«Συνέργειες και Δικτυώσεις» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Τίθεται από σήμερα 13 Μαρτίου 2018, σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η πρoκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.
Δεδομένης της σπουδαιότητας του συγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύσεων για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καλείστε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 26 Μαρτίου και ώρα 14.00.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ιωάννης Δραγασάκης Αλέξανδρος Χαρίτσης