Ολοκλήρωση της διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ»

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτήν. Όλες οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν θα τύχουν επεξεργασίας, προκειμένου να αξιοποιηθούν, ώστε να βελτιωθεί η τελική μορφή του σχεδίου νόμου, όπου ανέκυψαν ανάγκες τροποποίησης.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Λίνα Μενδώνη


Ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ»

H Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Λίνα Μενδώνη θέτει από σήμερα, 12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ».

Με το παρόν σχέδιο νόμου, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δημιουργεί έναν νέο φορέα, ο οποίος θα αναλάβει να μεγιστοποιήσει, μέσω των δράσεών του, το όφελος των επενδυόμενων στον πολιτισμό πόρων, ενώ παράλληλα θα στηρίξει τον πολιτιστικό και δημιουργικό κλάδο και τους επαγγελματίες του.

Το ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ μπορεί να επιδράσει καταλυτικά στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία στη χώρα, στις συνθήκες που επικρατούν στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, στη στήριξη και ενδυνάμωση των επαγγελματιών του κλάδου, στην εθνική οικονομία και στην προβολή του νέου προσώπου της Ελλάδας στον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε φορέας, κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00.

 

H Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Λίνα Μενδώνη