Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού υπό τον τίτλο
«Ίδρυση Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού», η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μυρσίνη Ζορμπά, ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν. Οι υποβληθείσες παρατηρήσεις θα μελετηθούν και θα ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την τελική επεξεργασία και διαμόρφωση του σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί προς ψήφιση.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Μυρσίνη Ζορμπά

Ίδρυση Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Μυρσίνη Ζορμπά, θέτει από σήμερα 29/03/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ίδρυση Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού».

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 12/04/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

 

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Μυρσίνη Ζορμπά