόν (η λίστα), δεν σημαίνει με κανένα τρόπο ότι θα επιτύχει και σήμερα. Μπορεί να δημιουργήσει ελπίδες στην αρχή και άσχημα έως μη αναστρέψιμα αποτελέσματα αμέσως μετά.

  2. ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ
  Οι μέχρι σήμερα τρόποι ελέγχου που εφαρμόσθηκαν από τα Ασφαλιστικά Ταμεία εμπεριείχαν δύο βασικά μειονεκτήματα. Πρώτο και βασικότατο ήταν οτι οι έλεγχοι εξαντλούνταν στην γραφειοκρατική νομιμότητα της δαπάνης. Δεν έχουμε δεί μέχρι σήμερα έλεγχο της αποτελεσματικότητας της δάπάνης. Ελεγχο που να μετρά όχι μόνο το αν υπάρχει π.χ. η σφραγίδα του ιατρού ή του ελεγκτή στη συνταγή ή το παραπεμπτικό, αλλά και αν η δαπάνη για φάρμακα ή εξετάσεις είναι ορθολογική. Αν παράγει αποτέλεσμα που εντάσσεται στις γενικότερες επιδιώξεις των Ασφαλιστικών Οργανισμών και του Κράτους, ενάντια στην πολυφαρμακία και τις άσκοπες εξετάσεις για την εξαγωγή διάγνωσης και τη θεραπεία. Ο εξορθολογισμός και όχι η γραφειοκρατική περικοπή της δαπάνης, οδηγεί με ασφάλεια τις δαπάνες στο πραγματικό τους μέγεθος, δημιουργεί ανάλογη παιδεία στους ιατρούς και στους ασφαλισμένους, και τέλος διευκολύνει τα Ασφαλιστικά Ταμεία στη χάραξη και την εφαρμογή της πολιτικής τους. Για παράδειγμα υπάρχουν κάποιοι ιατροί στις γειτονιές που σπανίως παραπέμπουν τους ασθενείς στα Νοσοκομεία ή τις Κλινικές. Αντιμετωπίζουν τα περιστατικά μόνοι τους και μάλιστα επιτυχημένα και ως προς τη διάγνωση και ως προς τη θεραπεία. Υπάρχουν άλλοι που είτε από ανεπάρκεια είτε από συμφέρον, με το παραμικρό παραπέμπουν τον ασθενή σε κάποιο Νοσοκομείο ή Κλινική. Στην πρώτη περίπτωση, πιθανόν οι δαπάνες που προκαλεί ο ιατρός αυτός, να εμφανιζόνται ως περισσότερες από εκείνες του δεύτερου, επειδή το περιστατικό έχει φύγει νωρίς από τα χέρια του τελευταίου. Στην ουσία οι δαπάνες που προκύπτουν από τον δεύτερο είναι μεγαλύτερες και όχι μόνο. Δημιουργείται παράλληλα ένα ισοπεδοτικό σύστημα αξιολόγησης των ιατρών και δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά η κατευθυνόμενη συνταγογραφία ή παραπομπή. Αν πάρετε στα χέρια σας το καινούργιο έντυπο της συνταγής π.χ. του ΙΚΑ θα διαπιστώσετε ότι χρειάζεται έξι υπογραφές του ιατρού και του ελεγκτή για να συμπληρωθεί νομότυπα. Έλεος. Η συνθήκη της Λωζάνης σίγουρα χρειάστηκε λιγότερες. Υπάρχουν δεκάδες τετραγωνάκια που πρέπει να συμπληρωθούν προσεκτικά αλλιώς η συνταγή δεν θα μπορεί να διαβασθεί μηχανογραφικά. Πάλι έλεος. Ο σχεδιασμός των εντύπων είναι πολύ σοβαρή υπόθεση γιατί εκφράζει την λειτουργία τη δομή και την στοχοθεσία κάθε Οργανισμού. Βρισκόμαστε υποτίθεται σε διαβούλευση και οι αρμόδιοι έχουν ήδη αποφασίσει τα έντυπα; Σε κανέναν από τους στατιστικούς συνδυασμούς που διαφαίνονται στο έντυπο δεν προκύπτει κάποιο αποτέλεσμα ουσίας και αποτελεσματικότητας της δαπάνης όπως την προσδιορίσαμε παραπάνω. Αναγκάζει τον ιατρό να γίνεται όλο και περισσότερο καταστιχογράφος και όχι να ασκεί επί της ουσίας το επάγγελμα του (ούτε λόγος περί λειτουργήματος). Αυξάνει το χρόνο γραφειοκρατικών διαδικασιών, εις βάρος αντίστοιχα εκείνου της εξέτασης. Το γεγονός αυτό αποτελεί το θερμοκήπιο πολλών κακών. Ο ασφαλισμένος μαθαίνει να βλέπει τον ιατρό του Ταμείου του ως απλό συνταγογράφο και αποκτά τις ανάλογες απαιτήσεις. Ο ιατρός έχοντας τη δικαιολογία του περιορισμένου χρόνου, «σπρώχνει» τον ασθενή προς την ιδιωτική ιατρική και κατοχειρώνεται η αντίληψη ότι η τελευταία είναι πιο αποτελεσματική από την δημόσια με τα ανάλογα βέβαια αποτελέσματα.
  Δεύτερο βασικό μειονέκτημα είναι ότι οι έλεγχοι δεν παράγουν μετρήσιμα και συγκεκριμένα αποτελέσματα ούτε γίνονται εντός πραγματικού χρόνου αφού στην ουσία είναι απολογιστικοί. Επομένως δεν μπορεί να γίνει η ανάλογη στοχοθεσία στην Υγειονομική πολιτική των Ασφαλιστικών Οργανισμών. Η όλη γραμμογράφηση των εντύπων των συνταγών και των παραπεμπικών, καθώς και οι πιθανολογούμενοι στατιστικοί συνδυασμοί, δεν προσδιορίζουν πουθενά ή εν πάση περιπτώσει, δεν συνάγεται κάποιο ασφαλές συμπέρασμα, για το είδος της νοσηρότητας του ατόμου , των κοινωνικών ή ηλικιακών ομάδων, σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο χρόνο διάγνωσης και αποθεραπείας, καθώς και την ποιότητα της αγωγής Πως θα χαραχθεί, θα προσαρμοσθεί ή θα επικαιροποιηθεί κάθε φορά η πολιτική των Ταμείων; Η μηχανοργάνωση σαφώς και μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα. Ομως δεν είναι πανάκεια και όταν απλά και μόνο επικάθεται, επί των ήδη κατεστημένων γραφειοκρατικών διαδικασιών, γιατί αυτό προοιωνίζει ο συγκεκριμένος προσδιορισμός των εντύπων, θα αποτύχει.
  Εχουμε, όπως έλεγε κάποιος φιλόσοφος, στήσει τον κόσμο ανάποδα με το κεφάλι προς τα κάτω. Πρέπει να τον επαναφέρουμε. Το σχεδιαζόμενο λογισμικό πρέπει να έχει ως βασικά σημεία αναφοράς το ιατρικό αρχείο και ιστορικό του ασφαλισμένου και τις καρτέλλες των ιατρών και των διαγνωστικών ή θεραπευτικών κέντρων. Ολες οι υπόλοιπες διαδικασίες θα πρέπει να περνούν μέσα από αυτά ή να είναι υποσύνολά τους. Οι έλεγχοι και οι στατιστικές πρέπει να απευθύνονται προς τα «μέσα». Να μην ταλαιπωρείται ο ασφαλισμένος και να ασχολείται ο ιατρός με τα καθήκοντα του και όχι με τα γραφειοκρατικά ακρορίζα των Διοικητικών Υπηρεσιών. Ο αναφερόμενος στο σχέδιο διαβούλευσης, έλεγχος ροής από τον εισαγωγέα μέχρι τον φαρμακοποιό παρότι παρουσιάζεται ως ολοκληρωμένο σχέδιο, εντούτοις εμπεριέχει αρκετές ασυμβατότητες. Πάλι προσπαθεί με διοικητικά μέτρα να ελέγξει την αγορά. Δεν είναι άτοπο, αλλά η αγορά μέχρι σήμερα έχει αποδείξει ότι βρίσκει τους τρόπους… Γιατί πρέπει να την μπερδεύουμε στα πόδια μας και να την αναγάγουμε εμμέσως σε ισότιμο συντελεστή στη διαμόρφωση της πολιτικής μας; Τη δουλειά της αυτή, τη δουλειά μας εμείς. Εν πάση περιπτώσει ο ιατρός θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει στην οθόνη του όλα τα δεδομένα του ασθενούς ιατρικά και γραφειοκρατικά, που να του επιτρέπουν ή να του απαγορεύουν κάποιες λειτουργίες. Για παράδειγμα τον βάζουμε να υπογράφει για το ΕΚΑΣ. Αυτή είναι διοικητική και όχι ιατρική λειτουργία. Για όποιον το δικαιούται, θα πρέπει να έχει ενημερωθεί το προσωπικό του αρχείο από τις διοικητικές υπηρεσίες και να το βρίσκει ο ιατρός μπροστά του χωρίς μάλιστα δυνατότητα επέμβασης. Η υπογραφή του τι ρόλο παίζει; Διοικητικός υπάλληλος είναι ή ιατρός; Δεν πρέπει να διευκολύνουμε τον χρόνο του;
  Αν επίσης αυτόματα μέσω της μηχανογράφησης, προκοστολογούνταν οι συνταγές και τα παραπεμπτικά (και αυτό είναι απόλυτα εφικτό), θα αποφεύγαμε πλήθος χρονοβόρων διαδικασιών (στο ιατρείο και στο φαρμακείο) και θα είχαμε πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Θα είχαμε στατιστικά στοιχεία και δυνατότητες ελέγχου και παρέμβασης σε πραγματικό χρόνο. Θα ασχολούμαστε μόνο με τις περιπτώσεις διορθώσεων (π.χ. κάποιος πήρε ένα κουτί φαρμάκου αντί για δύο που είχαν συνταγογραφήθεί). Αυτόματα θα εμφανιζόταν μπροστά μας και η αιτία αυτού του γεγονότος. Θα εξαλείφονταν οι περιπτώσεις πονηρής επέμβασης στις συνταγές ή τα παραπεμπτικά, χωρίς να χρειαζόμαστε όλα αυτά τα τετραγωνάκια των νέων εντύπων που και πάλι δεν εξασφαλίζουν το αδιάβλητο. Δεν θα χρειαζόταν τα συνταγολόγια να είναι στα χέρια των ασφαλισμένων (τεράστια δαπάνη) και έτσι να τα βρίσκουμε σε αναμονή στα χέρια κάποιων φαρμακοποιών ή ιατρών.

  3. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
  Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της οποιασδήποτε πληροφοριακής εφαρμογής που σχετίζεται με ιατρικές πράξεις και συνταγογραφήσεις, είναι η διασφάλιση του απόρρητου των στοιχείων που αφορούν το ιατρικό ιστορικό των ασθενών και γενικότερα των ασφαλισμένων.
  Η πράξη έχει δείξει ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία διαρρέουν όσο και αν διασφαλίζεται με νομοθεσίες η εμπιστευτικότητά τους.
  Ωστόσο σήμερα με τη χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού είναι δυνατόν τα συγκεκριμένα στοιχεία να κρυπτογραφηθούν στη βάση δεδομένων αποθήκευσής τους έτσι ώστε να είναι αδύνατον ακόμα και στο διαχειριστή της βάσης δεδομένων να τα εξάγει. Τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα, μέσω προγραμμάτων και οθονών που διατίθενται στους ιατρούς, μόνο με τη χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού το οποίο θα αποτελεί το κλειδί για την αποκρυπτογράφησή τους. Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο πιστοποιητικό θα πρέπει να βρίσκεται αποθηκευμένο σε ειδική κάρτα (smart card) που θα πρέπει να διαθέτει ο κάθε ασφαλισμένος, θα απαιτείται η παρουσία του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου που θα παρέχει την κάρτα του ώστε να ολοκληρωθεί η ανάγνωση των στοιχείων. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται το απόρρητο του ιατρικού ιστορικού και είναι διαθέσιμο μόνο με την παρουσία και συναίνεση του ενδιαφερόμενου πολίτη.
  Αναφέραμε ενδεικτικά ένα δύο παραδείγματα διαφορετικού τρόπου σκέψης και αντιμετώπισης των προβλημάτων. Φυσικά το όλο θέμα έχει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις και παραμέτρους. Λύσεις όμως υπάρχουν. Πληροφοριακά αναφέρω ότι υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη, από ένα επικουρικό Ασφαλιστικό Ταμείο, (που δεοντολογικά δεν μας επιτρέπεται να την κοινοποιήσουμε), Οργανισμό μάλιστα πιστοποιημένο στο ΕΣΠΑ. Υπάρχει και αντίστοιχη πρόταση υλοποίησης ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος που έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας από τον Σεπτέμβριο του 2009 (!) περιμένοντας μία υπογραφή για την σκοπιμότητα του έργου, και όπως λέμε, «έκτοτε αγνοείται η τύχη της».

  Γιώργος Διαμαντάκος
  Διεθυντής ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΘΗΝΩΝ (Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.)

 • 24 Φεβρουαρίου 2010, 01:26 | Εμμανουήλ Σμυρνάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  «ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΣΗΜΑΝΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ»

  ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:
  0. Δημιουργία μίας ομάδας επιστημόνων αποτελούμενη από γιατρούς, φαρμακοποιούς, άτομα εκπαιδευμένα στην πληροφορική, εκπροσώπους των ασφαλιστικών ταμείων, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & το υπουργείο οικονομίας όπου μαζί θα μελετήσουν και θα υποβάλουν μία ολοκληρωμένη πρόταση.
  1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές σε όλα τα Ιατρεία της Ελλάδας
  2. Σύνδεση στο διαδίκτυο των ιατρείων
  3. Κοινός τόπος λειτουργίας των Δομών του ΕΣΥ (σύνδεση Περιφερειακών, Κέντρων Υγείας, Νοσοκομείων).
  4. Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος – μίας ηλεκτρονικής κάρτας υγείας όπου θα καταγράφονται οι επισκέψεις των ασθενών, τα νοσήματα, τα φάρμακα, οι νοσηλείες, τα αποτελέσματα των εξετάσεων κ.ο.κ. με δυνατότητες μεταξύ των άλλων
  α)υπολογισμού ποιοτικών δεικτών υγείας,
  β) ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ελέγχου αλληλεπιδράσεων φαρμακευτικών ουσιών)
  5. Σύνδεση των φαρμακείων με το σύστημα.

  Η σημερινή κατάσταση στα Περιφερειακά Ιατρεία της χώρας, στα Κέντρα Υγείας, στα Νοσοκομεία, στα Ιατρεία Συνταγογραφίας των Ταμείων είναι γνωστή σε όλους:
  …ο ιατρός, με το χέρι, περνάει τα φάρμακα στο συνταγολόγιο του εκάστοτε ασφαλιστικού ταμείου…
  … οι χρόνιες συνταγές επαναλαμβάνονται κάθε μήνα… σε ορισμένες περιπτώσεις γράφονται3μηνες επαναλαμβανόμες συνταγές.

  Ο χρόνος που δαπανάται στη χειρόγραφη αναπαραγωγή των συνταγών είναι ανυπολόγιστος. Τα λάθη που γίνονται με αυτό τον τρόπο πολλά.
  Υπάρχουν γιατροί που σήμερα το μόνο που κάνουν είναι να επαναλαμβάνουν συνταγές. Το κράτος δηλαδή πληρώνει τους γιατρούς αυτούς όχι για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΛΗΨΗ)αλλά για να κάνουν τους γραμματείς.
  Οι γιατροί αυτοί αντί να ασχολούνται με το πως θα προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς τους, αναλώνονται γράφοντας-γράφοντας φάρμακα.
  Υπολογίζεται πως το 70-80% της καθημερινής εργασίας των ιατρών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα μας αναλώνεται στη συνταγογράφηση. Εάν πραγματικά την κυβέρνηση την ενδιαφέρει η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας τότε μπορεί πολύ απλά να αλλάξει την εικόνα. Με την ηλεκτρονική κάρτα υγείας και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα απαιτείται ένα 5-10% του χρόνου του γιατρού σε αυτόν τον τομέα δίνοντας όλο τον υπόλοιπο χρόνο στην παροχή ανάλογων της εκπαίδευσης υπηρεσιών υγείας που τόσο έχει ανάγκη ο πληθυσμός της χώρας μας.

  Συνεπώς η κουβέντα που γίνεται δεν μπορεί να μη συμπεριλάβει ΚΑΙ το υπουργείο υγείας. Το θέμα της συνταγογραφίας δεν είναι μόνο το οικονομικό.

  Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση οφείλει να είναι το υποσύνολο της Ηλεκτρονικής Κάρτας Υγείας που θα συμπεριλαμβάνει πρωτίστος το ιστορικό του ασθενούς, το ιστορικό των επισκέψεων, των εξετάσεων, τα χρόνια νοσήματα και βέβαια τα χρόνια φάρμακά του. Δεν μπορεί να αποκοπεί το θέμα της συνταγογράφησης από τον ίδιο τον ασθενή.

  Ας κοιτάξουμε τα εθνικά συστήματα υγείας που χρησιμοποιούν άλλα κράτη, όπως για παράδειγμα η Μεγ. Βρετανία (NHS). Ένα από τα 2-3 συστήματα που υπάρχουν στη χώρα είναι το EMIS (http://www.emis-online.com/). Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και από άλλα κράτη.

  Εάν είναι να γίνει ένα βήμα, να γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση.

  Με εκτίμηση,

  Μανόλης Σμυρνάκης, MD, PhD, MSc
  Επ. Β Γενικής Ιατρικής
  ΠΙ Βάβδου – ΚΥ Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής
  Διδάσκων ΠΔ407/80 Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

 • 24 Φεβρουαρίου 2010, 01:29 | MYPHARMTEAM
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θα θέλαμε να επισημάνουμε τους παρακάτω ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ σχετικά με την έστω και ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από την marfin που αναφέρθηκε παραπάνω:
  1.ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ.
  Η εταιρία που θα δώσει το λογισμικο ανήκει στον όμιλο ΜΙG.Ο όμιλος αυτός από την στιγμή που έχει στη διαθεσή του τα θεραπευτήρια «Υγεια,Λητω και Μητέρα» με το να ελέγχει την συνταγογράφηση στην υγεία μπορεί να εκμεταλλευτει προς ίδιο όφελος την πληροφορία αυτή
  Α).π.χ να δει σε ποιες περιοχές στην ελλάδα υπάρχουν συγκεκριμένες επιδημιολογίες π.χ αιμοκαθαρώμενοι προκειμένου να ανοίξει π.χ κλινικές αιμοκάθαρσης.
  ΕΦΟΣΟΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Η ΣΚΟΠΕΥΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ,ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΥΧΟΝ «ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΥΣ»
  Β)Να συνάψει μονοπωλιακές πρακτικές και εξαγορές με κολοσσούς του κλάδου για συγκεκριμένες εμπορικές πολιτικές φαρμάκων που μπορεί να κριθούν κερδοφόρες από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων ,μια προσφιλή τακτική εξάλλου όπως αποδείχτηκε η συγχωνευση με την aegian.ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΒΕΒΑΙΑ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.
  Γ)Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ :
  1.Η εταιρία που θα αναλάβει την ανάπτυξη του λογισμικού ΔΕ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
  2.Η διασφάλιση της επεξεργασίας των δεδομένων μόνο από δημόσιους λειτουργούς υπό μορφή ανεξαρτητης αρχής.ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ.
  3.Πέρα απο τις ιδιωτικές εταιρίες τα ελληνικά πανεπίστημια μπορούν να υλοποιήσουν και να συντηρήσουν τέτοια προγράμματα με χαμηλότερο κόστος από μια ιδιωτική εταιρία.
  4.Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΟΚΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Υ.Γ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΗΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΡΦΙΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΑΛΛΑ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΘΕΛΗΣΕΙ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.

 • 23 Φεβρουαρίου 2010, 19:20 | Νικ. Γ. Βασιλάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πρέπει να τα γνωρίζετε αλλά σας ενημερώνω ότι:
  1. Προκειμένου να μας γράψει ο ιδιοτικός ιατρός ένα φάρμακο φθηνό για χρόνια πάθηση π.χ. για τη χοληστερίνη, κάνουμε επίσκεψη, δε μας εξετάζει και απλώς το γράφει στο συνταγολόγιο. Ο ιατρός θα πάρει πολαπλάσιο ποσό από όσο η αξία του φαρμάκου.
  2. Στη περιφέρεια, που ξέρω, ο ένας γράφει στο συνταγολόγιο του άλλου και πολές φορές από το φαρμακοποιό εν αγνοία του ασφαλισμένου.
  3. Ουσιαστικά όλοι οι ανασφάλιστοι καλύπτοντε από τα συνταγολόγια άλλων, ιδιαίτερα με τους ματανάστες τα γράφουν στο συνταγολόγιο τους αυτοί που τους απασχολούν ή κάποιοι φίλοι τους.
  4. Γίνεται μεγάλη σπατάλη φαρμακευτικών σκευασμάτων και σε κάθε σπίτι υπάρχουν συρτάρια από αχρησιμοποίητα που κάποτε λήγουν με σοβαρή επιβάρυνση των ταμείων.

  Κάτι πρέπι να γίνει με όλα αυτά, χωρίς βέβαια να μπαίνουν γραφικρατικές διαδικασίες που θα ταλαιπωρούν ηλικιωμένους και άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας. Μήπως πρέπει να θεσπιστεί η ιδικότητα του συνταγογράφου ελεγκτή στις δημόσιες μονάδες υγείας, όπου με την ηλεκτρονική κάρτα υγείας του ασθενή θα συνταγογραφούντε τα φάρμακα των χρόνιων παθήσεων με πιο απλές και διαφανείς διαδικασίες.

 • 23 Φεβρουαρίου 2010, 18:35 | CWP
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Nα προσθέσω κάτι ακόμα.

  Το μηχανάκι που θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν οι Ιατροί,
  το οποίο θα συνδέεται μέσω internet αλλά και με το PC του Γιατρού
  (όπως ο υποχρεωτικός εξοπλισμοός που διαθέτουν άλλοι επαγγελματίες)
  όταν θα τελειώνει το ραντεβού, θα τυπώνει ρολό περφορέ 3 κομμάτια.
  Στο κομμάτι Α θα γραφεί τη συνταγή ως αποδεικτικό στο φαρμακείο και για το αρχείο του ασθενούς. Ωστε να μπορεί με εξουσιοδότηςη αν πχ εάν άτομο υπερήλικο ή κατάκοιτο, δεν μπορεί να πάρει το φάρμακο, να το προσκομίζει συγγενικό-φιλικό πρόσωπο, χωρίς την κάρτα ασθενούς.

  το Β’ απόκομμα του ίδιο περφορέ, θα είναι η ΑΠΟΔΕΙΞΗ των Ιατρικών υπηρεσιών που παρείχε οι Ιατρός στην ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ, γιατί γίνονται κομπίνες και με αυτό. Αυτό θα είναι πάλι για το αρχείο και για την εφορία.

  στο απόκομμα Γ’ θα είναι το απόκομμα τησ συνολικής υπηρεσίας που θα είναι για το ασφαλιστικό ταμείο. Μην μπερδεύουμε το φάρμακο, με την ιατρκή υπηρεσία, είναι 2 διαφορετικά πράγματα.

  – Και τα 3 αποκόμματα θα είναι για λόγους ταυτοποίησης προσώπου (ασθενούς) Ιατρού, υπηρεσίας που παράσχει, φαρμάκου αν συνταγογραφήθικε, και αρχειοθέτησης, αποδεικτικού εγγράφου σε περίπτωση προβλήματος ακόμα και νομικής φύσεως. πχ του έγραψε Χ φάρμακο και είχε αλλεργικό σόκ με παρενέργειες γιατί δεν φαινόταν στο ιστορικό.

  – Και τα 3 αποκόμματα θα έχουν το ίδιο barcode, και αριθμό από το υπ. Υγείας. Θα είναι δηλαδή μοναδικά, και θα τυπώνονται επι τόπου, «τραβώντας» τον αριθμό και barcode όπως μιλάει ένα μηχανάκι σε προποτζίδικο, ή ένα μηχανάκι πιστωτικής με μια τράπεζα.

  – Το σύστημα τρίπτυχο, Υπολογιστής στο γραφείο του Ιατρού – πρόγραμμα συνταγογράφισης/αναφοράς περίθαλψης μέσω Internet – Μηχανάκι εκτύπωσης/επικοινωνίας με κρατικούς φορείς θα είναι ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΣΗ
  και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για ΟΛΟΥΣ τουσ Ιατρούς και φαρμακοποιούς.
  Απλά σε κάθε περίπτωση θα διαφοροποιούνται οι προσβάσεις σε ιατρικά δεδομένα, συνταγές, ιστορικό, αλλεργίες, παρενέργειες.

  – Το σύστημα θα πρέπει να πηγαίνει δενδρικά, πχ αν ο ασθενής έχει Χ πρόβλημα >> ΛΥΣΗ >> Φλεγμονή >> Για Βήχα >> Αντιβίωση >> Σιρόπι >> Χάπι >> Παρενέργιες/Αντενδείξεις, Εναλλακτικά φάρμακα, κλπ
  Να «κατεβαίνει» δηλαδή κάθετα και οριζόντια μέχρι να φτάνει στην καλύτερη δυνατή ιατροφαρμακευτική λύση-αγωγή.

  Οπότε με το που «χτυπάει» το σύστημα γιατί πχ ο ασθενής έχει ιστορικό με παρενέργειες, να προτείνει άλλο είδος δραστηκής ουσίας ή μάρκας φαρμάκου, κλπ

  – Το σύστημα μέσα από το μηχανάκι και το site, θα ενημερώνει:
  Kαρτέλα & ιστορικό ασθενούς γιατί μπορεί πχ να πάθει κάτι στο δρόμο, οπότε όταν έρθει το ΕΚΑΒ, να την/τον βρεί λιπόθυμο, οπότε με φορητή συσκευή ανάγνωσης της κάρτας, θα μπορεί να κάνει override και να δει τι πρόσφατο πρόβλημα είχε, ομάδα αίματος μην βάλουν λάθος αίμα, αλλεργίες, κλπ μέχρι τη διαμεταγωγή στο Νοσοκομείο/Κέντρο Υγείας

  – Θα ενημερώνει υπουργείο Υγείας, ώστε το Υπουργείο να συγκεντρώνει ανώνυμα στατιστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων και βελτίωση των υπηρεσιών, την βάση δεδομένων των φαρμάκων για να υπάρχει εικόνα του ΤΙ και ΠΟΣΑ, ΠΟΤΕ και ΠΟΥ διακινούνται ΠΟΙΑ φάρμακα ΠΟΙΩΝ εταιρειών, για να βγούν περαιτέρω συμπεράσματα και να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα, απάτες, ασυμφωνίες, κλπ

  – Θα ενημερώνει το ταμείο του ασφαλισμένου ή την ιδιωτική του ασφάλεια για αποζημίωση (για αυτό και χρειάζεται κρατικό API με πεδίο για Υγεία, για να μπορεί πχ μια ιδιωτική ασφαλιστική να τραβήξει στοιχεία που της επιτρέπονται)

  – Θα ενημερώνει άλλους φορείς που μπορεί να εμπλέκονται.
  πχ σε περίπτωση φυλακισμένων, δεν θα πρέπει να υπάρχει άλλη μέθοδος,
  απλά γιατί γίνεται η διαδικασία εντός σωφρονηστικού καταστήματος, ή σε περίπτωση πολιτών που εργάζονται στο Στρατό, κλπ, που μπορεί να πάνε σε στρατιωτικό νοσοκομείο. ΑΡΑ ΠΡΕΠΕΙ να είναι ενιαίο το σύστημα και όχι να έχει το κάθε κομμάτι της κοινωνίας διαφορετικές λύσεις για εσωτερική χρήση. Σε στρατό-ναυτικό-σώματα ασφαλείας δεν θα πρέπει να γίνεται εξαίρεση γιατί θα καταντήσουμε να έχουμε πάλι 100 διαφορετικές λύσεις νατί για μία. Πρέπει να γίνει ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ.

  Και για τους προσωρινά ευρισκόμενους στην Ελλάδα, αλλοδαπούς, τουρίστες, κλπ θα πρέπει να εκδίδεται όπως σε άλλες χώρες, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ τέτοια κάρτα που να παρέχει ένα υποσύνολο αυτών των υπηρεσιών για το δίαστημα παραμονής τους στη χώρα, και να εκδίδεται στα αεροδρόμια και τις άλλες (έπισημες) εισόδους της χώρας. πχ υπάρχει νομικό κενό σε περίπτωση ατυχήματος με αμάξι με τουρίστες και Έλληνες. Αν φταίνε οι ξένοι, πως αποζημιώνεται για τυχόν συνταγογράφηση που προκλήθηκε από άτομο ασφαλισμένο σε άλλη χώρα. Θα υπάρχει απαίτηση αποζημίωσης και πόσο καιρό θα παίρνει? υπάρχουν πολλά τέτοια ζητήματα και γκρίζες ζώνες και για αυτό πρέπει να ληφθούν υπ όψην.

  Δεν είναι απλά θέμα τα βάλαμε όλα σε ένα σύστημα και το λύσαμε.
  Πρέπει να δούμε και τους οριζόντιους και κάθετους συσχετισμούς.
  Το απολύτων απαραίτητο για αρχή είναι να συμφωνηθεί η υποδομή που θα επιτρέπει αναβάθμιση και επέκταση στο μέλλον. Μην πέσουμε πάλι στην λούμπα να φτιάχνουμε κλειστές εφαρμογές και λύσεις που αποβαίνουν δυσκίνητες με το που ανακαλύψουμε ότι χρειάζονται προσθήκες/αλλαγές.

  Διαμαντής Σπετσιώτης
  Web / IT Consultant

 • 23 Φεβρουαρίου 2010, 18:38 | Επαμεινώνδας Χριστόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Είναι επικίνδυνη (και σπάταλη) η πρακτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, οι φαρμακοποιοί να έχουν αντικαταστήσει τους ιατρούς. Όλοι ξέρουμε ότι την πρώτη αντιμετώπιση των ασθενειών δεν την προσφέρουν στη χώρα μας οι ιατροί (που αυτό έχουν σπουδάσει), αλλά οι φαρμακοποιοί (που έχουν σπουδάσει, αλλά πάντως όχι ιατρική κι αντιμετώπιση ασθενειών).
  Είναι καθημερινή η σκηνή συμπολιτών μας να προσέρχονται σε φαρμακεία και να λένε: «έχω αυτό, τι μπορείς να μου δώσεις;» ή «…τι να πάρω γι’ αυτό;» Και οι φαρμακοποιοί αντί να τους λένε: «δεν είναι η δουλειά μου να παίρνω ιστορικό, να σας εξετάσω, να κάνω διάγνωση και να σας δώσω αγωγή, πηγαίνετε σε ένα γιατρό», τους λένε: «θα σου δώσω αυτό».
  Μήπως αυτό θυμίζει λιγάκι την αξέχαστη Γεωργία Βασιλειάδου με τον Ορέστη Μακρή;

  Η λύση είναι να ελέγχονται οι φαρμακοποιοί (με τυχαίους ελέγχους) για κάθε φάρμακο που έχουν πουλήσει, αν έχουν την αντίστοιχη συνταγή γιατρού. Ο κάθε ιατρός θα γράφει μια συνταγή για το φαρμακοποιό κι αν θέλει να δώσει οδηγίες στον ασθενή του, αυτό θα πρέπει να το κάνει σε ξεχωριστό χαρτί.

 • 23 Φεβρουαρίου 2010, 18:29 | Ε.ΜΑΡΚΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Επιτέλους αποφασίσαμε να βάλλουμε μια τάξη και στην Ελλάδα!

  Ως γιατρός θέλω να ξέρω ότι η συνταγή μου είναι για το συγκεκριμένο φάρμακο, στη συγκεκριμένη δοσολογία και θα εκτελείται μια φορά και όχι όσες το φαρμακείο θέλει να πουλήσει .

  Στο επιχείρημα της αλλαγής του σκευάσματος από το φαρμακείο με generics νομίζω πως η λύση είναι τα ταμεία να ορίζουν τη συμμετοχή με βάσει την τιμολόγηση του φθηνότερου φάρμακου με τις ίδιες δραστικές ουσίες.

  Στην τελική αυτοί που παίρνουν χρήματα είναι όσοι συνταγογραφούν generics. Ας μη ξεχνάμε ότι πολλές φαρμακευτικές παρενέργειες οφείλονται και σε έκδοχα και θα πρέπει ο ιατρός να μπορεί να χορηγήσει το αποτελεσματικότερο αλλά και οικονομικότερο φάρμακο, προστατεύοντας την υγεία και την οικονομία του ασθενούς του.

  Τα περί αλλαγών σε επίπεδο φαρμακείων είναι γελοία πράγματα για χώρες όπως η Ελλάδα. Αν μιλάμε για τη Σκανδιναβία όπου το σύστημα είναι κρατικό και οι φαρμακοποιοί υπάλληλοι, τότε έχει βάση το επιχείρημα. Δε μπορεί το φαρμακείο να γίνεται ιατρείο. Εκ των υστέρων επικύρωση συνταγών, βιβλιάρια να βρίσκονται σε στοίβες στα φαρμακεία, οι ιατροί να ‘εξαναγκάζονται’ να κάνουν ‘ιατρείο’ σε φαρμακεία κοκ είναι η καθημερινότητα στην Ελλάδα. Πρόκειται για μαφιόζικο σύστημα, απαράδεκτο για ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως επιστήμονες.

  Προσωπικά δουλεύω με ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης στο εξωτερικό. Όταν είδα πόσο έξυπνο και αποτελεσματικό είναι στις σκανδιναβικές χώρες, αισθάνθηκα ότι ζούσα στο μεσαίωνα με στοίβες από βρωμόχαρτα. Μέσα σε μισό λεπτό μπορώ να στείλω απευθείας στο σύστημα των φαρμακείων μια συνταγή, στην οποία μπορώ να ορίσω πόσες φορές θα εκτελεσθεί, με ποια δοσολογία και υπό ποια διάγνωση στο σύστημα ICD-10.

  Επειδή στην Ελλάδα το σύστημα είναι αμιγώς ιδιωτικό τα περί δωρεάς συστημάτων σε αυτού που κάνουν τραπεζικό προϊόν την υγεία είναι εκ του πονηρού (βλέπε ιδιωτικά ασφάλιστρα κλπ).Θα πρέπει ο συνήγορος του πολίτη και λοιποί φορείς να διασφαλίσουν το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ.
   Δε χρειάζεται π.χ. το ατομικό αναμνηστικό να βρίσκεται στην ίδια κάρτα με τη συνταγογράφηση
   Κάποια φάρμακα θα πρέπει να δίνονται μόνο από κρατικά φαρμακεία και δη τα ακριβότερα ή αυτά που σε κάθε στατιστική ανάλυση θα ρίχνουν έξω τον προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης!!
   θα πρέπει το ιατρικό προσωπικό να περάσει από εκπαίδευση διαχείρισης του νέου συστήματος
   Τα αφροδίσια και ψυχιατρικά νοσήματα δε θα πρέπει να καταγράφονται σε μια γενική κάρτα, ούτε ο οποιοσδήποτε πλην του θεράποντος ιατρού να έχει πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες

  Στην τελική, για αυτούς που δεν έχουν ιδέα από μηχανοργάνωση, υπολογιστές και εν τέλει από επιστήμη ,φυσικά και δεν αρέσει όποια αλλαγή. Ένα σύστημα ελεγχόμενης συνταγογράφησης αυξάνει την ποιότητα και την αξιοπιστία, μειώνει τη σπατάλη και δημιουργεί ένα πλαίσιο αξιολόγησης. Ας μη φοβόμαστε τόσο πολύ την αξιολόγηση και την κριτική!

 • 23 Φεβρουαρίου 2010, 18:39 | Επαμεινώνδας Χριστόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Δεν καταλαβαίνω γιατί στην Ελλάδα πρέπει να αγοράζει ο ασθενής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλο το κουτί με τον προκαθορισμένο αριθμό πχ χαπιών.
  Κανονικά ο ιατρός καθορίζει τη δοσολογία (πχ 1 χάπι 3 φορές την ημέρα) και για πόσες ημέρες (πχ 8 ημέρες). Χρειάζονται δηλαδή 3Χ8=24 χάπια. Αν δηλαδή ένα κουτί έχει μέσα 20 χάπια, τότε συμβαίνει πρακτικά ένα από τα παρακάτω:
  1/ο ασθενής παίρνει ένα κουτί και δε συμπληρώνει σωστά τη θεραπεία του. Άρα δε θα υπάρξει πλήρης ίαση και θα επανέλθει, μετά από λίγο χρόνο, για νέα φαρμακευτική αγωγή ή και για επιδείνωση της υγείας του. Άρα νέα έξοδα, είτε για τον ίδιο, έιτε για τον ασφαλιστικό του φορέα,
  2/ο ασθενής παίρνει 2 κουτιά, λαμβάνει κανονικά τα 24 χάπια και τα υπόλοιπα 16 θα τα πετάξει ή θα λήξουν, άρα πάλι θα τα πετάξει. Άρα σπατάλη χρημάτων, είτε δικιά του, είτε του ασφαλιστικού του φορέα,
  3/ο ασθενής παίρνει 2 κουτιά, λαμβάνει, αντί για 24 χάπια, και τα 40 χάπια. Άρα δε λαμβάνει τη σωστή φαρμακευτική αγωγή, με απρόβλεπτες συνέπειες για την υγεία του. Άρα με απρόβλεπτη εξέλιξη και έξοδα, είτε για τον ίδιο, είτε για τον ασφαλιστικό του φορέα.
  Και όπως και να έχει, όταν έχουν πληρωθεί αντί για 24 χάπια, 40, είναι σπατάλη.
  Το αντίστοιχο συμβαίνει εαν το κουτί είναι των 30 τεμαχίων. Και πάλι έχουμε σπατάλη.

  Σε άλλες χώρες του εξωτερικού το πρόβλημα έχει λυθεί με 2 διαφορετικά συστήματα:

  1ο/Ο ασθενής λαμβάνει ατομικό φυαλίδιο, με το όνομά του, το όνομα του φαρμάκου και τον ακριβή αριθμό χαπιών, από το φαρμακοποιό.

  2ο/Τα κουτιά των φαρμάκων (ιδίως αυτά που είναι ακριβά), δεν έχουν επάνω τους ένα κουπόνι μόνο, αλλά έχουν κουπόνια πχ ανά τετράδες. Έτσι ο φαρμακοποιός μπορεί να ανοίξει το κουτί και να κόψει 4 χάπια και να τα δώσει στον ασθενή και να κρατήσει το κουπόνι των τεσσάρων. Αν ο ασθενής πάρει όλο το κουτί, τότε ό φαρμακοποιός παίρνει όλα τα κουπόνια των τετράδων.

 • 23 Φεβρουαρίου 2010, 17:01 | manos
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ενα σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί προσοχή είναι η συσκευασία των φαρμάκων,πάντα σε σχέση με την δοσολογία.
  Αν π.χ πρόκειται γιά φάρμακο χρόνιας λήψης να αντικατασταθούν οι συσκευασίες των 28δισκίων με συσκ. των 30 η 31, όταν αφορά δοσολογία 1*1.Αντίστοιχες συσκευασίες σε άλλες δοσολογίες ώστε να ταιριάζουν η μηνιαία δοσολογία με την συσκευασία πάντα.

 • 23 Φεβρουαρίου 2010, 17:16 | CWP
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ε΄γω με τη σειρά μου θέλω να σταθώ στα εξής σημεία.

  1ον
  ότι όλοι με τις προτάσεις μας ουσιαστικά καταπολεμάμε 2 «εχθρους»
  τις φαρμακοβιομηχανίες και τους ιατρικούε επισκέπτες.
  Για τις βιομηχανίες δεν χρειάζεται να πώ κάτι, ξέρουμε πάνω-κάτω τι κομπιναδόρικες είναι, με πρόσφατο σάλο ότι ερευνητής επιβεβαίωσε ότι τα κάνανε πλακάκια μεταξύ τους οι πολυεθνικές με τα media, για να πλασάρουν το παραμύθι τις γρίππης των χοίρων για να αποκομίσουν υπερκέρδη, όταν το αντίδοτο ή ήταν placebo ή απλό φάρμακο γρίππης ή περιείχε υδράργυρο στα συστατικά με σκοπό την πρόκληση καρκίνου και βλαβών στο νευρικό σύστημα. Τα κανάλια εδώ το πέρασαν στα ψιλά.

  Τώρα, όσον αφορά το «επάγγελμα» του ιατρικού επισκέπτη, να πώ ότι ακόμα και ο όρος είναι παραπλανητικός. Στην ουσία είναι ανεξάρτητοι πωλητές ή εξωτερικοί συνεργάτες ή υπάλληλοι των πολυεθνικών και ντόπιων εταιρειών φαρμάκων, που δίνουν μίζες σε γιατρούς, ιδιωτικές και δημόσιες κλινικές και φαρμακεία, και δουλεύουν με ποσοστά. Έχοντας 2 γνωστούς που κάνουν το επάγγελαμα καθώς και 2 ξαδέρφια ιατρούς σε πολύ μεγάλα κρατικά νοσοκομεία σας λέω ότι, πάρα πολλοί γιατροί πάνε κάθε χρόνο διακοπές σε εξωτικά μέρη από τα μαύρα λεφτα που παίρνουν από τους ιατρικούς επισκέπτες και της φαρμακοβιομηχανίες και εταιρείες ιατροφαρμακευτικού υλικού, και ότι ο μέσος όρος εισοδήματος ενός ιατρικού επισκέπτη, ξεκινά για πλάκα στα 1800 ευρώ (και βενζίνες-αμάξι πληρωμένο) και με σταθερό πελατολόγιο φτάνει σε 2-3 χρόνια τα 5 χιλιάρικα το μήνα ΕΥΚΟΛΑ.

  Οπότε γίνεται αντιπληπτό για τι μαύρη αγορά μιλάμε.

  Από κεί και πέρα, έχω προτείνει εξ ερχής την ενιαίας χρήσης ηλεκτρονική κάρτα πολίτη. Πιστεύω ότι είναι λάθος να περάσουμε πάλι σε λύσεις που θα αφορούν μόνο μια παράμετρο της ζωής του πολίτη,
  γιατί θα μπλέξουμε πάλι με ξεχωριστά συστήματα.

  Θα ήθελα να ακούσει το κράτος και ειδικά η κυβέρνηση (αλήθεια ποιοι ΑΣΧΕΤΟΙ βγάζουν τις προτάσεις για νομοσχέδια κάθε φορα? περισσότεροι πολίτες έδωσαν 1000 καλύτερες ιδέες στο opengov σε 30 μέρες, από ότι 6 κυβερνήσεις 30 χρόνια!!!)

  Αυτή τη στιγμή παρακολούθώ το κανάλι της Βουλής, και ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, γίνεται συζήτηση χωρίς την παρουσία τεχνοκρατών και ειδικών επιστημονικών συμβούλων. Θα πάρετε επιτέλους χαμπάρι οι πολιτικοί ότι δεν είστε ειδικοί και ζείτε σε μια φουσκάλα εκτός καθημερινότητας ???

  Πως είναι δυνατόν να παίρνονται αποφάσεις για 12εκ κόσμο, από 500 άτομα βουλευτές και συμβούλους που εη ορισμού δεν ξέρουν που παν τα 4 από μηχανοργάνωση δημόσιου τομέα?

  Ελπίζω στην αυριανή συνάντηση του opengov να μην παρατηρήσω τα ίδια φαινόμενα ασχετοσύνης και να γίνει κουβέντα που θα βγάλει αποτέλεσμα.

  Στο κομμάτι της Υγείας, στην οποία γίνονται τεράστιες σπατάλες και κλοπές, θα πρέπει να σκεφτούμε τη δυνατότητα του συστήματος σε βάθος 20 ετών και πάνω. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται προτάσεις και νομοθεσίες από άτομα τα οποία δεν θα είναι εν ζωή, όταν εμείς οι νεότεροι θα κληθούμε να πληρώσουμε το μάρμαρο σαν πλέον συνταξιούχοι τότε.

  Το σύστημα υγείας και το ασφαλιστικό, θα πρέπει να παίρνει σοβαρά υπ όψην το γεγονός ότι η γενιά των 700 ευρώ και τα 2εκ άνεργοι και αλλοδαποί, δεν είναι η καλύτερη βάση για να στηριχθεί ένα σύστημα υγείας που επι 30 χρόνια ματώνει γιατί τα παλιά χρόνια ο μέσος πολίτης δεν είταν ασφαλισμένος ή αν ήταν, αυτό αφορούσε ταμεία της πλάκας όπως ο ΟΓΑ. πάμπλουτα ταμεία όπωςο Οίκος του Ναύτη, κλπ και το κτήνος που λέγεται ΙΚΑ, γονάτησαν από ταμεία-χαβαλέ όπως το ΤΕΒΕ.

  Ολα αυτά σχετίζονται μεταξύ τους, γιατί σε καμμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δούμε το θέμα της ηλ. συνταγογράφισης, αφήνοντας απέξω το γεγονός ότι υπάρχουν πολίτες Β’ κατηγορίας που στήνονται σε ουρές ή αγανακτούν με τα χάλια της δημόσιας υγείας, και απ την άλλη ορισμένοι «προνομιούχοι» όχι γιατί δουλεύαν περισσότερο, αλλά γιατί είχαν καλύτερα οργανομένα ταμεία, μπορούν να πηγαίνουν σε όποιο γιατρό θέλουν χωρίς πρόβλημα.

  1η λοιπόν δουλειά θα ήταν να δεί η Κυβέρνηση το θέμα σφαιρικά, και

  – να ενοποιήσει ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΕ 1 επιτέλους! ποιος ΒΛΑΞ είχε την ιδέα πρίν 100 χρόνια να έχει κάθε κατηγορία επαγγέλματος το ταμείο της, και να πληρώνουμε αυτή την ηλιθιότητα το 2010???

  – να καταλάβουν ορισμένοι άσχετοι ότι ενοποίηση ταμείων δεν σημαίνει ενοποίηση ΧΡΗΜΑΤΩΝ, αλλά ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΙΑΣ.

  – να γίνει οριζοντιοποίηση των παροχών υγείας και να μπορεί να πηγαίνει ο πολίτης ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙ, όχι όπου του επιτρέπει το ταμείο του.
  Σαν Ελληνας της Αυστραλίας ΓΕΛΑΩ με τα χάλια του Ελ. κράτους, όταν στο εξωτερικό όποτε είμαι ούτε καν σκεύτομαι τέτοια ζητήματα, μιας και οι παροχές υγείας είναι ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΝΤΟΥ. Δείχνεις την κάρτα MediCare και πας όπου θες, όποτε θες, είτε εργαζόμενος είτε άνεργος.

  – Να γίνει αντιληπτό ότι θα ΧΤΥΠΗΘΟΥΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, και θα πρέπει η παρούσα Κυβέρνηση να έχει το θάρρος και να μην «μασήσει» από επιθέσεις που θα δεχτεί από αριστερά της Βουλής και από κατευθυνόμενα ΜΜΕ.

  – Να ΜΗΝ πέσει στο λάθος να κάνει κάθετη λύση, θα το ΦΩΝΑΖΩ μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μου. Αν δεν φτιάξουμε επιτέλους την πρωτοποριακή ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ, δεν θα λύσουμε τα θέματα αυτά απαξ και δια παντός και συνεχώς θα πρέπει να τα αλλάζουμε-αναβαθμίζουμε (θα είμαστε και η 1η χώρα στον κόσμο που θα το κάνει να τους βουλώσουμε τα στόματα στην Ευρώπη που μας πουλάνε μούρη)

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ που θα έχει και πεδίο υγείας μέσα σε όλα τα άλλα,

  κρατικά WEB SERVICES και APIs για να χτίζουμε λύσεις ΕΚΤΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ώστε να μπορούμε ανάλογα δομόσιο-ιδιωτικό τομέα να κάνουμε και άλλα χρήσιμα πράγματα χωρίς να παραβιάζεται η ιδιωτικότητα που πολίτη.

  και το πιο συμαντικόι, για να ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ μηχανογραφικά το κράτος μας στο μέλλον εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα, οικονομικά και χωρίς προβλήματα.

  Διαμαντής Σπετσιώτης
  WEB / ΙΤ consultant

 • 23 Φεβρουαρίου 2010, 15:15 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η ηλεκτρονική συνταγογραφία από μόνη της δεν αποτελεί αποκλειστικό εργαλείο στην περιστολή των δαπανών υγείας, εάν δεν συνοδευτεί με την εφαρμογή της λίστας των φαρμάκων και με την θέσπιση θεσμικών και διοικητικών μέτρων που θα σπάνε το δεσμό γιατρού – φαρμακευτικής εταιρίας, ακόμη πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα αποτελέσματά της θα φανούν σε απώτερο χρόνο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη να αναπτύξουμε ένα οικονομικό, απλό, χρηστικό για τους χρήστες (γιατρούς- φαρμακοποιούς) ηλεκτρονικό πρόγραμμα που ο χαρακτήρας του θα είναι καθαρά λογιστικός απολογιστικός σε πρώτη φάση προκειμένου να επιτύχουμε το στόχο μείωσης της δαπάνης 15-20% από τώρα.
  Το πρόγραμμα θα λειτουργεί μέσω του διαδικτύου, τα δεδομένα που θα χρησιμοποιεί θα είναι ο ΑΜΚΑ του ασθενούς, ο μοναδικός κωδικός αριθμός του ΤΣΑΥ για τους γιατρούς οι οποίοι θα αναγράφουν τη συνταγή, αυτή θα κοστολογείται αυτόματα και θα αποστέλλεται στον ασφαλιστικό φορέα. Ο φαρμακοποιός χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία (ΑΜΚΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΣΑΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΎ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ),ενημερώνει τον ασφαλιστικό φορέα για την εκτέλεση της συνταγής.
  Έτσι έχουμε λογιστικό άθροισμα δαπάνης ανα παραγωγό (γιατρό)και συνολικό άθροισμα της δαπάνης για τον φορέα,ο οποίος γνωρίζοντας την δαπάνη του προηγούμενου έτους μπορεί προυπολογιστικά να επιβάλλει στους παραγωγούς το στόχο της μείωσης που πρέπει να πετύχει για το 2010 και για κάθε έτος.
  Παράδειγμα: ΑΠΡΊΛΗΣ 2009 500 εκ.€ – ΑΠΡΊΛΗΣ2010 μείον 20% ΠΌΣΟ ΣΤΟΧΟΣ τα 400εκ.€.
  Στη συνέχεια έχουμε όλο το χρόνο να αναπτύξουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και ποιοτική ανάλυση τα δεδομένα που θα προκύπτουν από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Δρ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- Δ/ντης ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Ε.Σ.Υ
  Πρώην Διοικητής Ο.Γ.Α
  Πρώην Πρόεδρος ΤΣΑΥ

 • 23 Φεβρουαρίου 2010, 15:21 | Ιάσων
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Δε φτάνει να πιάσετε τους φοροφυγάδες γιατρούς, δικηγόρους, κλπ, κλπ, σήμερα αν δεν τους πιάνετε και αύριο.

  Δε φτάνει να νομοθετήσετε σήμερα, αν δεν προβλέψτε πως θα επιβάλλετε αύριο τους νόμους που γράψατε και ψηφίσατε.

  Δε φτάνει να μιλάτε γενικά όπως κάνω εγώ τώρα, εσείς πρέπει λιγώτερα να λέτε, κι εμείς περισσότερα να βλέπουμε.

  Και ξεκινήστε από ‘κείνο που κινεί τις κοινωνίες: απ’ το ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Οι καταδίκες των αξιωματούχων της προηγούμενης κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένου και του πρώην πρωθυπουργού είναι το πρώτο παράδειγμα, όχι «κομματικού ρεβανσισμού», φράση κενή νοήματος που με πονηριά συνηθίζει να παρφθείρει την έννοια του δικαίου εδώ και δεκαετίες, αλλά ικανοποίησης της αίσθησης δικαίου του απλού πολίτη που έχει ένα μόνο συμφέρον: να επιβιώσει.

  Και κάτι τελευταίο για να θυμηθούμε ένα παληό ρητό:
  «Η αρετή χωρίς τον τρόμο είναι ανέφικτη».

 • 23 Φεβρουαρίου 2010, 13:55 | αντρεας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Το κύριο πρόβλημα οφείλεται ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ
  ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ
  ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ.ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΑ ΠΟΥ
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΣΥΝΑΑΔΕΛΦΟΥΣ
  ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ ΕΓΩ ΘΑ ΤΑ ΠΩ:
  1.Στην αλυσίδα
  φάρμακο-γιατρος-φαρμακοποιός θα πρέπει
  να σταματήσει η διαφθορά.Για να είναι
  αποτελεσματικη η μηχανογράφηση πρέπει
  ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ.Η
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ Η
  ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ.Οι ελληνικές
  φαρμακευτικές εταιρίες που ΠΑΡΑΓΟΥΝ
  είναι ελάχιστες και μετρώνται στα
  δάκτυλα του ενός χεριού.Οι υπόλοιπες
  είναι εταιρίες ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ
  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.Δηλαδή τους τα
  φτιάχνουν άλλοι και αυτοί τα
  εμπορεύονται εκμεταλλεύομενες
  ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
  ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ
  ΑΝΕΡΓΙΑ,ΟΥΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
  ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ
  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΙΑΤΡΩΝ
  ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥΣ «ΛΟΓΩ
  ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ»…ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΛΙΤΩΣΕΙ
  ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
  ΠΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
  ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ
  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ
  ΕΣΥ..ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΔΕ
  ΘΑ ΤΑ ΠΙΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΑ ΓΡΑΦΕΙ
  ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ.ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ
  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΘΟΥΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΕ
  ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
  ΘΥΣΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΦΟΥ
  ΔΕ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
  ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ.(ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ
  ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Ι.ΔΑΓΡΕ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 5000 ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
  ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ
  16.000!!!!)
  2.Σχετικα με το πως θα κλείσει η
  συνεργασία γιατρού φαρμακοποιού θα
  συμφωνήσω απόλυτα για την επιβολή πλαφόν
  στα ακριβά φάρμακα ανα φαρμακειο και
  κατευθυνόμενη.Δηλαδή τα φαρμακεία που θα
  εχουν πάνω από κάποιο ποσοστό σε ΑΚΡΙΒΆ
  ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ με το Μέσο όρο, θα έχουν
  μειώμενο ποσοστό ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
  ΦΟΡΈΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΊΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΝ
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΠΩΣ ΕΛΕΓΕ Ο ΝΙΚΟΣ
  ΔΙΚΑΙΟΣ.Αυτο πράγματι μπορεί να ελεγχθεί
  στατιστικά από τη μηχανογράφηση.
  3.Σχετικα με το αν είναι σωστό ή όχι τα
  ακριβά φαρμακα να πηγαινουν μεσω
  φαρμακείου ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΜΕΣΩ
  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ
  ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ
  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
  ΜΕ ΤΑ ΑΚΡΙΒΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΤΙΣ
  ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
  ΑΝΑ ΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΠΑΝΩ
  ΑΠΟ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΝ
  ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.ΕΠΙΠΛΕΟΝ
  4.ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΛΟΓΟ ΘΑ ΠΩ ΟΤΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
  ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΠΕΙΡΑΧΤΕΙ
  ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΡΙΒΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑΤΙ
  Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΙ
  ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
  ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.ΔΕΙΤΕ ΠΙΟ ΠΡΙΝ ΠΟΥ
  ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ
  ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΕΔΙΝΕ
  ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ…ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
  ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΠΑ ΠΗΓΑΙΝΕ ΚΑΙ ΠΑΡΕ
  ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
  ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΩΣ
  ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ!!!(ΕΧΑΣΑ ΜΙΑ ΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ
  1000 ΕΥΡΩ ΑΛΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΜΟΥ ΠΟΥ ΛΕΩ ΚΑΘΕ
  ΠΡΩΙ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΗΣΩ).Ο
  ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
  ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ
  ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
  ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ
  ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
  ΤΟΥ.

 • 23 Φεβρουαρίου 2010, 12:42 | Xristos
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΕrΥΘrΟΣ ΣtayrΟs

  Γιατρός στο αλλοδαπό ασθενή, γράφει άλλη εξέταση από αυτή που έκανε, πληρώνει ο ασθενής 120 ευρώ στο ταμείο του Νοσοκομείου και 100 ευρώ «κατάμαυρα» στον γιατρό, αντί να πληρώσει και τα 220 ευρώ στο ταμείο του νοσοκομείου.

  Το παραπάνω, είναι μία φανταστική ιστορία που δεν συμβαίνει στα Ελληνικά Νοσοκομεία.

 • 23 Φεβρουαρίου 2010, 09:48 | Βλάσης Γεωργίου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η Marfin είχε προτείνει επί Αβραμόπουλου (προ μερικών μηνών δηλαδή) να χορηγήσει δωρεάν στο ελληνικό δημόσιο τη λύση που πρότεινε για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Μπορείτε να τη δείτε εδώ.

  Είναι αρκετά καλή αλλά ελπίζω τώρα που θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό να τη διαθέσει δωρεάν όπως είχε προτείνει και πριν τις εκλογές.

 • 23 Φεβρουαρίου 2010, 08:23 | Σ.Μ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Μια ενημέρωση – επισήμανση.

  Σε ελέγχους του ΣΔΟΕ σε ιατρούς της Αθήνας για τρίτη φορά, οι ίδιοι ιατροί, φορο-έκλεπταν, φοροδιέφευγαν, πείτε όπως θέλετε… Επί της ουσίας, δεν έκοβαν αποδείξεις, διότι κανένας δεν τολμάει να τις ζητήσει και διότι κανένας δεν τους υποχρεώνει (…σοβαρά).

  Συνεπώς οτι και να λέμε και να γράφουμε, οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να ζουν εις βάρος αυτών που τους ταΐζουν. Τους δημοσίους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους, τους υπολοίπους. Και αυτοί «οι υπόλοιποι» θα αναγκάζονται να κλέβουν για να έχουν λίγα ευρώ στην άκρη για να πληρώνουν γιατρούς σε ώρα ανάγκης και στο κάτω-κάτω για να εξομαλύνουν λίγο τις διαφορές (…άντε τώρα να πεις ότι έχουν άδικο. Έτσι είναι το ανταποδοτικό σύστημα).

  Σας ικετεύουμε! κάντε οτι δεν έγινε τόσα χρόνια. Πιάστε τους. Όσα χρήματα και να πληρώσει ο μισθωτός σε φόρους, όσα χρήματα και να εξοικονομήσετε με ηλεκτρονικά και μηχανογραφικά συστήματα ελέγχου των φαρμάκων, εάν δεν φορολογηθούν σωστά οι ιατροί, το πρόβλημα θα διογκώνεται (ειδικά με τα νέα φορολογικά μέτρα που πολλοί αποδέχθηκαν για το καλό μας…). Αναγκάστε τους να πληρώσουν ή βάλτε τους ελάχιστο κόστος συντήρησης – διατήρησης γραφείου ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το. Δεν είναι λογική να συλλέγει αποδείξεις ο ασθενής. Το βλέπε οτι δεν ιδρώνει το αυτί τους. Δεν γίνεται γιατροί και δικηγόροι να ζουν εις βάρος όλων.