Ολοκλήρωση διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου: «Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της αθλητικής νομοθεσίας»

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας σε όσους συμμετείχαν σε αυτήν και υπέβαλαν τα σχόλια τους. Όλες οι παρατηρήσεις, που καταγράφηκαν, θα τύχουν επεξεργασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν και να βελτιωθεί, όπου υπάρχει ανάγκη, η τελική μορφή του σχεδίου νόμου.

Με εκτίμηση

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ελευθέριος Αυγενάκης

Σχέδιο νόμου: «Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της αθλητικής νομοθεσίας»

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, σήμερα 27.1.2023, ημέρα Παρασκευή το σχέδιο νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της αθλητικής νομοθεσίας».
Στο πλαίσιο αυτό καλείται κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 6.2.2023, ημέρα Δευτέρα.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ελευθέριος Αυγενάκης